Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu

advertisement
Lista stałych mediatorów
prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Lp.
Nazwisko i imię, rok
urodzenia
Adres do
korespondencji
Informacja dot. wykształcenia
i odbytych szkoleń
Informacja dot.
specjalizacji
Numer
telefonu
stałego
mediatora
Adres poczty
elektronicznej stałego
mediatora
Informacja o wpisie na listę
mediatorów, o której mowa
w art. 183² § 3 ustawy z
dnia 17.11.1964 r. Kpc
1.
Abramczyk Agnieszka
- 1975
Centrum Mediacji Gildia
Mediacyjna przy WSB
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
- Wyższa Szkoła Bankowa - Psychologia w
zarządzaniu – licencjat
- Wyższa Szkoła Bankowa - Negocjacje w
usługach finansowych, magister
- Wyższa Szkoła Gospodarki - Negocjacje i
Mediacje
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Prawo handlowe
- Certyfikat dla mediatorów sądowych w
sprawach gospodarczych
- Szkolenie „Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”, Ministerstwo
Sprawiedliwości i Norway Grants
Sprawy cywilne,
gospodarcze, rodzinne,
karne, z nieletnim sprawcą
czynu karalnego
693-667-702
[email protected]
pl
- Fundacja Gildia Mediacyjna,
Toruń,
- Centrum Mediacji Gildia przy
WSB, Bydgoszcz
- Okręgowa Rada Adwokacka,
Bydgoszcz
2.
Adamczewska
Magdalena
- 1975
Ul. Powstańców Wlkp. 46
64-500 Szmotuły
- wyższe prawnicze – radca prawny
- warsztaty „etyka – komunikacja – emocje
w pracy mediatora”
- szkolenie „Praktyczne podstawy mediacji
gospodarczej”
- konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w
teorii i praktyce
- szkolenie „Spory Prawne – Skuteczne
Techniki ich Prowadzenia i Rozwiązywania”
Sprawy cywilne,
gospodarcze,
administracyjne
605-062-001
[email protected]
m.pl
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
3.
BadowskaZygmuntowicz Kinga
- 1976
Bakalarski Maciej
- 1976
ul. Pasieczna 1A
85-354 Bydgoszcz
- wyższe prawnicze –radca prawny
- szkolenie mediatorów
Prawo cywilne, pracy,
spadkowe, gospodarcze i
rodzinne
--------------
-----------------------------------
--------------------
ul. Lelewela 44/9
85-638 Bydgoszcz
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- szkolenia dla mediatorów sąd.
52-345-55-22
[email protected]
nik.pl
--------------------
Balcerzak Marlena
- 1983
ul. Bydgoska 19
86-011 Tryszczyn
- wyższe – zarządzanie administracją
publiczną – Wyższa Szkoła Bankowa w
Bydgoszczy
- Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy –
socjologia – licencjat
- Studium Prawa Europejskiego –
Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej
- szkolenie podstawowe pt. Mediacje
- szkolenie „Mediacje w praktyce”
- komornik sądowy przy
SR
w Bydgoszczy,
- wpis na listę adwokatów
(ORA w Bydgoszczy)
- karne
- cywilne
- prawo pracy
- rodzinne
- gospodarcze
662-201-473
[email protected]
--------------------
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Błaszczyńska-Żuralska
Jagwiga Irena
- 1946 r.
Bochowicz Agnieszka
- 1976 r.
ul. Matejki 19
87-200 Wąbrzeźno
Brudnoch Ewa
- 1977
Ul. Stefana Żeromskiego
13
86-032 Niemcz
CM Gildia Mediacyjna
przy WSB
ul. Fordońska 74
85719 Bydgoszcz
- wyższe prawnicze
- seminarium pn „Mediacja rodzinna”
- szkolenie „Pierwsza Szkoła Mediacji” w
Toruniu
- Wyższa Szkoła Bankowa – logistyka w
biznesie –licenc.
