eucharystia najwspanialszym spotkaniem boga „ile

advertisement
EUCHARYSTIA NAJWSPANIALSZYM
SPOTKANIEM BOGA
„ILE KROPEL W MORZU, ILE PROMIENI W SŁOŃCU,
ILE GWIAZD NA NIEBIE, KWIATÓW NA ZIEMI,
TYLE TAJEMNIC ZAWIERA W SOBIE
OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ”.
ŚW. BONAWENTURA
2. DWA OŁTARZE
OŁTARZ SŁOWA
BOŻEGO
OŁTARZ OFIARY
3. CZYM WIĘC JEST OŁTARZ OFIARY?
4. TAJEMNICA KAPŁAŃSTWA
„Za pośrednictwem kapłana sam Chrystus w sposób tajemniczy składa siebie w
ofierze, oddając Ojcu dar własnego życia, złożony ongiś na krzyżu”.
Bł. Jan Paweł II, dn. 1 VI 1983 r.
5. CZTERY
GŁÓWNE CELE
MSZY ŚW.:
1. UWIELBIENIE BOGA
OJCA
2. DZIĘKCZYNIENIE
BOGU
3. PRZEBŁAGANIE ZA
GRZECHY ŻYWYCH
I UMARŁYCH
4. WYPRASZANIE ŁASK
Sługa Boży Pius XII,
Encyklika o Liturgii: Mediator Dei
6. OFIAROWANIE
CHLEBA I WINA
„Wszystkie bowiem ich uczynki,
modlitwy i apostolskie
przedsięwzięcia, życie małżeńskie i
rodzinne, codzienna praca,
wypoczynek ducha i ciała, jeśli
odbywają się w Duchu, a nawet
utrapienia życia, jeśli są cierpliwie
znoszone, stają się duchowymi
ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa
Chrystusa (por. 1 P 2,5). Ofiary te są
składane z największą czcią Ojcu
podczas celebrowania Eucharystii
wraz z ofiarą Ciała Pańskiego”.
Lumen gentium, nr 34
Sobór Watykański II
7. MOCĄ DUCHA
ŚWIĘTEGO
„Uświęć te dary mocą
Twojego Ducha, aby stały
się dla nas Ciałem
i Krwią naszego Pana
Jezusa Chrystusa”.
8. „TO JEST
BOWIEM CIAŁO
MOJE”
=
CHLEB STAJE SIĘ
CIAŁEM
CHRYSTUSA
I UOBECNIA SIĘ
OFIARA
„TAKĄ WARTOŚĆ MA
SPRAWOWANIE MSZY ŚW.,
JAKĄ MA ŚMIERĆ JEZUSA
NA KRZYŻU”.
Św. Tomasz z Akwinu
9. PODNIESIENIE
HOSTII
„KOCHAJCIE JEZUSA
OBECNEGO W
EUCHARYSTII. JEST ON
OBECNY W SPOSÓB
OFIARNICZY WE MSZY
ŚW., KTÓRA PONAWIA
OFIARĘ KRZYŻA. PÓJŚCIE
NA MSZĘ ŚW. OZNACZA
UDANIE SIĘ NA
KALWARIĘ, ABY SPOTKAĆ
SIĘ Z NIM, NASZYM
ODKUPICIELEM”.
Bł. Jan Paweł II, d. 8 XI 1978 r.
10. PRAWDZIWA
OFIARA
„Eucharystia jest więc
Ofiarą w najwyższym
tego słowa znaczeniu,
Ofiarą samego Chrystusa
na krzyżu”.
Bł. Jan Paweł II,
audiencja generalna, 9 I 1983 r.
11. „TO JEST
BOWIEM KIELICH
KRWI MOJEJ”
WINO STAJE SIĘ
KRWIĄ
=
MISTYCZNE
ODDZIELENIE
KRWI OD CIAŁA
JEZUSA
=
SMIERĆ JEZUSA
12.
POŁĄCZENIE
ŚWIĘTYCH
POSTACI
=
SYMBOL
ZMARTWYCHWSTANIA
13. KOMUNIA
ŚW.
„Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi
Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie”.
J 6,53
14. RZECZYWISTA
OBECNOŚĆ
„W Jego świątyni,
w tabernakulum, zawsze
możemy z Nim się spotkać
i kontemplować Go,
obecnego za zasłoną
postaci eucharystycznych,
znajdując pocieszenie
w dolegliwościach, światło
w wątpliwościach
i niepewnościach”.
Bł. Jan Paweł II
15. CUDA
EUCHARYSTYCZNE
16. ŚWIADECTWO ŚW. OJCA PIO
„WSPOMINAJĄC, BOŻE,
ZBAWCZĄ MĘKĘ
TWOJEGO SYNA,
JAK RÓWNIEŻ
CUDOWNE JEGO
ZMARTWYCHWSTANIE
I WNIEBOWSTĄPIENIE, ORAZ
CZEKAJĄC NA POWTÓRNE
JEGO PRZYJŚCIE, SKŁADAMY
CI WŚRÓD DZIĘKCZYNNYCH
MODŁÓW TĘ ŻYWĄ
I ŚWIĘTĄ OFIARĘ”.
Z III modlitwy
eucharystycznej
A CZYM DLA MNIE
JEST NIEDZIELNA
EUCHARYSTIA?
Opr. Ks. Dawid Pietras
Gorzów Wlkp. 2013 r.
Download