Lista stałych mediatorów - Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

advertisement
Lista stałych mediatorów
prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Lp.
Nazwisko i imię, rok
urodzenia
Adres do
korespondencji
Informacja dot. wykształcenia
i odbytych szkoleń
Informacja dot.
specjalizacji
Numer
telefonu
stałego
mediatora
Adres poczty
elektronicznej stałego
mediatora
Informacja o wpisie na listę
mediatorów, o której mowa
w art. 183² § 3 ustawy z
dnia 17.11.1964 r. Kpc
1.
Abramczyk Agnieszka
- 1975
Centrum Mediacji Gildia
Mediacyjna przy WSB
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
- Wyższa Szkoła Bankowa - Psychologia w
zarządzaniu – licencjat
- Wyższa Szkoła Bankowa - Negocjacje w
usługach finansowych, magister
- Wyższa Szkoła Gospodarki - Negocjacje i
Mediacje
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Prawo handlowe
- Certyfikat dla mediatorów sądowych w
sprawach gospodarczych
- Szkolenie „Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”, Ministerstwo
Sprawiedliwości i Norway Grants
Sprawy cywilne,
gospodarcze, rodzinne,
karne, z nieletnim sprawcą
czynu karalnego
693-667-702
[email protected]
pl
- Fundacja Gildia Mediacyjna,
Toruń,
- Centrum Mediacji Gildia przy
WSB, Bydgoszcz
- Okręgowa Rada Adwokacka,
Bydgoszcz
2.
Adamczewska
Magdalena
- 1975
Ul. Powstańców Wlkp. 46
64-500 Szmotuły
- wyższe prawnicze – radca prawny
- warsztaty „etyka – komunikacja – emocje
w pracy mediatora”
- szkolenie „Praktyczne podstawy mediacji
gospodarczej”
- konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w
teorii i praktyce
- szkolenie „Spory Prawne – Skuteczne
Techniki ich Prowadzenia i Rozwiązywania”
Sprawy cywilne,
gospodarcze,
administracyjne
605-062-001
[email protected]
wska.com.pl
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
3.
BadowskaZygmuntowicz Kinga
- 1976
Bakalarski Maciej
- 1976
ul. Pasieczna 1A
85-354 Bydgoszcz
- wyższe prawnicze –radca prawny
- szkolenie mediatorów
Prawo cywilne, pracy,
spadkowe, gospodarcze i
rodzinne
--------------
-----------------------------------
------------------
ul. Lelewela 44/9
85-638 Bydgoszcz
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- szkolenia dla mediatorów sąd.
- komornik sądowy przy
SR
w Bydgoszczy,
- wpis na listę adwokatów
(ORA w Bydgoszczy)
52-345-55-22
[email protected]
nik.pl
-------------------
Bochowicz Agnieszka
- 1976 r.
CM Gildia Mediacyjna
przy WSB
ul. Fordońska 74
85719 Bydgoszcz
667-893-564
[email protected]
com
Brudnoch Ewa
- 1977
Ul. Stefana Żeromskiego
13
86-032 Niemcz
- Wyższa Szkoła Bankowa – logistyka w
biznesie –licenc.
- Wyższa Szkoła Bankowa –
psychologia w biznesie–mgr
-studia podyplomowe i certyfikaty dla
mediatorów sądowych, szkolenia
- UMK Toruń – mgr prawa
- szkolenie z zakresu mediacji
4.
5.
6.
cywilne, gospodarcze,
rodzinne, prawa pracy
- do spraw karnych i
nieletnich
- do spraw cywilnych
- Fundacja Gildia Mediacyjna,
- Centrum Mediacji przy WSB
Bydgoszcz
- Okręgowa Rada Adwokacka
Bydgoszcz
7.
8.
9.
Brzezicka Patrycja
- 1971
Ul. Nowy Rynek 8/2
85-131 Bydgoszcz
Budna Anna
- 1973
Chojnowski Wojciech
- 1960
ul. Młyńska 59D/13
88-100 Inowrocław
10.
Czacharowski
Sławomir
- 1976
11.
Ćwik Dariusz Mariusz
- 1972
12.
13.
14.
Kancelaria Radcy Prawn.
ul. Długa 32
85-034 Bydgoszcz
ul. Kościuszki 27/18
85-079 Bydgoszcz
Kancelaria Radców
Prawnych Ćwik i
Partnerzy Sp.p.
