Kiedy u małych pacjentów należy dostrzec problem psychiczny

advertisement
dr n. med. Przemysław Wysiecki



Zachowania ludzkie rozwijają się wg
schematów i wzorców, w sposób możliwy do
przewidzenia
Zachowania zależą od struktur
Na zachowanie dziecka istotny wpływ mają
wrodzone predyspozycje




Niedobór Fe – smutek, apatia, drażliwość,
trudności w skupieniu uwagi
Niedobór Ca- nadpobudliwość, drętwienie
nóg, bóle głowy i mięśni, drażliwość
Niedobór Mg – zmęczenie, zaburzenia
koncentracji, zaburzenia pamięci
Alergie - bóle głowy, kłopoty z zaśnięciem,
częste nocne wybudzenia, nerwowość i
płaczliwość, rozdrażnienie







Chemia spożywcza :
tetrazyna (E102) – barwnik często dodawany do deserów w
proszku, oranżady;
żółcień pomarańczowa (E110) – barwnik wykorzystywany do
produkcji galaretek, żelek, gum do żucia;
azorubina (E122) – czerwony barwnik będący składnikiem
gotowych budyniów, deserów mlecznych;
benzoesan sodu (E211) – konserwant obecny w kolorowych
napojach gazowanych, galaretkach;
siarczyny (od E220 do E228) – konserwanty często dodawane do
owoców kandyzowanych i suszonych; są też na skórkach cytrusów
(przed ich podaniem dziecku trzeba je dobrze umyć lub sparzyć);
glutaminian sodu (E621) – wzmacnia smak, dodaje się go do
chipsów, zup w proszku, mieszanek przyprawowych.



Nadwaga i otyłość u dzieci wywierają
negatywny wpływ na samopoczucie.
Dzieci otyłe są często dyskryminowane i
krytykowane – i to nie tylko przez swoich
kolegów oraz koleżanki, ale także przez
dorosłych.
Znacznej otyłości często towarzyszą stany
depresyjne oraz niska samoocena. Takie
zaburzenia psychiczne mogą mieć trwały
charakter.
Rozwój psychiczny dziecka nie przebiega
równomiernie-możliwe okresy regresuprzechodzenie na ciemną stronę mocy
(własne sztućce, ja sam, nie bo nie, daj mi spokój)
2-3 5-6 10-11
15
nierównowagi
 9
 7
 5,5
 4,5
 3,5
 2,5
 18 miesięcy
równowagi
 10
 8
 6,5
 5
 4
 3
 2

Zaakceptuj te zmiany

Delikatnie stymuluj lub hamuj

Nie oczekuj, że etapy będą następowały po
sobie jak w zegarku

3-5 lat - ogólna niestabilność emocjonalna,
lęki, słaba orientacja, jąkanie, zacinanie się

7 i 13 lat – wzmożona wrażliwość, obniżenie
nastroju, pesymizm

4 i 8 i 14 lat-nowe przyjaźnie, otwartość,
ekspansywność

Stabilizacja czynności serca, oddechu,
termoregulacji, napięcia mięśniowego

Wzrost aktywności, pierwsze próby
manipulacji otoczeniem

Aktywność ruchowa

Zainteresowanie otoczeniem

Śmiech, cmokanie, gaworzenie

Reakcja na otoczenie

Potrafi siedzieć

Poszukuje przedmiotów

Mały jogin

Bawi się samo

Zabawa głosem

Reakcja na obce osoby

Dobry kontakt z rodziną

Rozumie polecenia (?)

Stabilizacja postawy

Powtarza sylaby

Nauka słowa „nie”

Po okresie nierównowagi w 44 tyg. znów jest
pogodne

Mały aktor

Stabilizacja umiejętności






Mały psuj
Niezmordowany eksplorator, relacje
jednokierunkowe
Intensywne zakupy w IKEI wskazane
Żywo zainteresowane światem
Pokazuje czego chce
Zmienność nastroju

Wszystko na przekór rodzicom

Łatwo oszukać malucha

Ulubione słowo -”nie”

Nie znosi czekać

Materialista

Łatwo odwieść od niepożądanych zabaw

Cisza przed burzą

Robi co potrafi

Umie wyrazić słownie potrzeby

Dobrze reaguje na innych






Uparty
Chce natychmiast realizacji pragnień, nie
poczeka
Anankasta?
Zarządza rodziną
Rozdarty między przeciwieństwami
Nie negocjuje

Nastawiony na współpracę

Spolegliwy

Wzrost pewności siebie

Magia nowych słów

Lubi pomagać i oczekuje angażowania do
tego







Regres motoryki(?)-potyka się, gubi
przedmioty
Zaburzenia zmysłów
Jąkanie się zacinanie
Okres tików, obgryzania paznokci,
Zazdrosny o uczucia
Chwiejność emocjonalna
Bogata wyobraźnia!

Nie do opanowania

Napady złości, śmiechu, pokrzykiwania

Niszczy wszystko bezlitośnie

Wulgaryzmy na porządku dziennym

Pewny siebie i swoich możliwości

Spokojny, skupiony

Konsekwentny w działaniu

Rysuje, interesuje się literami i cyframi

Gwałtowny rozwój intelektualny

Spóźnieni doganiają motorycznie i
psychicznie
Mały anioł






Nienawidzę Cię !!!
Kocham Cię !!!
Nieustępliwy, hałaśliwy, musi być w centrum
uwagi
Musi wygrywać, każdym kosztem
Pożąda przedmiotów innych dzieci czy
dorosłych
Nikomu nie pomoże – nie warto nawet prosić






Narzekanie to chleb powszedni
Markotny, nie walczy o swoje
Samotnik
Realizuje polecenia ale zapomina o właściwej
drodze
Uważa, że nikt go nie kocha a świat spiskuje
przeciw niemu
Wszystko boli






Wszystko jest możliwe
Ekspansja ruchu, nowe znajomości
Skłonny do dramatyzowania
Wrażliwy ponad miarę-chronić przed
czarnowidzeniem
Pokazuje przyszłą osobowość
Zainteresowany relacjami dwukierunkowymi







Skrajnie niezależny
Przeciwstawia się rodzicom
Chce spełniać polecenia ale zapomina często
o nich
Stroni od rodziny
Autorytety tylko na podwórku
Jest samodzielny ale podchodzi do spraw za
poważnie
Biadoli, udaje że nie słyszy

Lubi być posłuszny

Jest miły, przyjacielski

Konkretny, bezpośredni, ale nie przesadnie
poważny

Akceptuje rodziców w całości





wzmożona wrażliwość,
obniżenie nastroju,
pesymizm
ogólna podejrzliwość
Teorie spiskowe0-nikt mnie nie kocha





Nowe przyjaźnie,
Otwartość,
Ekspansywność
Narastająca autonomia
Czuły na punkcie własnych praw

Czynniki biologiczne

Czynniki psychosocjalne:
 Środowisko rodzinne
 Środowisko szkolne
 Grupy rówieśnicze





FAS jest wiodącą przyczyną chorób
umysłowych.
Większość osób z FAS ma przeciętny poziom
inteligencji.
FAS jest przyczyną poważnych problemów
społecznych i zaburzeń zachowania.
Co roku w USA rodzi się 5 000 dzieci z FAS.
Dziesięć razy więcej dzieci rodzi się z efektem
alkoholowym (FAE).


Genetyczne
Paragenetyczne
 Mono-poligenopatie
 Genopatie
 Chromosomopatie



Niewypełnianie podstawowych zadań opieki
lub delegowanie ich na inne osoby
Separacja emocjonalna-izolacja rodziny
Nadmierna symbioza członków rodziny
 Id
 Ego
 Superego

Nadopiekuńczość

Zaburzenia komunikacji
 Wszyscy wiedzą wszystko
 Nikt nic nie wie
 Sprzeczność sfery werbalnej z niewerbalną






Erotyzacja stosunku rodzic-dziecko
Patologia ról w rodzinie - np. chore dziecko
powinno być chore jak najdłużej
Opór rodziny przeciwko ujawnianiu
konfliktów
Brutalne traktowanie
Nadmierny rygoryzm
Nadmierny liberalizm