- Wyższa Szkoła Bankowa –
psychologia w biznesie–mgr
-studia podyplomowe i certyfikaty dla
mediatorów sądowych, szkolenia
- UMK Toruń – mgr prawa
- szkolenie z zakresu mediacji
- magister prawa – radca prawny
- szkolenie z zakresu mediacji Ośrodek
Mediacyjny przy OIRP w Bydgoszczy
- certyfikat dyplomowanego mediatora
- konferencja organizowana w ramach
„Poznańskiego Salonu Mediacji” przez
Prezesa SO Poznaniu
- szkolenie „mediacje gospodarcze”
- wyższe prawnicze –radca prawny
- szkolenia z mediacji zgodnie ze
standardami szkolenia mediat.
- wyższe prawnicze
- szkolenie dla mediatorów
- staż mediacyjny (Gdańskie Centrum
Mediacji)
Brzezicka Patrycja
- 1971
Ul. Nowy Rynek 8/2
85-131 Bydgoszcz
Budna Anna
- 1973
Chlebowicz Jeremi
- 1989
ul. Młyńska 59D/13
88-100 Inowrocław
12.
Chojnowski Wojciech
- 1960
13.
Czacharowski
Sławomir
- 1976
Kancelaria Radcy Prawn.
ul. Długa 32
85-034 Bydgoszcz
ul. Kościuszki 27/18
85-079 Bydgoszcz
14.
Ćwik Dariusz Mariusz
- 1972
Kancelaria Radców
Prawnych Ćwik i
Partnerzy Sp.p.
Al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa
- magister prawa – radca prawny
- I edycja Podyplomowych Studiów
Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Sporów (Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego)
- III edycja studiów podyplomowych
PreMBA w Międzynarodowym Centrum
10.
11.
Ul. Piłsudskiego 30A/102
89-600 Chojnice
rodzinne
600-260-567
jadwiga.blaszczynska.zuralsk
[email protected]
cywilne, gospodarcze,
rodzinne, prawa pracy
667-893-564
[email protected]
com
- do spraw karnych i
nieletnich
- do spraw cywilnych
- do spraw dot. prawa
rodzinnego
- do mediacji dot. prawa
medycznego
- do mediacji
gospodarczych
- cywilne
- rodzinne
- gospodarcze
- Fundacja Gildia Mediacyjna,
- Centrum Mediacji przy WSB
Bydgoszcz
- Okręgowa Rada Adwokacka
Bydgoszcz
664-987-378
[email protected]
--------------------
604-687-567
[email protected]
op.pl
--------------------
prawo cywilne, rodzinne,
administracyjne,
zamówienia publiczne
503-072-745
[email protected]
cywilne, rodzinne,
pracownicze, gospodarcze
505 086 849
[email protected]
- magister prawa – radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
prawo cywilne,
gospodarcze, prawo
spółek
52-322-74-44
[email protected]
wski.com
- UMK w Toruniu – prawo
- radca prawny
- szkolenie mediatorów
Prawo pracy, prawo
budowlane,
nieruchomości, prawo
gospodarcze, kontrakty,
prawo cywilne
608-085-898
[email protected]
22-745-14-00
[email protected]
Prawo sektora publicznego
– ubezpieczenia
zdrowotne i ochrony
zdrowia, prawo zamówień
publicznych i procesu
--------------------
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Gdańskie Centrum Mediacji przy
Fundacji Inicjatyw Społecznie
Odpowiedzialnych
w Gdańsku
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Ośrodek Mediacji przy OIRP w
Bydgoszczy
15.
Ćwiklińska Mariola
- 1958
Fundator Dariusz
- 1996
Mamlicz 6
88-190 Barcin
17.
Gierczak Mateusz
- 1989
Kancelaria Mediacyjna
ul. Wojskowa 5/99
60-792 Poznań
18.
Gilewska Iwona
- 1968
ul. Amurowa 15
85-436 Bydgoszcz
19.
Glonek Andrzej
- 1946
ul. Sarnia 14C
87-100 Toruń
20.
Grzegorek-Orłowska
Monika
- 1990
ul. Wełniany Rynek 10/9c
85-036 Bydgoszcz
21.
