Jak zbudować silny i trwały potencjał firmy poprzez wykorzystanie

advertisement
Jak zbudować silny i trwały potencjał firmy
poprzez wykorzystanie modelu
zrównoważonych zmian organizacyjnych?
GREEN Project Management (GPM)
www.greenprojectmanagement.org
1
Prelegent
Dorota Budzińska-Wiska
-
Ponad 10 lat doświadczenia PPPM
Od 7 lat Prezes Zarządu pm2pm sp. z o.o.
Akredytowany Partner: odpowiedzialna za rozwój GPM w Polsce
Akredytowany Partner: Białoruś, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy
Ambasador Malik Management w Polsce
Konsultant, trener, PM
Email: [email protected]
2
Czym jest GPM?
o Jest międzynarodową organizacją,
profesjonalnie zajmującą się
wprowadzaniem zrównoważonych zmian
w organizacjach na całym świecie.
o Dostępna w 145 państwach
o Dostarcza:
o Warsztaty poprzez licencjonowanych
Partnerów, w Polsce pm2pm
o Indywidualną certyfikację (GPM-b™,
GPM®, and GPM-m)
o Metodykę (PRiSM™)
o Ocenę zarządzania projektami (PSM3™)
o Wsparcie w zrównoważonym rozwoju dla
ONZ
3
Rosnący problem
o Wg Global Footprint Network –
ludzkość zużyje o ponad połowę
więcej odnawialnych zasobów niż
wynosi roczna produktywność planety.
o Brak zmiany w gospodarowaniu
zasobami spowoduje, że już w 2030
roku będziemy potrzebowali każdego
roku zasobów 2 takich planet jak
Ziemia.
Nie mamy 1.6 Ziemi
Od 13.VIII.2015 żyjemy na kredyt…
4
Zmiana organizacyjna
Więcej niż 70% zmian organizacyjnych
kończy się niepowodzeniem
Lokalne
usprawnienia
Czas
Podejście
hierarchiczne
5
Co oznacza zrównoważony
rozwój organizacji?
Zrównoważony rozwój
organizacji oznacza
zapewnienie
organizacji
długoterminowych
korzyści w obszarach:
finansowym,
środowiskowym
społecznym i etycznym
LUDZIE
Pozytywni, koncentracja na
kulturze organizacji
- Wyzwania
- Zaangażowanie
Akceptowalny
Sprawiedliwy
Zrównoważony
FINANSE
ŚRODOWISKO
Świadome ograniczanie
Opłacalny
Nośniki wartości
- Większa wartość
- Ekologiczne produkty
- Zwiększony zwrot
- Efektywność
- Wydajność operacyjna
- Redukcja kosztów
- Świadomość innowacji
6
Istotność zrównoważonego rozwoju
The Accenture – UNGC 2013 Report
Wyniki badań:
1,000 Prezesów z całego świata,
27 branż i 103 krajów.
93% Prezesów wskazało, że
zrównoważony rozwój stanowi
nowy kierunek dla sukcesu w
biznesie
7
Wyniki badań: 1,000 Prezesów z całego świata,
27 branż i 103 krajów.
93%
Prezesów wskazało, że
zrównoważony rozwój
stanowi nowy kierunek dla
sukcesu w biznesie
SRC:
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/AccentureUN-Global-Compact-Acn-CEO-Study-Sustainability-2013.PDF
62%
Prezesów wskazało, że nie
wie jak obliczać wartość
inicjatyw związanych ze
zrównoważonym rozwojem.
8
Example
9
The Triple Bottom Line a
dostarczanie zmiany
Wdrożenie najlepszych
praktyk zrównoważonego
rozwoju w organizacji
usprawni cykl życia
środkami trwałymi oraz
dostarczy korzyści
zmniejszając niepewność i
ryzyko.
10
Wyłączone projekty
External Environment
Organizational Environment
Organizational Strategy
Opportunities
Benefits
Project Environment
Project Governance
Sustainability
Business Case
Project Organization
Project
Project Management Processes
Operations
Deliverables
Product Processes
Support Processes
11
Motywatory zrównoważonego rozwoju
Które czynniki wpłynęły na zmianę modelu biznesowego w organ.
przed podjęciem decyzji o wdrożeniu zrównoważonego rozwoju
Oczekiwania społeczne
Spełnienie oczekiwań pracowników
Klienci, którzy chętnie zapłacą za zrównoważony produkt/usługę
Konkurowanie o nowe talenty
Oczekiwania właścicieli w zakresie dodatkowej wartości, innej niż zysk
%
Wymogi kontahentów w zakresie łańcucha dostaw
Wzrost zaangażowanie konkurentów w zrównoważony rozwój
Niedobór zasobów (np. wzrost cen surówców i wahania cen)
Wymogi prawne
Oczekiwania klientów w zakresie zrównoważonych produktów/usług
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Knut Haanaes, Martin
Reeves, Ingrid von
Streng Velken, Michael
Audretsch, David Kiron
and Nina Kruschwitz,
“Sustainability Nears a
Tipping Point,” MIT
Sloan Management
Review, January
2012.
