Zad. 1 Z podanych symboli pierwiastków: Cr, V, Ga, Nb, S, Fe, P, Se

advertisement
Zad. 1 Z podanych symboli pierwiastków: Cr, V, Ga, Nb, S, Fe, P, Se, Sb, utwórz zespoły
pierwiastków(3p)
A wykazujących maksymalną wartościowość III,
B wykazujących maksymalną wartościowość V,
C wykazujących maksymalną wartościowość VI,
Zad. 2
A
Podaj ilość jąder i ilość ładunków ujemnych w następujących drobinach(6p):
Na2SO4
B
Mn2O7-, C
Sn+4
Zad. 3 Uzupełnij równania reakcji zgodnie z poznanymi sposobami otrzymywania wodoru(6p):
Zn + ………. → ZnCl2 + .............
Prąd elektryczny
...............
.............
+ O2
katalizator
CH4 + H2O
........... + ..........
Zad. 4 Napisz 4 zastosowania fluoru i chloru (4p)
Zad. 5 Narysuj wzory sumaryczne związków jakie tworzą następujące pierwiastki z wodorem(3p):
Cl,
S,
P.
Zad. 6 Przedstaw kolejne przemiany pozwalające otrzymać kwas siarkowy (VI) z siarki(5p).
Zad. 7 dodatkowe
Podczas reakcji 4,4 g pewnego berylowca z wodą powstaje 0,1 g wodoru.
Podaj symbol tego berylowca.
.......................................................................................................................................................
Zad. 1 Z podanych symboli pierwiastków: Br, V, Ga, Al, Mn, Fe, N, Tc, As, utwórz zespoły
pierwiastków(3p)
A wykazujących maksymalną wartościowość III,
B wykazujących maksymalną wartościowość V,
C wykazujących maksymalną wartościowość VII,
Zad. 2
A
Podaj ilość jąder i ilość ładunków ujemnych w następujących drobinach(6p):
K3PO4
B
Cr2O7-2,
C
Pb+2
Zad. 3 Uzupełnij równania reakcji zgodnie z poznanymi sposobami otrzymywania wodoru(6p):
Zn + ………. → ZnSO4 + .............
Prąd elektryczny
...............
H2
katalizator
................ + H2O
+ ..................
CO + ..........
Zad. 4 Napisz 4 zastosowania bromu i jodu (4p)
Zad. 5 Narysuj wzory sumaryczne związków jakie tworzą następujące pierwiastki z wodorem(3p):
N,
C,
Br.
Zad. 6 Przedstaw kolejne przemiany pozwalające otrzymać kwas azotowy (VI) z „powietrza i
wody”(5p).
Zad. 7 dodatkowe
Podczas reakcji 4,5 g pewnego borowca z kwasem solnym powstaje 0,5 g
wodoru. Podaj symbol tego borowca.
.......................................................................................................................................................
Download