Opis techniczny

advertisement
Opis Techniczny
Potok Szewnia-Miłka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki San
.Ujście do rzeki San w miejscowości Kolonia Leżachowska. Długość potoku ogółem 21.57
km ,w tym odcinek uregulowany 16,166km.
W roku 1989 została przeprowadzona regulacja potoku w km 1+880 - 13+100 oraz w latach
1975-76 w km 17+420-18+810 i 19+050-21+570.
Potok przepływa przez następujące miejscowości :Kolonia Leżachowska, Wola Buchowska,
Wólka Pełkińska i Pełkinie m. Jarosław i Pawłosiów.
Ubezpieczenie stopy skarpy kiszką faszynową o średnicy 20 cm, natomiast skarpy darniną na
płask.
W czasie ostatnich powodzi potok uległ zamuleniu ,powstały liczne przytamowania ,nawisy.
Aby zapobiec częstym wylewom potoku należy udrożnić koryto cieku, poprzez odmulenie
dna i przepustów, wycięcie krzaków , poszerzenie przekroju poprzecznego /przycięcie
nawisów /.
W dokumentacji przewiduje się następujące roboty do wykonania:
- wykoszenie prostu ze skarp wraz z wygrabieniem porost gęsty twardy; m2= 159577,06
- wykoszenie dna wraz z wygrabieniem, porost gęsty twardy – 25 040 m2
- hakowanie dna cieku pow. zarośnięcia lustra wody pow. 60% - 26 285m2
-cięcie krzaków gęstych wraz z ze spaleniem – 1,33ha
-mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem gr. warstwy namułu 20 cm szer.
dna 2,4 m – 2402mb
-mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem gr. warstwy namułu 40 cm szer.
dna 2,0 m – 3648mb
-mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem gr. warstwy namułu 20 cm szer.
dna 1,2 m – 3000mb
-mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem gr. warstwy namułu 40 cm szer.
dna 1,6 m – 1034 mb
-mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem gr. warstwy namułu 20 cm szer.
dna 1,0 m – 950 mb
-oczyszczenie z namułu przepustu o średnicy 150 cm zam. 1/3 średnicy mb=253
- oczyszczenie przepustów zam. do 1/3 śred. kręgów fi 100; mb=12
- oczyszczenie przepustów zam. do 1/3 śred. kręgów fi 125; mb=110
- mechaniczny wykop cieku koparką gr. kat III ; m3= 208
- rozbiórka tam bobrowych – 30m3
Download