Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

advertisement
Numer ogłoszenia: 462558 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 455454 - 2013 data 07.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
22 5568000, fax. 22 5568099.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Część I - Macierz, serwer, UPS Minimalne wymagania techniczne Macierz Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 dostarczona wraz ze wszystkimi
elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. Kontrolery Dwa
kontrolery SAS RAID pracujące w układzie active-active. Umożliwiające podłączenia dwóch
serwerów ze skonfigurowanymi funkcjami wysokiej dostępności HA lub ośmiu serwerów bez
technologii HA do jednego systemu pamięci masowej za pomocą złącza SAS, posiadające
łącznie minimum osiem portów SAS (SSF-8088) do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy
RAID 0,1,5,6,10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. Cache2GB na kontroler,
pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć
nieulotną lub podtrzymywanie bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. Dyski Zainstalowanych 12
dysków Hot-Plug SAS 3,5 cala o pojemności 600 GB i prędkości 15 tyś. obr.min. Możliwość
rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192
dysków, również dysków o prędkości 7200 i pojemości 2 TB minimum. Możliwość mieszania
typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. Oprogramowanie Zarządzające
macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające mapowanie dysków. Funkcja
kopii migawkowych (minimum 5). Możliwość rozbudowywania oprogramowania o funkcjonalność
pełnych kopii dysków logicznych. Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 5
hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. Wsparcie dla systemów
operacyjnych VMWare vSphere 5 Bezpieczeństwo Ciągła praca obu kontrolerów nawet w
przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim Warunki
gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do
następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych
włączając w to koszt części i transportu. Pozostałe wyposażenie Kabel zasilający urządzenie - 2
szt. Kabel SAS (SSF-8088) do podłączenia serwer - 8 szt. System montażu RACK - kpl.
Minimalne wymagania techniczne - Serwer Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK
19 dostarczona wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa
maksymalnie 2U. Płyta główna Z możliwością zainstalowania dwóch procesorów Liczba
zainstalowanych procesorów 2 Procesor Minimum 2,6 GHz, minimum 6 rdzeni na każdy
procesor, 64-bit, obsługa sprzętowej wirtualizacji, pamięć cache L3 minimum 12MB
Zainstalowana pamięć RAM 4x16 GB RDIMM, 1333 Mhz Możliwość dołożenia minimum 8 kości
pamięci Karty rozszerzeń Dedykowane kontroler dyskowy RAID zapewniające funkcjonalność
zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 5, 10 oraz posiadający minimum dwa zewnętrzne
interfejsy SAS 6GB - złącze SFF8088 do podłączenia macierzy dyskowej Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD Kontroler zdalnego zarządzania Kontroler zdalnego zarządzania
niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadający dedykowane
złącze RJ-45 umożliwiający: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wirtualną konsolę z
dostępem do myszy, klawiatury, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
operacje na zasilaniu serwera (reboot, shutdown, startup). Dyski twarde Min. 3 napędy dyskowe
każdy min. 143GB typu hot-swap SAS min. 15krpm Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
Porty Ethernet Minimum 4 x Gigabit Ethernet Elementy redundantne Zasilacze z
funkcjonalnością Hot-Swap (min. 2 zasilacze), wentylatory z funkcjonalnością Hot-Swap
Interfejsy Minimum 1 x szeregowy - RS-232 Minimum 1 video - VGA Minimum 4 sieć - Ethernet
10Base -T,100Base-TX,1000Base-TX - RJ-45 Minimum 1 zarządzający - RJ-45 Minimum 4 HiSpeed USB Minimum 2 mini-SAS (SFF-8088) Zgodność sprzętu z oprogramowaniem VMware
vSphare5 VMware vSphare5.1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008
R2 SP1 Dokumentacja użytkownika Dokumentacja w języku polskim lub angielskim Warunki
gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do
następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych
włączając w to koszt części i transportu. Minimalne wymagania techniczne - UPS Forma
Obudowa do montażu w 19 szafie Rack w komplecie elementy montażu w Rack19 Moc
wyjściowa Minimum 4200W 6000 VA Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 3% Rodzaj
akumulatorów bezobsługowe Nominalne zasilanie wejściowe 230 V - 50 Hz Nominalne napięcie
wyjściowe 230 V - 50 Hz Gniazda wyjściowe Minimum 8 wyjść IEC 320 C13 Minimum 2 gniazd
typ IEC 320 C19 Interfejs komunikacyjny urządzenia DB-9 RJ-45 (10/100 Base-T) Protokoły
obsługiwane przez urządzenia SNMP TCP-IP 4 HTTP-HTTPS Panel przedni Wyświetlacz
statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online Zasilanie
akumulatorowe: Wymień akumulator Wskaźniki przeciążenia i obejścia Alarm dźwiękowy Alarm
przy zasilaniu akumulatora alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły
sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Ochrona przed przepięciami i filtracja Filtracja Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE
zerowy czas powstrzymywania przepięcia spełnia wymogi UL 1449 Wysokość w szafie
przemysłowej Wielkość UPS maksymalnie 3U - bez dodatkowych baterii Każdy dodatkowy
system akumulatorowy maksymalnie 3U Całość zestawu UPS wraz z akumulatorami nie
powinien przekraczać 9U Dodatkowe baterie Możliwość rozszerzenia pojemności UPS przez
dołożenie dodatkowych systemów akumulatorowych - Battery Pack Certyfikaty i zgodność z
normami Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 60950, EN 61000-3-2,
GOST, VDE Okres gwarancji 2 lata gwarancji Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy
obciążeniu 100% Minimum 46 min przy 4200 W (po podłączeniu dodatkowych baterii)
Oprogramowanie i jego funkcjonalność Pracujące w środowisku Windows na stacji roboczej z
wykorzystaniem protokołu IP4 dołączone oprogramowanie umożliwiające monitorowanie
urządzenia w zakresie jego parametrów pracy Pozostałe wyposażenie Kabel zasilający
urządzenie 1 Komplet kabli zasilania urządzeń serwerowych na wyjściu 8 szt. System montażu
Rack -kpl. Zamówienie obejmuje rozpakowanie, instalację i konfigurację sprzętu i
oprogramowania, zgodnie z wymaganą dokumentacją oraz dostarczenie dokumentacji.
Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami projektu umowy, stanowiącej Załącznik
nr 9 do SIWZ. Wymagania dla oprogramowania wirtualizacji infrastruktury. System musi: 1.
Umożliwiać wirtualizację na 5 serwerach 2-procesorowych 2. Być instalowany bezpośrednio na
serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego 3. Zapewnienie
możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i
powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej 4.
System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych na
współdzielonych zasobach serwera (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) 5.
Pozwalać na przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania
pracy aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych; 6. Umożliwiać tworzenie klastrów z
hostów fizycznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji (ang.
High Availability) 7. Posiadać zdolność do automatycznego ponownego uruchomienia maszyny
wirtualnej w przypadku jej awarii 8. Pozwalać na wykonywanie wielu migawek stanu maszyn
wirtualnych (Snapshot) 9. Umożliwiać przywrócenie maszyny do każdego ze stanów utrwalonych
przez przechowywane snapshoty 10. Umożliwiać klonowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby
ich wyłączania 11. Posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami
wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na nie mniej niż 5 serwerach fizycznych, która musi
umożliwiać monitorowanie dostępności i wydajności maszyn wirtualnych 12. Oferować dostęp do
widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowym 13.
Nie zawierać ograniczenia ani na okres ważności licencji ani na okres używania oprogramowania
14. Zawierać przynajmniej 3-letni okres wsparcia technicznego świadczonego przez producenta
oprogramowania wirtualizacyjnego drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną lub
stronę internetową przez 5 dni w tygodniu 12 godzin i obejmujące dostęp do do bazy wiedzy
technicznej, systemu zgłoszeń, bezpłatnych aktualizacji upgradey i updatey oprogramowania.
