praca klasowa- magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna kl

advertisement
PRACA KLASOWA- MAGNETYZM I INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA
KL. III
RZĄD I
ZADANIA ZAMKNIĘTE:
1.Dwa magnesy zwrócone do siebie biegunami północnymi:
A. przyciągają się B. odpychają się
C. nie oddziałują na siebie D. mogą przyciągać się lub odpychać
2.Zawieszony na nitce magnes wskazuje biegunem południowym:
A. wschód
B. zachód
C. północ
D. południe
3. Pole magnetyczne powstaje:
A. wokół przewodnika z prądem
C. wokół każdej substancji
B. wokół każdego naelektryzowanego ciała
D. wokół ciał ferromagnetycznych
4. Jeżeli przez przewodnik przepływa prąd, to:
A. pojawia się siła elektrodynamiczna
B. wokół przewodnika powstaje pole magnetyczne
C. zaczyna płynąć w przewodniku również prąd indukcyjny
D. nie obserwujemy żadnych efektów oprócz cieplnych skutków przepływu prądu elektrycznego
5.Czas jednej pełnej zmiany natężenia prądu przemiennego nazywamy:
A. okresem
B. częstotliwością
C. amplitudą
6. W hercach wyrażamy:
A. okres
B. częstotliwość
C. indukcję magnetyczną
D. długością
D. amplitudę
7. Zmienne pole elektryczne w próżni:
A. wytwarza zmienne pole magnetyczne
B. powoduje zanikanie pola magnetycznego
C. wytwarza prąd indukcyjny
D. nie wywołuje żadnych dodatkowych zjawisk
8. Po przecięciu magnesu sztabkowego na dwie części otrzymamy:
A. dwa kawałki stali, bo magnes straci właściwości magnetyczne
B. dwa rozdzielone bieguny magnetyczne pod warunkiem, że przetniemy magnes równo w połowie
C. dwa rozdzielone bieguny magnetyczne
D. dwa magnesy, każdy po dwa bieguny
9. Transformator służy do:
A. przetwarzania energii elektrycznej na energię w formie ciepła
B. przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną
C. przetwarzania energii mechanicznej na energię elektryczną
D. przetwarzania prądu zmiennego o jednym napięciu, na prąd zmienny o innym napięciu
10. Rozchodzące się w przestrzeni zmiany pola magnetycznego i elektrycznego nazywamy:
A. falą elektromagnetyczną B. indukcja magnetyczną C. siłą elektrodynamiczną D. prądem przemiennym
ZADANIA OTWARTE:
11. Natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym wynosi 6A, a napięcie 230V. Ile wynosi natężenie w uzwojeniu
wtórnym, jeżeli napięcie wtórne wynosi 1380V? Oblicz przekładnię transformatora.
12. Jak jest zbudowany i do czego służy elektromagnes?
13. a) Przedstaw widmo fal elektromagnetycznych od fal najkrótszych do najdłuższych.
b) Opisz promieniowanie nadfioletowe.
PRACA KLASOWA- MAGNETYZM I INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA
KL. III
RZĄD II
ZADANIA ZAMKNIĘTE:
1.Dwa magnesy :
A. przyciągają się
B. odpychają się
C. nie oddziałują na siebie D. mogą przyciągać się lub odpychać
2.Igła magnetyczna w kompasie biegunem północnym wskazuje:
A. północ
B. południe
C. wschód
D. zachód
3. Pole magnetyczne powstaje:
A. wokół przewodnika z prądem
C. wokół każdej substancji
B. wokół każdego naelektryzowanego ciała
D. wokół ciał ferromagnetycznych
4. Jeżeli przez zwojnicę przepływa prąd, to wokół zwojnicy:
A. powstaje pole grawitacyjne
B. powstaje pole elektrostatyczne
C. powstaje pole magnetyczne
D. nie powstaje żadne pole
5. Okresem prądu przemiennego nazywamy:
A. czas jednej pełnej zmiany natężenia prądu przemiennego
B. ilość pełnych zmian natężenia prądu następujących w czasie 1 sekundy
C. największą wartość natężenia prądu przemiennego
D. najmniejszą wartość natężenia prądu przemiennego
6. Podstawową jednostką częstotliwości jest:
A. 1 sekunda
B. 1 tesla
C. 1 herc
7. Stałe pole magnetyczne w próżni:
A. wytwarza pole elektryczne
C. wytwarza prąd indukcyjny
D. 1 amper
B. powoduje zanikanie pola elektrycznego
D. nie wywołuje żadnych dodatkowych zjawisk
8. Po zbliżeniu północnego lub południowego bieguna magnesu do żelaznej śruby zaobserwujemy, że:
A. śruba będzie przyciągana
B. śruba będzie odpychana
C. śruba będzie przyciągana lub odpychana w zależności od tego, który biegun zbliżymy do śruby
D. śruba nie będzie oddziaływać z magnesem
9. Prądnica prądu przemiennego służy do:
A. przetwarzania energii elektrycznej na energię w formie ciepła
B. przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną
C. przetwarzania energii mechanicznej na energię elektryczną
D. przetwarzania energii elektrycznej o jednym napięciu, na energię elektryczną o innym napięciu
10. Rozchodzące się w przestrzeni zmiany pola magnetycznego i elektrycznego nazywamy:
A. siłą elektrodynamiczną B. prądem przemiennym C. falą elektromagnetyczną D. indukcja magnetyczną
ZADANIA OTWARTE:
11.Uzwojenie pierwotne transformatora, w którym płynie prąd pod napięciem 230V składa się z 300 zwojów.
Ile zwojów ma uzwojenie wtórne, jeżeli płynie w nim prąd pod napięciem 920V? Oblicz przekładnię
transformatora.
12. Jak jest zbudowany i do czego służy transformator?
13. a) Przedstaw widmo fal elektromagnetycznych od fal najdłuższych do fal najkrótszych.
b) Opisz promieniowanie podczerwone.
Download
Study collections