Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych

advertisement
Ex-GPP2
Generator przebiegów
pomiarowych
Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
Przeznaczenie
Cechy szczególne
Generator
przebiegów
pomiarowych
GPP2
jest
programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i
prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i
diagnostycznych.
-
Ex-GPP2
Zastosowanie
Może być stosowany do wyznaczania charakterystyk
przekładników,
testowania
układów
automatyki,
zabezpieczeń itp. Każdy z sześciu kanałów może być
wyjściem typu źródło prądu lub źródło napięcia. Umożliwia
to realizację nietypowych konfiguracji. Dalszą elastyczność
zapewnia galwaniczna izolacja kanałów napięciowych i
prądowych. Urządzenie posiada łącze synchronizujące.
Możliwa jest zatem realizacja układu wielokanałowego z dwu
lub więcej zsynchronizowanych generatorów. GPP2 posiada
wbudowany przetwornik pomiarowy z wyprowadzonymi
zaciskami, co umożliwia niezależny pomiar generowanych
przebiegów.
Rozbudowany program wewnętrzny zapewnia niezależną
regulację amplitudy i fazy w każdym kanale, wytwarzanie
przebiegów o zadanych odkształceniach, oraz szereg funkcji
czasowych. Sterowanie generatorem może odbywać się za
pomocą mikropulpitu, bądź komputera PC, pracującego w
trybie terminala VT100 z możliwością obsługi protokołu
XMODEM CRC. Wybór sterowania następuje w sposób
automatyczny poprzez identyfikację urządzenia podłączonego
do portu szeregowego generatora. Po włączeniu zasilania,
generator wykrywa liczbę i rodzaj modułów napięciowych i
prądowych, dołączonych do niego oraz przyporządkowuje
im odpowiednie numery kanałów.
-
regulacja napięcia od 0V do 99.9V co 0.1V
regulacja prądu od 0A do 1.998A co 0.002A
od 2A do 9.99A co 0.01A
regulacja kąta przesunięcia fazowego między gwiazdą
prądów i napięć w przypadku układu symetrycznego od
0° do 359° co 1°
regulacja przesunięcia fazy dowolnie wybranego kanału
względem pierwszego kanału w przypadku układu
niesymetrycznego od 0° do 359° co 1°
regulacja częstotliwości przebiegów
od 45Hz do
65Hz co 0.25Hz
możliwość programowego załączania i wyłączania
przebiegów na stałe lub określony przedział czasu
regulowany od 0s do 60s co 0.02s
realizacja poleceń typu „amplituda czas”
zmiana kształtu przebiegów okresowych w obrębie 80
dostępnych zestawów w nieulotnej pamięci typu flash
możliwość wymiany dowolnego zestawu próbek na nowy
wprowadzany przez użytkownika
możliwość
uaktualnienia
oprogramowania
przez
załadowanie nowej wersji z terminala
realizacja
układów
wielokanałowych
poprzez
zsynchronizowanie dwu lub więcej generatorów
Opis działania
Generowany przebieg zapisany jest w pamięci urządzenia w
postaci tablic. Mikroprocesor cyklicznie odczytuje chwilowe
wartości przebiegu i umieszcza je w rejestrach
przetworników C/A. Dopasowanie do obciążenia zapewniają
specjalizowane końcówki mocy. Próbkowanie odbywa się co
1 stopień. Okres próbkowania zależy od częstotliwości
przebiegu wyjściowego i dla 50Hz wynosi 55us. Tablice
przebiegów podstawowych znajdują się w pamięci nieulotnej
generatora. Przebiegi odkształcone syntetyzowane są w
pamięci RAM lub ładowane z komputera PC przez łącze
szeregowe. Cały system pracuje w oparciu o 32-bitowy
mikrokontroler Motorola MC68331 i 12 bitowe szeregowe,
mnożące przetworniki C/A Analog Devices AD7943.
Transmisja danych do przetworników odbywa się przez
szybką magistralę szeregową QSPI izolowaną galwanicznie.
Końcówki mocy zbudowane są na tranzystorach HEX-FET.
Parametry techniczne:
Zasilanie
Warunki środowiskowe
Łączność
napięcie zasilania
pobór mocy
zakres temperatur pracy / składowania
wymiary
masa
RS-232
łącze specjalne
liczba kanałów
220V ±10%, 50Hz
220V ±10%, 50Hz
(-5.. +40)°C / (-20 .. +60)°C
450 x 280 x 320 mm
ok. 17 kg
do komunikacji z użytkownikiem
(synchronizujące)
6
Zakresy pomiarowe
zakres napięć:
klasa napięć:
0..100V z krokiem 0.1V
0.15%
0..10A z krokiem 0.01A
(podzakres 0..2A z krokiem 0.002A przełączany automatycznie)
0.15%
0..360° z krokiem 1°
0.03%
45..54 Hz
zakres prądów:
klasa prądów:
zakres regulacji fazy:
dokładność fazy:
zakres częstotliwości:
Program sterujący generatorem Ex-GPP2
Przeznaczenie
Ex-GPP jest aplikacją przeznaczoną do sterowania
generatorem Ex-GPP2. Dzięki rozbudowanym opcjom
sterowania możliwe jest wytwarzanie skomplikowanych
przebiegów prądów i napięć. Interfejs użytkownika składa się
z szeregu okien przeznaczonych do określonych zadań.
Komunikacja z urządzeniem zachodzi przez wybrany port
COM komputera. Program pracuje w systemie Windows
9x/NT.
-
-
Możliwości programu
-
Niezależne nastawianie amplitudy i fazy każdego kanału
generatora. Wykres wskazowy nastaw.
Realizacja sekwencji nastaw w odcinkach czasu obwiedni przebiegu. Wprowadzoną sekwencję można
zapisać do pliku.
Włączanie i wyłączanie wybranych kanałów.
-
Przełączanie czasowe. Każdy kanał można niezależnie
załączyć/wyłączyć z określonym opóźnieniem na
określony czas.
Synteza okresowych przebiegów odkształconych. Dla
każdego kanału można określić amplitudy i fazy
składowych harmonicznych od drugiej do dziesiątej.
Otrzymane przebiegi można przeładować natychmiast do
generatora, zapisać w pamięci nieulotnej, oraz do pliku.
Przebiegi z poszczególnych kanałów można obejrzeć na
wykresach czasowych.
Sekwencje harmonicznych (niezależnie od syntezy
przebiegu odkształconego). W każdym kroku sekwencji
można ustawić rząd i amplitudę harmonicznej niezależnie
dla każdego kanału. Sekwencję można zapisać do pliku.
Synteza nieokresowych przebiegów odkształconych.
Źródłem danych jest specjalny plik utworzony z
konwersji danych np. z rejestratora zakłóceń lub arkusza
kalkulacyjnego. Obraz każdego kanału można zobaczyć na
wykresie. Czas trwania przebiegu zależy od liczby próbek
i częstotliwości próbkowania.
Przykładowe wykresy generowane przez program
Wykres wskazowy
Przebieg odkształcony
Przebieg nieokresowy
Przykładowe okna sterujące
Okno nastaw podstawowych
Okno sekwencji harmonicznych
Wołowa 2c, 93-569 Łódź
tel. (42)6387500
fax (42)6377258
NIP 727 - 012 - 56 -14
REGON: 008230828
[email protected]
www.elkomtech.com.pl
Download