Jednym z zadań, które sprawiło uczestnikom

advertisement
Jednym z zadań, które sprawiło uczestnikom najwięcej kłopotu było to, które wymagało
wykonania rysunku komórki przedstawionej na mikrofotografii. Była to symulacja wykonania
dokumentacji obserwacji mikroskopowej. Za zadanie można było otrzymać 9 punktów. Tylko
jeden uczeń zdobył maksymalną ilość i jego rozwiązanie przedstawia poniższy rysunek.
Zasady dokumentowania obserwacji mikroskopowej można znaleźć między innymi w
podręczniku dla klasy 1 gimnazjum wydawnictwa Operon (Biologia 1 Loritz-Dobrowolska J.,
Sendecka Z., Szedzianis E., Wierbiłowicz E.)
A oto polecenie tego zadania:
Przeprowadź obserwację komórek, rozpoznaj widoczne struktury. Odwzoruj kształt i ułożenie
komórek widocznych na ilustracji. Narysuj struktury komórki, opisz i podpisz rysunek zgodnie
z zasadami dokumentowania obserwacji mikroskopowej.
Rozwiązania były oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Rysunek i jego opis wykonane ołówkiem 1p.
Czysta linia, rysunek bez cieniowania 1p.
Poprawnie odwzorowany kształt komórki 1p.
Zachowana proporcja wielkości chloroplastów i ściany komórkowej w stosunku
Prawidłowo rozpoznane: ściana komórkowa, chloroplasty, cytoplazma 1 p
Każda komórka obrysowana własną ścianą komórkową 1p
Rysunek nie zawiera elementów nieobecnych na mikrofotografii 1p
Uwaga, jednym z zadań do wykonania podczas finału będzie rysunek komórek tkanki chrzęstnej
przedstawionych na mikrofotografii.
Download