[webquest historia] Temat

advertisement
[webquest historia] Temat
Jaki – Waszym zdaniem i w oparciu o poniższe ilustracje – będzie temat tego zadania?
[webquest historia] Wprowadzenie
Wierzenia w starożytnym Rzymie i narodziny chrześcijaństwa
Religia chrześcijańska, która jest obecnie jedną z głównych religii świata, narodziła się
i rozwinęła na terenach Imperium Rzymskiego w Palestynie – prowincji zamieszkiwanej przez
Żydów. W ramach tego zadania dowiecie się więcej o wierzeniach starożytnych Rzymian,
narodzinach chrześcijaństwa oraz wydarzeniach, które były z tym powiązane.
Kolor ciemnoniebieski – chrześcijaństwo w 325 r. n.e.; jasnoniebieski – chrześcijaństwo w 600 r.
n.e.
westalka - starożytna
kapłanka
[webquest historia] Zadania
1. Wypełnij tabelkę - znajdź imiona rzymskich bogów, ich greckie odpowiedniki lub ich
znaczenie;
2. Sprawdź, czym były auspicja. Opisz je w jednym-dwóch zdaniach.
o Odpowiedz na pytanie: co oznacza zwrot „pod auspicjami”?
3. Zaznacz na mapce, gdzie narodziło się chrześcijaństwo;
4. Wyjaśnij, co oznacza pojęcie monoteizm;
5. W początkach swojego funkcjonowania chrześcijanie doświadczyli prześladowań ze strony
władz Cesarstwa Rzymskiego. Szczególnie nasiliło się to w trakcie panowania Nerona –
chrześcijanie zostali oskarżeni o podpalenie miasta. Był to okres, w którym wyznawcy tej
religii musieli się ukrywać. Jakich symboli używali, aby się rozpoznawać?
6. Jakie było znaczenie Konstantyna Wielkiego dla chrześcijaństwa? Czego dotyczył i w którym
roku został wydany edykt mediolański?
[webquest historia] Źródła
PD-US
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzymscy_bogowiehttp://www.romanum.historicus.pl/spis_bogow
_rzymskich.htmlhttp://lacina.info.pl/index.php?dzial=teksty&opcja=auspicjumhttp://www.rom
anum.historicus.pl/wrozby_rzymskie.htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ichthyshttp://en.wikipe
dia.org/wiki/File:Anastasis_Pio_Christiano_Inv31525.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/C
ategory:Ichthys?uselang=plhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chi_Rho?uselang=pl
http://www.romanum.historicus.pl/chrystianizacja_rzymu.html
Download