Prezentacja

advertisement
C h r ze ś c i j a ń st w o
Chrześcijaństwo
Monoteistyczna religia objawiona,
określana niekiedy jako chrystianizm.
Jest oparta na nauczaniu Jezusa
Chrystusa przekazanym w ewangeliach
kanonicznych oraz na treści pism religijnych
obejmujących Biblię.
Chrześcijaństwo narodziło się
w I wieku n.e. w Palestynie.
Modlitwa
w chrześcijaństwie
Dla
chrześcijan
wierzących
w istnienie Boga modlitwa jest
rozmową z Nim, zwróceniem się do
Boga z prośbą, w dziękczynieniu czy
uwielbieniu.
Biblia, Pismo Święte
Zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie
w językach hebrajskim, aramejskim
i greckim; uznawanych przez
judaistów i chrześcijan za natchnione
przez Boga.
Biblia składa się z 73 ksiąg.
Nowy Testament obejmuje 27 ksiąg,
a Stary Testament 46 ksiąg.
Sobór jerozolimski (sobór apostolski)
Zebranie Kościoła, które odbyło się około 49 r.
w Jerozolimie. Rozstrzygnięto na nim kwestię
konieczności przestrzegania wymogów Prawa
przez chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego –
nawróconych pogan. Wydarzenie zostało opisane
w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, które
jednak nie nazywają tej narady apostołów
i starszych „soborem”.
Za początek Kościoła przyjmuje się dzień
Pięćdziesiątnicy
czyli moment
Zesłania
Ducha
Świętego
W roku 313 po Chr. Cesarz Konstantyn zwany
później Wielkim wydał tzw. Edykt Mediolański
(Edykt Tolerancyjny). Zaprowadzał wolność
wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim.Od tej
pory chrześcijanie bez przeszkód mogli wyznawać
swoją religię. Na mocy edyktu nastąpił zwrot
budynków
i
gruntówkościelnych
gminom
chrześcijańskim.
Watykan
Państwo Watykańskie to kościelna enklawa w Rzymie,
która całemu światu (słusznie) kojarzy się z Biskupem
Rzymu i Stolicą Apostolską. Historia samego Wzgórza
Watykańskiego sięga już IV wieku. Początkową
siedzibą papieską był Lateran, Watykan wówczas
stanowił miejsce pielgrzymek do grobu św. Piotra.
Niedługo potem, Watykan zaczął stawać się miejscem
ochronnym dla papieża, aby w końcu, oficjalnie
w 1377 roku stać się papieską siedzibą.
Betlejem
Betlejem to miasto w Autonomii Palestyńskiej. Od wieków
kojarzone jest z kultem miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.
Nic więc dziwnego, że co roku przybywają tu tłumy
pielgrzymów, aby oddać się modlitwie. To właśnie tu,
w półnaturalnej Grocie Mlecznej/Grocie Narodzenia
(Magharet es Sitti Mariam) w Palestynie mieści się
sanktuarium maryjne. Tu wznosi się dumnie Bazylika
Narodzenia Pańskiego — jeden z najstarszych kościołów na
świecie, pod nią zaś znajduje się grota, w której na świat miał
przyjść Jezus Chrystus. W centralnym punkcie znajduje się
miejsce Narodzenia Pańskiego, oznaczone łacińską gwiazdą
z początku XVIIIw.
Jerozolima
To największe miasto i stolica Izraela. To wyjątkowe miejsce
ważne jest nie tylko dla chrześcijaństwa, ale także dla islamu,
judaizmu i wielu innych religii. Dla chrześcijan szczególną rolę
odegrało to miasto w Starym Testamencie oraz zapisało się
w biografii Jezusa Chrystusa. W Jerozolimie jest więc co
najmniej kilka miejsc, które podczas pielgrzymki trzeba
koniecznie odwiedzić. Aby podkreślić wyjątkowość Jerozolimy,
wystarczy wspomnieć o kilku wydarzeniach, które miały tam
miejsce. Zgodnie z opisami biblijnymi Jezus Chrystus pojawił się
tam już kilka chwil po narodzinach, na Górze Syjon odbyła się
ostatnia wieczerza, Golgota to miejsce ukrzyżowania Jezusa
Chrystusa, a Bazylika Grobu Świętego, to miejsce złożenia ciała
i zmartwychwstania.
Jezioro Galilejskie
Zwane także morzem Kinneret leży
w Galilei w Izraelu. To niezwykłe
jezioro przepływowe, przepuszczające
przez swój nurt rzekę Jordan. Właśnie
z tego regionu — z nabrzeży jeziora
pochodziła większość apostołów
Jezusa. Tam także zostali oni
powołani przez Jezusa Chrystusa do
pełnienia swojej misji.
Również
najsłynniejsze
kazanie
zostało
wygłoszone na górze nad brzegiem
jeziora, tu także zapisały się w historii
religii liczne cuda oraz wiele
uzdrowień,
dokonanych
wśród
ludności rybackich wiosek przez
Jezusa Chrystusa.
Bibliografia:
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrześcijaństwo
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_w_chrześ
cijaństwie
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_jerozolimski
• http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/cf/10na
jwazniejszych-cf.html
• http://www.swiatprezentacji.pl/prezentacja,historia_kosciola_staro
zytnosc,148
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
Download