12
Obecne wyzwania PM
o Wielu PM
koncentruje się na
tradycyjnym
podejściu: czas,
koszt, zakres (a
czasami jakość)
o Doświadczony
o Profesjonalny PM bierze
PM koncentruje
pod uwagę również
się na: czasie,
inne ograniczenia…
koszcie,
zakresie,
Pytanie:
jakości,
Jak poradzić sobie z nimi?
korzyściach i
ryzyku
13
Dwa kroki do budowy trwałego
potencjału firmy
Krok1: Zwiększenie
kompetencji ZP
14
Dwa kroki do budowy trwałego
potencjału firmy
Krok 2: Zwiększenie kompetencji z zakresu
zrównoważonego rozwoju
15
Dlaczego PRiSM
o GPM - PRiSM metodologia jest bezpośrednio powiązania z trzema
kluczowymi obszarami wdrażania strategii zrównoważonego
rozwoju w organizacji
o Zrównoważony rozwój
o Mobilność
o Wykorzystywanie szans
o Organizacje potrzebują osiągać sukcesy w projektach poprzez
realizacje ich w wyznaczonym czasie, budżecie i zakresie bez
negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.
o Klienci, interesariusze i udziałowcy postrzegają zrównoważony
rozwój jako kluczowy element w rozwoju globalnej gospodarki
o Standaryzacja PRiSM umożliwia wzrost wydajności i dostosowanie
projektów do strategii organizacji
16
Dlaczego działa…
o Zarządzanie projektami w zakresie
zrównoważonego rozwoju według metodologii
GPM stanowi kompletny proces integrujący
standardy ISO w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu, zarządzania jakością,
środowiskiem, energią oraz zarządzania
projektami w ramach Global Reporting Initiative’s
G4 Framework oraz UN Global Compact’s Ten
Principles.
17
Sukces w projektach
Powszechne praktyki w zarządzaniu projektami wskazują
głównie na korzyści finansowe.
Koncepcja
Definicja
Implementacja
Przekazanie i
zamknięcie
Operacje
Realizacja
korzyści
18
Narzędzie P5™
19
Realizacja korzyści
Wykorzystując metodę GPM, korzyści wykraczają poza korzyści finansowe
Narzędzie P5 Zrównoważonego rozwoju
Koncepcja
Definicja
Implementacja
Przekazanie i
zamknięcie
Operacje
Realizacja
korzyści
Korzyści:
• Korzyści finansowe
• Zgodność z inicjatywami i celami w zakresie zrównoważonego rozwoju
• Sprawniejsze zarządzanie ryzykiem
• Global Reporting Initiative Reporting Standards & UN Post 2015 Engagement Architecture Reporting
Capabilities
• Zgodność z ISO 14001 zarządzanie środowiskiem
• Zgodność z ISO 50001 zarządzanie energią
• Zgodność z ISO 26000 Corporate Social Responsibility (CSR)
• Poprawa efektywności w procesach oraz wzrost dojrzałości organizacji w zakresie prowadzenia
projektów
20
GPM
o The P5™ Standard
o THE P5™ Standard stanowi zrównoważone
narzędzie wspierające metodologię PRiSM
o
o
o
o
o
Ludzie
Środowisko
Zysk
Procesy w projekcie
Produkty projektu
21
Metodologia PRiSM
o PRojects integrating Sustainable Methods
Review Lessons
Learned from
Previous
Projects
Project
Mandate
Reconcile With
Organizational
Systems
Perform High
Level Costing
Analysis
Perform P5
Impact Analysis
Phase Review
Go/No Go
Yes
No
Pre-Project
Select
Project
Planning
Team
Yes
Go/No Go
Draft Business
Case
Project Initiation
Select
Project Sponsor&
Project Manager
Quality Management System (QMS)
Sustainability Management System (SMS)
Environmental Management System (EMS)
Energy Management System (EnMS)
Asset Management System (AMS)
Risk Management System (RMS)
Occupational Health and Safety (OHSMS)
Procurement Management System
(Others as available)
Define and
Section off
Sustainability
Risks and
Opportunities
Lessons Learned
Documented
Finalized
Business Case
Obtain Sign Off
Close Project
Draft
Sustainability
Management
Plan
Business Case
Updated
No
Proceed to
Planning
End Initative
Formalize
Project
Team
Product
Breakdown
Structure
(PBS) Developed
Review
Business Case