Al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa
Ćwiklińska Mariola
- 1958
Fundator Dariusz
- 1996
Mamlicz 6
88-190 Barcin
Gierczak Mateusz
- 1989
Kancelaria Mediacyjna
ul. Wojskowa 5/99
60-792 Poznań
ul. Potokowa 4
86-005 Ciele
- magister prawa – radca prawny
- szkolenie z zakresu mediacji Ośrodek
Mediacyjny przy OIRP w Bydgoszczy
- certyfikat dyplomowanego mediatora
- konferencja organizowana w ramach
„Poznańskiego Salonu Mediacji” przez
Prezesa SO Poznaniu
- szkolenie „mediacje gospodarcze”
- wyższe prawnicze –radca prawny
- szkolenia z mediacji zgodnie ze
standardami szkolenia mediat.
- magister prawa – radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
- UMK w Toruniu – prawo
- radca prawny
- szkolenie mediatorów
- magister prawa – radca prawny
- I edycja Podyplomowych Studiów
Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Sporów (Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego)
- III edycja studiów podyplomowych
PreMBA w Międzynarodowym Centrum
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
- podyplomowe Studium Zagadnień
Legislacyjnych (Wydz. Prawa U.
Warszawski)
- cykl szkoleń dla kadry zarządzającej
instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego
- radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
- magister pedagogiki
- szkolenie dla mediatorów,
- certyfikat ukończenia specjalist.
warsztatów w zakresie mediacji
gospodarczych
- UAM w Poznaniu – mgr prawa
- szkolenia dla mediatorów
- do spraw dot. prawa
rodzinnego
- do mediacji dot. prawa
medycznego
- do mediacji
gospodarczych
- cywilne
- rodzinne
- gospodarcze
prawo cywilne, rodzinne,
administracyjne,
zamówienia publiczne
prawo cywilne,
gospodarcze, prawo
spółek
Prawo pracy, prawo
budowlane,
nieruchomości, prawo
gospodarcze, kontrakty,
prawo cywilne
Prawo sektora publicznego
– ubezpieczenia
zdrowotne i ochrony
zdrowia, prawo zamówień
publicznych i procesu
inwestycyjnego, projekty
finansowane ze środków
UE
664-987-378
[email protected]
------------------
604-687-567
[email protected]
op.pl
------------------
[email protected]
52-322-74-44
[email protected]
wski.com
608-085-898
[email protected]
22-745-14-00
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy OIRP w
Bydgoszczy
607-351-084
[email protected]
---------------------
516-029-696
[email protected]
691-499-250
[email protected]
cywilne, gospodarcze
prawo rodzinne,
gospodarcze i pracy
mediacje gospodarcze
(umowy budowlane,
przetargi publiczne, znaki
towarowe, ubezpieczenia,
postępowania
upadłościowe, relacje
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
503-072-745
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
- Fundacja Porozumienia
Społecznego i Integracji
„IMPULS” w Szczecinie
- Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Adwokackiej w Bydgoszczy
---------------------
między udziałowcami
spółek oraz sporów dot.
służebności przesyłu)
15.
Grzegorek-Orłowska
Monika
Ul. Wełniany Rynek
10/9c
85-036 Bydgoszcz
16.
Karwowska Anna
- 1967
Pawłowo 1
62-250 Czerniejewo
17.
Kaźmierczak Monika
- 1979
Fundacja Pracownia
Dialogu
ul. Ślusarska 2 lok. 1
87-100 Toruń
18.
Kaźmierczak Janusz
- 1979
Fundacja Pracownia
Dialogu
ul. Ślusarska 2 lok. 1
87-100 Toruń
- Uniwersytet Gdański – magister prawa
- szkolenie bazowe z zakresu mediacji,
- szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnych
- magister pedagogiki,
- studia podyplomowe psychologia
komunikacji interpersonalnej,
- szkolenie dla mediatorów,
- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- szkolenie „Wykorzystanie dialogu
motywującego w mediacji,
- szkolenie „Restorative justice
approaches”,
- szkolenie „Praca z rodziną oparta na
potencjałach”,
- kurs podstawowy terapii systemowej”,
- „Terapia par i małżeństw prowadzone w
paradygmacie poznawczo-behawioralnym,
warsztaty I stopnia”,
- „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w
pracy mediatora”,
- „Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”,
- Szkolenie z podstaw prawa,
- Szkolenie „Prawa i potrzeby dziecka w
konflikcie rozwodowym,
- Szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnej”,
- Szkolenie dla koordynatorów konferencji
sprawiedliwości naprawczej,
- Szkolenie prawne dla mediatorów w
zakresie mediacji cywilnej,
_Szkolenie podstawowe dla kandydatów na
mediatorów
- wykształcenie wyższe filozoficzne,
- wykształcenie wyższe socjologiczne
- szkolenie „Wykorzystanie dialogu
motywującego w mediacji,
- szkolenie „Restorative justice
approaches”,
- szkolenie „Praca z rodziną oparta na
potencjałach”,
- „Sexuality and Moralisty: Intercultural
Perspectives and Mediations”,
- „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w
pracy mediatora”,
- „Specjalistyczne szkolenie w zakresie
rodzinne
606-494-983
------------
prawo cywilne
609-156-984
[email protected]
56-471-02-21
[email protected]
alogu.org
prawo cywilne, rodzinne,
gospodarcze, prawo pracy
502-306-110
prawo cywilne, rodzinne,
gospodarcze, prawo pracy
56-471-02-21
793-969-360
[email protected]
ogu.org
------------------- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
- wpis na listę mediatorów w spr.
karnych w okr. SO w Poznaniu
- Fundacja Pracownia Dialogu w
Toruniu
- ,wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
- Fundacja Pracownia Dialogu w
Toruniu
- ,wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kołodziejska
Magdalena
- 1972
Kompanowska Karolina
- 1989
Kręc Maria Agnieszka
- 1971
ul. Królowej Jadwigi 18
pokój 108
85-231 Bydgoszcz
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”,
- Organizacja i zarządzanie mediacją
sądową”
- Szkolenie „Płeć w mediacji”
- Szkolenie Managing School Violence and
Bullying,
- Szkolenie „Interesy i potrzeby dziecka w
konflikcie okołorozwodowym”,
- Szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnej,
- Szkolenie podstawowe dla kandydatów na
mediatorów
- radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
ul. Brzeska 43
87-890 Lubraniec
- studia wyższe prawnicze (UMK)
- szkolenie mediacyjne
ul. Studzienna 12/14
pokój 20
88-100 Inowrocław
- studia wyższe prawnicze (UMK)
- studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości, prawa podatkowego,
- radca prawny
Krzywicki Cezary
- 1983
Kwiatkowska Ewa
- 1973
ul. Jagodowa 48
86-021 Maksymilianowo
Łuczon Daniel
- 1977
ul. Chodkiewicza 40C/10
85-667 Bydgoszcz
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- radca prawny
- szkolenia dla mediatorów
- wykształcenie wyższe prawnicze,
- szkolenie wg standardów społecznej rady
ds. ADR,
- warsztaty szkoleniowe,
- szkolenie dla mediatorów
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- Studia podyplomowe z prawa
podatkowego (UMKK w Toruniu),
- szkolenie z mediacji – certyfikat
dyplomowanego mediatora,
- szkolenie „Porozumienie bez przemocy
czyli język serca we wzajemnych relacjach
wyższe
- WSG Bydgoszcz, Studia Podyplomowe –
negocjacje i mediacje
- WSB Toruń – finanse, psychologia w
zarządzaniu
- szkolenia dla mediatorów,
- warsztaty z zakresu psychologii i
organizacji pracy, warsztaty menadżerskie
- wykształcenie średnie techniczne
- specjalistyczne szkolenie z mediacji
rodzinnych
- szkolenie bazowe z zakresu mediacji
25.
Paczkowska Irena
- 1966
26.
Pieczka Leszek
- 1969
Ośrodek Mediacji przy
OIRP
ul. Gdańska 68/4
85-021 Bydgoszcz
Ul. Paczkowska 182/15
87-100 Toruń
Ul. Sowia 5
86-005 Trzciniec
prawo cywilne, budowlane
i rodzinne
695-992-988
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
aplikant komorniczy
609-718-772
[email protected]
-------------------------------
prawo cywilne, rodzinne,
pracy, administracyjne,
gospodarcze
667-374-600
[email protected]
et.pl
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
500-243-969
[email protected]
m
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
prawo pracy, cywilne i
gospodarcze
606-788-711
[email protected]
-------------------------------
mediacje rodzinne,
cywilne, gospodarcze
509-014-203
[email protected]
-------------------------------
- gospodarcze (prawo
budowlane, sprawy
pracownicze, sprzedaż w
obrocie krajowym)
- cywilne (prawo
spadkowe, podział majątku
wspólnego)
669-696-619
[email protected]
665-202-590
[email protected]
prawo cywilne, prawo
rodzinne
mediacje rodzinne,
rówieśnicze i szkolne,
cywilne i gospodarcze
- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy,
- Toruński Ośrodek Mediacji
Gospodarczych przy Izbie
Przemysłowo Handlowej w
Toruniu
-------------------------------
27.
