Himalaizm XX wieku

advertisement
Himalaizm
Martyna Jurczak i Julia Gowin
Czym są Himalaje?
• Łańcuch Himalajów leży
w południowej Azji i jest
to najwyższe pasmo
górskie na Ziemi.
• Ma ponad 2,5 tys. km
długości i około 250 km
szerokości.
Czym są Himalaje?
• Rozciągają się na
terenie pięciu krajów:
Pakistanu, Indii, Tybetu,
Nepalu i Bhutanu.
Czym są Himalaje?
• W Himalajach znajduje
się 10 z 14
ośmiotysięczników
świata, nazwanych
Koroną Ziemi.
(ośmiotysięcznik – szczyt
górski o wysokości
ponad 8000 m n.p.m.)
Czym jest Himalaizm?
• W szerszym znaczeniu
Himalaizm to
wspinaczka, uprawiana
nie tylko w Himalajach,
ale także w innych
wysokich górach,
których wysokość
przekracza 7000 m
n.p.m.
Specyfika Himalaizmu
• Z technicznego punktu
widzenia, ze względu na
to, że na najwyższych
szczytach śnieg i lód
zalega cały rok,
Himalaizm jest
praktycznie wspinaczką
lodową.
Specyfika Himalaizmu
• Ze względu na
wysokość, na jakiej
uprawia się Himalaizm,
ma on wiele
dodatkowych
utrudnień,
niespotykanych przy
wspinaniu w niższych
górach.
Specyfika Himalaizmu
• Utrudnieniami tymi są:
• Problemy z
adaptowaniem się
organizmu do wysokości
ponad 5000 m n.p.m.
(rozrzedzone powietrze,
niskie ciśnienie
atmosferyczne)
Specyfika Himalaizmu
• Problemy związane ze
skrajnymi warunkami
atmosferycznymi (silne
wiatry, ostre promienie
słoneczne mogące
powodować m.in.
Ślepotę śnieżną, bardzo
niskie temperatury,
małą wilgotność
powietrza, ograniczoną
widoczność).
Style himalaizmu
• Wyróżniamy 4 style
wspinaczki:
• Styl oblężniczy.
• Styl alpejski.
• Styl kapsułowy.
• Styl solowy.
Styl oblężniczy
• Wyprawa taka tworzy
zwykle u podnóży góry
rozbudowaną bazę, z
której organizowane są
kolejne próby "ataku".
Styl alpejski
• Szczyt jest atakowany
bezpośrednio z bazy
przez cały zespół naraz
bez zakładania stałych
obozów pośrednich i
poręczowania.
Styl kapsułowy
• Wspinacz dźwiga cały
swój dobytek ze sobą,
przenosi go naraz i nie
zakłada obozów
pośrednich (tak jak w
stylu alpejskim), ale całą
drogę pokonuje
kilkukrotnie, na
przykład w
celu aklimatyzacji.
Styl solowy
• W stylu tym pojedynczy
wspinacz bierze z sobą
tylko tyle sprzętu, ile
sam jest w stanie unieść
i całkowicie w
pojedynkę stara się
wejść na szczyt bez
budowania
jakichkolwiek obozów
pośrednich.
Najsławniejsi polscy himalaiści
•
•
•
•
•
•
Jerzy Kukuczka
Andrzej Czok
Artur Hajzer
Wanda Rutkiewicz
Krzysztof Wielicki
Andrzej Zawada
Źródła
• Informacje zamieszczone w informacji
pochodzą z Wikipedi, zdjęcia z przeglądarki
Google
Download