Geograficzne bazy danych

advertisement
Geograficzne bazy
danych
Wprowadzenie do systemów baz danych
Dane przestrzenne
 Punkty – obiekty reprezentowane przez jedną parę
współrzędnych lokalizacyjnych
 Linie – Zbiory uporządkowanych lub połączonych
punktów
 Obszary – zbiory segmentów liniowych, które tworzą
zamknięte struktury
Zapytania przestrzenne
 Co znajduje się w danym punkcie wielokąta?
 Co znajduje się w danym obszarze?
 Co znajduje się w obszarze ograniczonym przez
wielokąt?
 Co znajduje się w danej odległości od obiektu?
 Czy obiekty zachodząca siebie?
Zastosowania geometrycznych
systemów informacyjnych
 Kontrola lotów
 Kontrola ruchu statków
 Księgi wieczyste
 Kartografia
Graficzne typy danych - PostgreSQL
Typ
Format
Opis
point
(x,y)
Punkt na płaszczyźnie
line
((x1,y1),(x2,y2)) Prosta przechodząca przez dwa punkty
lseg
((x1,y1),(x2,y2)) Odcinek
box
((x1,y1),(x2,y2)) Prostokąt: górny prawy róg (x1,y1),
dolny lewy róg (x2,y2)
path
((x1,y1),...)
Łamana zamknięta
path
[(x1,y1),...]
Łamana otwarta
polygon ((x1,y1),...)
Wielokąt
circle
Okrąg
<(x,y),r>
Funkcje i operatory
Download