Pytania z farmakologii

advertisement
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z FARMAKOLOGII
1. Wyjaśnij pojęcia: farmakologia, farmakologia ogólna, farmakologia szczegółowa,
farmakokinetyka, farmakodynamika.
2. Co to jest lek? Jakie może być pochodzenie leku? Jakie nazwy ma lek?
3. Co to jest dawka? Jakie znasz dawki leków?
4. Co to jest indeks terapeutyczny? O czym świadczy wysoki a o czym niski indeks
terapeutyczny?
5. Mechanizmy działania leków.
6. Interakcje leków.
7. Drogi podawania leków.
8. Losy leku w organizmie.
9. Uwalnianie i wchłanianie leków.
10. Dystrybucja leku.
11. Co to jest objętość dystrybucji? O czym świadczy duża objętość dystrybucji?
12. Biotransformacja leków w wątrobie.
13. Eliminacja leków.
14. Biologiczny okres półtrwania leku.
15. Czynniki wpływające na działanie leków.
16. Tachyfilaksja i tolerancja na leki.
17. Działania niepożądane leków.
18. Aminy katecholowe.
19. Leki pobudzające receptory beta-adrenergiczne.
20. Antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych.
21. Antagoniści receptorów beta-adrenergicznych.
22. Leki sympatykolityczne.
23. Leki pobudzające układ przywspółczulny.
24. Leki hamujące układ przywspółczulny.
25. Leki anksjolityczne.
26. Leki neuroleptyczne.
27. Leki przeciwdepresyjne.
28. Leki nootropowe i prokognitywne.
29. Środki psychostymulujące.
30. Leki nasenne i uspokajające.
31. Leki przeciwpadaczkowe.
32. Leki stosowane w parkinsonizmie.
33. Narkotyczne leki przeciwbólowe.
34. Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym.
35. Środki miejscowo znieczulające.
36. Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe.
37. Niesteroidowe leki przeciwzapalne.
38. Glikokortykosteroidy.
39. Leki moczopędne.
40. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i antagoniści receptora
angiotensyny II.
41. Antagoniści wapnia.
42. Leki bezpośrednio rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.
43. Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym.
44. Leki stosowane w zaburzeniach krążenia mózgowego.
45. Leki stosowane w migrenie.
46. Leki stosowane w zaburzeniach krążenia obwodowego.
47. Leki stosowane w niewydolności żylnej.
48. Leki antyarytmiczne.
49. Glikozydy naparstnicy.
50. Azotany.
51. Leki hamujące agregację płytek krwi.
52. Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe.
53. Antykoagulanty doustne.
54. Leki fibrynolityczne.
55. Leki przeciwkrwotoczne.
56. Leki stosowane w niedokrwistościach niedoborowych.
57. Leki wpływające na układ krwiotwórczy – czynniki wzrostu.
58. Leki przeciwkaszlowe.
59. Leki wykrztuśne i mukolityczne.
60. Leki rozszerzające mięśnie gładkie oskrzeli.
61. Leki przeciwleukotrienowe.
62. Leki przeciwhistaminowe.
63. Leki zmniejszające wytwarzanie kwasu solnego.
64. Środki zobojętniające.
65. Leki przeciwwymiotne.
66. Leki przeczyszczające.
67. Leki zapierające.
68. Leki spazmolityczne.
69. Leki stosowane w chorobach zapalnych jelit.
70. Leki żółciotwórcze, żółciopędne i stosowane do rozpuszczania cholesterolowych
kamieni żółciowych.
71. Leki stosowane w niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki.
72. Analogi hormonów podwzgórza i przysadki.
73. Leki działające antagonistycznie do hormonów przysadki.
74. Hormony tarczycy i leki tyreostatyczne.
75. Mineralokortykosteroidy.
76. Leki hamujące syntezę i działanie hormonów kory nadnerczy.
77. Estrogeny i gestageny.
78. Leki hamujące działanie estrogenów i progesteronu.
79. Androgeny. Leki hamując działanie androgenów.
80. Insuliny i analogi insuliny ludzkiej.
81. Doustne leki przeciwcukrzycowe.
82. Leki hamujące oś inkretynową.
83. Leki wpływające na układ kostny.
84. Leki wpływające na przemianę puryn.
85. Leki hipolipemizujące.
86. Immunoglobuliny i cytokiny.
87. Leki immunosupresyjne.
88. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów.
89. Leki stosowane w chemioterapii nowotworów.
90. Antybiotyki beta-laktamowe.
91. Antybiotyki aminoglikozydowe.
92. Makrolidy.
93. Tetracykliny.
94. Chinolony.
95. Sulfonamidy.
96. Leki przeciwprątkowe
97. Leki przeciwgrzybicze.
98. Leki przeciwwirusowe.
99. Leki stosowane w inwazjach pierwotniakowych.
100. Leki stosowane w inwazjach robakami płaskimi i obłymi.
Download