Iwanicki Piotr
- 1982
Kancelaria Lexima
ul. Chełmińska 16 a
87-100 Toruń
16.
ul. Potokowa 4
86-005 Ciele
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
- podyplomowe Studium Zagadnień
Legislacyjnych (Wydz. Prawa U.
Warszawski)
- cykl szkoleń dla kadry zarządzającej
instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego
- radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
- magister pedagogiki
- szkolenie dla mediatorów,
- certyfikat ukończenia specjalist.
warsztatów w zakresie mediacji
gospodarczych
- UAM w Poznaniu – mgr prawa
- szkolenia dla mediatorów
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
- podyplomowe studia menedżerskie dla
kadry kierowniczej jednostek wymiaru
sprawiedliwości
- Studium Prawa Europejskiego w
Warszawie – menedżer administracji
- seminarium „Konstruowanie ugód
zawartych przed mediatorem w sprawach
cywilnych i gospodarczych” organizowane
przez Stowarzyszenie Notariuszy
Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem
honorowym Ministra Sprawiedliwości
- warsztaty „Motywowanie innych”
zorganizowane na zlecenie Ministerstwa
Sprawiedliwości
- Politechnika Śląska w Gliwicach
- Studium Organizacji i Zarządzania w
Toruniu
Szkolenie z mediacji „Druga Szkoła
Mediacji”
- Uniwersytet Gdański – magister prawa
- szkolenie bazowe z zakresu mediacji,
- szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnych
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- aplikacja radcowska
- szkolenie podstawowe z mediacji Ośrodek
Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców
inwestycyjnego, projekty
finansowane ze środków
UE
cywilne, gospodarcze
607-351-084
[email protected]
prawo rodzinne,
gospodarcze i pracy
516-029-696
[email protected]
691-499-250
[email protected]
--------------------
603-284-772
[email protected]
--------------------
gospodarcze,
ekonomiczne, społeczne i
socjalne
605-069-900
[email protected]
--------------------
rodzinne
606-494-983
------------
--------------------
Gospodarcze, cywilne,
rodzinne
609-696-060
[email protected]
- wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
mediacje gospodarcze
(umowy budowlane,
przetargi publiczne, znaki
towarowe, ubezpieczenia,
postępowania
upadłościowe, relacje
między udziałowcami
spółek oraz sporów dot.
służebności przesyłu)
- cywilne
- gospodarcze
- prawo pracy
-------------------- Fundacja Porozumienia
Społecznego i Integracji
„IMPULS” w Szczecinie
- Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Adwokackiej w Bydgoszczy
22.
Iwiński Maciej
- 1988
23.
Jagła Jacek
- 1957
24.
Karwowska Anna
- 1967
25.
Kaźmierczak Monika
- 1979
26.
Kaźmierczak Janusz
- 1979
ul. Jeżewska 3
85-552 Bydgoszcz
Prawnych w Bydgoszczy w Bydgoszczy
- szkolenia z zakresu komunikacji w
metodzie „porozumienia bez przemowcy”
- KPSW w Bydgoszczy – mgr prawa
- UKW w Bydgoszczy – mgr filologii
angielskiej
- szkolenie z mediacji i negocjacji – Ośrodek
Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
Kancelaria Prawna
ACTUM
ul. Bydgoska 1/3
87-100 Toruń
Pawłowo 1
62-250 Czerniejewo
- UMK w Toruniu – magister prawa
- szkolenie z mediacji
- warsztaty doskonalące dla mediatorów
Fundacja Pracownia
Dialogu
ul. Ślusarska 2 lok. 1
87-100 Toruń
- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- szkolenie „Wykorzystanie dialogu
motywującego w mediacji,
- szkolenie „Restorative justice
approaches”,
- szkolenie „Praca z rodziną oparta na
potencjałach”,
- kurs podstawowy terapii systemowej”,
- „Terapia par i małżeństw prowadzone w
paradygmacie poznawczo-behawioralnym,
warsztaty I stopnia”,
- „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w
pracy mediatora”,
- „Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”,
- Szkolenie z podstaw prawa,
- Szkolenie „Prawa i potrzeby dziecka w
konflikcie rozwodowym,
- Szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnej”,
- Szkolenie dla koordynatorów konferencji
sprawiedliwości naprawczej,
