4. Leasing a kredyt, podobieństwa i

advertisement
Ryzyka w transakcjach
leasingowych i kredytowych
finansujących samochody
styczeń 2014
Bożena Nowosielska
1
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
2
Rynek samochodowy ma do zaoferowania
potencjalnym nabywcom (niezależnie od ich wieku, płci
i pozycji) - produkt niezmiennie od lat pożądany.
Realizację tych marzeń zapewniają
leasingo- i kredytodawcy.
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
3
Szkolenie ma na celu identyfikację ryzyk
występujących w praktyce,
podczas realizacji transakcji leasingowych
i przebiegu procesu kredytowania samochodów
a także przy ich ubezpieczaniu.
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
4
Czy transakcje te mogą być pozbawione ryzyka?
Niestety nie, jednak może ono zostać zminimalizowane,
o ile pracownicy leasingo- i kredytodawcy
oraz ubezpieczyciela zostaną wyposażeni
w odpowiednią do wagi ryzyka wiedzę.
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
5
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów
1.1.1. Pośrednicy kredytowi
1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów
na samochody nowe i używane
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
6
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.1. Rodzaje umów leasingowych
2.2. Charakter prawny transakcji leasingowej
2.2.1. Warunki umowy leasingowej
2.2.2. Zdolność „leasingowa”
2.2.3. Zalety i wady leasingu
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
7
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.1. Kredyt bankowy a pożyczka
3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy o kredyt
konsumencki, zakres działania ustawy
3.3. Zdolność kredytowa
3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
8
4. Leasing a kredyt, podobieństwa i rozbieżności
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.1. Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik
5.1.1. Wdrażanie procedur background screening
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
9
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd.
5.2. Incydenty korupcyjne
5.2.1. Opracowanie i stosowanie kodeksów etycznych, zasad
dobrej praktyki biznesowej
5.2.2. Minimalizowanie okoliczności i sytuacji korupcjogennych
5.2.3. Prowadzenie transparentnej polityki wymiany podarunków biznes.
5.2.4. Zabezpieczanie elektronicznych nośników informacji z
danymi do ewent. analizy
5.2.5. Analizowanie przypadków „wycieku informacji” lub innych
nieprawidłowości
5.2.6. Opracowanie (zmiana, doskonalenie) mechanizmów kontrolnych
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
10
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd.
5.3. Czynniki sprzyjające nadużyciom
5.3.1. Nieadekwatny dobór pracowników
5.3.2. Luki w procedurach bezpieczeństwa
5.3.3. Błędy w konfiguracji i zabezpieczeniu oprogramowania
5.3.4. Słabość mechanizmów kontroln. lub arogancja wobec nich
5.3.5. Nadużycia uprawnień
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
11
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd.
5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć
5.4.1. Opracowanie adekwatnych procedur i instrukcji
5.4.2. Organizowanie cyklicznych szkoleń (spotkań) dla
pracowników na temat przeprowadzanych przeglądów,
analiz i ocen sytuacji potencjalnie generujących
nadużycia
5.4.3. Wyjaśnianie i analizowanie przypadków nadużyć i strat
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
12
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.1. Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów
6.1.1. Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
6.2.1. Weryfikacja wnioskodawcy (BIK, BIG-i; weryfikacja
danych osobowych i adresowych - dokumenty tożsamości,
fałszywe lub skradzione; inne dokumenty;
kredyt na „słupa”, zdarzenia losowe)
..
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
13
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2.2. Weryfikacja źródła osiągania dochodu wnioskodawcy (zaświadczenie
/oświadczenie o wys. wynagrodzenia; dokumenty potwierdzające
osiągany dochód; dokumenty dotyczące prowadzonej działalności
gospodarczej; dokumenty przerabiane, sfałszowane)
6.2.3. Analiza i ocena zdolności kredytowej /”leasingowej” przedsiębiorcy
(źródła informacji; analiza bilansu; analiza wskaźnikowa; ocena planu
przedsięwzięcia - biznes plan; komitet kredytowy
6.2.4. Ocena zdolności kredytowej /”leasingowej” osób fizycznych (liczba
osób w rodzinie, na utrzymaniu; zobowiązania finansowe
wnioskodawcy; wysokość dochodów, minimalny dochód na osobę;
credit scoring)
..
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
14
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.3. Ryzyko związane ze sprzedawcą oraz ryzyko przedmiotu
kredytowania - w przyp. kredytowania pojazdu używanego
6.3.1. Niesprawdzone źródło pochodzenia zbywanego pojazdu
6.3.2. Weryfikacja przedmiotu kredytowania
(możliwość wystąpienia wad prawnych pojazdu; weryfikacja
pojazdu w CRZ - ciężarowe, osobowe;
wycena wartości pojazdu na podstawie cenników: Eurotax,
Infoekspert, katalogi PZMot; wycena wartości pojazdu przez
rzeczoznawcę; rzeczywisty stan techniczny pojazdu inny
niż deklarowany; współpraca z Policją)
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
15
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.4. Ryzyko dotyczące przedmiotu leasingu
6.4.1. Ryzyko dostarczenia nierzetelnych dokumentów pojazdu
