Harmonogram na I kwartał 2013 r

advertisement
Harmonogram ZODR
Formularz nr F-24
Harmonogram szkoleń powiatowych i gminnych I kwartał 2017 r. realizowanych przez
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Lp.
Temat
Forma
Data/godz.
Miejscowość/
Odpowiedzialny
lokalizacja
Terenowy Zespół Doradztwa w Kołobrzegu
1.
Prowadzenie
przetwórstwa w ramach działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej(MOL).
szkolenie
16.01.17/10.00
Kołobrzeg UG
C. Wiszniewska
2.
Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych.
szkolenie
16.01.17/11.45
Kołobrzeg UG
C. Wiszniewska
3.
Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym.
szkolenie
18.01.17/11.00
Gorawino
Świetlica
M. Czerniawski
4.
Rachunkowość rolna FADN.
szkolenie
18.01.17/12.45
Gorawino
Świetlica
M. Czerniawski
szkolenie
13.02.17/9.00
Kołobrzeg UG
C. Wiszniewska
5.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na
pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego
w kolejnictwie.
uzupełniające
6.
Programy RŚK.
szkolenie
15.02.17/11.00
Ustronie Morskie M. RumasUG
Lewandowska
7.
Ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000.
szkolenie
15.02.17/12.45
Ustronie Morskie M. RumasUG
Lewandowska
8.
Prowadzenie działalności pozarolniczej.
szkolenie
16.02.17/11.00
Siemyśl UG
A. Kubicka
9.
Program LIDER.
szkolenie
16.02.17/12.45
Siemyśl UG
A. Kubicka
10.
Programy RŚK.
szkolenie
22.02.17/11.00
Dygowo
M. RumasLewandowska
11.
Ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000.
szkolenie
22.02.17/12.45
Dygowo
M. RumasLewandowska
12.
Prowadzenie działalności pozarolniczej.
szkolenie
23.02.17/11.00
Gościno UM
O. Nowaczyk
13.
Program LIDER.
szkolenie
23.02.17/12.45
Gościno UM
O. Nowaczyk
14.
Programy RŚK.
szkolenie
25.02.17/11.00
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
15.
Ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000.
szkolenie
25.02.17/11.00
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
16.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
7.03.17/11.00
Dygowo
M. RumasLewandowska
17.
PROW 2014-2020.
szkolenie
7.03.17/12.45
Dygowo
M. RumasLewandowska
18.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
8.03.17/11.00
Gorawino
Świetlica
M. Czerniawski
19.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
9.03.17/11.00
Siemyśl UG
A. Kubicka
20.
Ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000.
szkolenie
9.03.17/12.45
Siemyśl UG
A. Kubicka
21.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
10.03.17/11.00
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
22.
Programy RŚK.
szkolenie
10.03.17/11.00
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
23.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
15.03.17/11.00
Ustronie Morskie M. RumasUG
Lewandowska
24.
PROW 2014-2020.
szkolenie
15.03.17/12.45
Ustronie Morskie M. RumasUG
Lewandowska
25.
Płatności bezpośrednie.
szkolenie
16.03.17/11.00
Gościno UM
26.
O. Nowaczyk
szkolenie
16.03.17/12.45 Gościno UM
O. Nowaczyk
Ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000.
*Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.
szkolenia chemizacyjne finansowane przez uczestników szkolenia
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 1
Harmonogram ZODR
Sporządziła: Barbara Lewandowska
ważne na dzień
01.12.2016 r.
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 2
Formularz nr F-24
Download