TERAPIA POZNAWCZA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

advertisement
GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A
Sopot
TERAPIA POZNAWCZA ZABURZEŃ
OSOBOWOŚCI zgodnie z DSM-5
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Autor:
Beck Aaron T.,Freeman Arthur
ISBN:
978-83-233-4083-6
Rok wydania:
2016
Vat:
0%
Nośnik:
Wersja papierowa
Czas dostawy:
Wysłyłamy w 24h (w następny dzień roboczy)
Cena brutto: 75,80 PLN
Książka pod redakcją Aarona T. Becka, Denise D. Davies i Arthura Freemana jest najważniejszym źródłem wiedzy o charakterze i terapii
zaburzeń osobowości w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Redaktorzy opisują najważniejsze cele terapii oraz zagadnienia związane z
utrzymaniem postępów w leczeniu, zakończeniem terapii i samoopieką klinicysty. Najnowsza wersja podręcznika zawiera omówienie
kryteriów diagnostycznych według DSM-5, a także nowe rozdziały poświęcone mechanizmom neuronalnym, różnicom kulturowym,
depresyjnemu zaburzeniu osobowości, zaburzeniom współwystępującym oraz postępowaniu w przypadku skomplikowanych przypadków
klinicznych.
Terapia poznawcza zaburzeń osobowości to lektura obowiązkowa dla psychologów klinicznych, psychiatrów i pracowników opieki społecznej
stykających się z przypadkami zaburzeń osobowości oraz personelu pielęgniarskiego oddziałów psychiatrycznych. Książka należy do kanonu
podręczników dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz zaburzeń osobowości, używanych na uniwersytetach.
?Redaktorzy książki zgromadzili międzynarodowy zespół specjalistów wskazujących, jak skutecznie rozwiązywać trudne przypadki kliniczne,
przytaczających sugestywne przykłady i omawiających przydatne strategie. Wyjaśniają, jak radzić sobie z wyzwaniami i leczyć proble
Tom zawiera m.in.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Omówienie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osobowości
Teoria zaburzeń osobowości
Ocena i diagnoza zaburzeń osobowości
Neuronalne mechanizmy nieprzystosowawczych schematów i trybów w zaburzeniach osobowości
Ogólne zasady i wybrane techniki w terapii poznawczej zaburzeń osobowości
Przymierze terapeutyczne w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości
Zaburzenia osobowości a różnorodność i kultura
Zależne zaburzenie osobowości
Unikowe zaburzenie osobowości
Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
Depresyjne zaburzenie osobowości
Paranoiczne, schizoidalne i schizotypowe zaburzenie osobowości
Bierno-agresywne zaburzenie osobowości (osobowość negatywistyczna)
Narcystyczne zaburzenie osobowości
Histrioniczne zaburzenie osobowości
Antyspołeczne zaburzenie osobowości
Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne)
Współwystępowanie ?zaburzeń symptomatycznych?
Postępowanie kliniczne: praca z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń osobowości
Podsumowanie i perspektywy
Tabela cech
Okładka
broszurowa
Liczba stron
639
Format
B5
EAN
http://www.gwp.pl
AptusShop
GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A
Sopot
Przekład
Wydanie
http://www.gwp.pl
II rozszerzone
AptusShop
Download