Podgórska Renata
- 1962
Kancelaria Mediacyjna
Na-Tak
ul. Towarowa 2/4
87-800 Włocławek
28.
Podraska Bernadeta
- 1971
ul. Świętojańska 3/2
85-077 Bydgoszcz
29.
Podraska Maciej
- 1973
ul. Świętojańska 3/2
85-077 Bydgoszcz
30.
Posłuszny Leszek
- 1967
Ul. Mińska 7
85-402 Bydgoszcz
Rommel
.
Aleksandra
- 1986
ul. Toruńska 45D/95
85-023 Bydgoszcz
31.
- szkolenie z zakresu mediacji
rówieśniczych, szkolnych i nieletniego
sprawcy czynu karalnego
- UMK w Toruniu – zarządzanie zasobami
ludzkimi,
- UMK w Toruniu – licencjat w zakresie
nauczania matematyki z informatyką,
- Studia podyplomowe: mediacje i
negocjacje - świadectwo,
- Studia podyplomowe przy UMK
„Przygotowanie kadry do prowadzenia
kształcenia ustawicznego na odległość,
- Szkolenie „Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”,
- Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów
w sporach zbiorowych,
Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w spr. gospodarczych,
- Szkolenie mediatorów
- UMK Toruń – Wydz. Prawa i Administracji,
radca prawny
- studia podyplomowe na WSG Bydgoszcz,
- szkolenia dla mediatorów
- UMK Toruń – Wydz. Prawa i Administracji,
- Certyfikat Dyplomowanego Mediatora
- szkolenie dla mediatorów
- wykształcenie wyższe prawnicze
- szkolenie w Studium Plus
- szkolenie w Centrum mediacji partners
Polska
- szkolenie w OIRP w Bydgoszczy
-Uniwersytet Warszawski – mgr
prawa, radca prawny
- rozwiązywanie Sporów i Konfliktów Prawnych –
Uniwersytet Warszawski
- Klinika Mediacji – Uniwersytet Warszawski
- Szkolenie dla mediatorów – FISO Gdańsk
- Etyka – komunikacja – emocje w pracy
mediatora OIRP
- Negocjacje międzynarodowe – Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
- Szkolenie dla mediatorów sądowych w sprawach
gospodarczych – warsztat tworzenia porozumień i
ugód ZCM Szczecin
- Szkolenie dla mediatorów sądowych w sprawach
gospodarczych – ZCM Szczecin
- Negocjacje zaawansowane – trening z prof.
Zbigniewem Nęckim – Novaskills
- Kurs komunikacji wg Metody Thomasa Gordona
– Polskie Centrum Edukacji Gordona
- Szkolenie realizowane w ramach projektu
„Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów” zorganizowane przez PM
Group Laax Sp. Z o.o. Sp. K. na zlecenie
Krajowa Izba Mediatorów i
Arbitrów (KIMA)
Mediacje: cywilne (w tym
rodzinne i gospodarcze),
karne, w sporach
zbiorowych, w zakresie
prawa pracy
604-256-868
[email protected]
eu
prawo zamówień
publicznych, gospodarcze i
cywilne
602-494-335
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
gospodarcze, cywilne
793-791-015
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
gospodarcze, cywilne,
sprawy rodzinne
601-658-695
[email protected]
-------------------------------
608-467-193
[email protected]
m
www.s-prawnie.pl
cywilne, gospodarcze,
rodzinne i pracownicze
- Centrum Mediacji Gilda Mediacyjna przy WSB Bydgoszcz
- Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Adwokackiej w Bydgoszczy
- Fundacja Gildia Mediacyjna
- Centrum Mediacji AEQUITAS
Ministerstwa Sprawiedliwości
32.
Rozmarynowska
Karolina
- 1976
Rzeski Dawid
- 1984
ul. Dworcowa 23/1
89-620 Chojnice
34.
