Zautomatyzowana Fabryka - projekt bazy danych 1. Opis

advertisement
Tomasz Limisiewicz
Zautomatyzowana Fabryka - projekt bazy danych
1. Opis
Zaprojektowana baza danych przeznaczona jest dla w pełni zautomatyzowanej
fabryki. Asortyment jest bardzo zróżnicowany, obejmuje:
artykuły spożywcze (baton Jowisz), pojazdy oraz helikoptery . Produkcja podzielona jest na linie produkcyjne
składające się z zadań przydzielonym poszczególnym robotom. Roboty zależnie od typu i producenta mogą wykonywać określone czynności (funkcje_robotow), dlatego
do każdego zadania trzeba dobrać odpowiedniego robota i
Rysunek 1 Quadocopter
skonfigurować go do pracy w wymaganym trybie. Informacje o dostępnych na rynku
robotach są zebrane w tabeli typy_robotow. Wyróżnionych są następujące rodzaje robotów: quadrocoptery, manipulatory wielofunkcyjne, roboty kuchenne, testery jakości i
samochody samojezdne (sprawdzane odpowiednim więzem check). Nad procesem produkcyjnym pieczę sprawują pracownicy - ludzie (tabela osoby), którzy nadzorują linie produkcyjne jak i poszczególne roboty. Zgodnie
z zasadami BHP obsługa robota wymaga przeszkolenia, dlatego w
bazie danych pracownikom przypisane są uprawnienia do obsługi
robotów. Najbardziej wykwalifikowani są panowie robotycy: Zenon
i Henryk i to oni głównie przydzielani są jako nadzorujący roboty.
W bazie danych zdefiniowane są więzy integralności:
Rysunek 2 Manipulator
ograniczenie możliwych funkcji robotów, konieczność posiadania
uprawnień do obsługi robota, konieczność przypisania robotów do zadań w celu włączenia linii produkcyjnej. Widoki: ilosc_robotow_pracownika; roboty_info prezentujący
szczegółowe informacje o poszczególnych robotach; roboty_produktu pokazujący jakie
roboty biorą udział w określonych procesach produkcyjnych. Funkcje: etapy_produkcji
wypisująca etapy danego procesu produkcyjnego, rozpocznij_produkcje inicjalizująca
dany proces produkcyjny (jeżeli jest to możliwe), nazwa_funkcji zwracająca nazwę funkcji robota.
Zautomatyzowana fabryka
Strona 1
Tomasz Limisiewicz
2. Schemat bazy danych
Zautomatyzowana fabryka
Strona 2
Tomasz Limisiewicz
3. Interfejs
Rysunek 3 Dane pracowników
Rysunek 4 Dane robotów z wyszukiwaniem
Zautomatyzowana fabryka
Strona 3
Download