Warsztaty z zakresu edukacji rozwojowej na temat islamu oraz

advertisement
Warsztaty z zakresu edukacji rozwojowej na temat
islamu oraz krajów arabskich
Stowarzyszenie Kocham Radom zaprasza studentów oraz inne zainteresowane osoby
na warsztaty z zakresu edukacji rozwojowej na temat islamu oraz krajów arabskich.
Warsztaty odbędą się w dniu 30 listopada 2010 r. (wtorek) w godzinach 16.00 – 19.15
w siedzibie stowarzyszenia.
W trakcie 180-minutowych zajęć uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę na temat
islamu oraz sytuacji muzułmanów w Polsce. Zastanowimy się również nad zjawiskiem
islamofobii i sposobem przedstawiania islamu i muzułmanów w mediach. Warsztat
uzupełniony będzie elementami antydyskryminacyjnymi. Przeanalizowane zostaną takie
pojęcia jak: dyskryminacja, uprzedzenie, stereotyp. W części poświęconej edukacji
rozwojowej poruszona zostanie problematyka Milenijnych Celów Rozwoju oraz tzw.
wskaźników rozwojowych (m. in. HDI – Human Development Index). W tej części
zajmiemy się sytuacją państw arabskich w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju.
Celem warsztatu jest budowanie postawy tolerancji i niedyskryminacji, zainspirowanie
uczestników i uczestniczek do refleksji nad rolą stereotypów w postrzeganiu rzeczywistości,
ukazanie zróżnicowania świata i budowanie postawy zrozumienia dla ludzi wywodzących
się z innych kultur oraz zwiększenie wrażliwości międzykulturowej.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Kocham Radom przy ul. Traugutta
15/8.
Warsztaty są elementem akcji multiplikacyjnej po szkoleniu „Edukacja rozwojowa w
kontekście krajów arabskich", zorganizowanym przez Stowarzyszenie ARABIA.pl”
w listopadzie 2010 r.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: [email protected] do 28
listopada 2010 r.; telefon kontaktowy: 692-692-005
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!
Download