Alternatywne metody leczenia nowotworów.

advertisement
Alternatywne metody leczenia
nowotworów.
Trochę statystyki
Trochę statystyki
A ile daje sama chemioterapia?
Dlaczego klasyczna chemioterapia
prawie nie działa?
• Do nowotworu dociera mniej niż 1% podanego
leku.
• Do części komórek guza lek w ogóle nie jest w
stanie dotrzeć.
• A jeśli dotrze to jest często skutecznie
wypompowywany nie powodując zahamowania
wzrostu czy śmierci komórek.
• Tylko lek który pojawi się w masie guza na raz w
dużej ilości lub będzie obecny przez długi czas jest
w stanie wykazać skuteczne działanie
przeciwnowotworowe.
Pokręcona budowa guza
Więc czym można jeszcze je leczyć?
• Amygdalina
• Gorączka
• Terapia Gersona
Amygdalina , Laetril, wit. B17
• Substancja występująca w nasionach gorzkich migdałów, moreli,
brzoskwiń, jabłek i wiśni.
• Miałaby za zadanie niszczyć komórki macierzyste nowotworów jako jedyne
wrażliwe na tę substancję.
• Wykazano umiarkowaną toksyczność amygdaliny u ludzi i psów.
• Amygdalina jest prawdopodobnie zbyt szybko metabolizowana aby mogła
dotrzeć do komórek nowotworowych.
• Budowa chemiczna laetrilu sprzedawanego teraz jako lekarstwo na raka
różni się od substancji opatentowanej jako laetril w USA. (Dmandelonitrile-β-gentiobioside wobec D-mandelonitrile-β-glucuronide).
• Została wypróbowana po raz pierwszy w Rosji w roku 1845 jako lekarstwo
na raka.
• Testy laboratoryjne na komórkach wskazują na jej działanie
przeciwnowotworowe.
• Badania współczesne przeprowadzone w USA nie potwierdziły
antynowotworowego potencjału leku.
Jak ma ona działać? Kilka teorii na ten
temat:
• Komórki (macierzyste) nowotworów nie posiadają
enzymu rodanazy a mają za to bardzo wiele
betaglukoronidazy i betaglukozydazy rozkładających
amygdalinę do m.in. cyjanku a przez to są bardziej
wrażliwe na amygdalinę – niejasne dowody.
• Rak jest chorobą metaboliczną i rozwija się z powodu
braku witaminy B17 (amygdaliny) – brak dowodów.
• Cyjanki uwalniane w komórkach nowotworowych
powodują rozpad ich lizosomów i samostrawienie
nowotworu – brak dowodów.
Wyniki testów klinicznych
Ilość pacjentów
Rodzaj nowotworu
Rezultaty terapii
N.P.
Jelito, szyjka macicy, pierś,
płuco
Regresja nowotworów
14
Różne rodzaje
Całkowita odpowiedź – 1
Częściowa odpowiedź – 5
21
Różne rodzaje
Częściowa odpowiedź – 9
Stabilna choroba – 3
Rozwój choroby - 6
5
Różne rodzaje
Całkowita odpowiedź – 2
9
Adenokarcinoma, nowotwór
skóry, żołądek, nowotwór
węzłów chłonnych
Całkowita odpowiedź – 1
Częściowa odpowiedź – 4
10
Nowotwór piersi, płuca,
prostaty, trzustki
Częściowa odpowiedź – 8
178
Różne rodzaje
Częściowa odpowiedź – 1
47
Różne rodzaje
Całkowita odpowiedź – 2
Częściowa odpowiedź – 6
Stabilna choroba – 15
Rozwój choroby – 9
Poprawa samopoczucia - 22
44
Różne rodzaje
Stabilna choroba – 6
Rozwój choroby – 18
Co to oznacza?
• Wyniki testów klinicznych wskazują iż posiada ona tylko
słaby potencjał przeciwnowotworowy (jednak go ma) i
raczej nie powinna być polecana jako bezpieczny,
naturalny lek na raka.
• Profilaktyczne zażywanie niewielkich ilości amydgaliny
w postaci pestek moreli nie ma prawdopodobnie
żadnego wpływu na zapobieganie nowotworom.
• Amydgalina nie powinna być nazywana witaminą gdyż
nie pełni ona takich funkcji w organizmie.
• Dużo większy potencjał w zapobieganiu chorób
nowotworowych ma tradycyjna (roślinna) dieta bogata
w warzywa i owoce.
Gorączka a spontaniczna remisja nowotworów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parmenides (540-480 p.n.e.) powiedział:
„Dajcie mi moc wzniecania gorączki a wyleczę wszelką chorobę”
Związek gorączki z ustępowaniem chorób zauważono także w średniowieczu –
znana była wtedy metoda leczenia nowotworu piersi ropuchą.(D)
Deiner w 1725 roku zauważył że nowotwory zanikają stosunkowo często u
osób zakażonych kiłą oraz że występują one rzadziej u pań lekkiego
prowadzenia „obdarzonych” tą chorobą.
