Ogłoszenia duszpasterskie 22 XI 2015 JEZUSA

advertisement
Ogłoszenia duszpasterskie
22 XI 2015
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w
1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim
II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan
Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić
żywych i umarłych.
2. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
3. Z racji przypadającego dzisiaj w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, patronki
muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego
Z okazji święta patronalnego kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem:
p. organisty Tomasza Klucznika.
4. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod
hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu
nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”
5. W środę o godz. 17,00 – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie –
Msza Święta wieczorna
6. W sobotę na Mszy Świętej wieczornej/ w przyszłą niedzielę – pierwszą niedzielę Adwentu
– poświęcenie świecy roratniej, świec Caritas, lampionów adwentowych i wieńca
adwentowego.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 24 XI – święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-lac, prezbiter, i Towarzysze,
których 19 VI 1988 r. kanonizował papież Jan Paweł II (wspomnienie obowiązkowe);
• św. Cecylia i św. Katarzyna, dziewice i męczennice.
Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, przed Mszami Świętymi wystawiamy
Najświętszy Sakrament i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
•
•
Prosimy o przygotowanie wieńców adwentowych dla kościoła , kaplicy, i domów, jak
również przygotujmy lampiony. Za tydzień I Niedziela Adwentu - świecę roratnią ,
wieniec adwentowy , świece wigilijne poświęcimy na każdej Mszy św.
Przynieśmy wieńce adwentowe. Zachęcamy do udziału w roratach, które
rozpoczniemy od następnego poniedziałku o godz. 17,00 .
Są wolne intencje na roratach .
Otrzymaliśmy nowy numer „Pielgrzyma „ i kalendarze religijne.
Dzisiaj po Mszy św. o 11,00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa
dla dzieci kl.III podstawowych.
W sobotę bijące przez 10 min. dzwony o 17,00 przypomną nam ,że rozpoczynamy nowy
rok kościelny i ADWENT – czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Download