Echokardiografia płodowa, techniki Dopplerowskie w ginekologii i

advertisement
gła
Kardiologia płodu, badania
dopplerowskie, ciąża mnoga
Kolejność wykładów może ulec zmianie
ŚRODA 10 grudnia 2008
10.00 – 10.15 Otwarcie kursu, powitanie przez Prezesa Fundacji Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci, sprawy organizacyjne.
10.15 - 11.20 Badanie w ośrodku referencyjnym a badanie przesiewowe, certyfikaty z zakresu
badania serca płodu, umiejętność „Echokardiografia płodowa” - Doc. J. Dangel
11.20 – 11.45 Bezpieczeństwo badań USG – co każdy lekarz wiedzieć powinien - Dr P.Własienko
11.45 – 12.00 Przerwa na kawę
Kierownik naukowy kursu Dr hab. n. med. Joanna Dangel
12.00 – 13.30 Zasady badania echokardiograficznego. Anatomia serca w różnych okresach ciąży:
korelacja anatomiczno – echokardiograficzna (preparaty + badania ECHO) cz.1 badanie
prawidłowe Doc. J. Dangel, Dr A. Koleśnik
13.30 – 14.00 OBIAD
14.00 - 15.30 Wady serca płodu – część 1, Doc. J. Dangel, dr A. Koleśnik
15.30 – 15.45 Przerwa na kawę
15.45 – 17.15 Wady serca płodu – część 2, Doc. J. Dangel, dr A. Koleśnik
17.15 – 17.30 Przerwa na kawę
17.30 – 19.00 Badania dopplerowskie w kardiologii płodu Doc. J. Dangel
19.00 – (…) SPOTKANIE TOWARZYSKIE (nieformalne)
CZWARTEK 11 grudnia 2008
9.00 – 11.00 Zasady badania USG w I trymestrze ciąży wg Fetal Medicine Foundation. Zasady
obliczania ryzyka aberracji chromosomowych u płodu, wskazania do oceny serca płodu w
pierwszym trymestrze ciąży. Praktyczne wykorzystanie badań na podstawie przypadków
klinicznych Dr Anita Hamela – Olkowska, dr Paweł Własienko
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.00 Patologie układu krążenia unikalne dla okresu płodowego Doc. J. Dangel
12.00 – 13.30 Badania Dopplerowskie w położnictwie – zasady badania Doc. M. Ropacka
13.30 – 14.00 OBIAD
14.00 – 15.00 Badania Dopplerowskie w położnictwie – wykorzystanie kliniczne, zasady
interpretacji badań nieprawidłowych Doc. M. Ropacka
15.00 – 19.00 Transmisja on-line badań echokardiograficznych z prezentacją przypadków
PiĄTEK 12 grudnia 2008
9.00 – 9.20 Przypadki przywiezione przez uczestników kursu – dyskusja (kasety video, płyty
CD, DVD, inne nośniki) PROSIMY O PRZYWIEZIENIE !!! najlepsza forma nauki
9.20 – 10.15 Zaburzenia rytmu serca płodu – diagnostyka i terapia, interpretacja zapisów KTG
Dr Anita Hamela – Olkowska, Doc. J. Dangel
10.15 -11.15 Ciąża mnoga: zasady rozpoznawania, monitorowanie Dr n. med M. Świątkowska
11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.15 Badania dopplerowski w ciąży mnogiej Doc. M.Ropacka
12.15 – 13.30 Zastosowanie badania ECHO w ciąży mnogiej. Doc.J. Dangel
13.30 – 14.00 OBIAD
14.00 – 15.00 Ciąża mnoga: możliwości i wyniki leczenia. Dr n. med. M. Świątkowska
15.00 – 16.00 Opieka paliatywna w perinatologii
16.00 – 17.00 Patologie układu krążenia unikalne dla okresu płodowego Doc. J. Dangel
17.00 – 17.15 Przerwa na kawę
17.15 – 18.15 Wady serca płodu jako marker aberracji chromosomowych. Doc. J. Dangel, dr
P.Własienko
18.15– 18.45 QUIZ
18.45– 19.15 Podsumowanie kursu, zasady otrzymywania certyfikatów badania serca płodu,
rozdanie certyfikatów Doc.J. Dangel
Kierownik naukowy kursu dr hab. n. med. Joanna Dangel
Download