Wymagania dodatkowe: oferowane oprogramowanie musi pochodzić od jednego producenta
oprogramowanie musi mieć możliwość rozbudowy do funkcjonalności umożliwiającej
przygotowanie zapasowej maszyny wirtualnej w taki sposób, aby w przypadku awarii możliwe
było przeniesienie wykonywania zadań z podstawowej maszyny wirtualnej na zapasową bez
utraty zadań, procesów, wątków i danych (ang. Fault Tolerance) Zamawiający uprawniony jest do
zakupu licencji edukacyjnych Oprogramowanie Backupujące: 5 sztuk - Symantec Backup Exec
2012 Agent for VMware and Hyper-V - licencja do posiadanego przez PISM programu Symantec Exec Backup 2012 Zamawiający uprawniony jest do zakupu licencji edukacyjnych.
Opis przedmiotu zamówienia - Część II Minimalne wymagania techniczne - Biblioteka taśmowa
Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 dostarczona wraz ze wszystkimi
elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa maksymalnie 4U. Typ napędu Napęd
LTO-5 SAS Kontroler Minimum 2 mini-SAS (SFF-8088) porty zewnętrzne Liczba gniazd kasety z
tonerem Minimum 24 Pojemność Minimalna pojemność przy kompresji 2 1 144TB Interfejs
napędu 6 Gb na sek SAS Kontroler zdalnego zarządzania Interface zdalnego zarządzania
posiadający dedykowane złącze RJ-45 Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w
języku polskim lub angielskim Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem
reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do następnego dnia roboczego od zgłoszenia.
Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych włączając w to koszt części i transportu.
Dodatkowe wyposażenie Biblioteka zostanie dostarczona wraz z kompletem 26 taśm
dedykowanych do dostarczonych napędów, LTO Ultrium-5 z możliwością wielokrotnego zapisu
oraz z 2 taśmami czyszczącymi. Zamówienie obejmuje rozpakowanie, instalację i konfigurację
sprzętu i oprogramowania, zgodnie z wymaganą dokumentacją oraz dostarczenie dokumentacji.
Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami projektu umowy, stanowiącej Załącznik

nr 9 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Część I - Macierz, serwer, UPS Minimalne wymagania
techniczne - Macierz Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 dostarczona wraz
ze wszystkimi elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U.
Kontrolery Dwa kontrolery SAS RAID pracujące w układzie active-active. Umożliwiające
podłączenia dwóch serwerów ze skonfigurowanymi funkcjami wysokiej dostępności HA lub ośmiu
serwerów bez technologii HA do jednego systemu pamięci masowej za pomocą złącza SAS,
posiadające łącznie minimum osiem portów SAS (SSF-8088) do podłączenia serwerów.
Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów.
Cache2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami z opcją zapisu
na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywanie bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
Dyski Zainstalowanych 12 dysków Hot-Plug SAS 3,5 cala o pojemności 600 GB i prędkości 15
tyś. obr.min. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do
łącznie minimum 192 dysków, również dysków o prędkości 7200 i pojemości 2 TB minimum.
Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.
Oprogramowanie Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające
mapowanie dysków. Funkcja kopii migawkowych (minimum 5). Możliwość rozbudowywania
oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Licencja macierzy powinna
umożliwiać podłączanie minimum 5 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla
macierzy. Wsparcie dla systemów operacyjnych VMWare vSphere 5 Bezpieczeństwo Ciągła
praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory,
kontrolery RAID redundantne. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku
polskim lub angielskim Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na
zgłoszenie awarii maksymalnie do następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dostawca ponosi
koszty napraw gwarancyjnych włączając w to koszt części i transportu. Pozostałe wyposażenie
Kabel zasilający urządzenie - 2 szt. Kabel SAS (SSF-8088) do podłączenia serwer - 8 szt.
System montażu RACK - kpl. Minimalne wymagania techniczne - Serwer Obudowa Do instalacji
w standardowej szafie RACK 19 dostarczona wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającymi
ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. Płyta główna Z możliwością zainstalowania dwóch
procesorów Liczba zainstalowanych procesorów 2 Procesor Minimum 2,6 GHz, minimum 6
rdzeni na każdy procesor, 64-bit, obsługa sprzętowej wirtualizacji, pamięć cache L3 minimum
12MB Zainstalowana pamięć RAM 4x16 GB RDIMM, 1333 Mhz Możliwość dołożenia minimum 8
kości pamięci Karty rozszerzeń Dedykowane kontroler dyskowy RAID zapewniające
funkcjonalność zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 5, 10 oraz posiadający minimum dwa
zewnętrzne interfejsy SAS 6GB - złącze SFF8088 do podłączenia macierzy dyskowej Napęd
optyczny Wewnętrzny napęd DVD Kontroler zdalnego zarządzania Kontroler zdalnego
zarządzania niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadający
dedykowane złącze RJ-45 umożliwiający: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wirtualną konsolę z
dostępem do myszy, klawiatury, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
operacje na zasilaniu serwera (reboot, shutdown, startup). Dyski twarde Min. 3 napędy dyskowe
każdy min. 143GB typu hot-swap SAS min. 15krpm Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
Porty Ethernet Minimum 4 x Gigabit Ethernet Elementy redundantne Zasilacze z
funkcjonalnością Hot-Swap (min. 2 zasilacze), wentylatory z funkcjonalnością Hot-Swap
Interfejsy Minimum 1 x szeregowy - RS-232 Minimum 1 video - VGA Minimum 4 sieć - Ethernet
10Base -T,100Base-TX,1000Base-TX - RJ-45 Minimum 1 zarządzający - RJ-45 Minimum 4 HiSpeed USB Minimum 2 mini-SAS (SFF-8088) Zgodność sprzętu z oprogramowaniem VMware
vSphare5 VMware vSphare5.1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008
R2 SP1 Dokumentacja użytkownika Dokumentacja w języku polskim lub angielskim Warunki
gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do
następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych
włączając w to koszt części i transportu. Minimalne wymagania techniczne - UPS Forma
Obudowa do montażu w 19 szafie Rack w komplecie elementy montażu w Rack19 Moc
wyjściowa Minimum 4200W 6000 VA Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 3% Rodzaj
akumulatorów bezobsługowe Nominalne zasilanie wejściowe 230 V - 50 Hz Nominalne napięcie
wyjściowe 230 V - 50 Hz Gniazda wyjściowe Minimum 8 wyjść IEC 320 C13 Minimum 2 gniazd
typ IEC 320 C19 Interfejs komunikacyjny urządzenia DB-9 RJ-45 (10/100 Base-T) Protokoły
obsługiwane przez urządzenia SNMP TCP-IP 4 HTTP-HTTPS Panel przedni Wyświetlacz
statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online Zasilanie
akumulatorowe: Wymień akumulator Wskaźniki przeciążenia i obejścia Alarm dźwiękowy Alarm
przy zasilaniu akumulatora alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły
sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Ochrona przed przepięciami i filtracja Filtracja Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE
zerowy czas powstrzymywania przepięcia spełnia wymogi UL 1449 Wysokość w szafie
przemysłowej Wielkość UPS maksymalnie 3U - bez dodatkowych baterii Każdy dodatkowy
system akumulatorowy maksymalnie 3U Całość zestawu UPS wraz z akumulatorami nie
powinien przekraczać 9U Dodatkowe baterie Możliwość rozszerzenia pojemności UPS przez
dołożenie dodatkowych systemów akumulatorowych - Battery Pack Certyfikaty i zgodność z
normami Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 60950, EN 61000-3-2,
GOST, VDE Okres gwarancji 2 lata gwarancji Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy
obciążeniu 100% Minimum 46 min przy 4200 W (po podłączeniu dodatkowych baterii)
Oprogramowanie i jego funkcjonalność Pracujące w środowisku Windows na stacji roboczej z
wykorzystaniem protokołu IP4 dołączone oprogramowanie umożliwiające monitorowanie
urządzenia w zakresie jego parametrów pracy Pozostałe wyposażenie Kabel zasilający
urządzenie 1 Komplet kabli zasilania urządzeń serwerowych na wyjściu 8 szt. System montażu
Rack -kpl. Zamówienie obejmuje rozpakowanie, instalację i konfigurację sprzętu i
oprogramowania, zgodnie z wymaganą dokumentacją oraz dostarczenie dokumentacji.
Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami projektu umowy, stanowiącej Załącznik
nr 9 do SIWZ. Wymagania dla oprogramowania wirtualizacji infrastruktury. System musi: 1.
Umożliwiać wirtualizację na 5 serwerach 2-procesorowych 2. Być instalowany bezpośrednio na
serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego 3. Zapewnienie
możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i
powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej 4.
System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych na
współdzielonych zasobach serwera (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) 5.
Pozwalać na przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania
pracy aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych; 6. Umożliwiać tworzenie klastrów z
hostów fizycznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji (ang.
High Availability) 7. Posiadać zdolność do automatycznego ponownego uruchomienia maszyny
wirtualnej w przypadku jej awarii 8. Pozwalać na wykonywanie wielu migawek stanu maszyn
wirtualnych (Snapshot) 9. Umożliwiać przywrócenie maszyny do każdego ze stanów utrwalonych
przez przechowywane snapshoty 10. Umożliwiać klonowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby
ich wyłączania 11. Posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami
wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na nie mniej niż 5 serwerach fizycznych, która musi
umożliwiać monitorowanie dostępności i wydajności maszyn wirtualnych 12. Oferować dostęp do
widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowym 13.
Nie zawierać ograniczenia ani na okres ważności licencji ani na okres używania oprogramowania
14. Zawierać przynajmniej 3-letni okres wsparcia technicznego świadczonego przez producenta
oprogramowania wirtualizacyjnego drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną lub
stronę internetową przez 5 dni w tygodniu 12 godzin i obejmujące dostęp do do bazy wiedzy
technicznej, systemu zgłoszeń, bezpłatnych aktualizacji upgradey i updatey oprogramowania.
Wymagania dodatkowe: oferowane oprogramowanie musi pochodzić od jednego producenta
oprogramowanie musi mieć możliwość rozbudowy do funkcjonalności umożliwiającej
przygotowanie zapasowej maszyny wirtualnej w taki sposób, aby w przypadku awarii możliwe
było przeniesienie wykonywania zadań z podstawowej maszyny wirtualnej na zapasową bez
utraty zadań, procesów, wątków i danych (ang. Fault Tolerance) Zamawiający uprawniony jest do
zakupu licencji edukacyjnych Oprogramowanie Backupujące: 5 sztuk - Symantec Backup Exec
2012 Agent for VMware and Hyper-V - licencja do posiadanego przez PISM programu Symantec Exec Backup 2012 Zamawiający uprawniony jest do zakupu licencji edukacyjnych.
Opis przedmiotu zamówienia - Część II Minimalne wymagania techniczne - Biblioteka taśmowa
Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 dostarczona wraz ze wszystkimi
elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa maksymalnie 4U. Typ napędu Napęd
LTO-5 SAS Kontroler Minimum 2 mini-SAS (SFF-8088) porty zewnętrzne Liczba gniazd na
kasety Minimum 24 Pojemność Minimalna pojemność przy kompresji 2 1 72TB Interfejs napędu
6 Gb na sek SAS Kontroler zdalnego zarządzania Interface zdalnego zarządzania posiadający
dedykowane złącze RJ-45 Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim
lub angielskim Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na
zgłoszenie awarii maksymalnie do następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dostawca ponosi
koszty napraw gwarancyjnych włączając w to koszt części i transportu. Dodatkowe wyposażenie
Biblioteka zostanie dostarczona wraz z kompletem 26 taśm dedykowanych do dostarczonych
napędów, LTO Ultrium-5 z możliwością wielokrotnego zapisu oraz z 2 taśmami czyszczącymi.
Zamówienie obejmuje rozpakowanie, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania, zgodnie
z wymaganą dokumentacją oraz dostarczenie dokumentacji. Zamówienie zrealizowane zostanie
zgodnie z warunkami projektu umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ..
II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 18.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych ul. Warecka 1 a, 00-950 Warszawa (I piętro recepcja).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards