Wirusy i bakterie - całość - poprawione 2010 - Zadania

advertisement
Wirusy i bakterie - całość - poprawione 2010.doc
(1589 KB) Pobierz
WIRUSY / BAKTERIE
podręcznik kl. I Działy: Prokarionty - organizmy bezjądrowe, wirusy - bezkomórkowe formy materii
ożywionej,
podręcznik kl. II - choroby człowieka ogólnie określane mianem zakaźnych
Zadanie 1. 1p.
Poniżej przedstawiono charakterystyki trzech typów wirusów.
I. W czasie infekcji „wstrzykują" zawartość kapsydu do komórki gospodarza; zawierają głównie DNA.
II. Dokoła kapsydu mają osłonkę o budowie podobnej do błony komórkowej gospodarza.
Do komórki wnika cały wirus. Zawierają DNA lub RNA.
III. Przenoszą się podczas żerowania owadów, a następnie przez plazmodesmy. Zawierają głównie RNA.
Określ, który z opisów dotyczy bakteriofaga T4, a który ludzkiego wirusa opryszczki (Herpes
simplex).
bakteriofag ………………….. wirus opryszczki………………………………………….
Zadanie 2. 4p.
Na rysunku przedstawiono model wirusa HIV.
Podaj nazwy elementów budowy wirusa oznaczonych na rysunku jako A, B, C i D oraz określ funkcje
każdego z nich.
Element struktury
Funkcja
A
B
C
Zadanie 3. 3p.
Na poniższym wykresie przedstawiono typowy przebieg infekcji HIV, z głównymi symptomami
(obecność wirusa i przeciwciał anty-HIV we krwi chorego) podczas kolejnych etapów infekcji. .
Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.
a) Podaj, od kiedy zaczyna wzrastać poziom przeciwciał we krwi chorego.
………………………………………………………………………………………………………………
b) Podaj przedział czasowy kiedy poziom wirusa we krwi chorego jest najniższy.
………………………………………………………………………………………………………………
c) Określ, jakie są obecnie możliwości leczenia ludzi zakażonych HIV.
………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4. 2p.
Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń związanych z trudnościami dotyczącymi opracowania szczepionki
przeciwko HIV. Zaznacz dwa zdania prawdziwe i uzasadnij swój pogląd dając po jednym
argumencie.
Trudności z opracowaniem szczepionki przeciwko wirusowi HIV wynikają:
A. z budowy wirusa - nie można stworzyć szczepionki przeciwko wirusowi zaopatrzonemu w dodatkową
osłonkę,
B .z dużej zmienności wirusa HIV,
C .z faktu, że wirus atakuje komórki układu odpornościowego gospodarza,
D .z istnienia wolno namnażających się szczepów wirusa,
E .ze zmniejszenia się ryzyka zakażenia HIV.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5. 3p.
Na rysunku przedstawiono dwa cykle rozwojowe wirusów.
wirus
A
B
DNA gospodarza z wbudowanym DNA wirusa
a) Podaj, który z tych rysunków (A czy B) przedstawia cykl lityczny, a który – lizogeniczny.
………………………………………………………………………………………………………………
b) Podaj, który z powyższych cykli ma HIV i określ, jakie to ma konsekwencje dla jego zwalczania.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PROKARYOTA
]
Zadanie 6.
Poniżej przedstawiono kilka informacji dotyczących prokariontów. Dwie z nich są fałszywe. Zaznacz je.
A. Rozmnażają się przez podział mitotyczny.
B. Są organizmami bezjądrowymi.
C. Ich rybosomy są podobne w budowie do eukariotycznych, lecz mniejsze.
D Mogą pobierać obcy materiał genetyczny i korzystać z niego.
E. Mają ścianę komórkową.
F. Ich DNA w połączeniu z białkami tworzy chromosomy.
Zadanie 7. 3p.
Na rysunku przedstawiono sposoby przenoszenia zakażenia bakterią - salmonellą.
zakażone paszą kurczęta
niedogotowane, zakażone mięso
przeniesienie zakażenia
z mięsa kurczaków na inne rodzaje mięsa
a) Na podstawie informacji zawartych na rysunku podaj dwa sposoby zakażenia się tą bakterią.
………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………
b) Podaj dwa sposoby ograniczania zachorowań na salmonellozę.
………………………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………….
Zadanie 8. 4p.
Na powierzchnię pożywki zawierającej wzrastające kolonie bakterii, pobranych od pacjenta, naklejono
cztery krążki bibuły. Na krążki A, B i C naniesiono trzy różne antybiotyki, a na krążek D - wodę. Po
pewnym czasie, wokół krążków B i C pojawiły się różnej szerokości aureole, tzw. łysinki, na których
bakterie się nie rozwijały.
a) Podaj dwa wnioski, jakie można wyciągnąć z tego doświadczenia.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………………………………
……………
b) Podaj, który krążek (A - D) był próbą
kontrolną………………………………………………………………………..
c) Określ konsekwencje zbyt częstego stosowania antybiotyków.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Zadanie 9. 3p.
Poniżej przedstawiono uproszczony zapis reakcji charakterystycznych dla niektórych prokariontów.
Energia świetlna
I.
II.
CO2 + H2S
C6H12O6 + S2
NH3 + O2
HNO2 + ENERGIA
Energia świetlna
III.
6 CO2 + 6H2O
C6H12O6 +
O2
Energia chemiczna
IV.
V.
6CO2 + 6H2O
C6H1206 +6O2
C6H1206 + 6 O2
C02 + 6H20 + ENERGIA
a) Podaj, które z tych reakcji przedstawiają chemosyntezę, a które - fotosyntezę.
……………………………………………………………………………………………….
b) Podaj, które z podanych reakcji przeprowadzają TLENOWE bakterie nitryfikacyjne (podaj wszystkie
możliwości).
………………………………………………………………………………………………………………
…
Zadanie 10. 2p.
W dwóch kolumnach przedstawiono rodzaje bakterii oraz różne środowiska ich życia. Przy
porządkuj do nazw bakterii (A - D) właściwe im środowisko (1-5), wpisując jego numer
przed nazwą bakterii.
ŚRODOWISKA
BAKTERIE
A. nitryfikacyjne
...
Plik z chomika:
Avidez
Inne pliki z tego folderu:

 Protista - całośc - poprawiona.doc (2299 KB)
Wirusy i bakterie - całość - poprawione 2010.doc (1589 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Książki
Download