and Define
Scope
Define
Sustainable
Quality
Components
Draft Benefits
Management
Plan
Setup Project
Controls
And
Measurements
Work Breakdown
Structure
(WBS) Developed
Create
Stakeholder
Register
Define/
Sequence
Work Activities
Calibrate
Estimators and
Duration of
Activities
Compile Project
Management
Plan Documents
Perform Risk
Assessment
Review Plan and
Go Forward
Strategy
Go/No Go
Yes
Project Planning
Perform
Stakeholder
Analysis
Organizational
Breakdown
Structure (OBS)
Developed
Responsibility
Assignment
Matrix
Established
No
Review/
Validate
Resource
Requirements
Sustainability
Management
Plan Refined
Obtain Sign Off
Lessons Learned
Documented
Cost Management Plan
Quality Plan
Procurement Plan
Communications Plan
Resource Allocation and Management Plan
Risk Management Plan
Sustainability Management Plan
Benefits Management Plan
Close Project
Proceed to
Implementing
No
22
Metodologia PRiSM
o PRojects integrating Sustainable Methods
No
No
Project Implementing
Perform
Requirements
Management
and Score P5
Produce Work
Package Reports
Establish Phase
Plan Milestones
Perform Work
Package Review
Issue Work
Packages
Update
Issue and Risk
Registers
Last Work
Package of
Phase?
Yes
Perform Change
Control
Distribute to
Stakeholders (per
Communications
Plan)
Proceed to
Closure
Perform P5
Scoring
Updated Project
Management
Plan Documents
Updated
Sustainability
Management
Plan
Submit Phase
Report and Gain
Sign Off
Last Work
Phase?
Yes
Plan Project
Closure
Facilitate
Acceptance and
Adoption
Perform Closing
Out Activities
Review Asset
Change/Update
and End of Life
Plans
Produce End of
Project Report
and GRI
Materiality Report
Acceptance/
Adoption/
Integration
Distribute
Lessons
Learned to
PMO
Request Formal
Closure
Project Closed
Release Project
Team
Post-Project
Project Closure
Submit
Report to
Stakeholder
s
Review and Close
Issue and Risk
Registers
Review Final
Milestones
Business Function
Gain Work
Package
Acceptance
Updated
Management
Plans
Manage Risks
and Issues
Updated
Sustainability
Management
Plan
Direct Project
Work
Review Asset/
Change Integration
and Product Lifespan
and Servicing
Post Project Review
End
Benefits Realized
Legend
Project Management Function
Sustainability Integrated PM Function
This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
For Customization, contact us at [email protected]
www.greenprojectmanagement.org
Release 5.0
23
Korzyści dla organizacji poprzez
wdrożenie zrównoważonego rozwoju
Poprawia reputację
Zwiększa lojalność pracowników
Dostarcza rzetelnych informacji na temat realizacji CSR w organ.
Pomaga udoskonalić wizję i strategię organ.
Zwiększa lojalność klientów
Prowadzi do zmniejszenia nieefektywnych działań
Prowadzi do poprawy relacji z administracją publiczną
Monitoruje ryzyka w długim okresie czasu oraz poprawia zarządzanie nim
Prowadzi do innych form oszczędności w organizacji
Pomaga organ. podejmować działania zwiększające długoterminową zyskowność
Poprawia dostęp do kapitału
Umożliwia dostęp do preferencyjnych warunków ubezpieczeniowych
24
GPM
Przykładowe organizacje, które wzięły udział w
warsztatach PRiSM oraz wdrożył podejście
PRiSM.
25
Fortune 500: raportowanie
zrównoważonego rozwoju
“W ciągu ostatnich trzech
lat dostrzegamy, że zarządy
organizacji rozumieją
znaczenie przyjęcia i
wdrożenia strategii, które
odzwierciedlają rosnące
zainteresowanie
inwestorów i interesariuszy
zrównoważonym
rozwojem.”
- Louis Coppola, executive
vice president of G&A
Institute.
www.complianceweek.com/blogs/the-filingcabinet/sustainability-reporting-on-the-rise
26
Be Different!
Be Sustainable!
Dziękuję za uwagę!
27
Download