Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Badania DNA w

advertisement
Badania DNA w ujęciu
kryminalistycznym
2017-07-20
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Ślad kryminalistyczny
Ślady biologiczne w znaczeniu kryminalistycznym są
to spostrzegalne zmiany w rzeczywistości, które mogą
stanowić podstawę do odtwarzania i ustalania
przebiegu zdarzeń przestępczych.
2017-07-20
?
Rodzaje śladów biologicznych
- krew
2017-07-20
- zęby
- ślina
- kości
- nasienie
- tkanki miękkie
- włosy
- paznokcie
Rodzaje śladów biologicznych
Niewidzialne ślady kryminalistyczne
Ślady kontaktowe
2017-07-20
DNA
 Chromosomy autosomalne
 Chromosomy płci


2017-07-20
męski XY
żeński XX
Oznaczanie profili DNA
Nie analizujemy całego łańcuch DNA tylko niektóre
fragmenty, które mają różną długość.
MARKERY
Marker 1
Marker 2
Marker 3
Kilka markerów
2017-07-20
Otrzymujemy indywidualny profil DNA
Każdy marker ma nazwę
„Kolor oczu’’
“CSF1PO”
Każdy kolor tego markera to odcinek o innej długości. Cyfry są
wykorzystywane do oznaczania tych odcinków o różnej długości.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2017-07-20
Graficzna i alfanumeryczna prezentacja profilu DNA
MARKER
TH01
TPOX
CSF1
D3S13
VWA
FGA
D8S11
D21S1
D18S5
D5S81
D13S3
D7S820
płeć
Próbka
15-17
15-15
11-12
19-21
9-10
3133.2
15-16
13-15
7-9.3
21-25
8-13
9-12
XY
Większość laboratoriów na świecie analizuje te same markery
DNA, dlatego możemy wymieniać informacje bez konieczności
ponownego analizowania próbek
2017-07-20
Types of comparisons
Materiał
porównawczy
(referencyjny)
Materiał
dowodowy
Próbka
TH01
TPOX
CSF1.
D3S13.
VWA
FGA
D8S11.
D21S1
D18S5
D5S81
D13S3.
D7S820
Płeć
Ślad
7-9.3
8-10
11-12
14-15
16-19
23-25
12-12
3030.2
10-18
11-12
8-13
9-12
XY
Ref.
6-9
8-11
12
15-16
17-20
20-22
11-12
2932.2
10-12
11
11-12
10-11
XY
BRAK ZGODNOŚĆI
WYKLUCZENIE
Types of comparisons
Materiał
porównawczy
(referencyjny)
Materiał
dowodowy
Próbka
TH01
TPOX
CSF1.
D3S13.
VWA
FGA
D8S11.
D21S1
D18S5
D5S81
D13S3.
D7S820
płeć
ślad
7-9.3
8-10
11-12
14-15
16-19
23-25
12-12
30-30.2
10-18
11-12
8-13
9-12
XY
Ref.
7-9.3
8-10
11-12
14-15
16-19
23-25
12-12
30-30.2
10-18
11-12
8-13
9-12
XY
ZGODNOŚĆ PROFILI
BRAK WYKLUCZENIA
(ANALIZA STATYSTYCZNA)
Dlaczego analiza DNA jest wyzwaniem?
Pochodzenie śladu biologicznego z miejsca
zdarzenia nigdy nie jest znane z całą
pewnością, mimo iż profil DNA śladu może być
zgodny z profilem DNA danej osoby.
2017-07-20
Dlaczego analiza statystyczna jest konieczna?
Marker = “kolor oczu”
Allel = “niebieski”
 Konieczna jest ocena wyniku w
odniesieniu do konkretnej populacji
Wysoka frekwencja
Niska frekwencja
2017-07-20
Oswajanie niepewności - sieć bayesowska
Twierdzenie Bayesa umożliwia wnioskowanie lub
podjęcie decyzji w warunkach niepewności danych.
„Podejście Bayesa (…) jest to faktycznie właściwe
podejście do wyrażenia jednoznacznie i w pełni
istotnych wyników badań kryminalistycznych”.
(Coquoz & Taroni, 2006)
2017-07-20
Sieć Bayesowska (BN) – zastosowanie
W diagnozie lekarskiej:
- szczególny symtom może wskazywać na jednostkę
chorobową
W kontekście kryminalistycznym:
- obecność śladu kryminalistycznego może być
tłumaczona przez różne wersje kryminalistyczne.
2017-07-20
Prosty przykład BN, gdzie węzeł H to hipoteza, węzeł E to
dowód z badań
H
E
- węzeł ze strzałką skierowaną w swoją stronę reprezentowany jest
przez prawdopodobieństwo warunkowe
- takim węzełom towarzyszom tzw. tablice prawdopodobieństw
warunkowych, (ang. conditional probability tables, CPT)
określające wpływ wywierany na ten węzeł przez porzedni węzeł.
2017-07-20
Zastosowanie BN w kryminalistycznym wnioskowniu
•
zadaniem biegłego sądowego jest ocena wartości dowodu
naukowego
•
Dowód E (rezultat analizy DNA) określa związek pomiędzy
podejrzanym, a śladem kryminalistycznym
jest oceniany w konteście dwóch przeciwstawnych hipotez:
 Hipoteza prokuratora, Hp: podejrzany jest
źródłem śladu
 Hipoteza obrony, Hd: inna osoba z populacji jest
źródłem śladu
2017-07-20
PRZYSZŁOŚĆ W KRYMINALISTYCE
2017-07-20
Przyszłość
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
2017-07-20
źródło: Life Technologies
Przyszłość
Miniaturyzacja
lab-on-a-chip technologies
wynik w ciągu 30 min
2017-07-20
Kryminalistyczne określanie fenotypu
- Pigmentacja tęczówki
- Kolor włosów
2017-07-20
- Kolor skóry
Dziękuję za uwagę!
Anna Brągoszewska
Ewa Kartasińska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Zakład Biologii
Tel: +48 22 60 12625
Fax: +48 22 60 12606
[email protected]
[email protected]
2017-07-20
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards