Zał. Nr 1 -

advertisement
Zał. Nr 1 -
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Projektowane nasadzenia:
Opis projektowanej kompozycji roślinnej z ustaleniem składu gatunkowego i ilościowego roślin oraz techniki sadzenia i pielęgnacji.
Oznaczenie
na szkicu
cyfrą
numer
Nazwa
rośliny
(gatunek, odmiana)
1
2
I/1
Klon pospolity
– Acer
platanoides
Rodzaj rośliny (krótka
charakterystyka)
Ilość
sztuk
ogółem
3
Klon kulisty, sadzonki o
obw. 12 cm to
powszechnie
funkcjonująca nazwa
jednej z odmian klonu
pospolitego –
charakteryzującej się
niemal kulistą, lekko
spłaszczoną od góry
koroną i słabym
wzrostem. Klon ten jest
ulubioną odmianą
miejskich ogrodników,
którzy chętnie sadzą go
wzdłuż ulic, chodników,
skwerów i alei
miejskich. Jest bowiem
nie tylko bardzo
dekoracyjny, ale też
dobrze znosi
zanieczyszczenia
miejskie i nie wymaga
żadnych szczególnych
zabiegów
pielęgnacyjnych. 2 szt.
– czerwone, 1 szt. żółty
4
3
Uwagi dotyczące sadzenia i inne
5
Zdjęcie
6
- uzupełnić w brakujących
miejscach po usunięciu obumarłych
drzewach z tego samego gatunku.
Drzewa rosną wzdłuż chodnika
przy głównej drodze kompleksu
prowadzącej na lotnisko.
1
Zał. Nr 1 -
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
I/2
Świerk kłujący
(Świerk
srebrny) - Picea
pungens
I/3
Głóg pośredni –
Crategus media
Paul’s Scarlet
Świerk srebrny,
sadzonki o wys. 1,3
– 1,5 m, należy do
najbardziej
popularnych
świerków,
powszechnie
wykorzystywanych
przy aranżacji
terenów zielonych.
Bardzo podobny do
świerka pospolitego,
ale różniący się m.in.
barwą igieł, które są
srebrzyste, stąd
potoczna nazwa
świerka
3
- uzupełnić w brakujących
miejscach po usunięciu obumarłych
drzewach z tego samego gatunku.
Drzewa z trzech stron placu
parkingowego przed bramą główną
kompleksu.
‘Paul’s Scarlet’ –
sadzonki o obw. 12
– 13 cm, jedna z
najpiękniejszych
odmian, która
zachwyca pełnymi,
czerwonawymi
kwiatami,
podobnymi do
maleńkich
różyczek.
Zazwyczaj
szczepiona na
wysokości 2 m jest
doskonałą
propozycją do
każdego ogrodu
4
- uzupełnić w brakujących
miejscach po usunięciu obumarłych
drzewach z tego samego gatunku.
Drzewa rosną wzdłuż drogi
prowadzącej od bud. Nr 8 Izba
chorych do bud. Nr 2 Sztab.
2
Zał. Nr 1 -
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
I/4
Sosna
bośniacka Pinus
heldreichii
Sadzonki o wys. 1,3 –
1,5 m. Gatunek wolno
rosnącego,
zimozielonego drzewa
o wąskim i
stożkowatym pokroju.
Igły ciemnozielone,
podwójne, sztywne i
kłujące, gęsto osadzone
na pędach. Drzewo
jednopienne,
rozdzielnopłciowe.
Tworzy jajowate,
spiczaste, niebieskawobrązowe szyszki
osadzone parami.
3
- uzupełnić w brakujących
miejscach po usunięciu obumarłych
drzewach z tego samego gatunku.
Drzewa rosną wzdłuż drogi
przebiegającej równolegle do
obiektu ARS.
V
Pęcherznica
kalinolistna
purpurowa Physocarpus
opulifolius
‘Diabolo’
Sadzonki o wys. 0,4
– 0,5 m, jest
niezwykle ozdobnym
krzewem.
Zawdzięcza to
liściom o bardzo
intensywnym
purpurowym lub
jasnożółtym
ubarwieniu w
zależności od
odmiany. Dzięki
temu idealnie nadaje
się jako kolorowy
akcent wśród zieleni.
160
- sadzonki rozmieścić w linii co 1
m, wzdłuż bocznicy kolejowej, za
samolotami, oraz po obrzeżu placu
porośniętego trawą, wzdłuż drogi
na zaplecze placu z kontenerami na
odpady komunalne
3
Zał. Nr 1 IV
Żywotnik
zachodni Thuja
occidentalis
'Brabant’
VI/1
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Sosna
bośniacka Pinus
heldreichii
Sadzonki wys. 1,8 – 2
m,odmiana zimozielonej
rośliny iglastej, należący
do rodziny cyprysowatych
. Jedna z najbardziej
rozpowszechnionych form
żywotnika, przeznaczona
na żywoploty
formowane.Osiąga 3-5m
wysokości. Jest to jedna z
najszybciej rosnących
odmian żywotnika (do
40cm rocznie). Tworzy
szeroką, kolumnową
koronę z krótkimi
konarami.
55
- sadzonki rozmieścić co 0,7 m,
wzdłuż muru oddzielającego plac z
kontenerami na odpady komunalne
od zieleńca przy bud. Nr 18 Łaźnia.
Odległość sadzonek od muru 1 m.
Sadzonka o wys. 2 m.
Gatunek wolno
rosnącego,
zimozielonego drzewa
o wąskim i
stożkowatym pokroju.
Igły ciemnozielone,
podwójne, sztywne i
kłujące, gęsto osadzone
na pędach. Drzewo
jednopienne,
rozdzielnopłciowe.
Tworzy jajowate,
spiczaste, niebieskawobrązowe szyszki
osadzone parami.
1
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- posadzić symetrycznie do rabaty
po prawej stronienie, w narożniku
budynku nr 99 – pomieszczenia
infrastruktury
4
Zał. Nr 1 VI/2
VI/3
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Żywotnik
zachodni –
Thuja
occidentalis
‘Szmaragd’
Sadzonka o wys. 2 m,
odmiana zimozielonej
rośliny iglastej, należący
do rodziny cyprysowatych
. Jedna z najbardziej
rozpowszechnionych form
żywotnika.Osiąga 3-5m
wysokości. Jest to jedna z
najszybciej rosnących
odmian żywotnika (do
40cm rocznie). Tworzy
szeroką, kolumnową
koronę z krótkimi
konarami.
1
Jałowiec Juniperus
Bonsai
Do takiego formowania
najlepiej nadają się cisy
(Taxus), żywotniki
(Thuja), cyprysiki
(Chamaecyparis),
jałowce (Juniperus) i
sosny (Pinus). Zawsze
lepsze będą odmiany
wolno rosnące np. cisy,
bo bardziej
długowieczne, dadzą
gęściejsze i krótkie
przyrosty, od tych silnie
rosnących (np.
żywotniki), które
szybko tracą formę.
1
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- posadzić symetrycznie do rabaty
po prawej stronienie, od strony
drzwi wejściowych do budynku nr
99 – pomieszczenia infrastruktury
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- sadzonkę posadzić po środku
nowej rabaty
5
Zał. Nr 1 VI/4
VI/5
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
azalia japońska
- Rhododendron
japonicum
‘Kermesina’
Jałowiec Juniperus
media ‘Old
Golg’
Ozdobny krzew
liściasty, zimozielony,
wysokość wzrostu ok.
80cm, kwiaty
pomarańczowoczerwone (wymaga ph
5,0-5,5) i gleby
próchniczej
6
Krzew o zielonkawożółtym, zimą brązowożółtym zabarwieniu
igieł. Dorasta do 1,5 m
wys. i 3 m szer.
przyrastając rocznie ok.
10 cm. Dobrze rośnie
na stanowiskach
słonecznych i
półcienistych w
ogrodach skalnych, na
skarpach, rabatach i w
kompozycjach
pojemnikowych.
20
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- utworzyć dwa trójkąty
symetrycznie rozmieszczone na
rabacie, po obu stronach jałowca
Bonsai . Zachować odległość
wierzchołków trójkątów
ok. 1 – 1,5 m.
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- sadzonki rozmieścić na obu
rabatach ( istniejącej i nowo
utworzonej), po 2 skupiny na obu
rabatach, po 5 szt., sadzonych w
odległości ok. 0,5 m
6
Zał. Nr 1 VI/6
Berberys
Thunberga –
Berberis
thunbergii
'Atropurpurea
Nana'
III/1
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Sosna górska
Pumilo Pinus mugo
Pumilo
Karłowy krzew
wyrastający do 0,5
m wys. i 1 m szer.
Przyrost roczny ok.
5 cm. Kwiaty żółte,
pojawiające się na
przełomie maja
i czerwca. Liście
drobne purpurowoczerwone. Lubi
stanowiska słoneczne,
wtedy liście są
intensywnie czerwone.
Bardzo cenna odmiana
do różnych zastosowań,
a szczególnie dobra na
niskie żywopłoty
20
Krzew rośnie do
wysokości do 1 metra i
szerokości do 3
metrów. Mocno
zagęszczony i
rozpostarty, gałęzie
ścielą się ku ziemi, a
ich wierzchołki
wznoszą się ku górze.
Pokrój bardzo zmienny,
zależny od podgatunku
i siedliska. starsze
krzewy luźno
ugałęzione. Sadzonki o
wys. 04 – 0,5 m.
20
Utworzyć symetryczną rabatę do
już istniejącej po drugiej stronie
drzwi wejściowych do budynku o
wym. 8 x 2,5 m
- sadzonki rozmieścić symetrycznie
na obu rabatach ( istniejącej i nowo
utworzonej), po 10 szt., sadzić w
odległości ok. 0,5 m
MEMORIAŁ
- utworzyć dwie skupiny, po
10 szt., rozmieścić na ile to
możliwe symetrycznie po obu
stronach Memoriału, przy
uwzględnieniu podziemnej
infrastruktury ( ominąć studnie
ciepłowniczą)
7
Zał. Nr 1 III/2
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Cis pospolity Taxus baccata
III a
Wiśnia
osobliwa Prunus cerasus
'Umbraculifera'
Cis jest jednym z
najważniejszych
krzewów
żywopłotowych.
Bardzo dobrze znosi
cięcie sekatorem, po
którym wytwarza wiele
nowych pędów. Krzewy
te bardzo łatwo
odmłodzić, skracając
starsze gałęzie. Z cisów
można stworzyć
najokazalsze i
najgęstsze żywopłoty, a
także coraz modniejsze
strzyżone figury i bryły
geometryczne
ozdabiające ogród.
Sadzonki o wys. 2 m.
72
MEMORIAŁ
- sadzonki rozmieścić na rabacie w
kształcie „półksiężyca” o wym.
dłuższa cięciwa 15 m, krótsza
cięciwa 8 m i szerokość w środku
2,5 m, sadzić – 4 szt. na 1 m2 na
przemiennie w środku i po całym
obwodzie.
małe drzewo o
regularnej, kulistej,
bardzo gestej koronie,
sprzedawane zwykle w
formie piennej. Jego
korona osiąga 2-5
metrów średnicy.
Wysokość zależy od
wysokości szczepienia.
Zazwyczaj dorasta do
około 4-7 metrów i
charakteryzuje się
bardzo powolnym
wzrostem. Sadzonki o
obw. 13 – 14 cm.
12
- sadzonki rozmieścić
symetrycznie wzdłuż linii parkingu
przed bud. Nr 1 Budynek Sztabowy
JW 4750 , w odległości 2 m od
krawędzi parkingu.
8
Zał. Nr 1 -
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
III b
Wiśnia
osobliwa Prunus cerasus
'Umbraculifera'
III c
Barwinek
pospolity Vinca minor
małe drzewo o
regularnej, kulistej,
bardzo gestej koronie,
sprzedawane zwykle w
formie piennej. Jego
korona osiąga 2-5
metrów średnicy.
Wysokość zależy od
wysokości szczepienia.
Zazwyczaj dorasta do
około 4-7 metrów i
charakteryzuje się
bardzo powolnym
wzrostem. Sadzonki o
obw. 13 – 14 cm
7
- sadzonki rozmieścić
symetrycznie wzdłuż linii parkingu
przed bud. Nr 160 Budynek
Administracyjnym JW 1155 , w
odległości 2 m od krawędzi
parkingu.
Barwinek pospolity jest
krzewinką zimozieloną.
Rośnie dziko w
Europie, także w
Polsce. Rośliny osiągają
10–15 cm wysokości.
Pędy są silnie
rozgałęzione, dołem się
płożą, górą wznoszą.
Błyszczące, podłużne,
eliptyczne lub jajowate
liście są zimozielone.
44
- sadzonki rozmieścić wokół pnia
każdej wiśni kulistej. Po 4 szt. na
jedną sadzonkę.
9
Zał. Nr 1 II/1
Załącznik 6B do SIWZ
Projektowane nasadzenia
Sosna górska
Pumilo Pinus mugo
Pumilo
II/2
Berberys
Thunberga Berberis
thunbergii
'Aurea'
Krzew rośnie do
wysokości do 1 metra i
szerokości do 3
metrów. Mocno
zagęszczony i
rozpostarty, gałęzie
ścielą się ku ziemi, a
ich wierzchołki
wznoszą się ku górze.
Pokrój bardzo zmienny,
zależny od podgatunku
i siedliska. starsze
krzewy luźno
ugałęzione. Sadzonki o
wys. 04 – 0,5 m.
10
Karłowy krzew o
pokroju kulistym.
Ulistnienie
jasnożółte, odporna
na silne
nasłonecznienie.
Dobrze rośnie na
glebach żyznych,
słonecznych
stanowiskach.
Polecana do nasadzeń
w grupach, na rabaty,
obwódki.
56
Pomnik płk Skarżyńskiego
- ( wymiana jałowców na
kosodrzewinę) sadzonki rozmieścić
po 5 szt. symetrycznie, wokół 2 szt.
krzewu żywotnika „Szmaragd”, po
obu stronach pomnika, po usunięciu
jałowców płożących.
Pomnik płk Skarżyńskiego
- utworzyć żywopłot wokół
pomnika na długości 14 mb I
szerokości 0,5 m.
10
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards