Lista wykładów na Krajowej Konferencji Pulmonologów 15

advertisement
Lista wykładów na
Krajowej Konferencji Pulmonologów 15-17 czerwiec 2016r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej gruźlicy.
Prof. dr hab. n. med. Hanna Batura-Gabryel - Leczenie raka płuca u osób w wieku podeszłym.
Dr Iwona Bestry - Przyczyna zmian płucnych o typie matowej szyby.
Dr n. med. Magdalena Martusewicz-Boros - Sarkoidoza serca.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Boros - Współistnienie chorób obturacyjnych i układu krążenia –
dylematy diagnostyczne i terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan - Nowości w leczeniu astmy.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Immunoterapia raka płuca.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec - Postępy w diagnostyce chorób układu oddechowego u
dzieci.
Dr n. med. Monika Franczuk - Znaczenie kwalifikacji czynnościowej do leczenia operacyjnego raka płuca u
chorych w wieku podeszłym.
Dr n. med. Anna Kempisty - Zmiany płucne w zespołach przeciwciał antysyntetazowych.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła - Epidemiologia gruźlicy w Polsce.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa - Diagnostyka molekularna w alergologii - moda czy już
konieczność?.
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś - Perspektywy i aktualności leczenia IPF.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort - Pierwotny rak płuca, przerzut czy międzybłoniak - czy
badanie mikroskopowe rozstrzygnie?.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Małek - Sarkoidoza narządów jamy brzusznej w usg.
Dr n. med. Adam Nowiński - Rozstrzenie oskrzeli – kiedy należy pogłębić diagnostykę.
Dr n. med. Lucyna Opoka - Wybór metod obrazowania u chorych z podejrzeniem raka płuca.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski - Leczenie chirurgiczne gruźlicy i mykobakterioz.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski - Zaburzenia oddychania w czasie snu u osób otyłychprzypadki.
Dr n. med. Elżbieta Puścińska - Nowe zalecenia w leczeniu uzależnieniu od tytoniu a choroby układu
oddechowego.
Dr n. med. Elżbieta Radzikowska - Diagnostyka i leczenie chorób torbielowatych płuc.
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski- Śliż - Komentarz dotyczący wyników leczenia raka płuca.
Dr n. med. Izabela Siemion-Szcześniak - Leczenie wewnątrzszpitalnych zapaleń płuc.
Dr Wojciech Skorupa - Mykobakteriozy u chorych na mukowiscydozę.
Dr n. med. Małgorzata Sobiecka - Postępowanie w zapaleniach śródmiąższowych płuc innych niż IPF.
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz - Zatorowo-zakrzepowe nadciśnienie płucne - postępy w
diagnostyce i leczeniu.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński - Fenotypy POChP i implikacje terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski - Ambulatoryjne leczenie zatorowości płucnej- rola nowych leków
przeciwzakrzepowych.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski - Nowe należne a interpretacja spirometrii.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr:
1. Ocena aktywności ziarniniakowatego martwiczego zapalenia naczyń w aspekcie klasyfikacji do leczenia
rytuksymabem.
2. AZPP
31
Dr n. med. Dorota Żabicka - Znane patogeny – nowe wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.
Download