Kurs dietetyki - Centrum Szkoleń i Biznesu | Płońsk

advertisement
Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
„ KURS DIETETYKI – PODSTAWOWY I
ZAAWANSOWANY„
Dietetyka to obecnie jeden z najmodniejszych kierunków obszarów rozwoju zawodowego.
Współczesne tempo życia, Fast – food, pośpiech i niedbały tryb życia przyczyniają się
nierzadko do coraz większych problemów społecznych związanych ze skłonnością do
nadwagi czy otyłości . Wnioski są proste – jemy byle gdzie i byle jak. Wykształcone potrzeby
społeczne coraz częściej obejmują dziedzinę prawidłowego dbania o zdrowy tryb życia który
nierozerwalnie wiąże się z zachowaniem prawidłowej wagi i sylwetki. Choroby cywilizacyjne
jak wrzody żołądka, refluks, liczne alergie i wiele innych coraz bardziej skłaniają osoby nimi
obciążone do poszukiwania rozwiązań poprzez kontakt z osobami specjalizującymi się w
układaniu diet .
Do kogo adresowany jest kurs ?
- kurs adresowany jest do osób, które z dziedziną dietetyki wiążą swój rozwój zawodowy.
Kurs od podstaw wprowadza w dziedzinę dietetyki. Kursanci poznają najczęstsze błędy
dietetyczne oraz zasady prawidłowego żywienia poprzez przybliżenie piramidy pokarmowej
oraz ukazanie zasad żywienia w kolejnych okresach życia człowieka. Podczas zajęć uczestnicy
szkolenia uczą się w sposób praktyczny układania diet i poznają program do komputerowego
układania diet.
PROGRAM SZKOLENIA ( 200 godz. tj. 25 dni x 8 godz. )
I moduł – Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu - 4 godz.
- Cele i zadania nauki o żywieniu
- Problemy żywieniowe Polski i świata
- Podstawy ustawodawstwa w zakresie żywności i żywienia
II moduł – Przemiana materii i gospodarka energetyczna organizmu – 8 godz.
- Podstawowa przemiana materii i metody jej obliczania
- Zapotrzebowanie energetyczne człowieka
- Sposoby obliczania zapotrzebowania energetycznego człowieka
- Bilans energetyczny organizmu – skutki zdrowotne niedoborów i nadmiarów
kalorycznych
- Warsztaty praktyczne - ćwiczenia – wykonywanie obliczeń zapotrzebowania
energetycznego
III moduł – Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu człowieka – 12
godz.
- Białka. Budowa, podział i właściwości białek
- Rola i przemiany w organizmie. Źródła pokarmowe
- Wykorzystanie białka przez organizm. Skutki nadmiaru i niedoboru
- Tłuszcze i kwasy tłuszczowe. Budowa, podział i właściwości tłuszczu.
- Znaczenie tłuszczu i kwasów tłuszczowych w żywieniu
- Występowanie tłuszczu i kwasów tłuszczowych w żywności
- Rola cholesterolu w organizmie i jego źródła w żywności
- Budowa, podział i właściwości węglowodanów
- Węglowodany przyswajalne i nieprzyswajalne i ich rola w organizmie człowieka
- Znaczenie błonnika pokarmowego w organizmie
- Występowanie węglowodanów w żywności . Zalecenia spożycia
IV moduł – Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii – 8 godz.
- Budowa układu pokarmowego
- Budowa organizmu człowieka – narządy wewnętrzne
- Charakterystyka enzymów trawiennych
- Trawienie makroskładników
- Wchłanianie i procesy wydalania makroskładników pokarmowych
- Działalność gruczołów dokrewnych i hormonów
V moduł - Rola witamin i składników mineralnych – 4 godz..
- Podział witamin : wodo rozpuszczalne i tłuszczo rozpuszczalne
- Charakterystyka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach : A, D
- Charakterystyka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach :E, K
- Charakterystyka witamin rozpuszczalnych w wodzie : witaminy grupy B
- Charakterystyka witamin rozpuszczalnych w wodzie : PP, C, H
- Podział , rola i źródła składników mineralnych. Makroelementy
- Makroelementy : wapń, fosfor, magnez
- Makroelementy : potas, sód, chlor, siarka
- Podział , rola i źródła składników mineralnych : Mikroelemnty
- Mikroelementy : żelazo, cynk, miedź
- mikroelementy : mangan, jod, fluor
- mikroelementy : selen, molibden, kobalt, chrom
VI - Gospodarka wodna i równowaga kwasowo – zasadowa organizmu - 4 godz.
- Równowaga kwasowo – zasadowa organizmu
- Gospodarka wodna organizmu człowieka
- Bilans wody, skutki niedoboru i nadmiaru
- Źródła wody. Rodzaje wód dostępnych na rynku
- Wymagania jakościowe dotyczące wody pitnej
VII – Zasady racjonalnego żywienia – 16 godz.
- zasady racjonalnego żywienia
- zalecenia żywieniowe
- piramida żywienia
-normy żywienia
- tabele składu i wartości odżywczej żywności oraz ich praktyczne zastosowanie
- Inne składniki pożywienia . Substancje bioaktywne – podział, występowanie i rola w
organizmie człowieka
- Substancje antyodżywcze – ich podział, występowanie i rola w organizmie człowieka
- Wartość energetyczna pożywienia i czynniki o niej decydujące
- Wartość energetyczna produktów, potraw i posiłków
- Żywność o obniżonej wartości energetycznej
- Zasady znakowania żywności
VIII – Wartości odżywcze produktów spożywczych - 24 godz.
- wartość odżywcza produktów spożywczych
- sposoby obliczania wartości odżywczej produktów spożywczych
- warsztaty praktyczne – ćwiczenia – obliczanie wartości odżywczej produktów
spożywczych
- charakterystyka wartości odżywczej poszczególnych grup spożywczych .Produkty
zbożowe i suche nasiona roślin strączkowych
- charakterystyka wartości odżywczej owoców i warzyw
- charakterystyka wartości odżywczej mleka i przetworów mlecznych
- charakterystyka wartości odżywczej mięsa, wędlin, drobiu, ryb oraz jaj
- charakterystyka wartości odżywczej tłuszczów
- zamienność produktów w grupie i między grupami
- żywność funkcjonalna i jej rola w żywieniu człowieka
- żywność wzbogacana i jej rola w żywieniu człowieka
IX – Suplementy w diecie –ogólna liczba godzin - 4 godz.
- Suplementy diety – za i przeciw
- Rola suplementów w diecie
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
-Suplementacja diety w witaminy i składniki mineralne
X – Zmiany w żywności pod wpływem procesów technologicznych - 4 godz.
- zmiany zachodzące w żywności pod wpływem procesów technologicznych i obróbki
wstępnej zachodzące w żywności.
- zmiany barwy zachodzące w żywności pod wpływem procesów technologicznych.
Substancje antyżywieniowe.
- zmiany zawartości składników odżywczych zachodzące podczas przetwarzania żywności
- substancje szkodliwe powstające podczas obróbki technologicznej i kulinarnej żywności.
Zasady prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych
- Wpływ warunków przechowywania żywności na wartości na wartość odżywczą.
XI – Normy żywienia – struktura i zasady opracowywania –- 16 godz.
- Analiza norm żywienia dla wybranych grup ludności. Programy komputerowe
- zalecane racje pokarmowe – zasady opracowywania.
- Rola i charakterystyka poszczególnych posiłków i ich rozkład w ciągu dnia
- Praktyczne warsztaty – opracowywanie norm żywieniowych
XII – Jadłospisy – zasady układania - 32 godz.
- Zasady układania jadłospisów
- Metody oceny sposobu żywienia
- Metody oceny stanu odżywienia
- żywienie różnych grup ludności
- Warsztaty. Praca na programach komputerowych. Układanie jadłospisów
XIII –Diety, charakterystyka, planowanie i ich wpływ na zdrowie człowieka - 40 godz.
- Podstawy żywienia dietetycznego. Podział, charakterystyka i zastosowanie diet
Leczniczych
- Planowanie diety odchudzającej.
- Analiza masy ciała
- BMI
- Przyczyny otyłości a dobór diety
- Rodzaje diet
- Rodzaje i charakterystyka diet wegetariańskich. Dieta semiwegetariańska – jej wady i
zalety
- Rodzaje i charakterystyka diet wegetariańskich. Dieta laktowegatariańska – jej wady i
Zalety
- Popularne diety alternatywne: dieta Dukana, dieta dr Atkinsa –za i przeciw stosowania
- Popularne diety alternatywne – dieta oparta o niski IG. Tabele IG potraw.
- Popularne diety alternatywne - Dieta Montignaca – za i przeciw jej stosowania
- Popularne diety alternatywne – dieta plaż południowych – za i przeciw stosowania
- Popularne diety alternatywne – dieta 1000 kcal – za i przeciw jej stosowania
- przegląd pozostałych popularnych diet alternatywnych : diety monoskładnikowe, diety
owocowe, warzywne. Za i przeciw jej stosowania.
- warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego – planowanie diety
XIV - Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych - 16 godz.
- Charakterystyka wybranych zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych :
 Alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 Choroba zwyrodnieniowa stawów
 Choroba refluksowa przełyku
 Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 Zaparcia
 Żywienie w chorobach wątroby i trzustki
 Żywienie dla osób zmęczonych, w depresji
 Cukrzyca
XV – Profesjonalna obsługa klienta / pacjenta w dietetyce - 8 godz.
- Psychologiczne aspekty kontaktu z klientem/ pacjentem
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Narzędzia aktywnego słuchania
- Budowanie atmosfery zaufania, diagnoza potrzeb
- Budowanie pytań jako podstawa relacji z klientem/ pacjentem
- Etapy rozmowy i diagnozy
- Bariery komunikacyjne
Egzamin wewnętrzny
Uczestnicy kursu mają możliwość potwierdzenia nabytych
umiejętności
przystępując
do
egzaminu
zewnętrznego
przeprowadzonego przez Polską Akademię Kultury i Sportu i w
przypadku pozytywnego zaliczenia uzyskania
 dyplomu ukończenia kursu o specjalizacji: dietetyka i
suplementacja
 CERTYFIKAT ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim
Egzamin odbywa się w ustalonym terminie w Płońsku
Koszt egzaminu pokrywa uczestnik kursu.
Zapewniamy :

200 godzin kursu ( 25 dni x 8 godz. )

Warsztaty praktyczne na komputerowym programie do układania diet

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym

Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców
praktyków

Pakiet materiałów dydaktycznych ( komputerowy program do układania diet,
skrypt, pozycja książkowa)

Profesjonalna waga i miarka obwodów dla każdego uczestnika kursu

zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Centrum Szkoleń i Biznesu

dyplom ukończenia kursu o specjalizacji : dietetyka i suplementacja po zdaniu
egzaminu zewnętrznego wydany przez Polską Akademię Kultury i Sportu

certyfikat ukończenia kursu po zdaniu egzaminu zewnętrznego wydany przez
Polską Akademię Kultury i Sporu w j. polskim i j. angielskim
miejsce szkolenia : Płońsk
ilość godzin szkolenia : 200 godzin
cena kursu : zobacz w zakładce cennik szkoleń
Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,
e- mail : [email protected]
Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną
Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards