ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem promocji „ Internet z

advertisement
ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Internet z prędkością światła” jest OBSŁUGAPC s.c. Paweł
Dudziński, Piotr Jabłoński, Paweł Rał, Bogdan Miller z siedzibą przy ul. Metalowców 6
w Gliwicach
2. Promocja jest skierowana do nowych klientów OBSŁUGAPC.
3. Przedmiotem niniejszej promocji jest zmniejszenie opłaty abonamentowej do 39 zł z VAT za
każdy okres rozliczeniowy dla abonenta za korzystanie z Taryfy Go!Fiber 30Mbit.
WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja jest ważna do 31 Grudnia 2013.
2. Upust dla uczestników promocji będzie przyznawany od momentu podpisania umowy na
świadczenie usługi.
3. Abonent uzyskuje upust w wysokości 11 zł brutto za każdy okres rozliczeniowy przez cały okres
umowy dla taryfy Go!Fiber 30Mbit.
4. Abonent musi podpisać umowę na czas określony 24 miesięcy.
5. Promocja jest ograniczona terytorialnie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
7. OBSŁUGAPC s.c zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji .
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej promocji oraz je w pełni akceptuję.
__________________________________
data i podpis
pieczątka Operatora
OBSŁUGAPC s.c. z siedzibą przy ul. Metalowców 6.
Download