Przedszkole Publiczne nr 7 w Rzeszowie

advertisement
W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
Kiedy radośnie biją dzwony,
Przyjmijcie życzenia pełne radości,
A w Nowym Roku szczęścia, zdrowia,
pomyślności!!!!
ECHO
SIÓDEMKI
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej redagowanej
przez nauczycielkę Agatę Żurek.
Znajdziecie tam aktualne ogłoszenia, informacje oraz relacje z
najciekawszych wydarzeń naszego przedszkola.
http://www.pp7rz.webd.pl/
Dyrektor przedszkola
Zofia Momora
Red: nauczycielka
KWARTALNIK PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 7
W RZESZOWIE
Ewa Wolanin
WYDANIE 11 - GRUDZIEŃ 2007 ROKU
Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym.
Dzieci w wieku przedszkolnym mają zazwyczaj słaby układ
nerwowy, dlatego nie powinny oglądać programów, w których
pojawiają się tzw. mocne sceny, ponieważ dzieci nie rozróżniają
świata realnego od fantazji. Z obserwacji przeprowadzonych w
przedszkolu widać, że dzieci oglądają programy odpowiednie dla
młodzieży i dorosłych. Treści, które oglądają są niewłaściwe
rozumiane i odbierane. Programy zawierają sceny grozy, agresji,
powodują u dzieci wrażliwych uczucie lęku, zaburzenia snu, bóle
głowy i zwiększoną pobudliwość nerwową.
Bardzo często
programy telewizyjne mogą pobudzać agresywne zachowania,
odbijające się w formie wyładowywania złości na przedmiotach,
płaczu i gniewie.
Dzieci bardzo często podczas oglądania telewizji przejmują
zwyczaje, obyczaje i wzory zachowań. Ideał, który powstaje pod
wpływem telewizji staje się często dla dziecka wzorem osobowym,
które dziecko stara się naśladować. Należy zwrócić uwagę, że obok
ideału pozytywnego może pojawić się wzór negatywny, który
dziecko zaczyna naśladować. Czyn tego bohatera, który
niejednokrotnie powinien być potępiony zaczyna budzić sympatię u
dziecka. Często programy telewizyjne przyczyniają się do
kształtowania poczucia zagrożenia ze strony zewnętrznego świata.
Obserwując współczesne rodziny można stwierdzić, że w
domu nie tylko liczą się słowa rodziców, wychowawców, lecz także
komentarze telewizyjne. Z badań OBOP wynika, że obecnie 97%
dzieci w wieku przedszkolnym ogląda telewizję kilka godzin
dziennie. Liczne eksperymenty pokazują, że dzieci nie tylko
naśladują agresywne zachowania ulubionego bohatera, ale
zaczynają wymyślać nowe formy reagowania na różne sytuacje.
Można to bardzo często zaobserwować w trakcie zabaw
tematycznych i konstrukcyjnych podejmowanych przez dzieci w
przedszkolu.
W obecnych czasach bardzo często zwraca się uwagę na
„samotność” dziecka w domu rodzinnym. Dzieci te nazywane są
dziećmi telewizyjnymi. Spędzają one swój wolny czas, jak już
wcześniej wspominałam, przed ekranem telewizora, nieraz do
późnych godzin wieczornych. Coraz częściej
w życiu dziecka
telewizja zajmuje miejsce ojca lub matki.
Telewizja to w pewnym sensie wróg komunikacji w rodzinie,
wszyscy członkowie pogrążeni są w telewizyjnym transie. Nie ma
czasu na wspólną zabawę z dziećmi, wymianę myśli,
przekazywanie wartości i zanika więź rodzinna. Dlatego należy
uświadamiać dzieci o negatywnym wpływie telewizji na ich rozwój i
wyrabiać nawyk umiejętnego korzystania z programów
telewizyjnych w sposób zdrowy, i uporządkowany.
KILKA RAD DLA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA:
1. Opracuj wspólnie z innymi członkami rodziny regulamin
korzystania z telewizji.
2. Konsekwentnie zakazuj filmów niedozwolonych dla
dzieci, staraj się wyjaśnić swoje stanowisko.
3. Kontroluj co dziecko ogląda.
4. Nie pozwalaj na instalowanie gier przepojonych
przemocą.
5. Nie uciekaj od trudnych rozmów, ale do znudzenia
uzmysławiaj dziecku zagrożenia wynikające z mediów.
Opracowała: Halina Helit
Na podstawie E. Lechowska-Żarska,
,,Nauczyciele rodzicom” 2002
Iwona
Fechner
Sędzińska
-
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DRODZY RODZICE!
Nasze przedszkole przygotowuje się do
Jubileuszu 30-lecia. Aby uczcić tak ważne
wydarzenie, podjęliśmy działania mające na
celu nadanie imienia naszej placówce.
Mamy nadzieję, że wszyscy rodzice
włączą się do realizacji podjętego przez nas
wyzwania.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
do realizacji pierwszego zadania, jakim jest
wybór patrona naszej placówki. O dalszych
działaniach będziemy Państwa informować
poprzez ogłoszenia na naszej stronie
internetowej, a także na tablicy ogłoszeń dla
rodziców.
Zapraszamy wszystkich do dalszej współpracy.
Rodziców, Dziadków, Opiekunów dzieci wszystkich grup
wiekowych do włączenia się w kampanię społeczną
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,
która polegać będzie na czytaniu wybranych opowiadań, bajek lub
wierszy, w grupie do której uczęszcza Wasze dziecko.
Prosimy o kontakt i umówienie się na wybrany termin z
nauczycielkami poszczególnych grup wiekowych.
Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną
W ramach ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM w naszym przedszkolu powstała inicjatywa nawiązania
współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną - Oddział
dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.
Współpraca ta będzie polegała na uczestnictwie dzieci grup IV i V w
bezpłatnych lekcjach głośnego czytania oraz zajęciach
warsztatowych ruchowo-artystycznych prowadzonych przy
współudziale bibliotekarek.
Zajęcia te odbywać się będą raz w miesiącu:
- z grupą IV – w trzecią środę miesiąca w godz. 12:00 – 14:00;
- z grupą V – w drugi piątek miesiąca w godz. 9:30 – 11:30.
Po wyrażeniu zgody przez rodziców, dzieci będą mogły wypożyczać
książki, które będą czytane w przedszkolu przez nauczycielki i
zaproszonych gości.
WYDARZENIA
☼ GÓRA GROSZA
W październiku bieżącego roku zorganizowana została naszym
przedszkolu akcja „Góra grosza”. Podczas akcji zbieraliśmy monety
o drobnych nominałach. Kwota w wysokości 69,11 zł została
przekazana na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.
☺ JESIENNY BUKIECIK
W tym samym miesiącu, w naszym przedszkolu została
przeprowadzona akcja charytatywna Jesienny bukiecik, której celem
była zbiórka pieniędzy na pomoc ubogim - podopiecznym Caritas.
Zebrana kwota 50,04 zł ze sprzedaży bukietów została przekazana
jako darowizna Rzeszowskiej Caritas. Serdecznie dziękujemy
Rodzicom za włączenie się do akcji.
☺ WIECZNIE ZIELONE DRZEWO
W ramach edukacji ekologicznej przedszkolaków, grupa V została
zgłoszona do konkursu „WIECZNIE ZIELONE DRZEWO”
organizowanego przez Związek Komunalny „Wisłok”, przy
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Do tej pory dzieci zdobyły
aż 740 listków. Życzymy sukcesów!!!
☺ ŁOWCY BATERII
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze
udział w konkursie ŁOWCY BATERII organizowanym
przez Związek Komunalny Wisłok.
Prosimy Rodziców o czynne włączenie się do konkursu.
Przyniesione przez dzieci baterie należy okazać
nauczycielce, która odnotuje ich ilość.
Laureaci naszego przedszkola, którzy osiągną najlepsze
wyniki zostaną nagrodzeni. Zbiórka baterii trwa od
1 październik a2007r. do 15 maja 2008r
MIKOŁAJ W NASZYM PRZEDSZKOLU
6 grudnia 2007 roku wszystkie
dzieci spotkają się ze
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,
który odwiedzi nasze
przedszkole
z ogromnym workiem
prezentów!!!!
BALE W KARNAWALE
Już 10 stycznia 2008 roku odbędzie
się BAL NOWOROCZNY dla
dzieci z naszego przedszkola, który
poprowadzi Waldemar Wywrocki.
Prosimy o przygotowanie strojów
karnawałowych dla wszystkich dzieci.
COŚ DLA BABCI I DZIADZIA!!!!
31 stycznia 2008 roku zapraszamy wszystkie babcie i dziadziów
dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, gdzie wspólnie
uczcimy Wasze Święto !!!
Download