Agrocom Polska Jerzy Koronczok Doradztwo w zakresie EASY

advertisement
Agrocom Polska Jerzy Koronczok
Doradztwo w zakresie EASY. Rolnictwo precyzyjne
AGROCOM Polska, biuro: ul. Lubliniecka 7a, 47-120 Zawadzkie
Ul. Strzelecka 47
47-120 Żędowice
Tel. +48 77 543 22 31
Fax +48 77 543 05 02
e-mail: [email protected]
www.agrocompolska.pl
PLAN KONFERENCJI
„Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro”.
Konferencja - odbędzie się w dniach 19-20.02.2013r. w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium Św. Jacka) w Kamieniu Śląskim.
Poniedziałek 18.02.2013r. – popołudnie / wieczór – Zamek w Kamieniu Śląskim przyjazd
i zakwaterowanie uczestników szkolenia. Kolacja.
Wtorek 19.02.2013r. – Sala Balowa Zamku w Kamieniu Śląskim:
09.30 – 10.00 Przybycie pozostałych uczestników Konferencji. Powitanie wszystkich uczestników.
Omówienie programu Konferencji.
10.00 – 10.15 Wizja rolnictwa przyszłości według CLAAS. – Karl-Wilhelm Hundertmark (Prezes
Zarządu Claas Polska)
10.15 – 11.00 CLAAS CROP SENSOR ISARIA – system optymalizujący nawożenie azotowe podczas
wegetacji - Thinus Glitz (Produktmanager Precision-Farming/ Dienstleistungen CLAAS
Agrosystems GmbH & Co. KG)
11.00 – 11.20 Krótka przerwa na kawę / herbatę i rogaliki Świętego Jacka.
11.20 – 12.00 Porównanie systemów pobierania prób glebowych, oraz ich wpływ na precyzyjne
nawożenie. - dr inż. Grzegorz Kulczycki (Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet
Przyrodniczy, Wrocław)
12.00 – 12.45 Globalne ocieplenie – fakty, mity, kłamstwa - prof. dr hab. Joachim Szulc (Dyrektor
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
12.45 – 13.30 Własne doświadczenie - 10 lat stosowania zaawansowanych rozwiązań rolnictwa
precyzyjnego - Dag von Kap-herr (Dyrektor Gospodarstwa KWS LOCHOW POLSKA
Sp. z o.o. w Kondratowicach)
13.30 – 14.30 Obiad Śląski
14.30 – 15.00 Saletrosan jako nawóz rolnictwa przyszłości – (Grupa Azoty)
15.00 – 15.45 Prowadzenie automatyczne maszyn i ciągników CLAAS – Krzysztof Gomoła (Agrocom
Polska).
15.45 – 16.30 Postęp techniczny w uprawie roślin okopowych - prof. nadzw. dr hab. Jacek Przybył
(Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
16.30 – 17.00 Przerwa na kawę / herbatę.
17.00 – 17.45 CLAAS Cebis Mobile – Wielofunkcyjny terminal – Jarosław Adamczak (Produktmanager
EASY Claas Polska Sp. z o.o.)
17.45 – 18.45 Możliwości nadzoru pracy maszyn i kombajnów CLAAS – system CLAAS
TELEMATICS/TONI – Jerzy Koronczok (Agrocom Polska).
19.00 Wspólna kolacja. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
Środa 20.02.2013r. – Sala Balowa Zamku w Kamieniu Śląskim:
09.00 – 09.15 Organizacja sprzedaży produktów CLAAS EASY w sieci Claas Polska – Justyna
Iwaszkiewicz, Jarosław Adamczak (Claas Polska Sp. z o.o.)
09.15 – 09.30 Cele i osiągnięcia sieci dealerskiej CLAAS Polska Sp. z o.o. - Paweł Olech (Dyrektor
Handlowy Claas Polska Sp. z o.o.)
09.30 – 09.50 Kierunki rozwoju rozwiązań rolnictwa precyzyjnego CLAAS EASY - Frank Drexler
(Kierownik ds. Sprzedaży i Usług CLAAS Agrosystems GmbH & Co. KG)
09.50 – 10.30 Rolnictwo precyzyjne w nauce i praktyce – Dr inż. Mirosław Zagórda, prof. dr hab. Maria
Walczykova (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego Kraków)
10.30 – 11.00 Smart farming – co nowego? – Jerzy Koronczok (Agrocom Polska).
11.00 – 11.20 Krótka przerwa na kawę / herbatę.
11.20 – 11.40 Wdrożenie i wykorzystanie systemów GPS w usługach rolniczych – Gospodarstwo
Usługowe Grzegorz Świerkot
11.40 – 12.20 Gaz łupkowy – szansa rozwoju czy zagrożenie środowiska naturalnego? prof. dr hab. Joachim Szulc - Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego
12.20 – 14.00 Premierowy pokaz dynamiczny systemu jazdy automatycznej CLAAS GPS PILOT
(Outback eDrive X) z kierownicą elektryczną, system automatycznego nawracania –
AUTO TURN. System nawożenia mineralnego – CLAAS CROP SENSOR ISARIA.
Zajęcia praktyczne z ciągnikami Claas, wyposażonymi w różne systemy prowadzenia
automatycznego GPS. Demonstracja systemów pobierania prób glebowych, także do
90 cm głębokości – azot mineralny. Skaner elektromagnetyczny gleby EM 38. Ćwiczenia w
grupach. Teren lotniska w Kamieniu Śląskim (300 m od Zamku)
14.00 – 14.45 Obiad
14.45 – 15.15 Serwisy systemu RTK NET ASG-EUPOS i ich wykorzystanie w precyzyjnym
rolnictwie - Artur Oruba (Centrum Zarządzające Autonomicznego Systemu Geodezyjnego
ASG EUPOS)
15.15 – 15.45 Efektywność stosowania adiuwantów w precyzyjnej ochronie roślin – Grzegorz
Wieszołek ( F&N Agro)
15.45 – 16.00 Przerwa na kawę / herbatę.
16.00 – 16.45 Strip Till oraz Controlled Traffic Farming jako nowe precyzyjne rozwiązania uprawy
gleby – dr inż. Grzegorz Wilczok (Agro–Silesia)
16.45 – 17.45 Precision Farming a uprawa kukurydzy na BIOGAS - doświadczenia własne Jarosław Beszta – Borowski (Agrodex)
17.45 – 18.15 Mobilna kartoteka polowa AGROCOM-NET (AGRO-NET) jako podstawowe narzędzie
dokumentacyjne i zarządzające gospodarstwa rolnego – Jerzy Koronczok (Agrocom
Polska).
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Konferencja jest bezpłatna, natomiast koszty noclegów oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają
indywidualnie.
Ze względów technicznych prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do
dnia 11.02.2013r. na numer faksu 77 5430502 oraz e-mail: [email protected] Ilość miejsc jest
ograniczona.
Podczas pobytu w Kamieniu Śląskim istnieje możliwość skorzystania z oferty rehabilitacyjno
wypoczynkowej Sanatorium Sebastianeum Silesiacum opartej na metodzie wodolecznictwa
rozpropagowanej w XIX w. przez ks. Sebastiana Kneippa.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.sanatorium.kamienslaski.pl
MAPA DOJAZDU
Położenie GPS
50.535847, 18.077456
Tylko 26km od Opola i jedynie 10km do zjazdu z autostrady A4
Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
(Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej
„SEBASTIANEUM SILESIACUM”)
ul. Parkowa 1b
47-325 Kamień Śląski
tel. 77/4671104
fax 77/4671117
e-mail: [email protected]
www.sanatorium.kamienslaski.pl
www.kamien.biz
Jerzy Koronczok
Download