- Szkolenie prawne dla mediatorów w
zakresie mediacji cywilnej,
_Szkolenie podstawowe dla kandydatów na
mediatorów
Fundacja Pracownia
- magister pedagogiki,
- studia podyplomowe psychologia
komunikacji interpersonalnej,
- szkolenie dla mediatorów,
- wykształcenie wyższe filozoficzne,
- wykształcenie wyższe socjologiczne
- szkolenie „Wykorzystanie dialogu
cywilne, rodzinne,
gospodarcze,
administracyjne,
zamówienia publiczne,
prawo pracy, kontrakty,
mediacje rówieśnicze i
szkolne,
zadośćuczynienia,
wojskowe, lotnicze, karne,
pracownicze,
600-443-232
[email protected]
--------------------
Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów z siedzibą w
Poznaniu
gospodarcze
602-580-782
[email protected]
prawo cywilne
609-156-984
[email protected]
prawo cywilne, rodzinne,
gospodarcze, prawo pracy
56-471-02-21
[email protected]
alogu.org
502-306-110
- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
- wpis na listę mediatorów w spr.
karnych w okr. SO w Poznaniu
- Fundacja Pracownia Dialogu w
Toruniu
- wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
Dialogu
ul. Ślusarska 2 lok. 1
87-100 Toruń
27.
28.
29.
Kołodziejska
Magdalena
- 1972
Kompanowska Karolina
- 1989
Kot Joanna
- 1986
30.
Kręc Maria Agnieszka
- 1971
31.
Krzywicki Cezary
- 1983
Kwiatkowska Ewa
- 1973
32.
33.
Łuczon Daniel
ul. Królowej Jadwigi 18
pokój 108
85-231 Bydgoszcz
motywującego w mediacji,
- szkolenie „Restorative justice
approaches”,
- szkolenie „Praca z rodziną oparta na
potencjałach”,
- „Sexuality and Moralisty: Intercultural
Perspectives and Mediations”,
- „Wykorzystanie analizy transakcyjnej w
pracy mediatora”,
- „Specjalistyczne szkolenie w zakresie
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w sprawach gospodarczych”,
- Organizacja i zarządzanie mediacją
sądową”
- Szkolenie „Płeć w mediacji”
- Szkolenie Managing School Violence and
Bullying,
- Szkolenie „Interesy i potrzeby dziecka w
konflikcie okołorozwodowym”,
- Szkolenie specjalistyczne z mediacji
rodzinnej,
- Szkolenie podstawowe dla kandydatów na
mediatorów
- radca prawny
- szkolenie dla mediatorów
ul. Brzeska 43
87-890 Lubraniec
- studia wyższe prawnicze (UMK)
- szkolenie mediacyjne
ul. Biziela 20/179
85-163 Bydgoszcz
- WSB w Bydgoszczy – socjologia, licencjat
- kurs mediacji i negocjacji przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy
ul. Studzienna 12/14
pokój 20
88-100 Inowrocław
ul. Jagodowa 48
86-021 Maksymilianowo
Ośrodek Mediacji przy
OIRP
ul. Gdańska 68/4
85-021 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 40C/10
- studia wyższe prawnicze (UMK)
- studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości, prawa podatkowego,
- radca prawny
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- radca prawny
- szkolenia dla mediatorów
- wykształcenie wyższe prawnicze,
- szkolenie wg standardów społecznej rady
ds. ADR,
- warsztaty szkoleniowe,
- szkolenie dla mediatorów
- UMK w Toruniu – mgr prawa
- Studia podyplomowe z prawa
prawo cywilne, rodzinne,
gospodarcze, prawo pracy
56-471-02-21
[email protected]
ogu.org
793-969-360
- Fundacja Pracownia Dialogu w
Toruniu
- wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
prawo cywilne, budowlane
i rodzinne
695-992-988
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
aplikant komorniczy
609-718-772
[email protected]
--------------------
504-948-838
[email protected]
--------------------
667-374-600
[email protected]
et.pl
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
500-243-969
[email protected]
m
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
606-788-711
[email protected]
--------------------
rówieśnicze i szkolne,
rodzinne, administracyjne,
rodzinne, cywilne, prawo
pracy, pracownicze, karne,
zamówienia publiczne,
gospodarcze, kontrakty,
zadośćuczynienia
prawo cywilne, rodzinne,
pracy, administracyjne,
gospodarcze
prawo cywilne, prawo
rodzinne
prawo pracy, cywilne i
gospodarcze
34.
