LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie

advertisement
LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW
sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122)
Lp.
Nazwisko i imię
mediatora
Rok urodzenia
Adres do
korespondencji
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Informacja dotycząca wykształcenia i
odbytych szkoleń
Informacje dot.
specjalizacji
1.
Błażejowska
Cecylia
1975 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
603 321 863
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister pedagogiki
Studia podyplomowe:
• „Doradztwo zawodowe i zarządzanie
oświatą” – Wyższa Szkoła Humanistyczno –
Przyrodnicza w Sandomierzu
• „Terapia pedagogiczna i kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki” – Podkarpackie
Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w
Tarnobrzegu
Kursy i szkolenia:
• Szkolenie dla mediatorów – Polskie
Centrum Mediacji
• Szkolenie z zakresu procedur i technik
stosowanych w mediacjach rodzinnych –
Polskie Centrum Mediacji
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• karne
• nieletnich
Informacja o
wpisie na listę
mediatorów, o
której mowa w
art. 1832§3
ustawy z 17
listopada 1964
r. Kodeks
postępowania
cywilnego
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
1
2.
Ficek Łukasz
1981 r.
Al. Ducha
Świętego 9/39
39-300 Mielec
tel. kom.
661 956 380
[email protected]
3.
Jarosz – Midura
Marta
1972 r.
ul. Dąbala 4
39-300 Mielec
tel. kom.
501 850 597
[email protected]
4.
Król Małgorzata
1970 r.
ul. Lachnita 6
39-300 Mielec
tel. kom.
508 657 551
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister prawa
Studia podyplomowe:
• Mediacje i negocjacje z elementami
psychologii (planowany koniec studiów
06.2016 r.) – Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie
Kursy i szkolenia:
•„Mediacje w praktyce” – Akademia ADR
Wykształcenie:
• wyższe – magister pedagogiki
Studia podyplomowe:
• Public relations – Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu
• Mediacje i negocjacje z elementami
psychologii (planowany koniec studiów
06.2016 r.) – Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie
Kursy i szkolenia:
• Mediator sądowy – Studium Prawa
Europejskiego
• Mediator – Krajowe Centrum Mediacji
•„Mediacje w praktyce” – Akademia ADR
Wykształcenie:
• wyższe – magister prawa
Studia podyplomowe:
• Prawo Karne Gospodarcze – Prawo Karne
Skarbowe – Uniwersytet Wrocławski
• Mediacje i negocjacje z elementami
psychologii (planowany koniec studiów
06.2016 r.) – Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie
Kursy i szkolenia:
• Studium Pedagogiczne Kwalifikacyjne –
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza
•„Mediacje w praktyce” – Akademia ADR
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
-
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
-
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• z zakresu
prawa pracy
-
2
5.
Łokaj Maria
1960 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
664 223 220
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister inżynier technolog
materiałów, pedagog
Studia podyplomowe:
• „Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza”
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
• „Resocjalizacja” – Wyższa Szkoła
Humanistyczno – Przyrodnicza w
Sandomierzu
Kursy i szkolenia:
• „Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry
kierowniczej” – Podkarpackie Centrum
Edukacji
• „Specjalistyczne szkolenie na mediatora” –
Polskie Centrum Mediacji
sprawy:
• karne
• cywilne
• rodzinne
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
6.
Miśko Tomasz
1982 r.
ul. Poniatowskiego
2/118
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
605 551 216
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister prawa
Studia podyplomowe:
• „Zarządzanie finansami uczelni” – Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie
• „Kształcenie kadry akademickiej do roli
wykładowców przedmiotu ochrona własności
intelektualnej” – Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
Kursy i szkolenia:
• „Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów” - PM Group Laax Sp.
z o.o. Sp. k. na zlecenie Ministerstwa
Sprawiedliwości
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• z zakresu
prawa
gospodarczego
• z zakresu
prawa
własności
intelektualnej i
przemysłowej
Karpackie
Centrum
Mediacji
3
7.
Pietrzak Monika
1984 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
696 520 431
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister psychologii
Studia podyplomowe:
• „Podyplomowe Studia Przygotowania
Pedagogicznego ” – Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
• „Komunikacja społeczna, negocjacje i
mediacje” – Uniwersytet Humanistyczno –
Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach
Kursy i szkolenia:
• Specjalistyczne szkolenie z zakresu
Mediacji Rodzinnych – Polskie Centrum
Mediacji
• „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” –
Instytut Kształcenia Kadr w Rzeszowie
• „Studium Interwencji Kryzysowej” –
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we
Wrocławiu
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• karne
• nieletnich
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
8.
Przygoda Beata
1965 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
lub
ul. Okulickiego
1c/8 37-450
Stalowa Wola
tel. kom.
664 014 603
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister pedagogiki
Studia podyplomowe:
• „Resocjalizacja” – Wyższa Szkoła
Humanistyczno – Przyrodnicza w
Sandomierzu
Kursy i szkolenia:
• Szkolenie dla mediatorów – Polskie
Centrum Mediacji
• Szkolenie z zakresu procedur i technik
stosowanych w mediacjach rodzinnych –
Polskie Centrum Mediacji
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• karne
• nieletnich
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
4
9.
Rybak Marcin
1978 r.
I ZKSS w Mielcu
ul. Kościuszki 15
39-300 Mielec
tel. kom.
519 846 835
[email protected]
10.
Sala Tomasz
1973 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
512 745 578
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister prawa
Studia podyplomowe:
• Mediacje i negocjacje z elementami
psychologii (planowany koniec studiów
06.2016 r.) – Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie
Kursy i szkolenia:
• „Mediator sądowy” – Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie
• „62 Szkoła Mediacji” – Krajowe Centrum
Mediacji w Warszawie
• „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka
mediacyjna w sporach rodzinnych” – Studio
Profilaktyki Społecznej w Krakowie
• „Alternatywne metody rozwiązywania
sporów. Mediacje” (e-learning) – Krajowa
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
•„Mediacje w praktyce” – Akademia ADR
Wykształcenie:
• wyższe – ekonomiczne
Kursy i szkolenia:
• Szkolenie bazowe z zakresu mediacji –
Polskie Centrum Mediacji
• Szkolenie specjalistyczne z zakresu
mediacji cywilnych, gospodarczych i
pracowniczych – Polskie Centrum Mediacji
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• z zakresu
prawa pracy
Stowarzyszenie
Mediatorów
Polskich w
Warszawie
sprawy:
• cywilne
• gospodarcze
• pracownicze
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
5
11.
Szmit
Aleksandra
1984 r.
Kancelaria
Mediacyjna
Aleksandra Szmit
ul. Łazienna 13/15
26-200 Końskie
tel. kom.
535 006 266
kancelaria.mediacyjna.szmit
@interia.pl
Wykształcenie:
• wyższe – magister pedagogiki
Kursy i szkolenia:
• Warsztat konstruowania dokumentów
mediacyjnych – Akademia Bliżej
• Mediacje rodzinne – Akademia Bliżej
• Mediacje karne i nieletnich – Akademia
Bliżej
• 40-godzinna Szkoła mediacji – Akademia
Bliżej
• Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów – PM Group Laax Sp.
z o.o. Sp. k. na zlecenie Ministerstwa
Sprawiedliwości
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
•gospodarcze
• z zakresu
prawa pracy
Stowarzyszenie
Centrum
Dialogu i
Mediacji „Bliżej”
12.
Świdzińska Anna
1958 r.
PCM Oddział II w
Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia
12/208
37-450 Stalowa
Wola
tel. kom.
515 960 328
[email protected]
Wykształcenie:
• wyższe – magister inż. zootechnik, pedagod
Studia podyplomowe:
• „Zarządzanie oświatą” – Politechnika
Rzeszowska
• „Biologia” – Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie
Kursy i szkolenia:
• Specjalistyczne szkolenie na mediatora –
Polskie Centrum Mediacji
sprawy:
• cywilne
• rodzinne
• karne
• nieletnich
Polskie Centrum
Mediacji
Oddział II w
Stalowej Woli
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards