katalog produktów 2009

advertisement
KATALOG
PRODUKTÓW
POMIARY
2009
PRZETWARZANIE
STEROWANIE
REGULACJA
REJESTRACJA
WIZUALIZACJA
TRANSMISJA
ARCHIWIZACJA
www.lumel.com.pl
SPIS TREŚCI
MIERNIKI CYFROWE.............................................................................................................................3
MIERNIKI I PRZETWORNIKI PARAMETRÓW SIECI.....................................................................4
CĘGOWY MIERNIK PARAMETRÓW SIECI.....................................................................................5
ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ..............................................................5
PRZETWORNIKI POMIAROWE I SEPARATORY...............................................................5
REGULATORY DO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH................................................................6
STEROWNIK PROGRAMOWALNY....................................................................................................8
REGULATORY DLA CIEPŁOWNICTWA............................................................................................8
SYSTEM DO FORM Z GRZANYMI KANAŁAMI................................................................................8
REJESTRATORY......................................................................................................................................8
MIERNIKI ANALOGOWE.....................................................................................................................10
PRZYBORY POMIAROWE (BOCZNIKI · PRZEKŁADNIKI).....................................................10
PRZEKAŹNIKI · STEROWNIKI · PRZEMIENNIKI...........................................................................11
KOLUMNY SYNCHRONIZACYJNE · KALIBRATORY · CZUJNIKI POMIAROWE................11
WYŚWIETLACZE NUMERYCZNE, ALFANUMERYCZNE I GRAFICZNE...............................12
ELEMENTY INTEGRACJI SIECI POMIAROWYCH.......................................................................13
OPROGRAMOWANIE.........................................................................................................................15
2
MIERNIKI CYFROWE
MIERNIKI CYFROWE serii N15 i N15Z
■ przeznaczone do pomiaru:
- prądu i napięcia stałego, temperatury, rezystancji, napięcia z bocznika (N15),
- innej wielkości fizycznej przetworzonej na sygnał standardowy (N15),
- prądu i napięcia przemiennego, częstotliwości (mierzą sygnał True RMS - pomiar ze składową
stałą lub tylko składową zmienną (N15Z),
■ dwa alarmy z wyjściem typu OC (N15),
■ stopień ochrony obudowy IP65,
■ wyświetlacz LED 14 lub 20 mm w kolorze czerwonym lub zielonym,
■ zasilanie: 230 V 50 Hz, 115 V 50 Hz, 24 V 50 Hz lub 24 V d.c.,
■ idealne do montażu w tablicach o niewielkiej głębokości zabudowy,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 64 mm.
MIERNIKI CYFROWE serii N20 i N20Z
■ przeznaczone do pomiaru:
- prądu i napięcia stałego, temperatury, napięcia z bocznika (N20),
- innej wielkości fizycznej przetworzonej na sygnał standardowy (N20),
- prądu i napięcia przemiennego, częstotliwości (mierzą sygnał True RMS, pomiar ze składową
stałą lub tylko składową zmienną (N20Z),
■ definiowany czas uśredniania pomiarów,
■ dwa alarmy z wyjściem typu OC,
■ dodatkowe niezależne zasilanie 24V 30mA (opcja w N20)
■ konfiguracja parametrów za pomocą darmowego oprogramowania LPConfig,
■ wyświetlacz trójkolorowy LED wysokość znaku 14mm (kolor czerwony, zielony i pomarańczowy),
■ zasilanie: 85...253 V 50 Hz, , 20...40V 50 Hz lub d.c.,
■ stopień ochrony obudowy od strony czołowej IP65,
■ idealne do montażu w tablicach o niewielkiej głębokości zabudowy,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 64 mm.
NOWOŚĆ
PROGRAMOWALNE MIERNIKI CYFROWE serii N11 i N12
■ przeznaczone do pomiaru:
- prądu i napięcia stałego,
- rzeczywistej wartości skutecznej prądu lub napięcia przemiennego,
- temperatury, rezystancji,
- obrotów, liczby impulsów, godzin pracy, okresu, częstotliwości, prędkości obrotowej,
- parametrów sieci energetycznej 1-fazowej: mocy czynnej, biernej i pozornej, cos φ, tg φ, kąta,
energii czynnej, biernej i pozornej, częstotliwości,
- wyświetlania lub zadawania wartości po RS485, (N12B),
- przechowywania i wyświetlania war tości wybranego rejestru z ur ządzenia dołączonego
do magistrali, (N12B),
■ wyświetlacz LED 14 lub 20 mm, w kolorze czerwonym lub zielonym,
■ wyjścia: przekaźnikowe (N11), przekaźnikowe analogowe i cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS (N12),
■ zasilanie: 85...253 V a.c./d.c. lub 20...40 V a.c./d.c.,
■ idealne do montażu w tablicach o niewielkiej głębokości zabudowy,
■ programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 84 mm (N11), 96 x 48 x 93 mm (N12).
MIERNIKI CYFROWE NA SZYNĘ – N17Z
■
■
■
■
■
przeznaczone do pomiaru napięcia i prądu przemiennego oraz częstotliwości,
mierzą sygnał True RMS (pomiar ze składową stałą) lub tylko składową zmienną,
pole odczytowe 4 lub 3 cyfrowe w kolorze czerwonym lub zielonym,
zasilanie: 230V, 115, 24V 50/60Hz lub 24V d.c.,
wymiary zewnętrzne: 52,5 x 90 x 64,5mm.
PROGRAMOWALNE MIERNIKI CYFROWE Z WIELOBARWNYMI BARGRAFAMI serii NA
■ przeznaczone do pomiarów:
- poziomu, przepływu, ciśnienia, wilgotności i innych wielkości nieelektrycznych
przetworzonych na sygnał standardowy,
- temperatury, rezystancji,
- prądu lub napięcia stałego,
■ jeden (NA3, NA5, NA21) lub dwa (NA6, NA22) kanały pomiarowe,
■ idealne do montażu w tablicach synoptycznych, pulpitach sterowniczych i systemach
komputerowych w celu kontroli ważnych parametrów procesu,
■ wysoka klasa dokładności, programowalne podzakresy pomiarowe,
■ rejestracja sygnału mierzonego,
■ bargrafy diodowe: 7-barwne, 3-barwne (NA3, NA5, NA6) i 1-barwne lub wyświetlacz fluorestencyjny (NA2),
■ możliwość programowania koloru bargrafu (NA3, NA5, NA6),
■ wyjścia: przekaźnikowe, analogowe i cyfrowe RS-485, protokół MODBUS,
■ zasilanie: 95...253 V a.c./d.c. lub 20...40 V a.c./d.c.,
■ programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze,
■ wymiary gabarytowe:
NA2
36 × 144 × 135 mm,
NA3
96 × 24 × 130 mm,
NA5, NA6 48 × 144 × 94 mm.
3
MIERNIKI I PRZETWORNIKI PARAMETRÓW SIECI
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI typu N14
!
■ przeznaczony do pomiaru:
- parametrów sieci energetycznej 3-fazowej m.in: napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej
i pozornej, cos φ, częstotliwości,
■ zliczanie energii czynnej i biernej,
■ wyjście: cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS, przekaźnikowe i impulsowe,
■ zasilanie: 85...253 V a.c./d.c. lub 20...50V a.c./d.c.
■ wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 70 mm,
■ kontrola mocy 15 min tzw. „strażnik mocy”.
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI typu N13
■ przeznaczony do pomiaru:
- parametrów sieci energetycznej 3-fazowej m.in: napięcia, prądu, mocy czynnej,
biernej i pozornej, energii czynnej i biernej, cos, tg, częstotliwości,
- harmonicznych do 25–tej (tylko przez RS485),
- współczynnika zniekształceń harmonicznych THD,
■ kontrola mocy średniej tzw. „strażnik mocy” (czas uśredniania pomiaru 15, 30 lub 60 min),
■ programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze,
■ wyjścia: analogowe, przekaźnikowe i cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS,
■ zasilanie: 85...253 V a.c./d.c.,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 70 mm.
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI I HARMONICZNYCH typu N10 i N10A
■ przeznaczony do pomiaru:
- parametrów sieci energetycznej 3-fazowej m.in: napięcia, prądu, mocy czynnej,
biernej i pozornej, cos, tg, częstotliwości, energii czynnej, biernej i pozornej,
- harmonicznych do 25-tej,
- współczynników zniekształceń harmonicznymi THD,
■ kontrola mocy średniej tzw. „strażnik mocy” (czas uśredniania pomiaru 15, 30 lub 60 min),
■ programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze,
■ pomiar wartości maksymalnych i minimalnych,
■ wejście i wyjście impulsowe,
■ wyjścia: analogowe (1 lub 3), przekaźnikowe (1 lub 3), cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS,
■ dwukierunkowe wyjście analogowe (N10A)
■ zasilanie: 85...253 V a.c./d.c.,
■ wymiary gabarytowe: 144 x 144 x 77 mm,
■ programowalny układ wyświetlania parametrów mierzonych (20 stron).
PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI I HARMONICZNYCH typu P10 i P10A
■ przeznaczony do pomiaru i przetwarzania:
- parametrów sieci energetycznej 3-fazowej m.in: napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej,
cos, tg, częstotliwości, energii czynnej, biernej i pozornej,
- pomiaru harmonicznych do 25-ej,
- współczynników zniekształceń harmonicznymi THD,
■ kontrola mocy średniej tzw. „strażnik mocy” (czas uśredniania pomiaru 15, 30 lub 60 min),
■ wyjścia: analogowe (4), przekaźnikowe (4), cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS,
■ 3 wejścia do sterowania taryfami liczników energii,
■ programowane funkcje pomiarowe i pomocnicze,
■ pomiar wartości maksymalnych i minimalnych ze znacznikiem czasu,
■ zasilanie: 85...253 V a.c./d.c.,
■ wymiary gabarytowe: 152 x 73 x 118 mm.
NOWOŚĆ
PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK PARAMETRÓW
SIECI ENERGETYCZNYCH typu P43
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
przeznaczony do przetwarzania parametrów sieci energetycznych trójfazowych 3- lub 4- przewodowych
w układach symetrycznych i niesymetrycznych,
2 dwukierunkowe wyjścia analogowe,
2 wyjścia przekaźnikowe (sygnalizacja przekroczenia wielkości mierzonych),
wyjście impulsowe (kontrola zużycia 3 – fazowej energii czynnej),
interfejs RS485 i USB z protokołem Modbus,
wbudowana pamięć dla profilu mocy 15-minutowej,
pamięć wartości maksymalnych i minimalnych,
izolacja galwaniczna,
programowalne przekładnie prądowe i napięciowe,
programowanie przetwornika realizowane jest za pomocą darmowego oprogramowania LPConfig,
wymiary gabarytowe: 90 x 120 x 100mm.
CĘGOWY MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
MIERNIK CĘGOWY typu NC8
■
■
■
■
przeznaczony do pomiaru:
- prądu i napięcia przemiennego,
- prądu i napięcia stałego,
- rezystancji,
- mocy czynnej, biernej i pozornej,
- współczynnika odkształceń harmonicznymi THD,
- harmonicznych prądu i napięcia do 25-tej,
- współczynnika szczytu,
wyświetlanie wartości MIN, MAX,
automatyczna zmiana zakresów,
zatrzymanie wyniku pomiaru (funkcja Hold).
ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 i 3-FAZOWE ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z KOMUNIKACJĄ CYFROWĄ – LS1.1 i LS31
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do pomiarów bezpośrednich energii w 1 i 3-fazowych sieciach energetycznych,
odporne na działanie silnych zewnętrznych pól magnetycznych,
pomiar antyrewersyjny,
antykradzieżowa konstrukcja mechanizmu,
opcjonalne wyjścia – dostosowane do potrzeb użytkownika:
RS232 lub RS485 z protokołem MODBUS lub OC,
zintegrowany zegar do przełączania taryf,
funkcje dodatkowe ułatwiające pracę liczników w sieciach monitoringu.
PRZETWORNIKI POMIAROWE I SEPARATORY
PRZETWORNIKI POMIAROWE serii P11, P13 i P20
■
■
■
■
■
przeznaczone do przetwarzania na standardowy sygnał analogowy:
- prądu i napięcia przemiennego (P20Z),
- prądu i napięcia stałego (P20, P11H),
- temperatury i rezystancji (P11T),
- mocy w sieciach jedno i trójfazowych (P11P, P13P),
oddzielenie galwaniczne,
możliwość programowania zakresów i rodzaju czujnika za pomocą programatora - PD14
i darmowego oprogramowania LPConfig
zasilanie: 85...253 V a.c./d.c. lub 20...50 V a.c./d.c.,
wymiary gabarytowe: 22,5 x 120 x 100 mm (P11), 45 x 120 x 100 mm (P11P, P13).
PROGRAMOWALNE PRZETWORNIKI POMIAROWE z RS-485 serii P12
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do przetwarzania na standardowy sygnał cyfrowy lub analogowy:
- prądu i napięcia przemiennego,
- prądu i napięcia stałego,
- temperatury i rezystancji,
- mocy, energii, współczynników mocy, kąta, przesunięcia fazowego,
- obrotów, impulsów, częstotliwości, okresu, prędkości obrotowej, godzin pracy,
wyjścia: przekaźnikowe (2), analogowe i cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS,
rejestracja sygnału mierzonego (bufor 750 próbek)
wyświetlacz LCD, 2 x 8 znaków,
separacja galwaniczna sygnałów wejściowych, wyjściowych i zasilania,
zasilanie: 85...253 V a.c./d.c. lub 20...50 V a.c./d.c.,
programowalne wejścia, pomiarowe wejścia i alarmy - za pomocą klawiatury,
poprzez programator PD14 (USB) lub interfejs RS-485,
wymiary gabarytowe: 45 x 120 x 100 mm.
PRZETWORNIK P17 I SEPARATOR P17G - ZASILANE Z PĘTLI PRĄDOWEJ
■
■
■
■
■
przeznaczony do przetwarzania sygnału z czujników temperatury (Pt100, J, K)
lub standardowych sygnałów napięcia (0…60mV, 0…10V) na sygnał prądowy 4...20 mA. (P17),
przeznaczony do elektrycznego odizolowania sygnału prądowego bez dodatkowego napięcia zasilającego (P17G),
wejście: 0/4...20mA (P17G),
wyjście: 0/4...20mA (P17G),
wymiary gabarytowe: 6,2 x 100 x 77,5 mm.
5
PRZETWORNIKI POMIAROWE I SEPARATORY
SEPARATOR typu P11G
■
■
■
■
■
przeznaczony do oddzielenia galwanicznego w torze standardowych sygnałów analogowych prądu
i napięcia stałego
wejście: 0...1/5/10 V; ±0...1/5/10 V; ±0...5/20 mA; 4...20 mA,
wyjście: 0...1/5/10 V; ±0...1/5/10 V; 0...5/20mA; ±0...5/20 mA; 4...20 mA,
zasilanie: 85...253 V a.c./d.c. or 20...40 V a.c./d.c.,
wymiary gabarytowe: 22,5 x 120 x 100mm.
PROGRAMOWALNE PRZETWORNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI typu P18
PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ
■
■
■
■
■
przeznaczone do ciągłego pomiaru oraz przetwarzania wilgotności i temperatury otoczenia na:
- interfejs RS485 z protokołem MODBUS lub sygnał analogowy prądowy lub napięciowy – P18,
- standardowy sygnał analogowy 4…20 mA – P18L,
obliczanie wybranych wielkości fizycznych (temperatura punktu rosy i wilgotność bezwzględna) – P18,
pamięć wartości maksymalnych i minimalnych dla każdej z wartości zmierzonych i wyliczonych – P18,
programowanie czasu uśredniania pomiaru (P18),
zastosowane osłony czujników umożliwiają pracę przetworników w trudnych warunkach otoczenia.
REGULATORY DO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
REGULATOR Z NASTAWĄ ANALOGOWĄ typu RE55
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do regulacji temperatury,
wejście: termoelementy J, K, S, termorezystory Pt100,
analogowa nastawa wartości zadanej, wyświetlanie wartości mierzonej,
algorytmy regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID,
nastawa ręczna parametrów PID lub za pomocą funkcji autoadaptacji,
wyjście: przekaźnikowe lub binarne 0/5V
zasilanie: 85…253 V a.c./d.c.,
wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 80 mm.
MIKROPROCESOROWE REGULATORY typu RE22
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do regulacji temperatury,
wejście pomiarowe :
- uniwersalne: termoelementy, termorezystory lub sygnały standardowe,
wyjście: przekaźnikowe, binarne 0/6V,
algorytm regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID,
nastawa ręczna parametrów PID lub za pomocą funkcji autoadaptacji,
ograniczenie zmiany nastawy wartości zadanej,
zasilanie: 230V a.c., 110V a.c., 24V a.c.,
wymiary gabarytowe: 48 x 48 x 93mm.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR Z PROSTYM PROGRAMATOREM typu RE23
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych,
wejście uniwersalne: termoelementy, termorezystory lub sygnały standardowe,
regulacja według programu:
maksymalnie 9 odcinków z powtarzaniem lub bez
czas odcinka 0…999 min.
start programu od aktualnej wartości mierzonej lub od wartości zadanej
po zakończeniu programu kontynuacja regulacji ostatniej wartości zadanej lub wyłączenie wyjścia
wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub binarne 0/6V do sterowania SSR,
regulacja odwrotna (grzanie) lub wprost (chłodzenie),
zasilanie: 230 V a.c., 110 V a.c., 24 V a.c.,
wymiary: 48 x 48 x 93 mm.
MIKROPROCESOROWE REGULATORY typu RE26 i RE18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6
przeznaczone do regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych,
wejście: uniwersalne - termoelementy, termorezystory, sygnały standardowe,
wyjście: przekaźnikowe (2) (RE18), przekaźnikowe (2) lub tranzystorowe typu OC(2) – (RE26),
algorytmy regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID, PID+Fuzzy Logic (RE26),
nastawa ręczna parametrów PID lub za pomocą funkcji autoadaptacji,
rodzaje regulacji: dwustawna (RE26), dwustawna, trójstawna, krokowa (RE18),
funkcja miękkiego startu,
zasilanie: 90…253 V a.c/d.c lub 20...40 Va.c./d.c,
wymiary gabarytowe: 48 x 48 x 93 mm (RE26), 48 x 96 x 93 mm (RE18).
REGULATORY DO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
MIKROPROCESOROWE REGULATORY typu RE20
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych,
wejście: uniwersalne - termoelementy, termorezystory, sygnały standardowe,
wejście logiczne,
2 wyjścia: przekaźnikowe, ciągłe lub binarne napięciowe,
algorytmy regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID,
nastawa ręczna parametrów PID lub za pomocą funkcji autoadaptacji,
retransmisja wartości mierzonej lub wartości zadanej,
rodzaje regulacji: dwustawa, trójstawna z dwoma torami,
wyjście cyfrowe RS-485, protokół MODBUS,
zasilanie 85…253 V a.c/d.c lub 20...40 V a.c./d.c,
wymiary gabarytowe: 48 x 48 x 93 mm.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR typu RE15
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych,
wejście: uniwersalne termoelementy, termorezystory, sygnały standardowe,
wejście logiczne oraz dodatkowe wejście analogowe,
4 wyjścia: przekaźnikowe, tranzystorowe typu OC, ciągłe lub binarne napięciowe,
algorytmy regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID,
nastawa ręczna parametrów PID lub za pomocą funkcji autoadaptacji,
retransmisja sygnałów mierzonych lub wartości zadanej,
rodzaje regulacji: dwustawna, trójstawna, krokowa,
15 programów wartości zadanej po 15 odcinków każdy (RE15),
wyjście cyfrowe RS-485, protokół MODBUS,
zasilanie: 90…253 V a.c/d.c or 20...40Va.c./d.c,
wymiary gabarytowe: 48 x 96 x 93 mm.
MIKROPROCESOROWE REGULATORY Z ALGORYTMEM FUZZY LOGIC
typu RE41, RE42, RE43, RE44
■ przeznaczone do regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych,
■ wejście: uniwersalne - termoelementy, sygnały standardowe, dodatkowe – sygnały standardowe, przekładnik
prądowy, logiczne
■ 4 wyjścia: przekaźnikowe (4), napięciowe 0/5V (2), ciągłe (2), triak (2) – RE41,RE42,
■ 3 wyjścia: przekaźnikowe (3), napięciowe 0/5V (2), ciągłe (2), triak (2) – RE43,
■ 3 wyjścia: przekaźnikowe (2), napięciowe 0/5V (3), ciągłe (2), triak (2) – RE44,
■ algorytmy regulacji: załącz-wyłącz, PID+Fuzzy Logic,
■ funkcja miękkiego startu,
■ wyjście cyfrowe RS-485, protokół MODBUS,
■ retransmisja,
■ zasilanie przetworników obiektowych,
■ zasilanie: 90…264 V lub 11...26 Va.c./d.c,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 65mm (RE41); 48 x 96 x 80mm (RE42);
50,7 x 50,7 x 88,5 mm (RE43); 50 x26,5 x 110,5 (RE44).
MIKROPROCESOROWY 2-KANAŁOWY REGULATOR typu RE19
■ przeznaczony do regulacji temperatury oraz innych wielkości fizycznych w 2 kanałach pomiarowych,
■ oferowany w wykonaniach:
- RE19P - do regulacji stałowartościowej z możliwością przełączania wartości zadanej i regulacji
programowej, w której wartość zadana zmienia się w czasie według wybranego programu –
15 programów po 15 segmentów,
- RE19V – do regulacji siłownikami krokowymi – do wyboru 2 algorytmy regulacji krokowej
z uwzględnieniem lub bez sygnału zwrotnego,
■ 3 wejścia pomiarowe : 2 uniwersalne i dodatkowe liniowe,
■ operacje arytmetyczne na sygnałach wejściowych :dodawanie, odejmowanie, mnożenie,
■ 2 wejścia binarne,
■ 4 wyjścia: przekaźnikowe, binarne 0/15V , OC, liniowe prądowe i napięciowe,
■ funkcje wyjść: regulacyjne, alarmowe, sygnalizacyjne, retransmisyjne,
■ dwa wyświetlacze LED, wyświetlacz znakowy LCD (2x16),
■ 10 wskaźników do informowania o stanie wyjść i trybie pracy,
■ rodzaje wartości zadanej:
- stałowartościowa, programowa: 15 programów po 15 odcinków (w RE19P),
- zewnętrzna z wejścia dodatkowego,
■ rodzaje regulacji: dwustawna, trójstawna, krokowa,
■ autoadaptacja,
■ interfejs RS485 z protokołem MODBUS,
■ wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 74mm.
7
REGULATORY DO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
MIKROPROCESOROWE REGULATORY NA SZYNĘ typu RE60
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do regulacji temperatury,
wejście:
- termopary typu J, K, S, Pt100, RTD
wyjście: przekaźnikowe (2) i binarne 0…5V
algorytm regulacji: załącz/wyłącz
ręczna nastawa parametrów PID
wyświetlacz: LCD – 2 x 8 znaków, 1 x 4 cyfry,
zasilanie: 230V a.c., 110V a.c., 24V a.c.,
wymiary gabarytowe: 45 x 100 x 64,5mm.
REGULATORY DLA CIEPŁOWNICTWA
REGULATORY DLA CIEPŁOWNICTWA typu RG
■
■
■
regulatory do automatyzacji węzłów cieplnych zapewniają:
- regulację pogodową,
- programowanie funkcji oszczędnościowych i parametrów regulacji,
- konfigurację układu pomiarowego,
wyjście cyfrowe RS-485 z protokołem LUMBUS i MODBUS,
przystosowane do pracy w systemach SCADA np. z oprogramowaniem LUMEL-CIEPŁO.
SYSTEM DO FORM Z GRZANYMI KANAŁAMI
SYSTEM DO FORM Z GRZANYMI KANAŁAMI typu SR11
■
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do regulacji temperatury w formach wtryskowych z grzanymi kanałami oraz do innych układów
w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
1…8 stref regulacyjnych (system złożony z regulatorów BR11 oraz z zestawu kabli przyłączeniowych),
funkcja miękkiego startu zapewnia znaczne wydłużenie żywotności pracy grzałek,
kontrola prądu upływności grzałek zapewnia bezpieczeństwo pracy użytkownika systemu,
algorytm FuzzyLogic zapewnia wysoką dokładność regulacji temperatury oraz optymalne zużycie energii,
utrzymywanie obniżonej temperatury podczas przerwy w pracy umożliwiające szybkie uruchomienie systemu,
wykrywania i sygnalizacja uszkodzeń: przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu upływu grzałki,
uszkodzenie obwodu odbiornika, zwarcie, przerwa, odwrotna polaryzacja w obwodzie czujnika,
wyjście RS485 z protokołem Modbus oraz oprogramowanie monitorujące i archiwizujace proces,
prąd wyjściowy: 0…15A.
REJESTRATORY
NOWE
FUNKCJE
Medal europejski dla KD7
przyznany w 2008 r.
8
REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM I ZAPISEM DANYCH NA KARCIE typu KD7
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
rejestracja i pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
kolorowy ekran LCD TFT 5,7’’, 320 x 240 pixeli, z panelem dotykowym,
zapis i archiwizacja danych na karcie CompactFlash od 16 MB do 4 GB,
IP 65 stopień ochrony obudowy od strony czołowej,
3, 6, 9 lub 12 analogowych kanałów pomiarowych izolowanych galwanicznie,
24 kanały pomiarowe dla danych przekazywanych przez interfejsy komunikacyjne,
16 lub 32 alarmy i 8 lub 16 wejść cyfrowych,
4 lub 8 wyjść analogowych,
wizualizacja pomiarów w postaci analogowej, cyfrowej, bargrafów i wykresów,
interfejsy RS-232, RS-485 i USB 1.1 Device,
komunikacja ETHERNET, serwer WWW, możliwość wprowadzania komunikatów operatora,
MODBUS TCP IP,
intuicyjna obsługa oparta na interfejsie graficznym Windows CE,
zasilanie: 90...253V a.c. lub 18...30V d.c.,
wymiary gabarytowe: 144 x 144 x 255mm.
REJESTRATORY
REJESTRATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM I ZAPISEM DANYCH NA KARCIE typu KD8
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
rejestracja i pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
kolorowy ekran LCD TFT 5,7’’, 320 x 240 pixeli, z panelem dotykowym,
zapis i archiwizacja danych na karcie CompactFlash od 16 MB do 4 GB,
IP 65 stopień ochrony obudowy od strony czołowej,
3 lub 6 analogowych kanałów pomiarowych izolowanych galwanicznie,
6 lub 12 alarmów,
4 lub 8 wejść cyfrowych,
wizualizacja pomiarów w postaci analogowej, cyfrowej, bargrafów i wykresów,
możliwość wprowadzenia komunikatów operatora,
interfejs RS-485 (Modbus Slave),
intuicyjna obsługa oparta na interfejsie graficznym Windows CE
zasilanie: 90...253V a.c. lub 18...30V d.c.
wymiary gabarytowe: 144 x 144 x 255mm
NOWOŚĆ
!
PROGRAMOWALNY REJESTRATOR Z ZAPISEM PUNKTOWYM typu KE8
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
rejestracja i pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
zapis punktowy, 1-6 kanałów pomiarowych,
stopień ochrony obudowy IP65,
programowanie parametrów rejestracji i pomiaru,
klasa dokładności 0,5.
zapis na taśmie papierowej zwijanej lub składanej o szerokości 100 mm,
uniwersalny transporter papieru,
wielokolorowy wydruk wykresów i opisów taśmy,
wydruk raportów i skal analogowych,
wyjścia przekaźnikowe,
wyjście cyfrowe RS-485 lub RS-232C - protokół LUMBUS lub MODBUS,
oprogramowanie do wizualizacji pracy LUMEL-LEONARDO,
zasilanie: 90...253 V a.c.,
wymiary gabarytowe: 144 x 144 x 260 mm.
PROGRAMOWALNY REJESTRATOR Z ZAPISEM CIĄGŁYM typu KR7 i KR5A
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
rejestracja i pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (KR7),
zapis ciągły, 1 kanał pomiarowy (KR7),
zapis ciągły, 1...3 kanały pomiarowe (KR5A),
stopień ochrony obudowy IP65,
programowanie parametrów rejestracji i pomiaru (KR7),
klasa dokładności: 0.5,
wbudowana drukarka umożliwiająca m.in.: drukowanie daty, czasu, wartości sygnału
mierzonego, nastaw parametrów (KR7),
zapis na taśmie papierowej zwijanej lub składanej o szerokości 100 mm (KR7 i KR5A),
uniwersalny transporter papieru (KR7),
wyjścia przekaźnikowe, znaczniki zdarzeń, sygnał retransmisyjny,
wyjście cyfrowe RS-485, protokół MODBUS (KR7),
oprogramowanie do wizualizacji pracy LUMEL-LEONARDO (KR7),
zasilanie: 90...253V a.c. lub 18...30V d.c. (KR7), 230 V a.c. (KR5A),
wymiary gabarytowe: 144 x 144 x 202 mm (KR7),
144 x 144 x 284 mm (KR5A).
9
MIERNIKI ANALOGOWE
TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE serii MA
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do pomiaru prądu lub napięcia stałego,
zakresy bezpośrednie: od 100 μA do 25 A i od 60 mV do 1000 V,
klasa dokładności: 1.5,
wymienne podzielnie,
współpraca z bocznikami,
stopień ochrony IP65 (dla MA16, MA17, MA17P, MA19, MA19P),
możliwa dodatkowa nastawialna wskazówka oraz podświetlenie skali,
wymiary gabarytowe: 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144, 72 x 24, 96 x 24 mm.
TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE serii EA
■
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do pomiaru prądu przemiennego lub napięcia przemiennego,
zakresy bezpośrednie: od 100 mA do 100 A i od 6 V do 1000 V,
klasa dokładnosci: 1.5,
współpraca z przekładnikami prądowymi lub napięciowymi,
wymienne podzielnie,
stopień ochrony IP65 (dla EA16, EA17, EA19),
możliwa dodatkowa nastawialna wskazówka oraz podświetlenie skali,
wymiary gabarytowe: 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144 mm.
MIERNIKI DO MONTAŻU NA SZYNĘ typu EB16 i MB16
■
■
■
■
z ustrojem magnetoelektrycznym,
z ustrojem elektromagnetycznym,
zakresy i klasa dokładności zgodne z charakterystyką mierników serii EA i MA,
wymiary gabarytowe: 53 x 90 mm.
TABLICOWE MIERNIKI BIMETALOWE serii BA i BE
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do pomiaru skutecznej wartości prądu, uśrednionej w czasie 8 lub 15 min.,
wskazanie wartości maksymalnej za pomocą dodatkowej wskazówki,
zakresy bezpośrednie: od 0 do 1,2 A lub od 0 do 6 A,
wykonanie z ustrojem bimetalowym (typ BA) lub z ustrojem bimetalowym i elektromagnetycznym (typ BE),
współpraca z przekładnikami (typ BA),
wymiary gabarytowe: 72 x 72, 96 x 96 mm.
TABLICOWE MIERNIKI PRZETWORNIKOWE serii PA, CA, FA
■
■
■
przeznaczone do pomiarów:
- mocy w sieciach 1 - lub 3 - fazowej - typ PA,
- częstotliwości - seria CA,
- współczynnika mocy w sieci 1 - lub 3 - fazowej - seria FA,
- obrotów,
stopień ochrony IP65 (dla PA39, CA37, CA39, FA39),
wymiary gabarytowe:
typ PA : 96 x 96 mm,
seria FA: 72 x 72 mm, 96 x 96 mm,
seria CA: 72 x 72 mm, 96 x 96 mm, 144 x 144 mm.
PRZYBORY POMIAROWE
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
■
■
■
■
■
■
zakresy od 1 A do 6 kA:
z uzwojeniem pierwotnym,
z otworem okrągłym,
do mocowania na szynie,
z wbudowanym przetwornikiem,
z rozpinanym rdzeniem.
BOCZNIKI ZAMIENNE
■
■
■
■
10
prądy znamionowe od 1 do 15 kA,
znamionowe spadki napięć od 50 do 150 mV,
klasa dokładności: 0.5,
możliwość monażu na szynie.
PRZEKAŹNIKI · STEROWNIKI · PRZEMIENNIKI
PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR
■ przeznaczone do bezstykowego przełączania mocy,
■ prąd wyjściowy od 10 A do 100 A,
■ napięcie zasilania 230 Va.c. lub 400 Va.c.,
■ sterowanie impulsowe, napięcie 0/3…32 Vd.c.
STEROWNIKI MOCY JEDNOFAZOWE typu RP7 I RP1
■ przeznaczone do regulacji mocy w układach jednofazowych,
■ prąd wyjściowy od 5 do 125 A,
■ maksymalne napięcie zasilania 440 V,
■ sterowanie analogowe lub impulsowe,
■ załączanie w zerze napięcia lub w dowolnej chwili.
STEROWNIKI MOCY TRÓJFAZOWE typu RP3
■ przeznaczony do trójfazowych urządzeń wykonawczych w układach sterowania
i automatycznej regulacji temperatury urządzeń elektrotermicznych,
■ może być stosowany w obwodach elektrycznych z odbiornikami rezystancyjnymi
i rezystancyjno - indukcyjnymi,
■ rodzaje sterowania: załącz-wyłącz, impulsowe, fazowe,
■ prąd wyjściowy od 40...450A,
■ maksymalne napięcie zasilania 440V,
■
liczne funkcje dodatkowe min:
ograniczenie prądu odbiornika, opóźnienie wyzwalania typu miękki start, regulacja
wzmocnienia obwodu wejściowego, wstrzymanie wyzwalania sygnałem zewnętrznym,
kontrola i sygnalizacja prądu w obwodzie, kontrola temperatury radiatora, sygnalizacja uszkodzenia
bezpiecznika, sygnalizacja przeciążenia, wyjścia przekaźnikowe.
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI serii RN
■ przeznaczone do sterowania i regulacji prędkości obrotowej silników prądu przemiennego,
■ dwa wykonania: ze sterowaniem U/f, ze sterowaniem wektorowym,
■ wbudowany regulator PID w wykonaniu wektorowym,
■ zasilanie 1-fazowe od 0,37 do 2,2kW, 3-fazowe od 0,75 do 200kW,
■ częstotliwość wyjściowa od 0,1 do 480Hz,
■ wyjście cyfrowe RS-485 lub RS-232C,
■ panel sterujący do ustawiania parametrów pracy, zabezpieczeń i diagnostyki,
■ zliczanie czasu pracy.
KOLUMNY SYNCHRONIZACYJNE · KALIBRATORY · CZUJNIKI POMIAROWE
KOLUMNY SYNCHRONIZACYJNE serii KS3
■ przeznaczone do automatycznego załączania generatorów trójfazowych do pracy równoległej z siecią
lub z innymi generatorami o częstotliwości znamionowej 50 lub 60 Hz,
■ zapewniają pomiar i wizualizację różnicy fazy, częstotliwości i napięcia między włączanym generatorem a siecią,
■ sygnały wejściowe: U = 100, 110, 240, 400V,
■ wyjście: przekaźnikowe, cyfrowe RS485,
■ wymiary zewnętrzne: 144 x 144 x 77mm.
KALIBRATORY
■ uniwersalne: napięć, prądów i rezystancji,
■ mocy i energii: w układach 1- i 3 - fazowych,
■ sygnałów przetwornikowych, napięć termoelektrycznych i sygnałów termorezystancyjnych.
CZUJNIKI POMIAROWE
■ czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu100,
■ czujniki termoelektryczne: J, K, S, B, T,
■ czujniki obrotów,
■ oferujemy czujniki wraz z przewodami kompensacyjnymi.
11
WYŚWIETLACZE NUMERYCZNE 7-SEGMENTOWE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH (IP40)
NOWOŚĆ
WYŚWIETLACZE NUMERYCZNE typu DL
■ przeznaczone do wyświetlania wartości mierzonej lub wartości zadanej poprzez interfejs RS485,
■ rodzaje wykonań:
DL1 - 1 lub 2 wiersze, wysokość cyfr 100 mm
DL11 - 1 wiersz + nazwa jednostki, wysokość cyfr 100 mm
DL12 - 2 wiersze + nazwa jednostki, wysokość cyfr 100 mm
DL13 - 3 wiersze + nazwa jednostki, wysokość cyfr 100 mm
kolor cyfr: czerwony, żółty, zielony,
DL21 – 1 wiersz (3 cyfry) + nazwa jednostki
trójkolorowy wyświetlacz ułatwiający obserwację zmian wartości mierzonych
■ współpraca z zewnętrznymi urządzeniami (jako MASTER lub SLAVE) z protokołem Modbus,
■ 2 interfejsy komunikacyjne RS485 pracujące z protokołem Modbus RTU,
■ możliwość wyświetlania danych z urządzeń pomiarowych max. 10 urządzeń.
ZEGARY CYFROWE typu DLZ
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do wyświetlania aktualnego czasu, daty, temperatury i wilgotności,
wysokość cyfr: 100mm, 57 mm (sek.),
kolor wyświetlacza: czerwony,
wejście: interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU do odczytu lub zapisu bieżącego czasu,
programowana jasność świecenia,
synchronizacja czasu przez zewnętrzny moduł GPS,
konfiguracja wyświetlacza realizowana jest za pomocą darmowego oprogramowania LPConfig.
WYŚWIETLACZE NUMERYCZNE DIODOWE DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH (IP65)
WYŚWIETLACZE NUMERYCZNE typu DN
■
■
■
■
■
rodzaje wykonań
DN1 – 2 lub 5 cyfr wysokość cyfr 100mm
DN2 – 2 lub 5 cyfr wysokość cyfr 200mm
DN3 – 2 lub 5 cyfr wysokość cyfr 300mm
możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami (jako MASTER sieci) z protokołem Modbus,
kolor wyświetlacza: czerwony, żółty lub zielony (na życzenie możliwe zastosowanie kilku kolorów),
wejście: cyfrowe – RS485 z protokołem Modbus ASCII lub RTU,
automatyczna regulacja jasności świecenia.
ZEGARY CYFROWE typu DZ
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do naprzemiennej wizualizacji czasu i daty,
rodzaje wykonań
DZ2 – wysokość cyfr 200mm
DZ3 – wysokość cyfr 300mm
programowalny czas przełączenia czasu i daty,
kolor wyświetlacza: czerwony, zielony, żółty
współpracują poprzez odbiorniki DCF z atomowymi wzorcami czasu,
interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwiający ustawienie zegara w przypadku,
gdy sygnał DCF jest zbyt słaby i nie jest możliwa synchronizacja z wzorcem czasu,
programowana jasność świecenia cyfr.
WYŚWIETLACZE ALFANUMERYCZNE I GRAFICZNE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
WYŚWIETLACZ typu DAZ1 DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH (IP65)
■
■
■
■
■
■
■
12
przeznaczony do wyświetlania dowolnych informacji tekstowych lub graficznych,
programowanie wyświetlacza poprzez interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU,
wysokość znaków 80, 160 lub 320mm - programowana przez użytkownika,
kolor diod: żółty,
możliwość podłączenie dodatkowych urządzeń poprzez RS-485 i wyświetlanie wartości mierzonych
przez te urządzenia,
możliwość wyświetlania informacji tekstowych lub graficznych w określonych dniach i godzinach,
możliwość tworzenia dużych rozmiarów ekranu z kilku wyświetlaczy.
WYŚWIETLACZE ALFANUMERYCZNE I GRAFICZNE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
WYŚWIETLACZ typu DA DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH (IP40)
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony do wyświetlania dowolnych informacji tekstowych lub graficznych,
rodzaje wykonań
DA1 01 – 2 wiersze, max. 20 znaków, wysokość znaku 60mm
DA1 02 – 3 wiersze, max. 24 znaki, wysokość znaku 60mm
DA1 03 – grafika 16 x 120 punktów
DA1 04 – grafika 32 x 144 punkty
kolor wyświetlacza: czerwony, żółty, zielony (na życzenie możliwe jest zastosowanie kilku kolorów),
wejście: cyfrowe RS485 z protokołem Modbus RTU,
regulacja jasności świecenia,
wykonanie jedno lub dwustronne,
zegar czasu rzeczywistego.
Transmisja danych do/i z wyświetlaczy może odbywać się za pomocą:
- Ethernetu (zobacz PD8)
- Radia (zobacz SM7 i MR03)
- USB (zobacz PD10 i PD12)
ELEMENTY INTEGRACJI SIECI POMIAROWYCH
MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH typu SM1 i SM2
■
■
■
■
■
■
przeznaczone do przetwarzania sygnałów standardowych, rezystancji lub temperatury na dane cyfrowe dostępne
przez port RS-485 lub RS-232 za pomocą protokołu MODBUS,
2 lub 4 kanały pomiarowe izolowane galwanicznie,
możliwość realizacji operacji matematycznych,
pamięć wartości maksymalnych i minimalnych dla każdego z kanałów,
programowanie czasu uśredniania pomiaru,
interfejs RS-232 i RS-485, protokół MODBUS.
MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH i IMPULSOWYCH typu SM3
MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH typu SM5
■
■
■
■
■
przeznaczone do odczytu stanów wejść binarnych i udostępnienia ich do systemów komputerowych
pracujących w oparciu o interfejs RS-485,
2 wejścia binarne lub impulsowe (SM3),
8 wejść binarnych (SM5),
poziomy logiczne:
- stan 0: 0 - 2,4V lub stan 1: 3,4 - 24V (SM3),
interfejs RS-232 i RS-485, protokół MODBUS.
MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH typu SM4
■
■
■
■
przeznaczony do sterowania prostymi urządzeniami wykonawczymi poprzez zadanie stanów logicznych,
otrzymanych od urządzenia nadrzędnego poprzez interfejs RS-485,
8 wyjść typu OC lub 4 wyjścia przekaźnikowe,
definiowane stany bezpieczne dla wyjść,
interfejs RS-232 i RS-485, protokół MODBUS.
STEROWNIK PROGRAMOWALNY SMC – PIERWSZY POLSKI MINI DCS
■
■
■
■
przeznaczony do integracji różnorodnej aparatury kontrolno-pomiarowej w spójny system
przeznaczony do sterowania, regulacji, obliczeń procesowych, monitorowania, sygnalizacji, itd.
programowanie w języku ST zgodne z normą IEC61131-3 (pakiet CPDev),
komunikacja z urządzeniami po RS485 z protokołem Modbus,
zastosowanie w procesach wykorzystujących:
- sterowanie logiczno-sekwencyjne
- system czasu rzeczywistego (RTC)
- wielokanałową regulację ciągłą (PID)
NOWOŚĆ
STEROWNIK PROGRAMOWALNY typu SP1
■
■
■
■
■
■
■
przeznaczony m.in. do automatyzacji węzłów cieplnych, układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
innych procesów technologicznych,
wejścia: 11 wejść analogowych, 2 wejścia binarne, 1 wejście impulsowe,
wyjścia: 10 wyjść - analogowe lub przekaźnikowe,
umożliwia sterowanie i monitorowanie obiektu z zadanym przez klienta algorytmem pracy,
interfejsy RS-485 i RS-232C - protokół transmisji LUMBUS lub MODBUS,
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków,
możliwość pracy w systemach pomiarowych, m.in. LUMEL-CIEPŁO, LUMEL-CONTROL.
13
ELEMENTY INTEGRACJI SIECI POMIAROWYCH
MODUŁ TRANSMISJI RADIOWEJ typu SM7
■ przeznaczony do transmisji danych droga radiową,
■ częstotliwość transmisji w pasmach 433 i 868 MHZ,
■ moc do 10 mW,
■ 10 niezależnych kanałów,
■ interfejs komunikacyjny RS232 i RS485,
■ maksymalna prędkość transmisji dla portów szeregowych 115200 bit/s,
■ konfiguracja pracy modułu przy pomocy programu SM7_konfig,
■ zasięg do 300m w otwartej przestrzeni,
■ tryb pracy punkt - punkt, punkt - wiele punktów.
MODUŁ TRANSMISJI RADIOWEJ typu MR03
■ przeznaczony do transmisji danych droga radiową,
■ częstotliwość transmisji w paśmie 868 MHz,
■ moc do 500 mW,
■ 5 niezależnych kanałów,
■ interfejs komunikacyjny RS232 i RS485,
■ maksymalna prędkość transmisji dla portów szeregowych 115200 b/s,
■ konfiguracja pracy modułu przy pomocy programu MR03Config,
■ zasięg do 1,5km w otwartej przestrzeni,
■ tryb pracy punk - punkt, punkt - wiele punktów.
MODUŁ TRANSMISJI GSM/GPRS typu SM8
■ przeznaczony do komunikacji radiowej GSM/GPRS z urządzeniem wyposażonym
w interfejs szeregowy RS-232,
■ transmisja danych w jednym z trzech dostępnych pasm GSM (900/1800/1900MHz)
odbywa się w technice pakietowej GPRS.
■ prędkość transmisji: 115200 b/s.
ZASILACZ OBIEKTOWY typu SM9
■ napięcie wejściowe 105...250V a.c.,
■ napięcie wyjściowe 24V dc /1 A.
PD51
KONWERTER INTERFEJSÓW RS232/485 typu PD51
■ przeznaczony do:
- zamiany interfejsu RS-232 na interfejs RS-485,
- zwiększenia zasięgu magistrali RS-485 i liczby urządzeń w sieci z magistralą RS-485,
■ umożliwia automatyczne sterowanie kierunkiem przepływu danych,
■ dwa wykonania:
- na szynę, do zastosowań w przemyśle lub przenośny, do zastosowań laboratoryjno-testowych,
■ izolacja galwaniczna między RS-232 a RS-485.
KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET typu PD8
PD8
■ pozwala: przyłączyć urządzenia z interfejsem RS-485 do rozległej sieci komputerowej, internetu
oraz odczytywać z nich dane poprzez interfejs ETHERNET za pomocą TCP/IP,
■ wykorzystuje dedykowany sterownik portu szeregowego COM,
■ interfejs RS-485, protokół MODBUS,
■ interfejs ETHERNET, protokół TCP/IP.
14
ELEMENTY INTEGRACJI SIECI POMIAROWYCH
KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS485 typu PD10
USB/RS232 typu PD12
■ przeznaczone do zamiany interfejsu USB na interfejs RS485 (PD10),
USB na interfejs RS232 (PD12)
■ 2 interfejsy – galwanicznie oddzielone: interfejs RS-485 (PD10), interfejs RS-232 (PD12),
■ prędkość transmisji: do 115,2 kbps (PD10), do 921,6 kbps (PD12)
■ zasilany z magistrali USB,
■ przeznaczony do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych,
■ wymiary zewnętrzne: 65 x 43 x 24mm.
KONCENTRATOR DANYCH typu PD22
NOWOŚĆ
■ stosowany jest jako element pośredniczący w wymianie danych pomiędzy częścią obiektową
i systemem nadrzędnym,
■ przyśpiesza wymianę danych pomiędzy urządzeniami a systemem nadrzędnym,
■ pozwala zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do systemu,
■ wykorzystuje różne rodzaje łączy: przewodowe, światłowodowe, przez modem magistralowy
lub modem telefoniczny, radiomodem,
■ gromadzi dane w postaci archiwum.
PANEL OPERATORSKI MT057 I MT058
NOWOŚĆ
■ ekran dotykowy 5,7” TFT,
■ 2 x RS485/RS232,
■ ETHERNET (MT058),
■ komunikacja z ponad 100 typami sterowników PLC,
■ stopień ochrony IP65,
■ bogata biblioteka elementów graficznych,
■ realizacja funkcji matematycznych na zmiennych procesowych,
■ 1 MB pamięci wewnętrznej RAM, 1 MB pamięci ROM, 128 kB danych (podtrzymanie bateryjne),
■ konfiguracja za pomocą darmowego programu Panel Master.
OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE LUMEL-CONTROL
■ nowoczesny system integracji i prezentacji danych zarówno dla prostych jak i dla zaawansowanych
systemów automatyki,
■ umożliwia tworzenie aplikacji kontrolno-pomiarowych dla instalacji przemysłowych, inteligentnych
budynków, gazownictwa, energetyki, laboratoriów,
■ sprawdza się w roli przeglądarki do baz danych oraz programu komunikacyjnego,
stanowiącego pomost między standardami wymiany danych,
■ Umożliwia m.in.:
- tworzenie wizualizacji systemów automatyki, aplikacji monitorowania i rozliczeń,
- komunikację z urządzeniami kontrolno pomiarowymi produkcji Lumel oraz innych producentów
w protokołach: Modbus, GazModem przez port szeregowy, socketIP, modem,
- replikowanie danych rejestrowanych przez urządzenia w bazach danych,
- wymianę danych z innymi aplikacjami w standardach: OPC, DDE, ODBC-SQL, TCOM,
- tworzenie raportów w arkuszu Excel i innych narzędziach pakietu MSOffice,
- archiwizowanie danych w dowolnych zewnętrznych bazach SQL oraz we wbudowanej
w system bazie SQLite,
■ Nowa funkcja: WEB server - dostęp do danych przez przeglądarkę internetową.
OPROGRAMOWANIE LUMEL-CIEPŁO i LUMEL-PROCES
■ przeznaczony do sterowania, monitoringu i wizualizacji różnorodnych procesów technologicznych,
■ umożliwia uzyskanie oszczędności w gospodarowaniu mediami (energia, woda, gaz) oraz składnikami
procesu technologicznego,
■ umożliwia zdalne sterowanie elementami wykonawczymi zainstalowanymi w sieci,
■ zapewnia stały i szybki podgląd parametrów zadanych oraz ich archiwizację,
■ przeglądanie i tworzenie raportów na bazie zarchiwizowanych danych,
■ zapewnia sygnalizację stanów awaryjnych,
■ wymiana danych z innymi aplikacjami w standardzie DDE,
■ zarządzanie użytkownikami, pozwalające na ograniczanie dostępu do możliwości zmiany aplikacji
czy nastaw sterowania.
15
LUMEL S.A. – 56 lat doswiadczen w produkcji elementów automatyki
LUMEL S.A. - od 56 lat jesteśmy liderem wśród polskich zakładów produkujących aparaturę pomiarową i urządzenia
automatyki. Wysoką pozycję na rynku osiągnęliśmy dzięki kompetencjom naszych pracowników oraz nowoczesnym
środkom techniki projektowania, produkcji i badań. Naszą mocną stronę stanowi kompleksowa oferta własnych wyrobów
takich jak: przetworniki pomiarowe, mierniki cyfrowe, mierniki analogowe, mierniki parametrów sieci, liczniki energii,
regulatory, sterowniki mocy, rejestratory, wielkogabarytowe tablice diodowe, konwertery czy koncentratory. Wyroby te
znajdują zastosowanie w układach pomiarowych, decyzyjnych i wykonawczych. W zależności od potrzeb odbiorców
nasze urządzenia mogą pracować autonomicznie lub być częścią systemów kontrolnopomiarowych w instalacjach
przemysłowych, inteligentnych budynkach czy energetyce. Tylko w 2008r. dostarczyliśmy elementy automatyki do ponad
7 tys. odbiorców w różnych branżach przemysłu m.in dla: energetyki, przemysłu chemicznego, hutniczego, spożywczego,
lekkiego, motoryzacyjnego i AGD.
Aparatura LUMELu spełnia wymagania norm europejskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz
bezpieczeństwa.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie kompleksowych rozwiązań w układach automatyki oferujemy również
usługi:
■
■
■
■
■
■
opomiarowania, sterowania, automatycznej regulacji procesów technologicznych i urządzeń,
programowania, wdrażania systemów sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych,
wykonawstwa instalacji elektrycznej i wykonawstwa rozdzielnic,
uruchomienia urządzenia, szaf sterowniczych, procesów technologicznych,
szkolenia w zakresie obsługi urządzeń,
serwisu.
Obok produkcji elementów automatyki specjalizujemy się w montażu elektroniki w technologii SMT.
Od wielu lat pracujemy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 i ISO14001.
Bezwzględne przestrzeganie zintegrowanego systemu zarządzania jakością sprawia, że jesteśmy wiarygodnym
partnerem dla firm, dla których jakość i niezawodność jest sprawą zasadniczą.
Zapraszamy do współpracy.
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.
ul.Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, tel.: 068 329 51 00
www.lumel.com.pl, e-mail: [email protected]
Pracownia systemów automatyki
tel.: 068 329 52 52, 329 51 17
Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna:
tel.: 068 329 51 80, 329 52 60, 329 53 06, 329 53 74,
329 51 06, 329 53 53
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówień:
tel.: 068 329 52 09, 329 52 07, 329 53 73, 329 53 41
fax: 068 325 56 50
Download