Dlaczego woda jest cudown* substancja?

advertisement
Dlaczego woda jest
cudowną substancją?
Woda na Ziemi
Woda jest najbardziej rozpowszechnioną
substancją chemiczną na Ziemi, 73 %
powierzchni kuli ziemskiej pokrywają wody
powierzchniowe. Większość tych wód to
oceany i morza. Słodka woda stanowi jedynie
3% wszystkich wód, zawarta ona jest w
lodowcach, wodach podziemnych, rzekach i
jeziorach oraz para wodna w atmosferze. W
wielu krajach wody pitnej brakuje, wiele ludzi
ginie z pragnienia.
Woda potrafi tworzyć piękne krajobrazy. Woda
bierze udział w procesach krasowych.
Lodowiec
Jezioro
Rzeka
Jaskinia wyrzeźbiona przez wodę
Obieg wody w przyrodzie
Właściwości wody powodują, że w przyrodzie
tworzy ona obieg zamknięty. Składa się na niego:
• Parowanie z mórz i oceanów, a także z gleby
• Opadanie na ziemie w postaci opadów
atmosferycznych
• Wsiąkanie w glebę i krążenie w postaci wód
podziemnych
• Spływanie wody do zbiorników wodnych i
parowanie.
Obieg wody
Wpływ na klimat
Obieg wody bardzo wpływa na klimat. Para wodna
w atmosferze zapobiega utracie ciepła przez noc i
nadmiernemu ogrzewaniu w dzień. W miejscach
gdzie wilgotność powietrza jest duża różnice
miedzy temperaturami w dzień i w nocy są małe.
Na terenach o małej wilgotności powietrza
różnice temperatur są ogromne np. pustynia.
Woda ma też wpływ na ilość opadów np. w lasach
deszczowych o dużej wilgotności powietrza opady
są ogromne.
Właściwości Wody
Woda to tlenek wodoru. Jest bezbarwną,
bezzapachową i bezsmakową cieczą. Pod
ciśnieniem 1013 hPa wrze w temp. 100˚
Celsjusza i krzepnie w temp. 0˚ Celsjusza.
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, dlatego
w wodach naturalnych rozpuszczone są różne
substancje. W stanie stałym ma najmniejszą
gęstość co jest spowodowane ułożeniem
cząsteczek. Największą gęstość woda ma w
temperaturze 4˚ Celsjusza.
Ułożenie cząsteczek wody w stanie
stałym
Woda w organizmach
Woda jest nie tylko środowiskiem życia wielu
organizmów, ale także wchodzi w ich skład.
Woda zapewnia wszystkim żywym
organizmom właściwe funkcjonowanie.
Organizm człowieka w większości składa się z
wody, aż 65% całego organizmu to woda.
Najwięcej wody znajduje się w mózgu i krwi.
Woda również jest składnikiem śliny i innych
wydzielin organizmu człowieka. Woda
odgrywa też ważną rolę w chłodzeniu ciała.
U roślin woda też ma bardzo duże znaczenie.
Jest potrzebna do procesu fotosyntezy i bierze
udział w transporcie pokarmu. Dużo wody
zawierają liście oraz owoce ( arbuzy, ogórki i
pomidory mają w sobie ponad 90% wody).
Najmniejsza ilość wody u roślin jest w
zdrewniałych częściach i nasionach. Woda jest
bardzo potrzebna do życia, bez niej wszystkie
organizmy żywe nie mogłyby funkcjonować.
Rośliny potrzebują wodę do życia
Woda w życiu codziennym
W życiu woda używamy do bardzo wielu rzeczy.
Bez wody ciężko byłoby dbać o higienę. Wodę
używamy także do gotowania. Trzeba też pić
bardzo dużo wody, przynajmniej 2 litry
dziennie. Zwykle pijemy wodę mineralną czyli
taką, która zawiera ponad 0,1% substancji
mineralnych. Aby utrzymać dom w czystości
potrzebna jest woda. Wodą można się także
ochłodzić w upalne dni. Woda jest bardzo
potrzebna do życia codziennego.
Woda mineralna
Woda lecznicza
Niektóre wody mineralne ze względu na swój
skład wspomagają leczenie niektórych chorób,
są to wody lecznicze. W Polsce występują w 62
miastach, które są uznawane za uzdrowiska.
Uzdrowiska są bardzo popularne i przebywa
tam dużo ludzi. Takie wody są używane do
picia, ale również do kąpieli, natrysków i
inhalacji.
Woda w przemyśle
Jest stosowana do chłodzenia, wytwarzania
pary, produkcji różnych płynów, produkcji
napojów, jedzenia oraz wielu innych rzeczy.
Bez wody wiele rzeczy byłoby niemożliwych
np. maszyny parowe nigdy by nie powstały.
Woda jest wykorzystywana w przemyśle
energetycznym np. elektrownie wodne.
Przemysł to kolejna rzecz, która bez wody
mogłaby nie istnieć.
Podsumowanie
Woda jest cudowną substancją ponieważ jest
potrzebna głównie do życia. Wykorzystują ją
wszystkie organizmy żywe. Potrafi kształtować
piękne krajobrazy. Ma bardzo duży wpływ na
klimat. Czasami ma właściwości lecznicze. Jest
wykorzystywana w wielu rodzajach przemysłu.
Jest bardzo potrzebna w życiu codziennym.
Bez wody nie istniałoby życie i Ziemia byłaby
całkiem inna. Woda jest nieodłączną częścią
świata. Z tych powodów woda jest taka
cudowna.
Koniec
Przygotował: Jakub Pilch
Źródła:
,,Ciekawa chemia 2”
Google grafika
Wikipedia
Download