HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT NA KANALE

advertisement
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT NA KANALE MŁYNÓWKA
Wraz z utrzymaniem oraz konserwacją i utrzymaniem rowu doprowadzającego wodę do
Stawu Łabędziowego.
ETAP 1.
Kanał Młynówka oraz rów doprowadzający wodę do Stawu Łabędziowego
- usuwanie namułu z dna o szerokości 2,4m oraz głębokości < 1,5 m warstwę do 0,30 m pod
wodą
m-120
- usuwanie namułu z dna o szerokości 1,20m , głębokości < 1,5 warstwą do 0,20 m pod wodą
m-120
- utrzymanie w drożności całego odcinka cieku (usuwanie przetasowań, śmieci, oczyszczenie
zastojów z wywozem)
rbg-20
- pielęgnacja z utrzymaniem żywopłotów (przycięcie)
m2- 50
RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU ŁABĘDZIOWEGO
- utrzymanie w drożności całego odcinka (100 m) poprzez usuwanie przetasowań śmieci
rbg- 3
(różne) z wywozem na wysyp śmieci
ETAP 2.
Kanał Młynówka oraz rów doprowadzający wodę do Stawu Łabędziowego
- wykoszenie porostów z wygrabieniem, porost miękki, gęsty ze skarp
2-krotność
m 2 – 6256
- wykoszenie porostów ze skarp w wygrabieniem, porost rzadki, miękki
2-krotność
m 2 – 6061
- usuwanie porostów z dna cieku poprzez hakowanie przy objętości
30%lustra wody
m 2 – 132
- odmulenie dna cieku o szerokości 4,0 głębokości < 1,50m, warstwą do 0,20cm
rbh – 20
- utrzymanie w drożności całego odcinka cieku
rbh – 40
-oczyszczenie terenu z nieczystości wraz z wywozem
m 3- 4
RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU ŁABĘDZIOWEGO
- wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp cieku z wygrabieniem
m 2 - 1600
1-krotnie
- utrzymanie w drożności całego odcinka (100 m ) rowu poprzez usuwanie przetamowań,
Śmieci i innych z wywozem do RCGO
rbg- 6
ETAP 3.
Kanał Młynówka oraz rów doprowadzający wodę do Stawu Łabędziowego
- wykoszenie porostów ze skarpy cieku z wygrabieniem, porost miekki gęsty
3-krotnie
m 2 – 12512
- wykoszenie porostów ze skarpy cieku z wygrabieniem, porost rzadki i miekki
m2- 12122
- utrzymanie w drożności całego odcinka cieku
rbg – 60
- oczyszczenie terenu z różnych nieczystości wraz z wywozem
m3–4
- pielęgnacja 2 szt. Żywopłotów (przycięcie)
m2 – 60
RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU ŁABĘDZIOWEGO
- wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp rowu
- utrzymanie w drożności całego odcinka ( 100 m )
m2 – 3200
rbg – 5
ETAP 4.
Kanał Młynówka
- wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem,
Porost miekki, gęsty
m 2 - 12512
2-krotność
- wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem
Porost miękki, rzadki
m 2 – 12122
2- krotność
- usuwanie porostów z dna cieku poprzez hakowanie przy objętości
30 % lustra wody
m2 – 75
- utrzymanie w drożności całego odcinka cieku
rbg- 40
- oczyszczanie terenu z różnych nieczystości wraz z wywozem do RCGO
m 3– 4
RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU ŁABĘDZIOWEGO
- wykoszenie porostów miękkich rzadkich ze skarp cieku z wygrabieniem
- utrzymanie w drożności całego odcinka (100m)
3-krotnie
M2 – 3200
rbg- 7
ETAP 5.
KANAŁ MŁYNÓWKA ORAZ RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU
ŁABĘDZIOWEGO
- usuwanie porostów z dna cieku poprzez hakowanie przy objętości 30 % lustra wody m 2 -75
- utrzymanie w drożności całego cieku
rbg- 40
- oczyszczenie terenu z różnych nieczystości z wywozem
m 3– 3
RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO STAWU ŁABĘDZIOWEGO
- utrzymanie w drożności całego odcinka
rbg- 6
- usuwanie namułu z dna rowu o szerokości 2,0 m głębokości 1,50 m;
Warstwą do 0,20 pod wodą
m – 100
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards