Uploaded by szymekchodecz

wkładka-A4-50PLN

advertisement
Przedsiębiorstwo MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański powstało 1 stycznia 2008 roku w wyniku
wydzielenia się z firmy Drogowo-Mostowej "AKPIS".
Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych usług w zakresie budowy, przebudowy i remontów
obiektów mostowych. Wykonujemy roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków,
budową dróg kołowych i szynowych. Wynajmujemy sprzęt budowlany i burzący, zapewniając jednocześnie obsługę operatorską.
Wszelkie usługi oferowane przez naszą firmę charakteryzuje najwyższa jakość wykonania, odpowiadająca wszelkim wymaganiom naszych kontrahentów.
Nasza oferta obejmuje między innymi:
budowę, przebudowę i remonty obiektów mostowych i dróg kołowych
wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych
roboty ziemne
roboty wyburzeniowe
roboty odwodnieniowe i kanalizacyjne
roboty w zakresie budownictwa wodnego
roboty ogólnobudowlane
wynajem sprzętu budowlanego
www.mostykujawy.pl
Download