SAS® helps Wachovia grow customer satisfaction and loyalty

advertisement
NEWS RELEASE
Kontakt:
Katarzyna Kwiecień
[email protected]
+48 22 560 46 00
www.sas.com/poland
Przemysław Duszczak
[email protected]
+48 608 37 00 32
www.news.dotpr.pl
SAS numerem jeden w raporcie Gartner 2016 Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms
(20 czerwca 2016r.) Firma SAS Institute została wyróżniona za kompletność wizji i zdolność do jej realizacji w
najnowszym raporcie firmy analitycznej Gartner. SAS znalazł się na najwyższej pozycji wśród 16 klasyfikowanych
dostawców.
W raporcie 2016 Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms Gartner definiuje zaawansowaną analitykę
jako „analizę wszystkich rodzajów danych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych (takich jak
statystyka, data mining, uczenie maszynowe, symulacja i optymalizacja) w celu uzyskania szerokiego zakresu
informacji, których nie można odkryć stosując tradycyjne narzędzia Business Intelligence służące do zapytań i
raportowania.”
Według autorów raportu, zaawansowane platformy analityczne oferują środowisko typu end-to-end dla rozwoju i
wdrażania modeli, zapewniające następujące funkcjonalności:






dostęp do danych z wielu różnych źródeł,
przygotowanie, eksploracja i wizualizacja danych,
projektowanie i budowanie modeli analitycznych,
wdrażanie modeli oraz włączenie ich do procesów i zastosowań biznesowych,
zarządzanie platformą, projektem i modelem,
wysoka wydajność i skalowalność środowiska zarówno na etapie projektowania, jak i wdrażania
rozwiązania.
Kompleksowa oferta SAS
SAS jest znany ze swojego innowacyjnego podejścia do rozwoju produktów i posiada najbardziej kompleksowy
pakiet zaawansowanych narzędzi analitycznych. Szczególnie istotne są dziś wyjątkowe funkcjonalności
oprogramowania SAS w zakresie machine learning i deep learningi oraz jego łatwa integracja z rozwiązaniami
open source, co odpowiada na potrzeby specjalistów data science. Potwierdza to inny raport ”Critical Capabilities
for Advanced Analytics Platforms”, w którym firma Gartner pozycjonuje SAS jako dostawcę najlepszych rozwiązań
dla data scientist. SAS rozwija również intensywnie nowe architektury technologiczne w oparciu o technologię
Hadoop, przetwarzanie in-memory, cloud computing i inne.
- Klienci SAS odnoszą wymierne korzyści, mając do dyspozycji kompleksowe i najbardziej zaawansowane portfolio
produktów analitycznych wśród dostępnych na rynku. Wiele z naszych rozwiązań zostało specjalnie
zaprojektowanych do wsparcia konkretnych branż i obszarów biznesowych. Inne oferują zaawansowane funkcje
analityczne w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Zaawansowane narzędzia analityczne SAS wspierają naszych
-1-
Strona 1 z 2
SAS Institute Polska
www.sas.com/poland
+48 22 560 46 00
SAS World Headquarters
www.sas.com
Cary, NC USA
NEWS RELEASE
klientów w realizacji trzech podstawowych celów: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów i optymalizacji
procesów biznesowych – mówi Sascha Schubert, SAS Analytics Global Marketing Director.
**************
Informacja o firmie SAS Institute
SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą
oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 80 000 firm i instytucji w 148
krajach, w tym 91 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2015 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r.
i zatrudnia ponad 13 800 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą
zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów
gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora
administracji publicznej. www.sas.com/poland
-2-
Strona 2 z 2
SAS Institute Polska
www.sas.com/poland
+48 22 560 46 00
SAS World Headquarters
www.sas.com
Cary, NC USA
Download