egzamin M 12 wrzesień 2015

advertisement
Egzamin m12 wrzesień2015
1. Pomiaru wartości prądu pobieranego przez wentylator chłodnicy dokonuje się za pomocą
o
omomierza.
o
woltomierza.
o
częstotliwościomierza.
o
amperomierza.
2. Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny
o
dwubiegunowego rozdzielacza napięcia.
o
sterowania przesłoną przepustnicy.
o
sterowania pracą wycieraczek samochodowych.
o
przekaźnika elektromagnetycznego.
3. Który komputerowy zestaw diagnostyczny jest fabrycznym zestawem dla samochodu marki Audi?
o
VAS/ODISS
o
AUTOCOM ADP
o
Global Pro
o
Star Diagnosis
4. Sygnał wyjściowy MAP-sensora częstotliwościowego sprawdza się za pomocą
o
omomierza.
o
amperomierza.
o
woltomierza.
o
oscyloskopu.
5. Na rysunku przedstawiono przebieg sygnału
o
przepływomierza objętościowego.
o
przepływomierza masowego.
o
współczynnika wypełnienia impulsu.
o
MAP-sensora częstotliwościowego.
6. Kontrolę pracy MAP-sensora napięciowego wymontowanego z pojazdu należy przeprowadzić,
wykorzystując pompkę podciśnienia oraz zasilanie
o
napięciem stałym 5V.
o
przemienną wartością napięcia 5V.
o
sygnałem prostokątnym.
o
współczynnikiem wypełnienia impulsu.
7. Rysunek przedstawia konstrukcję aparatu zapłonowego z czujnikiem
o
magnetoindukcyjnym.
o
pojemnościowym.
o
hallotronowym.
o
optoelektrycznym.
8. Na rysunku przedstawiono pomiar parametrów pracy
o
rozrusznika.
o
alternatora.
o
modułu zapłonu.
o
systemu wtrysku.
9. Po naprawie obwodu zasilania zawór filtra z węglem aktywnym należy wysterować
o
współczynnikiem wypełnienia zbiornika.
o
nadciśnieniem par paliwa.
o
podciśnieniem w kolektorze dolotowym.
o
napięciem instalacji elektrycznej pojazdu.
10. Czujnik położenia przepustnicy diagnozuje się w zakresie
o
prędkości obrotowej silnika.
o
momentu obrotowego.
o
kąta uchylenia.
o
ilości powietrza pobieranego przez silnik.
11. rzedstawione na ilustracji narzędzie jest przeznaczone do
o
demontażu konektorów.
o
zaciskania konektorów.
o
zdejmowania izolacji z przewodów.
o
przecinania przewodów elektrycznych.
12. Obraz uzyskany na oscyloskopie przedstawia pobór prądu przez rozrusznik
o
silnika trzycylindrowego.
o
z uszkodzonymi szczotkami.
o
z rozładowanego akumulatora.
o
przy jednym nieszczelnym cylindrze.
13. Pomiary stanów pracy termistora NTC przedstawione na charakterystyce świadczą o jego
o
niesprawności.
o
sprawności w zakresie 50÷100°C.
o
sprawności.
o
sprawności w zakresie 0÷50°C.
o
14. Przedstawione na ilustracji urządzenie służy do sprawdzania
o
stanu technicznego akumulatora.
o
prądu ładowania alternatora.
o
prądu pobieranego przez rozrusznik.
o
sprawności świec zapłonowych.
15. Na ilustracji przedstawiono przebieg napięcia
o
tensometru ciśnienia.
o
alternatora.
o
czujnika położenia kierownicy.
o
czujnika indukcyjnego.
16. Na rysunku przedstawiono układ
o
mechanizmu podnoszenia szyb.
o
rozrusznika z przekładnią planetarną.
o
elektrycznego hamulca postojowego.
elektrycznego wspomagania kierownicy.
17. Podczas diagnostyki natężenia oświetlenia świateł mijania wynik pomiaru podaje się w
o
o
luksach.
o
watach.
o
lumenach.
o
kandelach.
18. Na rysunku przedstawiono otwieranie wtryskiwacza metodą
o
wieloimpulsową.
o
pojedynczego impulsu.
o
częstotliwościową.
o
ograniczenia prądowego.
o
19. Tranzystory przedstawione na schemacie elektrycznym połączone są w układ
o
Wheatstona.
o
Darlingtona.
o
Thomsona.
Greatza.
20. Na schemacie przedstawiono elektryczny układ zapłonowy
o
o
bezrozdzielaczowy typu DIS.
o
rozdzielaczowy Twin Spark.
o
rozdzielaczowy z cewkami dwubiegunowymi.
o
bezrozdzielaczowy z indywidualnymi cewkami zapłonowymi.
21. Na ilustracji przedstawiono element układu
o
zasilania paliwem.
o
pomiaru temperatury powietrza.
o
zapłonowego.
pomiaru ciśnienia doładowania.
22. Częstotliwość pracy (migania) kierunkowskazów powinna wynosić
o
o
50 cykli/min.
o
130 cykli/min.
o
90±30 cykli/min.
o
30±20 cykli/min.
23. Na rysunku przedstawiono układ
o
pomiaru kąta skrętu kół.
o
kontroli ciśnienia w ogumieniu.
o
wyrównania prędkości obrotowej kół.
o
zapobiegania blokowaniu kół.
24. Rysunek przedstawia diodę
o
Zenera.
o
tunelową.
o
pojemnościową.
o
wsteczną.
25. Wymiana alternatora w samochodzie osobowym trwa 90 minut. Ile wyniesie koszt netto wykonania
tej usługi, uwzględniający stawki określone w tabeli i podaną stawkę podatku VAT?
o
616,00 zł
o
662,20 zł
o
800,00 zł
o
699,19 zł
26. Podanie napięcia w sposób ciągły na uzwojenie pierwotne klasycznej cewki zapłonowej spowoduje
o
cykliczne powstawanie wysokiego napięcia na uzwojeniu wtórnym.
o
nieprawidłową pracę cewki zapłonowej.
o
cykliczne powstawanie wysokiego napięcia na uzwojeniu pierwotnym.
o
prawidłową pracę cewki zapłonowej.
o
27. Przedstawiony na ilustracjach element wchodzi w skład zespołu
o
zaworu biegu jałowego.
o
zaworu powietrza dodatkowego.
o
systemu SRS.
o
przepustnicy.
28. Podczas wymiany oświetlenia deski rozdzielczej należy zastosować żarówki typu
o
BAX
o
T4W
o
HB5
o
PY5
29. Przesłona zaworu biegu jałowego jest sterowana
o
zmienną wartością napięcia.
o
współczynnikiem wypełnienia impulsu.
o
podciśnieniem w kolektorze dolotowym.
o
pracą bimetalu.
30. Przepięcie na przekaźniku DC w instalacji może powstać w wyniku uszkodzenia
o
dwójnika R-C.
o
kondensatora.
o
warystora.
diody gaszącej.
31. Na rysunku przedstawiono
o
o
wyłącznik termiczno-czasowy.
o
świecę żarową.
o
wyłącznik nagrzewnicy.
o
czujnik temperatury klimatyzacji.
32. Na ilustracji przedstawiono przyrząd do wykonania pomiaru
o
rezystancji obwodów.
o
napięcia na bezpiecznikach.
o
prądu w gniazdach bezpieczników.
o
wartości bezpieczników.
33. Na rysunku przedstawiono tranzystor
o
polowy.
o
PNP.
o
IGBT.
o
NPN.
34. Stan techniczny elektromagnetycznego wtryskiwacza paliwa można ocenić za pomocą miernika
uniwersalnego, mierząc
o
natężenie prądu na niepracującym wtryskiwaczu.
o
napięcie na niepracującym wtryskiwaczu.
o
rezystancję cewki elektrozaworu wtryskiwacza.
o
częstotliwość pracy cewki elektrozaworu wtryskiwacza.
35. Oznaczona strzałką litera X numeru identyfikacyjnego VIN pojazdu oznacza
o
kraj producenta.
o
typ silnika.
o
rok produkcji.
o
rodzaj nadwozia.
36. Silniczek krokowy przepustnicy sterowanej mechanicznie diagnozuje się w zakresie
o
odcinania dopływu paliwa do wtryskiwacza.
o
utrzymania obrotów biegu jałowego.
o
utrzymania prędkości eksploatacyjnej pojazdu.
o
zmiany mocy i prędkości obrotowej silnika.
37. Program komputerowy ESI [tronic] jest przeznaczony do
o
ustawiania geometrii układu jezdnego.
o
kosztorysowania wartości samochodu.
o
przeprowadzania diagnostyki pojazdu.
o
wyceny wartości części samochodowych.
38. Niesprawność układu wtrysku paliwa wyposażonego we wtryskiwacze piezoelektryczne, polegająca
wydłużeniu czasu otwarcia jednego wtryskiwacza, naprawia się poprzez
o
wymianę i zakodowanie niesprawnego wtryskiwacza.
o
przeprogramowanie sterownika silnika dla niesprawnego wtryskiwacza.
o
zwiększenie napięcia sterowania podawanego na niesprawny wtryskiwacz.
o
wymianę niesprawnego wtryskiwacza.
39. Na rysunku przedstawiono czujnik
o
przyspieszeń poprzecznych.
o
położenia kierownicy.
o
spalania stukowego.
o
przeciążeniowego podnoszenia szyb.
40. Który czujnik przedstawiają ilustracje?
o
Przyspieszeń liniowych.
o
Kąta wyprzedzenia wtrysku.
o
Spalania stukowego.
o
Pomiaru prędkości obrotowej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards