Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori

advertisement
Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori - aktualny stan
wiedzy
Familial occurrence of Helicobacter pylori infections - actual state of knowledge
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Monika Parzęcka
Zakażenie Helicobacter pylori stymuluje u dzieci rozwój przewlekłego zapalenia błony
śluzowej żołądka i dwunastnicy. Jest odpowiedzialne za powstanie owrzodzenia
trawiennego w żołądku i/lub w dwunastnicy. Ze względu na możliwość przenoszenia
zakażenia z człowieka na człowieka, bardzo istotna jest analiza zakażenia
wewnątrzrodzinnego. Badanie rodzin zakażonych dzieci powinno być również
przeprowadzone przy braku eradykacji zakażenia Helicobacter pylori. W pracy
przedstawiono aktualne doniesienia na temat drogi szerzenia się infekcji i
wewnątrzrodzinnego zakażenia H. pylori.
Helicobacter pylori infection stimulates the development of a chronic gastritis and
duodenitis in children and causes ulce-rative disease of stomach and/or duodenum.
Analysis of the infection within a family is very important due to possibility of
transmission from person to person. Examination of infected children families should
be done even if there is no eradication of Helicobacter pylori. In the paper up-to-date
reports concerning the spread of infection and within-a-family infection of Helicobacter
pylori have been summarized.
Download