Zadanie 8A Na podstawie poniższych danych proszę wyznaczyć

advertisement
Zadanie 8A
Na podstawie poniższych danych proszę wyznaczyć poziom kosztów stałych i zmiennych przy
zastosowaniu:
a) metody dwóch punktów,
b) analizy regresji liniowej.
Miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem
Koszty całkowite
2 000
2 090
2 250
2 325
2 340
2 250
2 300
2 375
2 275
2 250
2 190
2 110
26 755
Produkcja
50
52,5
60
62
65
62,5
67,5
70
65
62,5
57,5
55,5
730
Koszty x Produkcja
100 000
109 725
135 000
144 150
152 100
140 625
155 250
166 250
147 875
140 625
125 925
117 105
1 634 630
Produkcja²
2500
2756,25
3600
3844
4225
3906,25
4556,25
4900
4225
3906,25
3306,25
3080,25
44805,5
Zadanie 9A
Z dokumentacji biura podróży „Czilaut” wynika, że koszty organizacji imprezy turystycznej na Podlasie
dla 20 osób wynoszą 24 000 zł, a dla 35 – 29 000 zł. Biuro przygotowuje obecnie ofertę dla 50 osób.
Dyspozycja:
Proszę zaproponować cenę za organizację wycieczki dla 50 osób, jeśli zakłada się narzut w wysokości
10%.
Zadanie 10A
Jaką liczbę produktów „Cudeńko” musi wyprodukować i sprzedać przedsiębiorstwo, aby osiągnąć
wynik finansowy w wysokości 120 000 zł, przy założeniu, że cena sprzedaży produktu wynosi 2000zł,
a jednostkowy koszt zmienny 1200 zł. Koszty stałe wynoszą 80 000 zł.
Zadanie 11A
Spółka Bilansik S.A. produkuje i sprzedaje jeden wyrób. Poniżej znajduje się raport o przychodach,
kosztach i wyniku przedsiębiorstwa.
Wielkość sprzedaży
Jednostkowa cena sprzedaży
Jednostkowe koszty zmienne
Koszty stałe
1200 sztuk
400 zł
320 zł
60 000 zł
Spółka jest obecnie w trakcie negocjacji ceny komponentów do produkcji. Istnieje możliwość redukcji
jednostkowych kosztów zmiennych o 40 zł kosztem gorszej jakości wyrobów gotowych. Powstaje
wówczas obawa, iż wielkość sprzedaży spadnie o 80 sztuk. Czy należy wprowadzić zmiany?
Download