- 1977
85-667 Bydgoszcz
Manthey-Mruklik Anna
Magdalena
- 1961
ul. Księcia Grzymisława
4/2
86-100 Świecie
35.
Paczkowska Irena
- 1966
36.
Pieczka Leszek
- 1969
37.
38.
Pietrzak Ewa
-1964
Podgórska Renata
- 1962
ul. Poznańska 182/15
87-100 Toruń
ul. Sowia 5
86-005 Trzciniec
al. Okrężna 80/59
88-100 Inowrocław
Kancelaria Mediacyjna
Na-Tak
ul. Towarowa 2/4
87-800 Włocławek
podatkowego (UMKK w Toruniu),
- szkolenie z mediacji – certyfikat
dyplomowanego mediatora,
- szkolenie „Porozumienie bez przemocy
czyli język serca we wzajemnych relacjach
- wyższe pedagogiczne,
- studia podyplomowe – mediacje sądowe i
pozasądowe,
- szkolenie z mediacji w konfliktach
rówieśniczych, szkolnych i oświatowych,
- szkolenie z mediacji cywilnych i
gospodarczych,
- szkolenie z mediacji rodzinnych,
- szkolenie dla mediatorów z zakresu
mediacji w sprawach karnych i z nieletnim
sprawcą czynu karalnego,
wyższe
- WSG Bydgoszcz, Studia Podyplomowe –
negocjacje i mediacje
- WSB Toruń – finanse, psychologia w
zarządzaniu
- szkolenia dla mediatorów,
- warsztaty z zakresu psychologii i
organizacji pracy, warsztaty menadżerskie
- wykształcenie średnie techniczne
- specjalistyczne szkolenie z mediacji
rodzinnych
- szkolenie bazowe z zakresu mediacji
- szkolenie z zakresu mediacji
rówieśniczych, szkolnych i nieletniego
sprawcy czynu karalnego
- wykształcenie wyższe magisterskie –
pedagog
- Certyfikat – Profesjonalne szkolenie i
trening mediatorów – 80 Szkoła mediacji
- Specjalistyczne Warsztaty –
Konstruowanie Ugód w Sprawach Karnych,
Nieletnich, Cywilnych i Rodzinnych
- Warsztaty nt. Mediacji Szkolnych
- UMK w Toruniu – zarządzanie zasobami
ludzkimi,
- UMK w Toruniu – licencjat w zakresie
nauczania matematyki z informatyką,
- Studia podyplomowe: mediacje i
negocjacje - świadectwo,
- Studia podyplomowe przy UMK
„Przygotowanie kadry do prowadzenia
kształcenia ustawicznego na odległość,
- Szkolenie „Propagowanie alternatywnych
metod rozwiązywania sporów”,
- Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów
w sporach zbiorowych,
Specjalistyczne szkolenie w zakresie
mediacje rodzinne,
cywilne, gospodarcze,
prawo administracyjne
509-014-203
[email protected]
--------------------
502-324-449
[email protected]
--------------------
669-696-619
[email protected]
665-202-590
[email protected]
--------------------
mediacje rodzinne
512-247-205
[email protected]
--------------------
mediacje: cywilne (w tym
rodzinne i gospodarcze),
karne, w sporach
zbiorowych, w zakresie
prawa pracy
604-256-868
[email protected]
eu
- mediacje sądowe i
pozasądowe, konflikty
rówieśnicze, szkolne,
oświatowe, mediacje
rodzinne, gospodarcze,
karne, z nieletnim sprawca
czynu karalnego
- gospodarcze (prawo
budowlane, sprawy
pracownicze, sprzedaż w
obrocie krajowym)
- cywilne (prawo
spadkowe, podział majątku
wspólnego)
mediacje rodzinne,
rówieśnicze i szkolne,
cywilne i gospodarcze
- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy,
- Toruński Ośrodek Mediacji
Gospodarczych przy Izbie
Przemysłowo Handlowej w
Toruniu
Krajowa Izba Mediatorów i
Arbitrów (KIMA)
39.