6.4.2. Ryzyko przedstawienia do leasingu pojazdu niezbywalnego
6.5. Zabezpieczenie spłaty umowy leasingu
6.5.1. Decyzja o zawarciu umowy leasingu
6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego (najczęściej
stosowane zabezpieczenia)
6.6.1. Decyzja kredytowa (uzgodnienie szczegółowych warunków
umowy kredytowej; zawarcie umowy; istotne elementy umowy;
warunki uruchomienia kredytu)
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
16
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji
finansowej
7.1. Uprawnienia firmy leasingowej i banku dotyczące kontroli
7.2. Wypowiadanie umów leasingowych i kredytowych
(windykacja, outsourcing windykacji)
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
8.1.1. Rodzaje pojazdów o podwyższonym ryzyku
ubezpieczeniowym
8.1.2. Wykorzystanie polis ubezpieczeniowych - szkodowość .
.
1. Krajowy rynek samochodowy
17
Silny rozwój leasingu w Polsce wiąże się głównie z wejściem Polski do
Unii Europejskiej oraz związanymi z tym zmianami w przepisach
podatkowych. Także w ostatnich latach wzrósł udział innych europejskich
krajów w światowym rynku usług leasingowych.
Obecnie ponad połowa wszystkich transakcji leasingowych zawierana
jest właśnie w Europie.
Liderami europejskiego rynku leasingu są Niemcy, Wielka Brytania,
Włochy i Francja, które łącznie mają 60-proc. udział w europejskim rynku
leasingu. Od połowy lat 90. średni roczny przyrost wartości nowych
umówi leasingu wynosi ok. 10%.
W strukturze umów leasingowych zawieranych w krajach europejskich
leasing samochodów osobowych obecnie dominuje, stanowiąc ponad 1/3
całego rynku.
..
..
1. Krajowy rynek samochodowy
18
W Polsce udział pojazdów, w tym także samochodów osobowych w
całym rynku leasingowym stanowi obecnie jeszcze większy udział niż
ma to miejsce w innych krajach europejskich.
Ocenia się, że pojazdy stanowią ok. 60% całego polskiego
rynku leasingowego.
Sektor leasingu pojazdów rozwija się bardziej dynamicznie od rynków
innych przedmiotów.
Rynek leasingu jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki.
Leasing, stał się, obok kredytu głównym źródłem finansowania inwestycji.
Z funduszy pochodzących od firm leasingowych finansowana jest co trzecia
inwestycja sektora przedsiębiorstw.
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów
19
Wg danych IBRM Samar (Inst.Bad.Rynku Motoryzac.) :
- w pierwszych 8 m-cach 2013 r. firmy wyleasingowały w kraju 42 595
samochodów osobowych, co daje wynik o 1,92 % lepszy niż w
analogicznym okresie poprzedniego roku.
- Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. utrzymuje pozycję lidera w
rankingu „Samochody osobowe zarejestrowane na firmy
leasingowe”.
Od stycznia do października 2013 r. spółka
zarejestrowała 6 670 samochodów,
osiągając tym samym 12,12% udziałów w rynku.
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów
20
Finansowanie ogółem
Ranking firm leasingowych w Polsce po 2 kw. 2013 r. - pierwsza 10.
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów
21
Liderzy finansowania pojazdów po 2 kwartale 2013 roku
1. Krajowy rynek samochodowy
22
Nie wszystkie detaliczne banki utrzymują w swoich ofertach
propozycje dla potencjalnych nabywców samochodów ,
wśród oferujących ten rodzaj kredytów są:
- BNP Paribas Bank Polska
- Reiffeisen Polbank
- Nordea Bank Polska
- Idea Bank
- Credit Agricole Bank Polska
- Toyota Bank
- mBank
- Getin Bank
- Santander Consumer Bank
- Alior Bank
- Volkswagen Bank
- Deutsche Bank PBC.
..
1. Krajowy rynek samochodowy
23
Ranking : Kredyty samochodowe [50 tys. , okres spłaty: 60 m-cy], 01.2014
Miejsce / bank
Wy s. raty
PLN
Prowiz. % Oproc.
nomin. %
Oproc.
rzeczyw. %
1. Vw Bank
966.63
5
3,99
6,17
2. mBank
971.11
1
5,74
6,37
5. Santander
1014.44
2
7,19
8,33
9. mBank
1030,49
3
7,44
9,05
10. Reiffeisen
Polbank
1081,09
2
9,90
11,3
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1.1. Pośrednicy kredytowi
24
Określenie „pośrednik” nie zawsze od razu wzbudza zaufanie,
często kojarzone jest z dodatkowymi kosztami,
czasem z brakiem kompetencji
czy słusznie
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1.1. Pośrednicy kredytowi
25
Potrzeba istnienia pośredników finansowych towarzyszy
gospodarce od momentu pojawienia się pieniądza.
Bez pośredników nie istniałby i nie funkcjonowałby sprawnie
system finansowy.
Pośrednik oznacza podmiot, którego działalność
ma na celu ułatwienie zawierania kontraktów finansowych
między dawcami a biorcami środków.
..
1. Krajowy rynek samochodowy
1.1.1. Pośrednicy kredytowi
26
Banki zlecają pośrednikowi sprzedaż danego produktu finansowego
- w ramach tzw. outsourcingu sprzedaży.
W przypadku kredytów, bank dzieli się z pośrednikiem prowizjami jakie
płaci kredytobiorca.
Dodatkowe zyski pośrednika przynosi sprzedaż wszelkich produktów
powiązanych z kredytem:
- ubezpieczenia,
- pomoc przy ustanowieniu zabezpieczeń
- oraz pośrednictwo w kontaktach ze sprzedawcami kredytowanych
produktów.
Znaczącej firmie pośredniczącej może się udać (paradoksalnie)
wynegocjować dla klienta niższą cenę nabywanego pojazdu. .
1. Krajowy rynek samochodowy
1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na
samochody nowe i używane
27
Analitycy w USA prognozują, że popyt
na nowe pojazdy w USA ma być w tym roku
najwyższy od siedmiu lat.
Według firmy analitycznej IHS Automotive, w roku 2014
nabywców ma znaleźć 16,03 mln nowych aut i lekkich ciężarowek
– o 2,4 proc. więcej niż w roku 2013, w którym sprzedano 15,65
mln pojazdów

1. Krajowy rynek samochodowy
1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na
samochody nowe i używane
28

Ożywienie na rynku w USA przyczyni się także do wzrostu
sprzedaży aut w skali globalnej, eksperci prognozują od 3,4 do 5 %.

W kraju wpływ na sprzedaż nowych samochodów w 2014 roku
mogą mieć zmienione przepisy o podatku VAT
(dzięki nim możliwe jest pełne odliczenie VAT-u od samochodu do 3,5
tony, zakupionego do celów służbowych).
..
1. Krajowy rynek samochodowy
1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na
samochody nowe i używane
29
Najbardziej optymistyczne prognozy nie
zwalniają sprzedawców z obowiązku
zabiegania o zainteresowanie klientów
trwa więc
"polowanie" na klienta

.
1. Krajowy rynek samochodowy
1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody
nowe i używane
30
Misseling (mis-seling) to zespół wątpliwych pod względem
prawnym i etycznym zachowań i procedur nastawionych na
sprzedaż produktu finansowego.
Przykł. może być sprzedaż dokonana przez agenta ubezpiecz. czy prac. banku,
który świadomie (lub nie) wprowadza konsumenta w błąd co do mechanizmu
funkcjonowania oferowanego produktu, jego funkcji i zastosowania, w
konsekwencji - konsument decyduje się na przystąpienie do umowy.
Za misseling oprócz błędnego procesu sprzedaży mogą zostać uznane
działania marketingowe mające na celu wprowadzenie konsumenta w
błąd, na przykład, reklama manipulująca informacjami nt. danego
produktu finansowego lub ulotka informacyjna zatajająca jego istotne cechy.
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.1. Rodzaje umów leasingowych
31
Leasing operacyjny (bieżący) jest bardzo zbliżony do
umowy najmu lub dzierżawy.
Przedmiot umowy leasingowej jest prawnie własnością leasingodawcy
i przez niego księgowana jest amortyzacja.
Leasingobiorca jest użytkownikiem tego przedmiotu i korzystając z
niego pobiera pożytki.
Za korzystanie płaci czynsz leasingowy.
Po zakończeniu umowy korzystający ma prawo pierwokupu środka
przed osobami trzecimi. Przeniesienie prawa własności następuje albo
na mocy odrębnej umowy sprzedaży poleasingowej albo na mocy
odpowiednio sformułowanej umowy leasingowej.
..
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.1. Rodzaje umów leasingowych
32
Leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny) jest zbliżony
do kredytowej sprzedaży ratalnej, dokonywanej przez
finansującego na rzecz korzystającego.
Leasingodawca przekazuje przedmiot leasingu korzystającemu wraz z
prawem aktywowania go i amortyzowania.
W sensie prawnym przedmiot leasingu stanowi własność finansującego,
a w sensie ekonomicznym korzystającego.
Opłatą za korzystanie z przedmiotu jest tzw. "opłata leasingowa".
Opłata składa się z części kapitałowej, będącej spłatą ratalną wartości
przedmiotu oraz części odsetkowej.
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.1. Rodzaje umów leasingowych
33
- Leasing bezpośredni
- Leasing pośredni
- leasing zwrotny
- Leasing konsumencki - czy warto
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.2. Charakter prawny transakcji leasingowej
2.2.1. Warunki umowy leasingowej
34
Pod rygorem nieważności
umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej.
Jeśli chodzi o formę umowy, szczególne wymogi obowiązują w
przypadku umów leasingu, których przedmiotem są nieruchomości.
Jeśli w umowie leasingu nieruchomości zawarta jest opcja zakupu
nieruchomości przez korzystającego, to umowa leasingu powinna być
zawarta w formie aktu notarialnego
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.2. Charakter prawny transakcji leasingowej
2.2.1. Warunki umowy leasingowej
35
Zgodnie z obecnymi regulacjami kodeksu cywilnego, podstawowym
obowiązkiem finansującego w ramach umowy leasingu jest nabycie rzeczy
od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do korzystania
(i ewentualnie pobierania pożytków) przez czas oznaczony.
Głównym obowiązkiem korzystającego jest zapłata w ratach
wynagrodzenia pieniężnego, które ma odpowiadać co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
W przeciwieństwie do najmu i dzierżawy przepisy dotyczące leasingu
zakładają obowiązkową spłatę wartości przedmiotu leasingu przez
korzystającego, co jest jednym z elementów odróżniających umowę leasingu
od innych umów zakładających oddanie rzeczy do używania bądź używania
i pobierania pożytków drugiej stronie.
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.2.2. Zdolność „leasingowa”
36

W przypadku firm:
- przychody/dochody (strata)
- zabezpieczenie standardowe – weksel własny in blanco
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.2.2. Zdolność „leasingowa”
37
W przypadku osób fizycznych ;
- oświadczenie/zaświadczenie dot. osiąganych dochodów
- wyciąg z rachunku bankowego
Akceptowane źródła dochodu:

zatrudnienie na czas określony i nieokreślony

emerytura, renta

wolne zawody w innych formach niż stosunek pracy

rolnicy


dochody z tytułu umów cywilno-prawnych, umów zleceń, umów dzierżawy
lub umów najmu, zawartych na czas nieokreślony lub o charakterze
stałym (powtarzalnym).
2. Transakcje leasingowe – podstawy prawne
2.2.3. Zalety i wady leasingu
38
leasing:
i
..................................
....................................
..................................
..................................
....................................
....................................
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.1. Kredyt bankowy a pożyczka
39
Bank udzieli nam kredytu
czy też …
pożyczy wskazaną
we wniosku kwotę ?
Kryteria różnicujące kredyty i pożyczki pieniężne
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
40
POŻYCZKA , art. 720 KC
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się
przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy
albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący
zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą
ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi
pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
KALKULATOR POŻYCZKI w
PROVIDENT
41
PAKIET
GOTÓWK.
PAKIET
PRZELEW
Kwota pożyczki do wypłaty:
1.000 zł
1.000 zł
Całkowita kwota pożyczki:
1243,20 zł
1243,20 zł
Czas obowiązywania umowy (tygodnie):
30 tygodni
30 tygodni
Wysokość raty tygodniowej:
56,62zł
42,64zł
Koszt ubezpieczenia*:
110 zł
110 zł
99,90 zł
99,90 zł
Oprocentowanie pożyczki***:
71,25 zł
69,34 zł
Całkow. kwota do zapł. przez konsum.****:
1.524,35 zł
1.489,14 zł
Dodatkowa opłata przygotowawcza*****:
33,30 zł
0
Opłata za obsługę pożyczki w domu:
384,00 zł
0
RRSO*****:
137,74 %
123,52 %
Całkowita suma rat do zapłaty:
1.698,45 zł
1.279,24 zł .
Opłata przygotowawcza**:
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
42
Kredyt
- nie zawsze do uniknięcia
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
43
KREDYT, Prawo bankowe, art. 69. 1.
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków
pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca
zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w
umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z
odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz
zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Różnice między kredytem bankowym a pożyczką
Kryterium zróżnic.
Cel
44
Kredyt
- udzielany na konkretnie,
sprecyzowany we wniosku cel
- bank ma prawo kontroli
wykorzystania kredytu
..
Pożyczka
- nie ma wymogu określania celu,
- bank nie ma obowiązku kontroli
sposobu wykorzystania pożyczki
Udzielający
Kredytów mogą udzielać wyłącznie
banki ( i SKOK-i)
Wykorzystanie
przyznanych środków
Wykorzystanie zgodnie z zasadami i Zasady takie nie obowiązują
na warunkach określonych w umowie
Forma wykorzystania
Bezgotówkowa (częściej) lub
gotówkowa
Odpłatny, koszt kredytu to: odsetki ,
prowizje , opłaty
Gotówkowa (częściej) lub
bezgotówkowa
Może być odpłatna lub nieodpłatna
Umowa
Zawsze musi być zawarta na piśmie
Podstawa prawna
Prawo bankowe
Wskazane jest zawieranie na
piśmie gdy przekracza 500 zł;
jeśli udzielana przez bank - musi
być na piśmie.
Kodeks cywilny;
a dla pożyczek zawieranych przez
bank : Prawo bankowe
Odpłatność
Pożyczek udzielają zarówno banki
jak i przedsiębiorcy czy osoby fiz.
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
45
UżYCZENIE
art. 710. KC :
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić
biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na
bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Art. 718. KC :
§ 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany
jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym;
jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy
będące następstwem prawidłowego używania.
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy
46
Kredyt konsumencki - ZMIANA, od 18.12.2011
W dniu 17.06.2011 r. w Dz.Ustaw Nr 126, poz.715 opublikowana
została : Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim
/weszła w życie od 18.12.2011 /

..
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy
47
- dotyczy kredytów i pożyczek do 255 550 zł (75 000 EUR );
- wprowadza: Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy
(na jego podstawie konsumenci mogą podjąć świadomą decyzję dot.
zaciąganego kredytu, a także porównywać oferty różnych banków) ;
- wydłuża czas na odstąpienie od um. bez pod. przycz. z 10 do 14 dni
(konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z
wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty.
W przypadku odstąpienia konsumenta, kredytodawcy nie przysługują żadne
inne opłaty z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów
administracji publicznej oraz opłat notarialnych) ;
..
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy
48
- nie dotyczy w pełni kredytów i pożyczek zabezpiecz. hipoteką
- znosi maksym. wys. prowizji na poziomie 5% (może być wyższa)
- daje możliwość spłaty kredytu denominowanego do waluty obcej w tej walucie, bez dodatkowych kosztów ze strony banku
- umożliwia bankom pobieranie prowizji za przedterminową spłatę
kredytu (zmiana ta nie dotyczy wszystkich kredytów lecz tych o stałej
stopie procentowej i w sytuacji gdy spłacana przed terminem kwota
przekracza w ciągu 12 m-cy określoną wartość, w Polsce – trzykrotność
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych GUS).
.
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.3. Zdolność kredytowa
49
Art. 70. 1. PB.
Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej
kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się
zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami
w terminach określonych w umowie.
Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku
dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu
50
Prawne środki zabezpieczenia kredytu
Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych:
zabezpieczenie rzeczowe (materialne)
- osoba dająca zabezpieczenie odpowiada za dług
wskazanym przedmiotem majątkowym
zabezpieczenie osobiste
- osoba dająca zabezpieczenie odpowiada całym swym
majątkiem (także przyszłym, w tym są np. dochody, spadek)
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu
51
Zabezpieczenia rzeczowe :
- blokada środków na rachunku,
- kaucja,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie (całk, częśc., warunk.)
- zastaw,
- hipoteka
3. Podstawy prawne działalności kredytowej
3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu
52
Zabezpieczenia osobiste :
- gwarancja bankowa,
- poręczenie,
- przelew wierzytelności,
- przystąpienie do długu,
- weksel,
- ubezpieczenie kredytu .
.
4. Leasing a kredyt, podobieństwa i rozbieżności
53
- Koszty kredytu i leasingu są do siebie zbliżone,
- własność pojazdu - po stronie leasingodawcy,
- przy leasingu - oszczędność czasu, większość formalności
związanych z rejestracją samochodu załatwia firma leasingowa,
- spłata leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy,
- dla przedsiębiorcy - do rozważenia korzyści, które można uzyskać
dzięki tarczy podatkowej.
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
54
5.1. Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik
5.1.1. Wdrażanie procedur background screening
W jakich obszarach potencjalni pracownicy mijają
sie z prawdą w swoich CV ?
1/ znajomość języków obcych - 83 %
2/
3/
4/
5/
zakres obowiązków - 27 %
znajomość programów/aplikacji - 24 %
przebyte kursy - 10 %
staż pracy na danym stanowisku - 5 % .
..
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
55
5.1. Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik
5.1.1. Wdrażanie procedur background screening
- czym są procedury background screening
- tylko nowy trend czy konieczność ?
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
56
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.2. Incydenty korupcyjne
- Kodeks Etyki i Standardy Zawodowe
Przedsiębiorcy Leasingowego
- Kodeks Etyki Bankowej
(Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
57
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.2. Incydenty korupcyjne
- polityka wymiany podarunków biznesowych
(zapisy w Regulaminach wewnętrznych firm)
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
58
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.2. Incydenty korupcyjne
- „wyciek informacji” - analiza przypadku,
dochodzenie, kary
- ochrona elektronicznych nośników informacji
z danymi do ewent. analizy
- mechanizmy kontrolne - zmiana, doskonalenie
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
59
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.3. Czynniki sprzyjające nadużyciom
- Nieadekwatny dobór pracowników
To człowiek jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem
każdego systemu bezpieczeństwa;
- podnoszenie świadomości potencjalnych zagrożeń online
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
60
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.3. Czynniki sprzyjające nadużyciom
- Luki w procedurach bezpieczeństwa  konieczne przeglądy
okresowe i aktualizacje
- Błędy w konfiguracji i zabezpieczeniu oprogramowania  bieżąca
reakcja serwisu
- Słabość mechanizmów kontroln. lub arogancja wobec nich 
niezbędny skuteczny nadzór zarządu
- Nadużycia uprawnień  konieczność wprowadzenia mechanizmów
"wymuszających" stosowanie procedur .
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
61
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
- na co zwracać szczególną uwagę
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
62
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć
- Opracowanie odpowiednich
procedur i instrukcji
a następnie ich wdrażanie, stosowanie
i weryfikacja wstępnych założeń
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć
63
- Wyjaśnianie i analizowanie, na jak najszerszym forum,
przypadków nadużyć i strat,
podkreślanie wagi zagadnienia;
- Organizowanie cyklicznych szkoleń (spotkań) dla
pracowników na temat przeprowadzanych przeglądów,
analiz i ocen sytuacji potencjalnie generujących
nadużycia.
5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych
5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć
64
- whistleblowing
to ujawnienie przez pracownika nielegalnych, niemoralnych lub
bezprawnych praktyk dokonywanych w miejscu pracy – poprzez
poinformowanie osób, które są zdolne do podjęcia skutecznych działań dla
ich powstrzymania.
W każdej organizacji w pewnych sytuacjach może dojść do
spontanicznego demaskowania nieprawidłowości, szczególnie wtedy, gdy
naruszają one bezpieczeństwo pracownika, ale również, gdy zagrażają jego
szerszemu otoczeniu społecznemu.
Próby demaskacji często przynoszą także skutki negatywne, gdy
informacje są ignorowane, pracownik zastraszany, a niepowstrzymane
złe procesy prowadza do strat, a nawet upadku korporacji.
.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
65
Bywają sytuacje, które zmuszają nas do refleksji
- dlaczego coś nam się nie udało.
Czy i co można było zrobić inaczej, lepiej?
Jak zareagujemy w przypadku kolejnego,
podobnego zdarzenia?
Czy wyciągniemy wnioski i zminimalizujemy
ryzyko niepowodzenia.
Powinniśmy przecież uczyć się na błędach ...
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
66
Uczymy się na błędach ?
- jeśli tak, to ..
- najlepiej na (czyich).........................
swoich / cudzych
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
67
"Najlepiej uczyć się
na własnych błędach,
najzdrowiej - na cudzych"
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
68
6.1. Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów
Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej
- odpowiednia organizacja pracy własnej
- przestrzeganie procedur i instrukcji
- przestrzeganie terminów
- ......................................................
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.1. Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów
6.1.1. Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej
69
– Presja konkurencji (presja czasu),
skrócenie procesu podejmowania decyzji
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
70
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
Istotną rolę w procesie rozpatrywania wniosku kredytowego
i szacowania zdolności kredytowej potencjalnego klienta
odgrywają informacje pochodzące z :
- Biura Informacji Kredytowej
- Biur Informacji Gospodarczej
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
71
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach:
Biuro Informacji Kredytowej SA wspomaga podejmowanie decyzji
kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług
finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach
gospodarki, tworząc i rozwijając efektywne narzędzia oceny kondycji
finansowej ich klientów;
działalność ta prowadzona jest poprzez :
gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych oraz produktów
informacyjnych o wysokiej wartości dodanej, niezbędnych dla
budowy rozwiniętego rynku kredytowego
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
72
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach:
Prawo do korzystania z informacji BIK mają wszystkie banki oraz
instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów
zobowiązując się przekazywać do Biura regularnie pełne i
kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami.
Za poprawność i wiarygodność informacji dostarczonych do baz
danych Biura odpowiedzialność ponoszą banki i SKOK-i .
Biuro odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do
użytkowników z danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie
zmieniania ani modyfikowania przekazywanych danych ..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
73
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
BIK generuje :
- raporty, służą ocenie wiarygodności i zdolności kredyt. zarówno
klientów indywid. jak i przedsięb.
- analizy przekrojowe, prezentują wybrane cechy charakteryzujące
polski rynek kredytów, także pozwalające zidentyfikować czynniki
mające wpływ na powstawanie nieregul. kredytów w danym obszarze
- oprogramowanie, umożliwiające korzystanie z baz BIK SA,
przekazywane bankom odpłatnie ..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
74
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
Na podstawie zebranych od banków informacji BIK SA
przygotowuje ocenę punktową klientów.
Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego.
Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na
podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już
otrzymali kredyty.
Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów
terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą
ocenę punktową otrzyma ten Klient.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
75
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
Ocena punktowa (score, scoring) to liczba punktów uzyskanych przez Klienta w
wyniku zastosowania odpowiedniej, starannie opracowanej formuły matematycznej
- metody punktowej oceny ryzyka kredytowego.
Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez Klienta za
poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).
Negatywny wpływ na ocenę punktową, może mieć np.
- przekroczenie limitu na karcie kredytowej
- opóźnienie w spłatach rat poprzedniego kredytu
- opóźnienie w spłatach rat kredytu poręczonego
- wiek - w zakresie potwierdzonym statystyką, itd.
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
76
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
Korzystanie z ocen punktowych przez instytucje
współpracujące z BIK, zapewnia ich Klientom:
- przyspieszenie procesu wydawania decyzji kredytowych,
- obiektywne traktowanie - z wykorzystaniem
tych samych kryteriów,
- możliwość zautomatyzowania w bankach / SKOK-ach procesu
oceny ryzyka kredytowego (szybkość obsługi)
.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
77
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
W bazach BIG gromadzone są informacje
o pozabankowych zaległych zobowiązaniach
(czynsze, opłaty za telefony, mandaty itp),
nie ma natomiast informacji o pozytywnych przebiegach
spłat zobowiązań bankowych kredytobiorców (to zawierają
raporty BIK).
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
78
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. czy BIG
InfoMonitor SA stworzyły ogólnopolskie system inform. gospod. obejmujące:
- banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i ( w wyniku współpracy z BIK),
firmy leasingowe,
- zakłady energetyczne i gazownicze,
- operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz telewizji kablowej i
satelitarnej, dostawców Internetu,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i międzymiastowej, koleje, - a także inne
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe ze wszystkich sektorów
gospodarki;
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
79
- Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach;
..
80
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
- dokumenty tożsamości, fałszywe lub skradzione; inne dok.;
Dokumenty polskie zawierające dane osobowe :
•
•
•
dowód osobisty
paszport – wszystkie typy
karty pobytu – wszystkie typy
•
polski dokument (także tymczas.) podróży dla cudzoziemca
dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej
wiza – wszystkie typy
•
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
•
•
•
•
polski dokument tożsamości cudzoziemca
prawo jazdy – wszystkie typy
USTAWA z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity, ze zmianami z 12.2010 r. )
81
Rozdział 1, Przepisy ogólne
Art. 1. pkt 3. Dowód osobisty jest dokumentem:
1) stwierdzającym tożsamość osoby;
2) poświadczającym obywatelstwo polskie;
3) (1) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze
swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie
jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający
do przekraczania ich granicy.
USTAWA z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity, ze zmianami z 12.2010 r. )
82
USTAWA z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013
poz. 268 )
Art. 4.
Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za
granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość
osoby w nim wskazanej w zakresie danych jakie ten dokument
zawiera.
Przytoczone przepisy wskazują w polskim systemie prawnym 2
dokumenty potwierdzające tożsamość osoby:
- są to zarówno dowód osobisty jak i paszport.
..
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
- dokumenty tożsamości, fałszywe lub skradzione; inne dok.;
83
W kontaktach z klientami :
- należy szczegółowo przyglądać się zarówno dokumentom
tożsamości jak i osobom, które się nimi legitymują;
- należy zwracać uwagę :
na datę ważności dokumentu;
na to czy nowy dowód nie rozwarstwia się, nie rozkleja się oraz na jego
grubość, gdyż przerobiony dokument może być grubszy niż oryginał.
Za fałszowanie dow.os. kodeks karny przewiduje karę do 5 lat
pozbawienia wolności.
..
84
85
Prawo jazdy , wzór obowiązujący od 19 stycznia 2013 roku
86
z informacji rzecznika policji wynika, że:
- na bazarach skupowane bywają prawdziwe (skradzione)
dokumenty – dowody osobiste po 50 zł za szt.;
87
- we wrześniu 2012 r. w internecie pojawiło się ogłoszenie
dot. możliwości nabycia za 30,- złotych dowodu
osobistego
/ posiadaczy takich dokumentów zatrzymano przy próbie
wylegitymowania ; posługiwali się podrobionymi
dokumentami, co jest przestępstwem.
Policjanci starali się dotrzeć do autorów internetowej oferty i
ustalić, czy taka działalność zagrożona jest karą - okazało
się,
że na fałszywkach była zapisana drobnym
drukiem informacja, że nie są to prawdziwe dokumenty /.
..
- przypadek opisany w 2012 r. :
Oszust legalnie wynajął lokal - dla siebie.
88
Podając się za Pełnomocnika właściciela mieszkania, sprzedał je - dwukrotnie (za
290 tys.zł i zaliczka 10 tys. a poza tym wynajął kilku studentom, pobierając zaliczki).
Rzekome pełnomocnictwo sporządzone zostało w amerykańskim stanie Wirginia.
Oszust dysponował także zaświadczeniem z administracji budynku o braku
zadłużenia mieszkania ( sfaszowanym) oraz zaświadczeniem z urzędu miasta,
o tym, że nikt nie był tam zameldowany (fałszywe).
Notariusz nie podważył sfałszowanych dokumentów :
- "amerykańskiego" pełnomocnictwa,
- dow. osob., który widniał w wykazie dok. zastrzeżonych i został przerobiony tak,
że zdjęcie dotyczyło oszusta,
- ani zaświadczeń, które można było zweryfikować najłatwiej.
Nowy nabywca został wpisany do KW i prawowity właściciel musi
dochodzić swoich praw w sądzie.
.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
89
- weryfikacja danych osobowych i adresowych - dokumenty
tożsamości, fałszywe lub skradzione; inne dokumenty;
System Dokumenty Zastrzeżone, działający przy Związku
banków Polskich chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty.
Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów
przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je
utraciła.
Każdy utracony dokument - np. dowód osobisty, paszport czy prawo
jazdy - należy natychmiast zastrzec w banku - nawet, jeżeli nie mamy
własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych.
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
90
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku,
poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych
banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym
Systemie.
Raport InfoDOK Związku Banków Polskich:
W ubiegłym roku udaremniono 6 286 prób wyłudzeń
kredytów na łączną kwotę 308,1 mln zł .
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
91
W 2013 roku regularnie rosła liczba prób wyłudzeń kredytów
- w ciągu roku wzrost sięgnął 36 proc. i był najwyższy od trzech lat.
W ostatnim kwartale 2013 r. próbowano wyłudzić 80,1 mln zł .
Spadła liczba prób wyłudzeń bardzo wysokich kwot na rzecz
mniejszych - zbliżonych do średniej, wynoszącej w czwartym
kwartale ub.r. 22 tys. 612 zł.
Próby wyłudzeń bardzo wysokich kwot zdarzają się nadal - w IV kw.2013 r.
odnotowano 16 takich przypadków, na kwoty 1 mln zł lub większe.
Rekord padł w województwie łódzkim, gdzie próbowano wyłudzić ponad
5 mln zł.

Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
92
 w ubiegłym roku rekord próby wyłudzenia kredytu, padł w
województwie pomorskim - 12 mln 192 tys. 944 zł.
Na koniec grudnia 2013 r. wielkość Centralnej Bazy Danych
Systemu Dokumenty Zastrzeżone wzrosła z 1 mln 260 tys. 796
do 1 mln 294 tys. 248 sztuk;
- W 2013 r. do bazy trafiło aż 120 tys. 686 dokumentów - to rekord w
skali całego badania infoDOK od 2008 r.
Statystycznie, niezależnie od pory dnia i nocy, do bazy co 4,5 minuty
trafiał nowy dokument .
.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
93
- kredyt na „słupa”
- dość częste jest posługiwanie sie przez oszustów
oryginalnymi dokumentami , jednak nie swoimi
- kradzież nastąpiła najczęściej min. kilka miesięcy a nawet lat
wcześniej;
- osoba posługująca sie takim dokumentem stara się
maksymalnie upodobnić do rzeczywistego właściciela ze
zdjęcia, "uczy się" jego podpisu.
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
94
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
- zdarzenie losowe (np. utrata zdrowia własnego
bądź członka rodziny;
splot braku wyobraźni i pecha skutkujący np.
- wypadkiem  koszty, utrata zdrowia;
- utratą prawa jazdy  brak możliwości
wykonywania zawodu) .
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
95
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą
- podpis klienta a grafologia
- czy powinien być czytelny ?
- co robić gdy podpis różni się od złożonego wzoru ?
- co robić gdy podpis jest inny na każdej stronie umowy
a składany w obecności pracownika ?
.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2.2. Weryfikacja źródła osiągania dochodu wnioskodawcy
96
(zaświadczenie /oświadczenie o wys. wynagrodzenia; dokumenty
potwierdzające osiągany dochód; dokumenty dotyczące prowadzonej
działalności gospodarczej; dokumenty przerabiane, sfałszowane)
Wyłudzanie kredytów
Najczęściej występującym przestępstwem godzącym w interesy
finansowe banku jest wyłudzenie kredytu bankowego.
Przestępstwo to wg art. 297 kk jest oszustwem kredytowym,
zespołem przestępczych działań zmierzających do oszukańczego
przywłaszczenia sobie udzielonego zasilania finansowego w postaci
kredytu, pożyczki, gwarancji itp.
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2.2. Weryfikacja źródła osiągania dochodu wnioskodawcy
97
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego określił 3 rodzaje zachowania
przestępczego:
• przedłożenie fałszywych dokumentów,
• przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę,
• przedłożenie nierzetelnych pisemnych oświadczeń
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2.2. Weryfikacja źródła osiągania dochodu wnioskodawcy
98
- Dokumenty podrobione (przypominające autentyczne, w tym np. kserowanie
zaświadczeń wymaganych w oryginale - kolorowe ksero;
dokumenty sporządzone na skradzionych formularzach),
- dokumenty przerobione (z oryginalnych dokumentów),
- dokumenty poświadczające nieprawdę (oryginalne ale przygot. w zmowie);
w tym nierzetelne oświadczenia;
jak je rozpoznać ?
- popełnienie wyżej wymienionych przestępstw następuje już w momencie, gdy
sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty bądź
nierzetelne pisemne oświadczenie - niezależnie od tego, czy doprowadziły one do
uzyskania kredytu, pożyczki bankowej lub gwarancji kredytowej.

6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
6.2.3. Analiza i ocena zdolności kredytowej /”leasingowej” przedsiębiorcy
99
źródła informacji; analiza bilansu; analiza wskaźnikowa; ocena planu
przedsięwzięcia - biznes plan; komitet kredytowy
- wymagania wobec kredytobiorcy
- wymagania wobec leasingobiorcy
komitety kredytowe :
uczestniczą w procesie opiniowania transakcji kredytowych
oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez
Bank .
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
100
6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu
- Ocena zdolności kredytowej /”leasingowej” osób fizycznych
liczba osób w rodzinie, na utrzymaniu;
zobowiązania finansowe wnioskodawcy;
wysokość dochodów,
minimalny dochód na osobę; credit scoring
- Rekomendacje KNF
- praktyka
..
6.3. Ryzyko związane ze sprzedawcą oraz ryzyko przedmiotu
kredytowania - w przyp. kredytowania pojazdu używanego
101
6.3.1. Niesprawdzone źródło pochodzenia zbywanego pojazdu
6.3.2. Weryfikacja przedmiotu kredytowania :
możliwość wystąpienia wad prawnych pojazdu;
weryfikacja pojazdu w CRZ - ciężarowe, osobowe;
wycena wartości pojazdu na podstawie cenników: Eurotax,
Infoekspert, katalogi PZMot;
wycena wartości pojazdu przez rzeczoznawcę;
rzeczywisty stan techniczny pojazdu inny niż deklarowany;
współpraca z Policją
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
102
6.3. Ryzyko związane ze sprzedawcą oraz ryzyko przedm. kredytow.
- rzeczywisty stan techniczny pojazdu inny niż deklarowany;
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
103
6.4. Ryzyko dotyczące przedmiotu leasingu
- Ryzyko
dostarczenia nierzetelnych
dokumentów pojazdu
- próba (udana w kilku przypadkach) wyłudzenia
leasingu na ładowarki budowlane, z podmienianymi
tabliczkami znamionowymi "wypożyczanymi" ze sprzętu
niczego nie świadomych, obcych firm;
- jak się bronić przed tego typu sytuacjami ?
..
6.4. Ryzyko dotyczące przedmiotu leasingu
104
z jakimi konsekwencjami powinien się liczyć leasingobiorca
i jakie działania podjąć - w przypadku wymienionych
zdarzeń / ryzyk :
- zgubienie jednego z kompletów kluczyków do auta
- otrzymanie pojazdu uszkodzonego
- kradzież wyleasingowanego auta
- wypadek
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
105
6.5. Zabezpieczenie spłaty umowy leasingu
- zawarcie umowy leasingu
Przebieg procedury zawarcia umowy leasingu
1. Dokumenty
2. Wstępna weryfikacja (BIK,BIG)
3. Sprawdzenie dostawcy (wiarygodność)
i przedmiotu leasingu (cena/wycena)
4. Wizyta u leasingobiorcy i podpisanie umowy
5. Decyzja
6. Zakup przedmiotu leasingu
7. Zapłata i odbiór (po zarejestr., protok.zdaw.-odb.)
6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego
(najczęściej stosowane zabezpieczenia)
106
Podstawowym prawnym sposobem zabezpieczenia
uzyskania należności od klienta jest:
- przedpłata,
- zaliczka,
- zadatek.
przedpłata – to określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny
towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania
gwarancji jego zakupu w określonym terminie.
..
6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego
(najczęściej stosowane zabezpieczenia)
107
W większości umów przedpłata przyjmuje formę :
zaliczki
lub zadatku.
Kwota wręczona drugiej stronie stanie się zadatkiem tylko wtedy,
gdy zostanie to jasno określone (zapisane) w umowie
- bez tego zaznaczenia będzie to zaliczka
 czy kwota wpłacanego zadatku
może być dowolnej wysokości
..
6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego
(najczęściej stosowane zabezpieczenia)
108
[ art.394 KC ]
Jeżeli kupujący, który wpłacił zadatek, chce zrezygnować
z transakcji, traci wpłaconą kwotę na rzecz kontrahenta.
Gdy umowę chce zerwać strona, która otrzymała zadatek,
musi go zwrócić wpłacającemu w podwójnej wysokości.
..
6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego (najczęściej
stosowane zabezpieczenia)
109
6.6.1. Decyzja kredytowa
uzgodnienie szczegółowych warunków umowy kredytowej;
zawarcie umowy;
wybór zabezpieczeń: przewłaszczenie na zabezpieczenie
(całkowite, częściowe, z warunkiem zawieszającym);
istotne elementy umowy - termin przelewu, terminy spłat rat;
warunki uruchomienia kredytu - np. dostarczenie dokumentu,
złożenie podpisów, założenie rachunku bankowego
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
110
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji
finansowej
7.1. Uprawnienia firmy leasingowej i banku dotyczące kontroli
Poza zabezpieczeniem w stosownych przepisach kodeksu
cywilnego firmy leasingowe, mogą zastrzegać sobie prawo
do kontroli właściwego korzystania z przedmiotu leasingu.
Kontrola ta nie powinna jednak utrudniać używania
samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem gospodarczym
..
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji finans.
7.1. Uprawnienia firmy leasingowej i banku dotyczące kontroli
111




Art. 7097 .KC
§ 1. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w
szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania
rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek
prawidłowego używania oraz ponosić ciężary związane z własnością lub
posiadaniem rzeczy.
§ 2. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw
rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien
niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej
naprawy rzeczy.
§ 3. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie
rzeczy w zakresie określonym w § 1 i 2.
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
112
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji
finansowej
7.1. Uprawnienia firmy leasingowej i banku dotyczące kontroli
Art. 74. PrB. Obowiązki kredytobiorcy w czasie
obowiązywania umowy kredytu
W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest
obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i
dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i
gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i
spłaty kredytu.
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji finans.
7.2. Wypowiadanie umów leasingowych i kredytowych
(windykacja, outsourcing windykacji)
113
Art. 7099. KC
Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony
w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający
właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.
Art. 70911. KC
Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego,
korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § 1 lub
w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z
naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć
umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że
strony uzgodniły termin wypowiedzenia
7. Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji finans.
7.2. Wypowiadanie umów leasingowych i kredytowych
(windykacja, outsourcing windykacji)
114
Art. 75. PrB.
1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę
warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez
kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę
przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.
2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony
nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w
razie zagrożenia upadłością kre-dytobiorcy – 7 dni.
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
115
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
..
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
116
Idea ubezpieczenia spłaty kredytu polega na tym,
iż w przypadku zajścia zdarzenia określonego w umowie
ubezpieczenia ubezpieczyciel przejmuje od ubezpieczonego
obowiązek spłat kredytu.
Ubezpieczenie kredytu powinno chronić zarówno
kredytodawcę jak i kredytobiorcę.
Niestety w praktyce warunki umowy ubezpieczenia kształtowane
są w taki sposób iż zabezpieczają głównie / jedynie interesy
banku.
[uwagi KNF w tej sprawie]
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
117
Ubezpieczenie kredytu to często także bardzo kosztowna forma
zabezpieczenia .
Mimo to, w niektórych przypadkach, może okazać się nieskuteczna.
Klienci banków bardzo często nie potrafią odróżnić poszczególnych
umów ubezpieczenia, uważając, że skoro kredyt jest ubezpieczony
oznacza to, że w każdym przypadku, braku możliwości spłaty kredytu
zrobi to za nich ubezpieczyciel.
"Warunki ubezpieczenia" powinny wskazywać sytuacje, które
będą skutkowały wypłatą pieniędzy przez zakład ubezpieczeń
(zazwyczaj spłatą kredytu) oraz sytuacje, w których ubezpieczyciel
odmówi wypłaty .
..
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
118
 Kontrole przeprowadzane przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wykazały sporo zastrzeżeń wobec umów
ubezpieczenia kredytu, zawieranych przez banki
z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Konsument niejednokrotnie jest w takich przypadkach
obciążany kosztami polisy, mimo że nie jest ani stroną
umowy, ani jej beneficjentem.
W praktyce, kredytobiorca opłaca składki wynikające
z umowy, która zabezpiecza jedynie przedsiębiorcę (bank).
..
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
119
W umowach ubezpieczenia bardzo ważne są
(oprócz przytoczonych definicji)
również tzw. wyłączenia odpowiedzialności
czyli katalog sytuacji, w których zakład ubezpieczeń
odmówi spłaty kredytu
(większość umów ubezpieczeniowych zawiera np. wyłączenia
odpowiedzialności w stosunku do osób, które chorowały przed
zawarciem umowy) .
..
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
120
Ryzyko ubezpieczeniowe dotyka także ubezpieczycieli :
- z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika,
że ogółem w 2012 roku łączna suma wyłudzeń sięgnęła
prawie 130 mln zł;
- w jaki sposób działają oszuści ?
sfingowana kolizja,
rzeczywista kolizja ale szkody zawyżone,
fraudy związane z ryzykiem zgonu,
we "współpracy" z agentem ubezpieczeniowym.
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
121
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
- pojazdy o podwyższonym ryzyku ubezpieczeniowym
..
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
122
Pojazdy o podwyższonym ryzyku - ubezpieczenia za dodatkową
składką lub nie podlega ubezp. :
-Taxi
-Przesyłki kurierskie
-Wynajem zarobkowy
-Pojazd zastępczy
-Jazdy interwencyjne i patrolowe (ochrona mienia)
-Nauka jazdy
-Wyścigi
-Kradzież - Białoruś, Rosja, Mołdawia, Ukraina
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
123
8. Ubezpieczenia pojazdów
8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
- polisy ubezpieczeniowe - szkodowość .
..
..
Ryzyka w transakcjach leasingowych
i kredytowych finansujących samochody
124
dziękuję za uwagę
Download