Nadmierne uczestnictwo – konformizm,
sugestywność, pasywność, izolowanie się

Trudności w kontaktach : odrzucenie izolacja

Sztywne role społeczne w grupie rówieśniczej

od 15 do 22% populacji
Do najczęstszych zaburzeń należą:
 Lęk
(6,5%),
 Zaburzenia zachowania
(3,3%),
 Zaburzenia uwagi
(3,3%)
 Depresyjne
(2,1%)

Trzy sfery objawiania się zmian lękowych:
 sfera subiektywnych przeżyć, czyli tego, co
dziecko odczuwa w swoim umyśle.
 sfera somatyczna, czyli dotycząca tego, co
dziecko odczuwa w swoim ciele.
 sfera zachowań - wycofanie , izolacja

Zaburzenia lękowe to choroba psychiczna,
która może napełnić dziecko a zwłaszcza
nastolatka przytłaczającym niepokojem i
strachem. Zaburzenia lękowe są najczęściej
występującym problemem zdrowia
psychicznego u dzieci i młodzieży.

Lęk przed rozstaniem –naturalne u małych
dzieci ale nie u nastolatków

Generalized Anxiety Disorder – GADpotrzeba ciągłej akceptacji, podtrzymywania
na duchu, dążenie do perfekcjonizmu,
nadmierne zamartwianie się

Fobia społeczna


Dzieci cierpiące na zaburzenia obsesyjnokompulsywne doświadczają natrętnych,
niechcianych i powtarzających się myśli
(natręctw).
Mogą odczuwać również nieopanowaną
potrzebę wykonywania czasochłonnych,
powtarzających się czynności lub rytuałów



strach lub obawa związana ze
wspomnieniami przebytego urazu
psychicznego
koszmary nocne i/lub odgrywanie urazów
psychicznych w czasie zabaw
zamieranie dotychczasowych zainteresowań,
rozdrażnienie

zawroty głowy, nudności i przyspieszone bicie
serca

bóle głowy

niepokój, znużenie, problemy ze snem

problemy z koncentracją uwagi

drżenie, napięcie mięśni, pocenie się

bóle żołądka i biegunka





stałe poczucie beznadziejności,
nieprzydatności, winy lub małe poczucie
własnej wartości
zmniejszone zainteresowanie zajęciami,
które dawniej sprawiały przyjemność
brak energii i motywacji oraz ciągłe uczucie
nudy
trudności z koncentracją
znaczne zmiany w apetycie lub wadze ciała



wyizolowanie społeczne lub trudności w
porozumiewaniu się
częste myśli o śmierci, zrobieniu sobie
krzywdy lub popełnieniu samobójstwa
częste dolegliwości fizyczne takie, jak: bóle
głowy, bóle mięśni, bóle żołądka lub znużenie




zwiększony gniew, drażliwość, wrogość lub
ryzykowane zachowanie
wybuchy płaczu, krzyki, narzekanie lub
niezrozumiała drażliwość
częste nieobecności w szkole lub złe wyniki w
nauce
uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
określany w piśmiennictwie jako "zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi" lub "zaburzenia
hiperkinetyczne"


Rozwój – pierwsze 5 lat życia
Czynniki sprzyjające:
- czynniki uszkadzające komórkę nerwową
(alkohol,narkotyki, itp.)
- choroby zakaźne lub inne w czasie ciąży,
- zatrucia ciąży (leki, alkohol, papierosy),
- niewłaściwe odżywianie się w czasie ciąży,
- urazy mechaniczne w okresie ciąży,
- urazy mechaniczne lub niedotlenienie podczas porodu,
- poważne choroby lub urazy mechaniczne czaszki w wieku
dziecięcym





reakcje emocjonalne o charakterze
negatywnym występują częściej niż
pozytywne
dziecko sprawia wrażenie zobojętniałego,
reakcje są niewspółmierne do siły bodźców,
dziecko nie kontroluje swych reakcji
uczuciowych zgodnie z wymaganiami
otoczenia,
przeważają reakcje uczuciowe prymitywne,
charakterystyczne dla dzieci młodszych,

reakcje uczuciowe na sytuacje społeczne są słabe,

wytworzyły się niewłaściwe postawy
emocjonalno-uczuciowe w postaci negatywnego
stosunku do kolegów, wycofywania się z
aktywności w określonych sytuacjach
społecznych
Kiedy zachowanie odbiega od
normy i jak najwcześniej…
Download