Ćw. 14 Zakażenia układu pokarmowego (by Kiedraś)

advertisement
Visualização do documento
Ćw. 14 Zakażenia układu pokarmowego (by Kiedraś).doc
(114 KB) Baixar
1. Jak dochodzi do zatrucia toksyną botulinową i kiedy zwykle pojawią się objawy –
do zatrucia dochodzi po zjedzeniu zakażonego pokarmu (warzywa konserwowane w
domu, wędzone na zimno ryby, etc.); objawy pojawią się od 1 do 5 dni po zatruciu
2. Biegunki – wymagają nawodnienia, zwykle są samoograniczające i nie wymagają
antybiotykoterapii, salmonellozy leczone antybiotykami mogą przedłużać nosicielstwo
bakterii w kale (nie zwykle wymagają podania antybiotyków)
3. Leczenie kampylobakteriozy o ciężkim przebiegu – nawodnienie, przywrócenie
równowagi elektrolitowej pacjenta, ale przede wszystkim antybiotykoterapia (makrolidy,
fluorochinolony, tetracykliny)
4. Gatunki bakterii tlenowych dominujących w jelicie cienkim – Lactobacillus
acidophilus (względnie beztlenowy), Escherichia coli (względnie beztlenowa),
Lactobacillus casei (względnie beztlenowy), Streptococcus
5. Występowanie biegunki niezapalnej (bez leukocytów w kale) u pacjenta
ambulatoryjnego może być skutkiem oddziaływania następujących czynników
infekcyjnych w przewodzie pokarmowym – rotawirusy, EPEC, norowirusy, ETEC,
enterotoksyny (egzotoksyny) gronkowcowej
6. Diagnostyka w kierunku Helicobacter pylori u 8-letniego dziecka – test urazowy
(oddechowy, moczowy), PCR, wykrywanie przeciwciał w klasie IgG przeciwko
Helicobacter pylori w ślinie (Western-blotting) oraz w moczu (ELISA), oznaczenie
obecności antygenu Helicobacter pylori w kale
7. Z posiewu kału 25-letniego mężczyzny z krwistą biegunką wyhodowano w
monokulturze Escherichia coli serotyp O 157:H7 (EHEC). Prawdopodobnym
źródłem zakażenia jest – niedogotowane mięso, kebab z niedosmażonej wołowiny (nie
ogórki małosolne, nie surowe śliwki)
8. Podłoża stałe selektywne do izolacji Salmonella sp. / Shigella sp. – podłoże SS,
podłoże McConkeya
9. Najlepszym (referencyjnym) materiałem w diagnostyce mikrobiologicznej
salmonellozy jest – kał (nie krew, nie mocz, nie surowica krwi, nie wymaz z odbytu)
10. Cechy zatrucia pokarmowego enterotoksyną gronkowcową:
a) Czas inkubacji – 1-4 godziny
b) Dominujący objaw – gwałtowne wymioty
c) Źródło zakażenia (charakterystyczne pokarmy) – lody, ciastka z kremem i
budyniem, kremy
11. Cechy zatrucia pokarmowego egzotoksyną Bacillus cereus:
a) Czas inkubacji – 1-6 godziny
b) Dominujący objaw – gwałtowne wymioty
c) Źródło zakażenia (charakterystyczne pokarmy) – pokarmy z ryżem
12. Główne czynniki etiologiczne biegunek u dorosłych – skutek uboczny leków, nerwica,
nietolerancja pokarmów (mleko)
13. Główne czynniki etiologiczne biegunek u dzieci – zakażenia przewodu pokarmowego
oraz spożycie toksyn bakteryjnych (Rotawirusy, Norowirusy, Salmonella, Shigella),
bolesne ząbkowanie
14. Odpowiednie leczenie następujących infekcyjnych chorób przewodu pokarmowego:
a) Biegunka szpitalna o etiologii Clostridium difficile – wankomycyna doustnie,
metronidazol
b) Zatrucie jadem kiełbasianym (ciężka postać) – wieloważna lub swoista
antytoksyna, płukanie żołądka, środki przeczyszczające
c) Salmonelloza z odwodnieniem niewielkiego stopnia – nawodnienie, przywrócenie
równowagi elektrolitowej (przy ciężkim antybiotyki – ampicylina, kotrimoksazol,
chinolony, cefalosporyny III generacji – cefotaksym, ceftriakson)
15. U pacjenta z durem brzusznym po upływie 2 tygodni od pojawienia się pierwszych
objawów diagnostykę mikrobiologiczną należy wykonać w oparciu o – odczyn
Widala (nie posiew krwi, nie wymaz ze skóry okolicy odbytu, nie posiew z gardła, nie
posiew z nosogardła)
16. Do rodziny Enterobacteriaceae należą następujące gatunki z wyjątkiem –
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae (nie Klebsiella oxytoca, nie Proteus mirabilis)
17. Typowanie serologiczne wykonuje się rutynowo w identyfikacji następujących
pałeczek Gram (-) – Salmonella, Escherichia coli, Shigella (nie Acinetobacter, nie
Proteus, nie Enterobacter)
18. Posiew w kierunku Helicobacter pylori jest możliwy? Tak. I jest klasyfikowany ze
względu na pobranie materiału jako technika diagnostyki inwazyjnej.
19. Z posiewu kału 20-letniego mężczyzny z krwistą biegunką wyhodowano Escherichia
coli w monokulturze. Jaki typ patogenności jest najbardziej prawdopodobny –
EHEC, EIEC (nie EPEC, nie ETEC)
20. Przedstawiciele flory jelitowej ze względu na wymagania tlenowe:
a) Tlenowce – Escherichia coli, Bacillus, Enterococcus, Klebsiella
b) Beztlenowce – Bacteroides, Fusobacterium, Bifidobacterium, Prevotella
21. Jaki materiał do badania mikrobiologicznego jest szczególnie przydatny w
przypadku intoksykacji pokarmowej – bakterie lub toksyny z pożywienia, toksyny z
krwi, kał
22. Nudności, wymioty i biegunka miernie nasilona mogą występować w kilka godzin po
zjedzeniu – rurki z kremem zanieczyszczoną enterotoksyną Staphylococcus aureus,
kurczaka grillowanego z ryżem zanieczyszczonego egzotoksyną Bacillus cereus (nie
jajek zanieczyszczonych Salmonellą enteridis)
23. Obecność antygenu w kale wykrywamy przy podejrzeniu zakażenia – Rotavirus (nie
RSV, nie CMV)
24. Czynniki etiologiczne ostrej biegunki wodnistej – Staphylococcus aureus, Vibrio
cholerae, Bacillus cereus
25. Intoksykacja – zatrucie typu intoksykacji jest wynikiem działania toksyny wytworzonej
w żywności przed jej spożyciem (np. zatrucie jadem kiełbasianym lub
enterotoksyną gronkowcową)
26. Do czego służy badanie miana coli – do badania stopnia zanieczyszczenia wody
(określa ilość E. coli w wodzie) (nie flory fizjologicznej jelita grubego, nie zakażenia
szpitalnego)
27. Chorobotwórczość Shigella dysenteriae związana jest z egzotoksyną Shiga
28. Cag A występuje u Helicobacter pylori (nie Vibrio cholerae, nie ETEC, nie EPEC)
29. Czynnikiem etiologicznym rzekomobłoniastego zapalenia jelit jest Clostridium
difficile
30. Na czym polega odczyn Widala i do czego służy – jest to aglutynacja probówkowa
stosowana w diagnostyce duru brzusznego i paradurów – wykrywamy przeciwciała
(miano przeciwciał) przeciwko antygenom somatycznym O (aglutynacja grudkowa) i
antygenom rzęskowym H (aglutynacja obłoczkowa)
31. Główne czynniki etiologiczne biegunek u dzieci to – rotawirusy, ETEC, adenowirusy,
Salmonella (nie S. aureus, nie Campylobacter)
32. W leczeniu zakażenia Vibrio cholerae zastosujesz – nawodnienie, przywrócenie
gospodarki wodno-elektrolitowej, antybiotyki (tetracykliny)
33. Clostridium difficile – nosicielstwo u osób hospitalizowanych jest wysokie (sięga 30%),
podstawą diagnostyki jest wykrycie toksyny w kale, jest naturalnie oporna na
klindamycynę, lekiem pierwszego rzutu jest metronidazol (nie lekiem pierwszego rzutu
jest wankomycyna, nie może występować w jelicie w formie nosicielstwa)
34. W leczeniu zakażeń o etiologii E. coli ESBL (+) na pewno nie zastosujesz
klarytromycyny, aztreonamu (nie imipenemu, nie amoksycyliny z kwasem
klawulanowym)
35. Na podłożu McConkeya w postaci laktozo-ujemnych kolonii rosną Salmonella,
Shigella, Proteus, a dodatnich E. coli
36. Nosicielstwo Salmonella – kał, żółć
37. Wykrycie toksyny we krwi pomocne jest w diagnostyce zakażenia przewodu
pokarmowego o etiologii Clostridium botulinum
38. Wirusy wywołujące biegunki u małych dzieci – Rotawirusy, Adenowirusy,
Astrowirusy, Enterowirusy
39. Do flory fizjologicznej jamy ustnej należą – Streptococcus viridans, Staphylococcus
epidermidis, Neisseria flava, paciorkowce zieleniejące
40. Biegunki krwawe mogą powodować – EHEC, EIEC, Shigella shigae (dysenteriae),
Entamoeba histolytica
41. Do diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego wykorzystuje się następujące
podłoża – McConkeya, SS, agar z krwią, SF, agar czekoladowy
42. Antybiotyki do eradykacji Helicobacter pylori – metronidazol, amoksycylina,
klarytromycyna, doksycyklina, ciprofloksacyna
43. Późne objawy zatrucia pokarmowego możemy stwierdzić w przypadku zakażenia C.
botulinum, Salmonella, C. perfingens, Vibrio parahaemolyticus (nie B. cereus, nie S.
aureus)
44. Nieinwazyjna diagnostyka H. pylori polega na wykryciu antygenu H. pylori w kale,
test oddechowy, test moczowy, badanie śliny, badanie krwi
45. Helicobacter pylori – wytwarza cytotoksynę wakuolizującą vacA, kolonizuje głównie
odźwiernik, rośnie na sztucznych podłożach, to zakrzywiona pałeczka Gram (-)
względnie beztlenowa, zakażenie może mieć przebieg bezobjawowy (nie jest oksydazo ())
46. Zespół hemolityczno-mocznicowy mogą wywoływać – E. coli O157:H7, S. dysenteriae
(nie S. paratyphi)
47. Czy monoterapia jest zalecana w eradykacji Helicobacter pylori – nie, bo
monoterapia nie jest skuteczna, powinno stosować się terapię potrójną (sole
bizmutu/inhibitor pompy protonowej, klarytromycynę oraz metronidazol/amoksycylinę)
48. Salmonella spp. – rośnie na podłożu McConkeya w postaci laktozo (-) kolonii (nie
rośnie na podłożu Chapmana w postaci czarnych kolonii, nie rośnie na podłożu SS w
postaci jasnych kolonii)
49. Do pałeczek Gram (-) zakrzywionych, mikroaerofilnych, wywołujących zakażenia
przewodu pokarmowego należą – Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori
50. Antybiotyki w leczeniu ciężkiej biegunki o etiologii S. enteritidis u 8-letniego dziecka
– ampicylina,, kotrimoksazol (nie norfloksacyna – u dorosłych tak, ale u dzieci uszkadza
tkankę chrzęstną)
51. W jelicie grubym w największej ilości jako flora fizjologiczna występują –
beztlenowe pałeczki Gram (-)
52. Ilość pałeczek okrężnicy w przewodzie pokarmowym określa się na podstawie – (nie
odczyn Widala, nie miana coli, nie typowania serologicznego)
53. Czynnikiem etiologicznym duru brzusznego jest – Salmonella typhi (nie Shigella
shigae, nie Staphylococcus aureus, nie Salmonella typhimurium)
54. W diagnostyce duru brzusznego krew na skrzep pobiera się w celu wykonania
odczynu Widala
55. W zatruciu pokarmowym toksyną botulinową badaniem potwierdzającym jest
wykrycie toksyny w zakażonej żywności lub we krwi
56. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym biegunek u dzieci do 5. roku życia są
Rotawirusy
57. Fizjologicznie w przewodzie pokarmowym występują grzyby – Candida, Geotrichum
candidum
58. Salmonellozy to zakażenia przewodu pokarmowego przebiegające z biegunką
wywoływane przez S. enteritidis, S. typhimurium, S. agona, S. dublin, S. heidelberg
...
Arquivo da conta:
clashguardian
Outros arquivos desta pasta:
 Ćw. 1 i 2 (by Nastka).docx (27 KB)
Ćw. 10 Pałeczki Gram-dodatnie (by Kiedraś).doc (93 KB)
 Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc (43 KB)
 Ćw. 12 Zakażenia grzybicze (by Kiedraś).doc (77 KB)
Ćw. 13 Zakażenia dróg oddechowych i oka (by Kiedraś).doc (94 KB)


Outros arquivos desta conta:

EKG sztuka interpretacji (Simed)
 Konspekty
Relatar se os regulamentos foram violados








Página inicial
Contacta-nos
Ajuda
Opções
Termos e condições
Política de privacidade
Reportar abuso
Copyright © 2012 Minhateca.com.br
Download