Sadowski Robert
- 1973
ul. Mielczarskiego 4/17
85-796 Bydgoszcz
35.
Serlikowska
.
Agnieszka
- 1988
ul. Bocianowo 26/24
85-042 Bydgoszcz
33.
Kancelaria Radcy
Prawnego Dawid Rzeski
ul. J.Dąbrowskiego 14/7
89-200 Szubin
- wyższe magisterskie – prawo
- studia podyplomowe – zarządzanie firmą i
marketing
- szkolenia dla mediatorów
- UAM Poznań – mgr prawa
- radca prawny,
- Studia podyplomowe Służby Zagranicznej
i Międzynarodowej
- Szkolenie z zakresu mediacji
- Akademia Bydgoska im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
- UMKI w Toruniu – Wydz. Prawa i
Administracji
- studia podyplomowe z zakr. Prawa
karnego skarbowego na UMK w Toruniu
- certyfikat dyplomowanego Mediatora
- szkolenia z zakresu mediacji
- Uniwersytet Warszawski – mgr
prawa,
- szkolenie z zakresu mediacji zorganiz. przez Centrum Med.
Partners Polska, Szkoła Prawa
Francuskiego Universite Touluse
Capitole 1 i Uniwersytetu Gdań.,
Certyfikat CAE
36.
Suehse Remigiusz
- 1970
ul. Dolina 2/2
85-212 Bydgoszcz
- wyższe prawnicze – adwokat
- certyfikat ukończenia szkolenia na
mediatora
37.
Tucholski Marcin
- 1987
ul. Ryńskiego 20/23
85-790 Bydgoszcz
- UMK – magister prawa,
- szkolenie z zakresu mediacji
38.
Urbaczewska Mariola
- 1964
ul. Łowiskowa 32
85-436 Bydgoszcz
- UMK – magister biologii
- studia podyplomowe: resocjalizacja, fizyka
i zastosowanie komputerów, zintegrowane
nauczanie przyrody, organizacja pomocy
społecznej,
- kursy i szkolenia z zakresu mediacji
- mgr wychowania obronnego
- studia podyplomowe: administracja i
zarządzanie, organizacja pomocy
społecznej, terapii zaburz. rozwoju
psychoruchowego i dzieci,
- szkolenia z zakresu mediacji
- magister prawa
- radca prawny
- magister stosunków międzynarodowych
- szkolenie „Pierwsza Szkoła Mediacji”
39.
40.
41.
Urbaczewski Mirosław
-1964
Trzemiętowo 17
86-014 Sicienko
Wilkońska Marta
- 1983
ul. Polna 5
87-148 Łysomice
Żmuda-Czekaj
.
Marzena
Suponin 25
- magister prawa
cywilne, rodzinne i
gospodarcze
602-639-708
[email protected]
-----------------
cywilne
690-539-512
[email protected]
------------------
mediacje pracownicze,
cywilne, rodzinne
506-151-210
[email protected]
798-862-368
[email protected]
-----------------
785-193-474
[email protected]
------------------
507-072-906
[email protected]
------------------
cywilne, rodzinne,
w sprawach nieletnich i
karne
668-663-466
[email protected]
Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów z siedz. w Poznaniu
cywilne, gospodarcze,
rodzinne
606-911-003
[email protected]
Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów z siedz. w Poznaniu
sprawy cywilne,
gospodarcze, rodzinne
791-747-344
[email protected]
------------------
cywilne w tym
konsumenckie,
gospodarcze, prawo
własności intelektualnej,
znajomość języka
angielskiego w stopniu
umożliwiającym
prowadzenie mediacji w
tym języku
handlowe, budowlane,
cywilne, ubezpieczenia
gospodarcze,
zadośćuczynienia
cywilne, rodzinne,
gospodarcze, pracownicze
i karne
- Fundacja Dobra w Toruniu
- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
42.
- 1984
86-022 Dobrcz
- radca prawny
- szkolenia z zakresu mediacji
prawo cywilne, prawo
nieruchomości
506-180-363
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Żurowska Hanna
-1960
ul. Bernardyńska
13/301A
85-029 Bydgoszcz
- radca prawny,
- certyfikat dyplomowanego mediatora
cywilne, gospodarcze
696-055-750
[email protected]
Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Radzie Radców
Prawnych
Bydgoszcz, dnia 14 września 2016 roku
Download