Astma, POChP a cukrzyca okiem diabetologa

advertisement
Astma i POChP a cukrzyca
okiem diabetologa
Grzegorz Dzida
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
21.11.14.
Cukrzyca. Globalne wyzwanie, polska perspektywa
Perspektywa globalna:
•
•
•
•
371 mln chorych na cukrzycę
IDF prognozuje dalszy wzrost liczby osób z cukrzycą do 552 mln 2030 w
roku
Chorobowość w skali globalnej - 8,3%.
W 2012 roku żadnemu państwu na świecie nie udało się zmniejszyć
liczby chorych na cukrzycę.
Perspektywa polska:
•
•
•
•
3,082 mln chorych na cukrzycę
Blisko 30% (1,105 mln) chorych pozostaje niezdiagnozowanych.
Chorobowość w Polsce wynosi 9,03%
W rankingu państw europejskich o najwyższej zachorowalności
na cukrzycę, Polska zajmuje wysokie 4 miejsce.
DANE WG. MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI DS. CUKRZYCY (IDF) – ATLAS 2013
2
Cukrzyca w Polsce
chorobowość w podziale na województwa
Województwo
Liczba chorych na
cukrzycę*
Liczba mieszkańców*
Dolnośląskie
110 308
2 335 554
Kujawsko-pomorskie
71 875
1 640 332
Lubelskie
93 870
1 701 042
Lubuskie
40 958
805 714
Łódzkie
113 911
2 054 185
Małopolskie
88 833
2 625 396
Mazowieckie
181 710
4 239 432
Opolskie
39 227
836 676
Podkarpackie
58 168
1 653 350
Podlaskie
36 086
945 363
Pomorskie
66 586
1 764 677
Śląskie
156 343
3 763 551
Świętokrzyskie
44 981
1 013 986
WarmińskoMazurskie
46 866
1 119 005
Wielkopolskie
79 108
2 708 962
Zachodniopomorskie
65 319
1 360 952
* - osoby dorosłe
Dane statystyczne sprawozdawane w raportach MZ-11 wskazują,
że w 2011 roku największa chorobowość na cukrzycę odnotowana
została w województwach: lubelskim, lubuskim oraz łódzkim.
Dane opracowane na podstawie Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia
z każdego z województw (w oparciu o raporty MZ-11). Dane z roku 2011
Cukrzyca w populacji wielkoprzemysłowej
(Ruda Śląska Halemba)
Wittek, Strojek Exp Clin Endocrinol Diabetes 2009; 117: 350 – 353
Cukrzyca - czynnik ryzyko sercowo-naczyniowego
Sieradzki J, Grzeszczak W, Karnafel W, i in. Badanie PolDiab. Część I. Analiza leczenia cukrzycy w Polsce. Diabetologia Praktyczna. 2006; 7(1):8–15.
Historia naturalna cukrzycy typu 2 sprawia,
że zastosowanie insuliny staje się koniecznością
Ponad 50% pacjentów
z cukrzycą typu 2 wymaga
insuliny po 6 latach od
rozpoznania
Bergenstal 2001; Wright 2002
Postępująca utrata funkcji wydzielniczej komórek beta
w historii naturalnej cukrzycy typu 2
Gdy utrata 50% FPG > 126mg%, gdy utrata 80% to FPG >180mg%
Holman RR. Diabetes Res Clin Pract. 1998:S21-S25.[6]
„Złowieszczy oktet”
Zmniejszenie
efektu
inkretynowego
HIPERGLIKEMIA
Zwiększona sekrecja
glukagonu
Zwiększona
lipoliza
Rozpoznawanie cukrzycy
Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej:
• na czczo >126 mg%
• przypadkowo > 200mg%;
OGTT po 75g ( 0 i 120 min. testu)
• IFG – nieprawidłowa glikemia na czczo (110-125mg%)
• IGT – nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199mg% w
120min.)
Zalecenia Kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014; Diabeologia Kliniczna 2014, tom 3, supl. A
HbA1c odzwierciedla średnie glikemie
Glikemia poposiłkowa a odsetek HbA1c
HbA1c
glikemia na czczo
(60-80%)
glikemia poposiłkowa
(20-40%)
 HbA1c nie odzwierciedla krótkotrwałych wahań stężeń glukozy we krwi
w ciągu dnia
 Zwiększone poposiłkowe stężenie glukozy może się przyczyniać do
niezadowalającego wyrównania glikemii
Cukrzyca a choroby współistniejące
• Występowanie i terapia innych chorób przewlekłych
w sposób istotny utrudnia wyrównanie metaboliczne
cukrzycy
• Dane epidemiologiczne wskazują, że około 50% chorych
z cukrzycą ma przynajmniej dodatkowo jedną chorobę
przewlekłą, nie związaną bezpośrednio z cukrzycą i jej
przewlekłymi powikłaniami
Hoffman C et al. JAMA 1996;276:1473-1479
Cukrzyca a choroby współistniejące
• Badanie retrospektywne, przeprowadzone w oparciu o dane
pacjentów z podstawowej opieki zdrowotnej (Intego – Belgia)
• Oceniano wpływ choroby współistniejącej i/lub dodatkowej
terapii na wyrównanie metaboliczne cukrzycy (HbA1c) przy
uwzględnieniu dotychczasowej terapii cukrzycy
• Choroby współistniejące i/lub dodatkowa terapia
Choroby stawów, depresja, anemia, choroby płuc, nowotwory,
Przewlekła steroidoterapia, NLPZ
Wami WM. et al. Br J Gen Pract 2013:e267-e273
Ryzyko pogorszenia wyrównania
cukrzycy
Choroba
przewlekła
Choroby stawów
Dieta
1.04
1.57*
1.32
2.51*
Choroby płuc
0.81
1.55
2.00
3.06*
Choroby płuc i
stawów
Leki
Leki doustne
Terapia
skojarzona
Insulina
1.36*
Kortykosteroidy
1.31*
1.39*
1.35*
0.97
NLPZ
1.34*
1.36*
1.34*
0.97
Oba leki łącznie
1.48*
1.38*
1.36*
0.99
* - istotne zwiększenie ryzyka pogorszenia kontroli metabolicznej
Wami WM. et al. Br J Gen Pract 2013:e267-e273
Wnioski
Wnioski z badania:
• występowanie chorób stawów oraz chorób płuc pogarsza
kontrolę metaboliczną cukrzycy
ograniczenie aktywności ruchowej, stosowana terapia
• Przewlekle stosowanie kortykosteroidów oraz NLPZ
wpływa na wyrównanie metaboliczne cukrzycy
Wami WM. et al. Br J Gen Pract 2013:e267-e273
POChP zwiększa ryzyko wystąpienia
cukrzycy typu 2
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Diabetogenne działanie glikokortykosteroidów
↓ wrażliwości na insulinę
•
•
•
•
↓ wychwytu glukozy przez mięśnie szkieletowe
↑ lipolizy
↑ wątrobowa produkcja glukozy
↑ katabolizm białek – dostępność aminokwasów
do procesu glukoneogenezy
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Diabetogenne działanie glikokortykosteroidów
• ↓ efektu inkretynowego
• ↑ sekrecja glukagonu w warunkach
podstawowych i w odpowiedzi na posiłek
białkowy
• wpływ na sekrecję insuliny
Jensen Dh et al. Diabetologia 2012;55:1406-1416
Wise JK et al. J Clin Invest 1973;52:2774-2782
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Wpływ na sekrecję insuliny przez komórki ß
• Ocena sekrecji insuliny, C-peptydu, stężenia
glukozy i FFA w ciągu 24h u pacjentów z cukrzycą
typu 2, z ryzykiem cukrzycy i prawidłową
tolerancją glukozy przed i po 3 dniach 20mg
prednisonu
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
przed prednisonem
po prednisonie
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy mechanizmy
Wpływ na sekrecję insuliny przez komórki ß
• Prednison ↑ stężenie glukozy po posiłku
u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ryzykiem
rozwoju cukrzycy
• Prednison ↓sekrecję insuliny i C-peptydu
u pacjentów z cukrzycą typu 2
Yuen KC et al. Diabetic Med. 2013;30:651-633
Steroidoterapia a ryzyko cukrzycy
• Ryzyko rozwoju cukrzycy u pacjentów po 70 r.ż.
przy konieczności leczenia doustnymi steroidami
(wiek -74.5±6.8 lat, n-38441, badanie retrospektywne w oparciu
o dane z bazy administracyjnej w Kanadzie; średni czas obserwacji – 299dni)
RR – 2.31 (95%CI – 2.11-1.54) – steroidoterapia doustna
RR – 1.03 (95%CI – 1.03-1.14) – steroidoterapia wziewna
Biackburn D. et al. J Gen Intern Med. 2002;17:717-720
Steroidoterapia wziewna a ryzyko cukrzycy
• wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 o 34% u
pacjentów z astmą i POCHP leczonych wziewnymi
kortykosteroidami podczas 5.5-letniej obserwacji
• wzrost ryzyka większy przy większych dawkach
wziewnych steroidów
RR
Stosowanie steroidów
1.34*
Mała dawka
1.18*
Średnia dawka
1.30*
Duża dawka
1.64*
Suissa S. et al. Am J Med. 2010;123:1001-1006
Ryzyko wystąpienia cukrzycy jest zależne
od dawki wziewnych sterydów
Suissa S. et al. Am J Med. 2010;123:1001-1006
Steroidoterapia wziewna a ryzyko cukrzycy
• Ryzyko rozwoju cukrzycy u pacjentów z astmą i POCHP
(retrospektywna analiza badań randomizowanych u pacjentów >4r.ż.
leczonych wziewnymi kortykosteroidami)
Brak ↑ ryzyka cukrzycy
budesonid vs. placebo
O’Byrne PM. et al. J Respiratory Med. 2012;106:1487-1493
Steroidoterapia wziewna a ryzyko cukrzycy
• Ryzyko rozwoju cukrzycy u pacjentów z astmą i POCHP
(retrospektywna analiza badań randomizowanych u pacjentów >4r.ż. ,
leczonych wziewnymi kortykosteroidami)
Brak ↑ ryzyka cukrzycy
budesonid vs. placebo
O’Byrne PM. et al. J Respiratory Med. 2012;106:1487-1493
Steroidoterapia wziewna a kontrola
metaboliczna cukrzycy
• wzrost ryzyka progresji cukrzycy podczas terapii
wziewnymi kortykosteroidami podczas 5.5-letniej
obserwacji – konieczność rozpoczęcia terapii insuliną
• wzrost ryzyka większy przy większych dawkach
wziewnych steroidów
RR
Stosowanie steroidów
1.34*
Mała dawka
1.08
Średnia dawka
1.30*
Duża dawka
1.54*
Suissa S. et al. Am J Med. 2010;123:1001-1006
Steroidoterapia wziewna - podsumowanie
• wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u pacjentów z astmą i
POCHP leczonych wziewnymi kortykosteroidami
- dane niejednoznaczne
Suissa S. et al. Am J Med. 2010;123:1001-1006
O’Byrne PM. et al. J Respiratory Med. 2012;106:1487-1493
• pogorszenie kontroli metabolicznej mierzone koniecznością
insulinoterapii przy większych dawkach wziewnych steroidów
Suissa S. et al. Am J Med. 2010;123:1001-1006
Czy w cukrzycy sterydowej tylko
insulinoterapia?
Maksymalna glikemia
poposiłkowa
Leczenie
< 220 mg%
Lek doustny w monoterapii: 1. Metformina
2. Przy p/wskazaniach do metforminy pochodne
sulfonylomocznika, glinidy, inhibitory DPP-4, agoniści GLP1, inhibitory SGLT2
220-300mg%
Leczenie skojarzone 2 lekami doustnymi:
Meftormina + drugi lek w w/w
> 300mg%
INSULINA
T. Klupa: Leczenie cukrzycy o znanej przyczynie; w Diabetologia –
kompendium; Red. L. Czupryniak; 2014
Co z metforminą?
Przeciwwskazania do stosowania metforminy
• Ostre i przewlekłe schorzenia, które mogą spowodować ostre
niedokrwienie tkanek :
– Niewydolność sercowa
– Niewydolność oddechowa
– Ostry zawał serca
– Wstrząs
• Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm
• Niewydolność lub dysfunkcja nerek ( GFR < 60 ml/min)
• Ostre stany mogące wpływać na czynność nerek
• Okres laktacji
• Kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy
• Stan przedśpiączkowy
• Nadwrażliwość na metforminę
• Metformina podstawowym lekiem
u większości pacjentów z astmą i POChP
Download