Kierownik naukowy kursu dr hab. n. med. Joanna Dangel

advertisement
PODSTAWY ECHOKARDIOGRAFII
PŁODOWEJ
Kolejność wykładów może ulec zmianie.
Kierownik naukowy kursu dr hab. n. med. Joanna Dangel
WTOREK 17 marca 2009 wtorek
Kierownik naukowy kursu Dr hab. n. med. Joanna Dangel
9.00 – 9.10 Otwarcie kursu, sprawy organizacyjne Dr hab. n. med. J. Dangel
9.10 – 10.45 Znaczenie diagnostyki prenatalnej w kardiologii dziecięcej. Epidemiologia
patologii układu krążenia w okresie pre- i postnatalnym.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 12.30 Organizacja opieki perinatalnej w ośrodku kardiologii dziecięcej w
przypadkach stwierdzonej patologii układu krążenia płodu. Prof. dr hab. Aldona
Siwińska
12.30 – 13.30 Opieka położnicza nad kobietą ciężarną ze stwierdzoną wadą serca u
płodu, postępowania okołoporodowe. Prof. dr hab. n med. Krzysztof
Czajkowski, dr Tomasz Lipiński
13.30 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.00 Znaczenie prenatalnej diagnostyki kardiologicznej dla neonatologa.
Prof. dr hab. n med. Katarzyna Kornacka
15.00 – 16.00 Genetyka wad wrodzonych serca, możliwości i wskazania do diagnostyki
cytogenetycznej i molekularnej Dr n. biol. Barbara Pawłowska
Środa 18 marca 2009
9.00 – 10.00 Embriologia płodowego układu krążenia. Dr hab. n med. Anna Ratajska
11.15 – 12.00 Hemodynamika płodowego układu krążenia różnice w budowie mięśnia
sercowego płodu, noworodka i dorosłego. Lek. Paweł Własienko
10.00 – 11.00 Anatomia płodowego układu krążenia – korelacja anatomiczno echokardiograficzna. Dr Adam Koleśnik
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 13.00 Korelacja echokardiograficzno – anatomiczna w sercu prawidłowym
zależnie od wieku ciążowego.
Dr Adam Koleśnik, Paweł Własienko, Joanna Dangel
13.00 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 14.00 Podział patologii układu krążenia u płodów
Dr hab. n med. Joanna Dangel
13.30 – 16.00 Korelacja echokardiograficzno – anatomiczna w wadach serca u płodu
Dr Adam Koleśnik, Paweł Własienko, Joanna Dangel
16.00 – 17.00 Objawy ultrasonograficzne zespołów genetycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wad serca. Lek. Paweł Własienko, Dr hab. n. med. Joanna Dangel
CZWARTEK 19 marca 2009
8.30 – 10.00 W jakim celu wykonujemy badanie USG w I trymestrze ciąży?
Lek. P. Własienko
10.00 – 10.15 Przerwa na kawę
10.15 – 12.00 Badanie USG płodu w połowie ciąży, z uwzględnieniem badania metodą
Dopplera, ocena serca płodu w przesiewowym badaniu położniczym
Lek. Anita Hamela - Olkowska
12.00 – 13.00 Możliwości terapii płodu.
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.00 Niewydolność krążenia płodu, wady unikalne dla okresu płodowego.
Dr hab. n. med. Joanna Dangel
14.00 – 15.00 Zmiany w układzie krążenia u płodów w ciążach mnogich
Lek. J. Kuran, Dr hab. n. med. Joanna Dangel
15.00 – 16.00 Transmisja badań na żywo J.Dangel, P.Własienko,J. Kuran
PIĄTEK 20 marca 2009
8.30 – 10.30 Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca płodu Dr A. Hamela - Olkowska
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 11.45 Koncepcja „perinatal hospice” Doc. dr hab. med. Tomasz Dangel
11.45 – 13.00 Nieprawidłowe położenie serca u płodu/ Heterotaksja Prof. dr hab. n med.
Maria Respondek-Liberska
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.00 Kardiomegalia u płodu Prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska
14.00 – 15.00 Znaczenie dysproporcji jam serca w prenatalnym badaniu
echokardiograficznym Dr n med. Katarzyna Janiak
15.00– 15.30 Certyfikaty Umiejętności Badania Serca Płodu w Polsce – poziom
podstawowy oraz dla zaawansowanych Prof. dr hab. n .med. Maria RespondekLiberska
16.30 – 17.00 TEST, Podsumowanie kursu, przedstawienie ogólnopolskiej bazy danych
patologii kardiologicznych u płodów, rozdanie certyfikatów
Prof. dr hab. n med. Maria Respondek –Liberska, Dr hab. n med. Joanna Dangel
Download