pobierz

advertisement
Marzec 2017
TEKST: KS. MARIUSZ TELACZYŃSKI, PKWP
O wsparcie dla prześladowanych za wiarę
NAJBARDZIEJ PRZEŚLADOWANA RELIGIA
Jezus Chrystus powiedział swym uczniom: „Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie
pierwej znienawidził (…). Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,18.20).
Obserwując współczesny świat, można bez problemu dostrzec, że Jezusowe słowa stały się
proroctwem. Współcześnie, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w wielu
miejscach świata dochodzi do dyskryminacji i krwawych prześladowań chrześcijan.
Od początku istnienia chrześcijaństwa do 2016 r. zginęło ponad 70 mln wyznawców Chrystusa.
W XX w. było ich ok. 50 mln. Św. Jan Paweł II widząc tę dramatyczną sytuację, w liście
apostolskim „Tertio millenio adveniente” napisał: „U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu
stał się Kościołem męczenników” (TMA 37). Według statystyk Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, co roku ok. 105 tys. osób ponosi śmierć męczeńską tylko
dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. To oznacza, że co pięć minut na świecie ginie jedna
osoba. Ta dramatyczna sytuacja ma miejsce w 23 krajach, m.in. w Syrii, Iraku, Pakistanie,
Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Sudanie.
BĄDŹMY SOLIDARNI Z PRZEŚLADOWANYMI
Nie bądźmy obojętni na los naszych braci i sióstr w wierze, otoczmy ich naszą modlitwą. Rand
Mittri, 26-letnia chrześcijanka z Aleppo, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
zakończyła swoje świadectwo prośbą: „Dziękuję Wam wszystkim i gorąco proszę, żebyście
modlili się za nasz ukochany kraj, za Syrię”.
Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła
poprzez modlitwę i pomoc materialną.
Download