Informacja na temat badania słuchu

advertisement
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘTOCHOWY
DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE ZDROWOTNYM
PN. „PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2018”.
BENEFICJENCI PROGRAMU: dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
miasta Częstochowy, mieszkańcy miasta Częstochowy.
Celem głównym programu jest wykrycie i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas I z terenu miasta
Częstochowy oraz objęcie opieką diagnostyczną, leczniczą , terapeutyczną dzieci z wykrytym uszkodzeniem
słuchu.
Badania będą realizowane na terenie szkół.
REALIZATOR PROGRAMU: Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu Aleja Niepodległości 20/22.
Szczegółowe informacje dot. realizacji programu można uzyskać u koordynatora programu pod nr
tel. 34/363-18-88
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards