Świadomość Biznesowa - Szkolenie

advertisement
MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O.
„WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM
Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU”
ŁÓDŹ 03.12.2008
KONTEKST SYTUACYJNY
WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO EKONOMICZNEGO W 1989 ROKU POLSKA ORAZ
POLACY WKROCZYLI NA BARDZO WYMAGAJĄCY
RYNEK PRACY.
OCZEKIWANIA MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJI
ROZPOCZYNAJĄCYCH SWOJĄ EKSPANSJĘ NA
NOWYM RYNKU JAKIM BYŁA POLSKA NA POCZĄTKU
TRANSFORMACJI DOTYCZYŁ PRZEDE WSZYSTKIM
„ILOŚCIOWEGO” POSZUKIWANIA I ZATRUDNIENIA
ODPOWIEDNICH KADR.
WRAZ Z ROZWOJEM RYNKU I WZROSTEM JEGO
DOJRZAŁOŚCI, WYMAGANIA STAWIANE NA
POCZĄTKU LAT 90TYCH STAŁY SIĘ NIEADEKWATNE
DO TYCH, JAKIE STAWIAJĄ SWOIM PRACOWNIKOM
DZISIEJSI I PRZYSZLI PRACODAWCY.
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
A REALIA RYNKOWE
WIĘKSZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W OSTATNICH 18 LATACH
ROZWIJAŁA (I NADAL ROZWIJA) SWOICH PRACOWNIKÓW
W RAMACH LICZNYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH
TZW. „MIĘKKICH” KOMPETENCJI.
CORAZ CZĘŚCIEJ SPONSOR TAKIEGO PROJEKTU ROZWOJOWEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZADAJE SOBIE NASTĘPUJĄCE
PYTANIE:
„W JAKIM STOPNIU ROZWÓJ MIĘKKICH KOMPETENCJI WŚRÓD
PRACOWNIKÓW PRZEKŁADA SIĘ NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
BIZNESOWEJ NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA?”
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
A REALIA RYNKOWE
REALIA RYNKOWE WE WSZYSTKICH SEKTORACH
GOSPODARKI WYMAGAJĄ OD PRZEDSIĘBIORSTW,
A CO ZA TYM IDZIE OD PRACOWNIKÓW CORAZ
WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI I DOPASOWANIA SIĘ
DO CZĘSTO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ
W RAMACH GOSPODARKI WOLNO RYNKOWEJ.
PYTANIE:
„CZY PRACOWNICY WRAZ ZE SWOIM
POZIOMEM KOMPETENCJI SĄ WSTANIE SZYBKO
DOPASOWAĆ SIĘ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ
RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ I WYMAGAŃ
STAWIANYCH PRZED NIMI?”
Z DOŚWIADCZEŃ FIRMY MARSCHALL POLSKA …
W RAMACH REALIZACJI LICZNYCH PROJEKTÓW
DORADCZO ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ KONSULTANTÓW MARSCHALL POLSKA
W OSTATNICH 10ciu LATACH W RÓŻNYCH
SEKTORACH RYNKU (FMCG, FARMACJA, B2B,
PRODUKCJA) WYNIKA IŻ:
 ROZWIJANIE JEDYNIE „MIĘKKICH” KOMPETENCJI
PRZESTAŁO BYĆ WYSTARCZAJĄCYM CZYNNIKIEM
SUKCESU DLA DZIAŁAŃ RYNKOWYCH FIRMY;
 NIEZBĘDNYM STAJE SIĘ ROZWIJANIE TAKŻE „TWARDYCH”
KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW;
 POZIOM ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ WŚRÓD KADRY
PODSTAWOWEJ I MENEDŻERSKIEJ STANOWI ZNACZĄCY
DEFICYT I STAJE SIĘ KLUCZOWYM OBSZAREM DO
ROZWOJU;
CO MÓWIĄ BADANIA:
OBSZARY SZKOLEŃ W OSTATNICH LATACH:
Źródło: Raport Instytutu Zarządzania
CZYM JEST
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA?
CASE STUDY
CZEGO OCZEKUJEMY OD NASZYCH
HANDLOWCÓW / MENEDŻERÓW NIEZALEŻNIE OD
SEKTORA RYNKU NA KTÓRYM PRACUJĄ?
POWIERZAJĄC IM TZW. BUDŻET
(PIENIĄDZE, PRÓBKI PRODUKTU, BONY, GRATISY itp.)
FIRMA ZAKŁADA, ŻE NASZ PRACOWNIK
W PEŁNI I ŚWIADOMIE WYKORZYSTA NARZĘDZIE
FINANSOWE DO UZYSKANIA ZWROTU Z INWESTYCJI
TZW. INCREMENTAL
W STOSUNKU DO KLIENTA Z KTÓRYM PRACUJE.
CZY, OBY NA PEWNO TAK SIĘ STANIE?
CASE STUDY
 JAK SPOWODOWAĆ, ABY POWIERZONE NARZĘDZIA
W PEŁNI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZEZ
HANDLOWCÓW / MENEDŻERÓW ?
 W JAKIE WYPOSARZYĆ ICH UMIEJĘTNOŚCI, ABY
POTRAFILI EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ /W TYM
PRZYPADKU/ FINANSAMI FIRMY?
 OSTATECZNIE, JAK SPOWODOWAĆ, ABY FIRMA MIAŁA
GWARANCJE JAKOŚCI WYDAWANYCH PIENIĘDZY
PRZEZ SWOICH HANDLOWCÓW / MENEDŻERÓW?
NASZE ROZUMIENIE ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ

JEST TO ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW RYNKOWYCH ORAZ
OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO FIRMY.

JEST TO SPRAWNE WYKORZYSTYWANIE DOSTĘPNEJ WIEDZY
ORAZ BADAŃ RYNKOWYCH.

JEST TO ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW I ZASAD RYNKOWEGO
FUNKCJONOWANIA FIRMY ORAZ PARTNERÓW HANDLOWYCH
NASZE ROZUMIENIE ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA JEST JEDNYM Z TYCH OBSZARÓW, KTÓRY
MA DECYDUJĄCY WPŁYW NA ROZWÓJ KAŻDEJ FIRMY/ORGANIZACJI WE
WSZYSTKICH SWOICH DZIAŁACH:
SPRZEDAŻ, MARKETING, PRODUKCJA, LOGISTKA, FINANSE ITP.
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA STANOWI ZBIÓR TZW. „TWARDYCH”
KOMPETENCJI DECYDUJĄCYCH O JAKOŚCI I O EFEKTACH
PODEJMOWANYCH CODZIENNYCH DECYZJI I DZIAŁAŃ PRZEZ
PRACOWNIKA MAJĄCYCH WPŁYW NA BIZNES I FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWA.
CO MÓWIĄ BADANIA MARSCHALL POLSKA:
Poziom Świadomości Biznesowej Pracowników działu sprzedaży
- rynek fmcg
Skalowanie: 1 brak umiejętności; 6 ekspert
CO MÓWIĄ BADANIA MARSCHALL POLSKA:
Skalowanie: 1 - nie wie; 2 - wie, ale nie potrafi zastosować; 3 - wie i potrafi zastosować;
CO MÓWIĄ BADANIA MARSCHALL POLSKA:
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA - WYZWANIA
PRZEPROWADZONE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ BADANIA
WSKAZUJĄ, NA:
 BRAK ŚWIADOMOŚCI DEFICYTÓW W STRUKTURACH
ORGANIZACYJNYCH FIRMY W OBSZARZE
ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ.
 BRAK NARZĘDZI BADAJĄCYCH LUKI KOMPETENCYJNE
W OBSZARACH TZW. „TWARDYCH” KOMPETENCJI.
 BRAK ODPOWIEDNIEJ OFERTY NA RYNKU DORADCZO
ROZWOJOWYM.
 BRAK CZASU TOP MANAGEMENT’U NA IMPLEMENTACJĘ
I ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ W FIRMIE.
KOSZTY NISKIEGO POZIOMU ŚWIADOMOŚCI
BIZNESOWEJ PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 W RAMACH ŚWIADOMOŚCI SPRZEDAŻOWEJ / RYNEK
– UTRATA UDZIAŁÓW RYNKOWYCH
 W RAMACH ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ
– NIŻSZY POZIOM LUB BRAK ZWROTU Z INWESTYCJI
 W RAMACH ŚWIADOMOŚCI MARKETINGOWEJ
– ZŁE DEFINIOWANIE I BRAK ROZUMIENIA POTRZEB
KLIENTÓW
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
WYBRANI KLIENCI
MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O
CASE STUDY - POLKOMTEL SA
POLKOMTEL SA, JAKO LIDER WŚRÓD OPERATORÓW
TELEFONII KOMÓRKOWEJ NA RYNKU BIZNESOWYM
REALIZUJE
Z FIRMĄ MARSCHALL POLSKA
SZEŚCIO MIESIĘCZNY PROJEKT
ROZWOJOWY W RAMACH ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
DEDYKOWANY KADRZE PRACOWNIKÓW
DZIAŁU SPRZEDAŻY.
CASE STUDY - NIVEA POLSKA SP. Z O.O.
NIVEA POLSKA SP. Z O.O.
LIDER W WIELU KATEGORIACH PRODUKTÓW
KOSMETYCZNYCH W SEKTORZE FMCG
PRZEPROWADZIŁ CYKL WARSZTATÓW Z ZAKRESU
ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY
PRZYGOTOWUJĄC NOWO MIANOWANYCH
PRACOWNIKÓW DO WYZWAŃ
RYNKOWYCH JAKIE STOJĄ PRZED NIMI.
CASE STUDY - CARLSBERG POLSKA SP. Z O.O.
CARLSBERG POLSKA SP. Z O.O.
W RAMACH DOFINANSOWANIA EFS NA LATA 2009-2010
BĘDZIE REALIZOWAŁ CYKL WARSZTATÓW
PRAKTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH
PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY
ZWIĘKSZAJĄC POZIOM
ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ.
REFERENCJE MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O.
Marschall Polska Sp. z o.o.
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 3/47
e-mail: [email protected]
www.marschall-polska.pl
www.swiadomoscbiznesowa.pl
Download