W 18 i 19 wieku znano ten fenomen bardzo dobrze że pacjenci chorujący na
raka, którzy zostali zakażeni jakąś chorobą bakteryjną od czasu do czasu
wykazują oznaki wycofania choroby nowotworowej.
W 1868 roku zastosowano po raz pierwszy kuracje opartą o zastosowanie
bakterii Streptococcus pyogenes. (D)
W 1891 William Coley poszukując metod leczenia nowotworów zaobserwował
cofnięcie się nowotworu (sarcoma) u pacjęta z zakazeniem.
Po wielu latach prac opracował kilka szczepionek które zawierały bakterie
pozwalające na (w przypadku najlepszych kombinacji bakterii i metody ich
podawania) 80% wyleczania nowotworów (sarcoma) które trwały od 5-88 lat.
Najlepiej gdy stosowano szczepionki codziennie przez co najmniej 6 miesięcy
tak by gorączka była obecna przez 12-24h.
Inny lekarz (Calkins) uzyskiwał takie same efekty w tym czasie.
Gorączka a spontaniczna remisja nowotworów c.d.
• W 1950 roku Shear zauważa czasowe cofnięcie
się białaczki u dzieci po przejściu ostrego
zakażenia w wyniku czego stwierdza:
„Czy patogenne mikroorganizmy nie są czasem
czynnikami danymi przez Naturę do kontroli nad
mikroskopijnymi ogniskami raka, a czyniąc
postęp nad kontrolowaniem chorób zakaźnych
nie usuwamy jednej z oferowanych przez Naturę
metod kontroli nad nowotworami?”
Gorączka a spontaniczna remisja nowotworów c.d.
• Inni badacze zbierali takie i podobne dane dotyczące
spontanicznych remisji nowotworów i z pośród 700 zebranych
przypadków przynajmniej część doświadczyła gorączki wywołanej
zakażeniem.
• Kӧlmer porównał 603 przypadki czerniaka i 627 osób kontrolnych i
znalazł odwrotną korelację pomiędzy ryzykiem czerniaka a
wysokością gorączki – prowadząc do wniosku że u osób które
doświadczyły trzech epizodów gorączki powyżej 38,5°C
prawdopodobieństwo zachorowania na tego raka jest o 40% niższe!
• Bezpośrednie wstrzyknięcie szczepionki BCG do pęcherza
moczowego osób chorych na jego nowotwór prowadzi do
wyleczenia choroby w 2/3 przypadków! (D)
• O tym że gorączka (indukcja układu immunologicznego) hamuje
powstawanie nowotworów świadczy znacznie wyższy poziom
zachorowalności osób po przeszczepach gdzie układ
immunologiczny jest świadomie osłabiany oraz zwiększenie
zachorowań u ludzi po „przejściach”.
Terapia Gersona
•
•
•
•
•
•
Metoda oparta o dietę owocowo-warzywną (głównie
soki) z elementami suplementacji jonami potasu i jodu.
Sód jest tu niepożądany.
Stosuje się suplementacje diety enzymami
(wątrobowymi i trzustkowymi) a także hormonami
tarczycy.
Stosowane są metody odtruwania wątroby poprzez
liczne lewatywy z kawy (kofeiny).
Założenia teoretyczne związane z rakiem jako chorobą
metaboliczną są nie do końca zgodne ze współczesnym
stanem wiedzy lecz pewne elementy wspólne.
Mimo licznej krytyki ze strony świata medycznego
Gerson wskazywał na ok. 50 % skuteczność wyleczeń
terminalnych stadiów raka licznych narządów.
Obecnie badania/terapia prowadzona przez Instytut
Gersona założony przez córkę lekarza i wyleczonych
pacjentów.
MAX GERSON
Przykładowe terapie czerniaka za
pomocą terapii Gersona
Czasy przeżycia pacjentów z nowotworem trzustki
leczonych metodą Gersona
Pacjent
Wiek
Czas przeżycia
A
59
10 miesięcy
B
66
11 miesięcy
C
45
14 miesięcy
E
51
14 miesięcy
F
76
15 miesięcy
G
69
17 miesięcy
H
61
5 miesięcy
I
62
3 lata i 5 miesięcy
J
59
3 lata i 7 miesięcy
K
62
po 3 latach - brak choroby
L
67
Po 7 latach – brak choroby
Średnie roczne przeżycie: Gerson – 72%, Narodowy Instytut Zdrowia USA – 25%
Średnie dwu letnie przeżycie: Gerson – 36%, Narodowy Instytut Zdrowia USA – 10%
Download