Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A

advertisement

Informacje oddziału pediatrycznego dla rodziców i opiekunów
Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A:
nazwy marek: Botox®, Dysport®, Xeomin®
Uważamy, że Państwa dziecko skorzystałyby na wstrzyknięciach toksyny
botulinowej. Niniejsza broszura zawiera informacje na temat wstrzyknięć
toksyny botulinowej oraz tego, czego się można spodziewać.
Czym jest toksyna botulinowa typu A?
Toksyna botulinowa (jadu kiełbasianego) jest wytwarzana naturalnie przez bakterie
Clostridium botulinum. Jest ona podawana w małych dawkach, w postaci oczyszczonej, do
rozluźniania spastyczności mięśni (ciasności).
Stosuje się ją w Wielkiej Brytanii od ponad 15 lat.
Jest wykorzystywana w leczeniu różnych stanów chorobowych u dzieci, w tym porażenia
mózgowego.
Dlaczego ważne jest, aby moje dziecko otrzymało ten lek?
Spastyczność mięśni występuje, gdy mięśnie zbyt dużo się kurczą i się nie rozluźniają.
Może to utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie i ubieranie.
Gdy wstrzykuje się toksynę botulinową do mięśnia, blokuje ona działanie przekaźnika
chemicznego o nazwie acetylocholina, który jest uwalniany przez nerwy, by powodować
skurcz mięśni. Toksyna botulinowa pomaga rozluźnić mięśnie.
Podczas Państwa wizyty w klinice ustanowimy razem kilka celów, zwanych celami
funkcjonalnymi, dotyczących robienia rzeczy, które są obecnie trudne z powodu napiętych
mięśni lub skurczy, jak „iść dalej bez upadku”, „poprawa postawy siedzącej” lub „poprawa
tolerancji szyn”.
Zamierzoną korzyścią ze wstrzyknięć jest pomoc w realizacji tych celów.
Jak długo trwa oddziaływanie toksyny botulinowej typu A?
Mniejsze napięcie mięśnia zauważą Państwo kilka dni po wstrzyknięciu. Szczytowe
rozluźnienie występuje po 4-6 tygodniach. Różni się to u poszczególnych dzieci.
Efekt utrzymuje się przez około 3 do 4 miesięcy i stopniowo powracają skurcze mięśni, w
miarę jak rosną nowe zakończenia nerwowe.
Wstrzyknięcia toksyny totulinowej typu A, marzec 2013 r.
1
Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A
Jak się ją podaje?
Toksyna botulinowa jest podawana przez wstrzyknięcie do danego mięśnia dotkniętego
schorzeniem. Często podaje się więcej niż jedną dawkę.
Po dokonaniu ocen chodu w klinice za pomocą rejestracji wideo, porozmawiamy z
Państwem o tym, które mięśnie są zbyt napięte lub w fazie skurczu, jak je rozpoznawać i
omówimy, ile wstrzyknięć będzie konieczne.
Wstrzyknięcie jest wykonywane szybko, ale może powodować ból przy podawaniu do
mięśnia. Państwa dziecko może otrzymać lek uspokajający lub środek znieczulający, co
pomoże mu się zrelaksować podczas wstrzyknięcia. Można również użyć krem miejscowo
znieczulający, aby znieczulić skórę. Omówimy z Państwem te opcje w klinice.
Czy są jakieś ewentualne działania niepożądane?
Używamy leków dla wywołania pozytywnych zmian, ale czasami mają one inne skutki,
których nie chcemy (działania niepożądane). Poważne działania niepożądane są rzadko
zgłaszane w przypadku toksyny botulinowej typu A.
Działania niepożądane, z którymi trzeba coś zrobić
Jeśli u Państwa dziecka wystąpi którykolwiek z nich wkrótce po wstrzyknięciu toksyny
botulinowej, należy od razu skontaktować się z lekarzem lub zabrać dziecko do
najbliższego oddziału ratunkowego (A & E).
 nowe trudności z połykaniem
 problemy z oddychaniem
 infekcja w klatce piersiowej
Inne działania niepożądane, o których trzeba wiedzieć
 Państwa dziecko może mieć objawy grypopodobne (bóle głowy, ból uogólniony,
gorączka), biegunkę lub mdłości (wymioty) bądź odczuwać senność w kilka dni po
wstrzyknięciu. W razie jakichkolwiek obaw proszę zasięgnąć porady lekarza.
 Mogą pojawić się świąd, wysypka, podrażnienia lub zasinienie w miejscu
wstrzyknięcia.
 Zastrzyki powodują osłabienie mięśni, do których wstrzykiwano toksynę, a czasem
okolicznych mięśni. To osłabienie jest chwilowe, ale może w krótkim czasie
powodować problemy z równowagą.
 Jeśli wstrzyknięcie dotyczyło mięśni w okolicy stawu biodrowego, dziecko może mieć
problemy z kontrolą pęcherza moczowego i może się moczyć. Prawdopodobnie
najgorszy okres obejmuje około 2 tygodnie po wstrzyknięciu i powinien ulec poprawie
mniej więcej w ciągu kolejnych 2 tygodni.
Wstrzyknięcia toksyny totulinowej typu A, marzec 2013 r.
2
Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A
W dniu wstrzyknięcia
Państwa dziecko zostanie umówione na wizytę na oddziale Kempton Day Unit w szpitalu
Royal Berkshire Hospital (poziom Level 3 w Centre Block).
Dostępne są 3 opcje, które pomogą zmniejszyć ból i niepokój dziecka
1.
2.
3.
Uspokojenie polekowe za pomocą podawanego doustnie midazolamu – sprawi, że
dziecko stanie się senne i zapomni o zabiegu.
Uspokojenie polekowe tlenkiem azotu – preparat Entonox® (gaz i powietrze) –
najbardziej odpowiednie dla starszych dzieci.
Znieczulenie ogólne (wymagane tylko w przypadku niewielkiej liczby dzieci).
Wszystkim dzieciom oferuje się krem miejscowo znieczulający do znieczulenia skóry lub
chlorek etylu w aerozolu (chłodny aerozol) do stosowania w miejscu wstrzyknięcia.
Jeśli Państwa dziecka dotyczy uspokojenie polekowe za pomocą doustnego midazolamu,
będzie ono musiało przestać jeść i pić na kilka godzin przed zabiegiem. Należy
postępować dokładnie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi postu, inaczej konieczne
będzie opóźnienie wstrzyknięcia lub nawet anulowanie go.
Po przybyciu na oddział Państwa dziecko zostanie zbadane przez lekarza na oddziale
Kempton Unit w celu zapewnienia, że jest w dobrej kondycji, aby wykonać zabieg.
Zastrzyki są wykonywane w pomieszczeniu zabiegowym, przy udziale ultradźwięków, aby
znaleźć odpowiednie mięśnie. Rodzice i opiekunowie są mile widziani w pomieszczeniu
zabiegowym z dzieckiem, w trakcie całej procedury.
Po wstrzyknięciach i po tym, gdy dziecku zostanie podane coś do jedzenia i picia, będzie
można zabrać je do domu – zazwyczaj ma to miejsce w ciągu kilku godzin.
W domu
Państwa dziecko może odczuwać ból lub dyskomfort w okolicy miejsca wstrzyknięcia.
Powinno to trwać tylko kilka dni, zwykle wystarcza paracetamol, aby dziecko poczuło się
bardziej komfortowo.
Jeśli Państwa dziecko bierze regularnie jakieś leki, należy je podawać jak zwykle.
W razie jakichkolwiek obaw dotyczących objawów zaobserwowanych u dziecka w domu
po wstrzyknięciach, proszę zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt z nami
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych porad, prosimy o kontakt:
Dingley Child Development Unit: 0118 322 5213
Kempton Day Bed Unit: 0118 322 7512 / 8754 (Pon.-Pt. 7:00-19:00)
Lion/Dolphin Wards: 0118 322 7519 / 8075 (poza tymi godzinami)
Konsultant: Dr Ros Jefferson, pediatra, konsultant ds. upośledzenia rozwoju
neurologicznego
Wstrzyknięcia toksyny totulinowej typu A, marzec 2013 r.
3
Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A
Więcej informacji o organizacji Trust można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.royalberkshire.nhs.uk
PAED_354
Autor: Dr S. Ragunathan
Aktualizacja: wrzesień 2012 r.
Planowany przegląd: wrzesień 2014 r.
Wstrzyknięcia toksyny totulinowej typu A, marzec 2013 r.
4
Download