JAK PRACOWAĆ Z DZIECIĘCYMI GRUPAMI

advertisement
GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A
Sopot
JAK PRACOWAĆ Z DZIECIĘCYMI
GRUPAMI TERAPEUTYCZNYMI.
Podręcznik dla psychologów,
pedagogów i pracowników
socjalnych
Wydawca:
Nakłady wyczerpane GWP
Autor:
Geldard Kathryn,Geldard David
ISBN:
83-60083-42-8
Rok wydania:
2005
Vat:
5%
Nośnik:
Wersja papierowa
Cena brutto: 25,45 PLN
NAKŁAD WYCZERPANY - POZYCJA NIE BĘDZIE WZNAWIANA
html>
Grupa jest bezpiecznym środowiskiem, w którym dzieci mają możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami oraz wypróbowania nowych
umiejętności i zachowań. Prowadzący mogą stworzyć takie warunki, w których dzieci będą wspierać się nawzajem, wyrażać swoje emocje i
potrzeby, ucząc się tolerancji i wykorzystywania nabytych umiejętności w szerszym środowisku. Ponieważ praca w grupie opiera się na
żywym doświadczeniu i na sile wzajemnych oddziaływań, jej skuteczność w rozwiązywaniu wielu problemów jest większa niż w przypadku
terapii indywidualnej.
<br/>
<br/>Z książki dowiesz się na temat zalet i ograniczeń pracy z grupą. Autorzy pokusili się też o omówienie prawidłowego rozwoju
moralnego, emocjonalnego, psychoseksualnego, społecznego, poznawczego oraz rozwoju zdolności motorycznych dziecka. Wiele uwagi
poświęcili takim problemom, jak przemoc w rodzinie, ADHD, zaniżona samoocena.
<br/>
</html>
html>
Główną zaletą książki są przykłady (kilkadziesiąt propozycji) programów, scenariusze poszczególnych sesji, propozycje ćwiczeń, zabaw i
gier, zamieszczone w "Dodatku" na końcu książki.
<br/><br/><br/>Wprowadzenie
<br/>Część I. Grupy dziecięce
<br/>1.Dlaczego warto tworzyć grupy?
<br/>2.Rodzaje grup
<br/>
<br/>Część II. Planowanie programu grupy
<br/>3.Określenie potrzeb grupy
<br/>4.Plan prowadzenia grupy
<br/>5.Sporządzenie programu grupy
<br/>
<br/>Część III. Realizacja programu grupy
<br/>6.Ocena dzieci pod względem możliwości włączenia ich do grupy
<br/>7.Rola osoby prowadzącej
<br/>8.Umiejętność udzielania pomocy psychologicznej oraz ułatwiania dzieciom przechodzenia procesu zmian
<br/>9.Ocena skuteczności programu grupy
<br/>
<br/>Część IV. Programy dla grup o określonym celu
<br/>10.Przemoc w rodzinie
<br/>11.Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
<br/>12.Poczucie własnej wartości
<br/>13.Umiejętności społeczne
<br/>
<br/>Dodatek A
<br/>Ćwiczenia, gry i zabawy
<br/>Dodatek B
<br/>Arkusze
<br/>Bibliografia
<br/>Literatura zalecana
http://www.gwp.pl
AptusShop
GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A
Sopot
<br/>
</html>
Tabela cech
Wydanie
I
Okładka
broszurowa
Liczba stron
294
Format
A5
EAN
Przekład
Anna Lasocka-Biczysko
Tytuł oryginalny
Working with Children in Groups
http://www.gwp.pl
AptusShop
Download