Podraska Bernadeta
- 1971
ul. Świętojańska 3/2
85-077 Bydgoszcz
40.
Podraska Maciej
- 1973
ul. Świętojańska 3/2
85-077 Bydgoszcz
41.
Posłuszny Leszek
- 1967
Ul. Mińska 7
85-402 Bydgoszcz
42.
Rommel
.
Aleksandra
- 1986
ul. Toruńska 45D/95
85-023 Bydgoszcz
43.
Rosenau Dominik
- 1979
ul. Sybiraków 14/20
85-796 Bydgoszcz
44.
45.
Rozmarynowska
Karolina
- 1976
Rzeski Dawid
- 1984
ul. Dworcowa 23/1
89-620 Chojnice
Kancelaria Radcy
Prawnego Dawid Rzeski
ul. J.Dąbrowskiego 14/7
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów w spr. gospodarczych,
- Szkolenie mediatorów
- UMK Toruń – Wydz. Prawa i Administracji,
radca prawny
- studia podyplomowe na WSG Bydgoszcz,
- szkolenia dla mediatorów
- UMK Toruń – Wydz. Prawa i Administracji,
- Certyfikat Dyplomowanego Mediatora
- szkolenie dla mediatorów
- wykształcenie wyższe prawnicze
- szkolenie w Studium Plus
- szkolenie w Centrum mediacji partners
Polska
- szkolenie w OIRP w Bydgoszczy
-Uniwersytet Warszawski – mgr
prawo zamówień
publicznych, gospodarcze i
cywilne
602-494-335
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
gospodarcze, cywilne
793-791-015
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
gospodarcze, cywilne,
sprawy rodzinne
601-658-695
[email protected]
-------------------- Centrum Mediacji Gilda Mediacyjna przy WSB Bydgoszcz
- Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Adwokackiej w Bydgoszczy
- Fundacja Gildia Mediacyjna
- Centrum Mediacji AEQUITAS
prawa, radca prawny
- rozwiązywanie Sporów i Konfliktów Prawnych –
Uniwersytet Warszawski
- Klinika Mediacji – Uniwersytet Warszawski
- Szkolenie dla mediatorów – FISO Gdańsk
- Etyka – komunikacja – emocje w pracy
mediatora OIRP
- Negocjacje międzynarodowe – Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
- Szkolenie dla mediatorów sądowych w sprawach
gospodarczych – warsztat tworzenia porozumień i
ugód ZCM Szczecin
- Szkolenie dla mediatorów sądowych w sprawach
gospodarczych – ZCM Szczecin
- Negocjacje zaawansowane – trening z prof.
Zbigniewem Nęckim – Novaskills
- Kurs komunikacji wg Metody Thomasa Gordona
– Polskie Centrum Edukacji Gordona
- Szkolenie realizowane w ramach projektu
„Propagowanie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów” zorganizowane przez PM
Group Laax Sp. Z o.o. Sp. K. na zlecenie
Ministerstwa Sprawiedliwości
cywilne, gospodarcze,
rodzinne i pracownicze
608-467-193
[email protected]
m
www.s-prawnie.pl
- wyższe magisterskie – prawo
- szkolenie z mediacji przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Bydgoszczy
- szkolenie z zakresu informacji niejawnych,
poświadczenie bezpieczeństwa - ściśle
tajne oraz NATO SECRET
cywilne, prawne, karne,
administracyjne,
wojskowe, lotnicze,
gospodarcze, mediacje
rówieśnicze i szkolne w
sporach zbiorowych,
zadośćuczynienia,
kontakty, pracownicze
662-368-850
[email protected]
--------------------
cywilne, rodzinne i
gospodarcze
602-639-708
[email protected]
--------------------
cywilne
690-539-512
[email protected]
--------------------
- wyższe magisterskie – prawo
- studia podyplomowe – zarządzanie firmą i
marketing
- szkolenia dla mediatorów
- UAM Poznań – mgr prawa
- radca prawny,
- Studia podyplomowe Służby Zagranicznej
i Międzynarodowej
46.
Sadowski Robert
- 1973
47.
Serlikowska
.
Agnieszka
- 1988
48.
89-200 Szubin
ul. Mielczarskiego 4/17
85-796 Bydgoszcz
ul. Bocianowo 26/24
85-042 Bydgoszcz
- Szkolenie z zakresu mediacji
- Akademia Bydgoska im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
- UMKI w Toruniu – Wydz. Prawa i
Administracji
- studia podyplomowe z zakr. Prawa
karnego skarbowego na UMK w Toruniu
- certyfikat dyplomowanego Mediatora
- szkolenia z zakresu mediacji
- Uniwersytet Warszawski – mgr
prawa,
- szkolenie z zakresu mediacji zorganiz. przez Centrum Med.
Partners Polska, Szkoła Prawa
Francuskiego Universite Touluse
Capitole 1 i Uniwersytetu Gdań.,
Certyfikat CAE
- wyższe – mgr politologii
- podyplomowe - Egzekucji
Administracyjnej,
- podyplomowe - Prawa Podatkowego,
- Szkoła Mediacji,
- warsztaty konstruowania ugód,
- Specjalistyczne Warsztaty Mediacji
Gospodarczych
- wyższe licencjat – zarządzenie
organizacją
- seminarium „sztuka negocjacji”
- szkolenie „negocjacje z dłużnikiem”
- szkolenie „wystąpienia publiczne”
- certyfikat dyplomowanego Mediatora
Staszewski Waldemar
- 1965
ul. Żytnia 19
77-300 Człuchów,
Stefanowicz Wojciech
- 1978
ul. Zbójnicka 2/12
85-794 Bydgoszcz
50.
Suehse Remigiusz
- 1970
ul. Dolina 2/2
85-212 Bydgoszcz
- wyższe prawnicze – adwokat
- certyfikat ukończenia szkolenia na
mediatora
51.
Szarszewska Beata
- 1987
Trela Mariusz
- 1964
ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub Dobrzyń
Trojan Partycja
- 1985
ul. Cyprysowa 4
86-031 Osielsko
- wyższe prawnicze
- aplikacja adwokacka
- szkolenie z zakresu mediacji
- wyższe prawnicze aplikacja sądowa studia
podyplomowe
- Szkoła mediacji w Toruniu
- Szkoła mediacji gospodarczych w
Warszawie
- Warsztaty z mediacji gospodarczych
- UMK w Bydgoszczy – magister pedagogiki
w specjalności resocjalizacja
- 165 Szkoła Mediacji w Warszawie
- Warsztaty „Konstruowanie ugód w
sprawach karnych, nieletnich, cywilnych,
rodzinnych i gospodarczych”
- warsztat doskonalący umiejętności
49.
52.
53.
ul. Kameliowa 15B
87-100 Toruń
mediacje pracownicze,
cywilne, rodzinne
506-151-210
[email protected]
- Fundacja Dobra w Toruniu
- Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
798-862-368
[email protected]
--------------------
698-756-135
[email protected]
506-764-999
[email protected]
--------------------
785-193-474
[email protected]
--------------------
730-079-914
[email protected]
- wpis na listę mediatorów
stałych przy SO w Toruniu
cywilne, rodzinne,
pracownicze i gospodarcze
600 807 151;
(56) 696 48 95
[email protected]
--------------------
693-528-425
[email protected]
cywilne w tym
konsumenckie,
gospodarcze, prawo
własności intelektualnej,
znajomość języka
angielskiego w stopniu
umożliwiającym
prowadzenie mediacji w
tym języku
gospodarcze, cywilne,
rodzinne, pracownicze
gospodarcze, cywilne,
rodzinne
handlowe, budowlane,
cywilne, ubezpieczenia
gospodarcze,
zadośćuczynienia
cywilne, gospodarcze,
rodzinne, pracownicze
- Stowarzyszenie Mediatorów
Gospodarczych
- Stowarzyszenie Mediatorów
Polskich
Stowarzyszenie Mediatorów
Gospodarczych w Warszawie
Centrum Mediacji Świętej Rity
Fundacji Dobra w Toruniu
--------------------
54.
Tucholski Marcin
- 1987
ul. Ryńskiego 20/23
85-790 Bydgoszcz
55.
Urbaczewska Mariola
- 1964
ul. Łowiskowa 32
85-436 Bydgoszcz
56.
57.
Urbaczewski Mirosław
-1964
Trzemiętowo 17
86-014 Sicienko
mediacyjne pt. „Konstruowanie ugody
mediacyjnej w sprawach cywilnych i warunki
formalne protokołu z mediacji”
- konferencja „relacje w rodzinie”
- UMK – magister prawa,
- szkolenie z zakresu mediacji
- UMK – magister biologii
- studia podyplomowe: resocjalizacja, fizyka
i zastosowanie komputerów, zintegrowane
nauczanie przyrody, organizacja pomocy
społecznej,
- kursy i szkolenia z zakresu mediacji
- mgr wychowania obronnego
- studia podyplomowe: administracja i
zarządzanie, organizacja pomocy
społecznej, terapii zaburz. rozwoju
psychoruchowego i dzieci,
- szkolenia z zakresu mediacji
- magister prawa
- radca prawny
- magister stosunków międzynarodowych
- szkolenie „Pierwsza Szkoła Mediacji”
cywilne, rodzinne,
gospodarcze, pracownicze
i karne
507-072-906
[email protected]
--------------------
cywilne, rodzinne,
w sprawach nieletnich i
karne
668-663-466
[email protected]
Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów z siedz. w Poznaniu
cywilne, gospodarcze,
rodzinne
606-911-003
[email protected]
Krajowe Stowarzyszenie
Mediatorów z siedz. w Poznaniu
sprawy cywilne,
gospodarcze, rodzinne
791-747-344
[email protected]
--------------------
rodzinne, cywilne,
gospodarcze
500-710-642
[email protected]
--------------------
Wilkońska Marta
- 1983
ul. Polna 5
87-148 Łysomice
58.
Witkowska Anna
- 1973
Ośrodek Mediacyjny
Fundacji Pracownia
Dialogu w Toruniu
Ul. Ślusarska 2/1
87-100 Toruń
- magister prawa – UMK w Toruniu
- studia podyplomowe z prawa karnego
skarbowego – UMK w Toruniu
- szkolenie z mediacji rodzinnej, cywilnej,
gospodarczej
- szkolenie „Praca z rodziną dotkniętą
przemocą”
- szkolenie „W pętli bezsilności. Technika
błędnych kół pracy z parą, rodziną”
- Seminarium „Mediacja rodzinna”
- Intensywny Kurs Prawa Europejskiego na
Wydziale Prawa i Administracji UMK w
Toruniu
- szkolenie z komunikacji interpersonalnej i
komunikacji asertywnej
59.
Żmuda-Czekaj
.
Marzena
- 1984
Suponin 25
86-022 Dobrcz
- magister prawa
- radca prawny
- szkolenia z zakresu mediacji
prawo cywilne, prawo
nieruchomości
506-180-363
[email protected]
Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Bydgoszczy
60.
Żurowska Hanna
-1960
ul. Bernardyńska
13/301A
85-029 Bydgoszcz
- radca prawny,
- certyfikat dyplomowanego mediatora
cywilne, gospodarcze
696-055-750
[email protected]
Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Radzie Radców
Prawnych
Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2017 roku
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards