NeuroMove - droga do wyzdrowienia

advertisement
DROGA DO WYZDROWIENIA
Udar mózgu dotyka miliony ludzi na całym świecie,
pozostawiając
wielu
z
nich
w
stanie
wyniszczającego paraliżu. Istnieje wiele sposobów
pomocy pacjentom, wśród których jeden zasługuje
na szczególną uwagę:
NEUROMOVE® - efektywne urządzenie pomocne
w leczeniu paraliżu po udarze mózgu.
Czym jest NeuroMove® ?
NeuroMove® jest narzędziem do reedukacji. W wyniku udaru, mózg traci
bezpowrotnie neurony, co powoduje niedowład kończyn i utratę innych funkcji
organizmu. NeuroMove® jest stosowany do reeudukacji pozostałych, zdrowych
neuronów, które mają przejąć utracone funkcje uszkodzonych komórek mózgu.
Narzędzie to może być stosowane do rehabilitacji wszystkich sparaliżowanych
mięśni, nawet kiedy nie ma żadnej zachowanej możliwości ruchu. Działa zarówno
przy urazach mózgu jak i rdzenia kręgowego. Jest wystarczająco zaawansowanym
urządzeniem, aby być wykorzystanym w klinice a zarazem dość prostym w użyciu
dla pacjentów przy stosowaniu w domu. Trzydzieści minut dziennie w okresie
czterech do pięciu miesięcy może dać zadziwiająco pozytywne zmiany.
Zasada działania NeuroMove®
NeuroMove® działa poprzez detekcję próby (sygnału mózgowego) wykonania
ruchu grup mięśni. Na czytelnym wyświetlaczu pacjent może zobaczyć siłę sygnału
próby, którą sam spowodował, co motywuje go do kontynuowania zamierzonego
ruchu swoich mięśni. Wyjątkowość NeuroMove® polega na tym, że posiada on
bardzo czuły mikroprocesor, który w sposób inteligentny potrafi rozróżnić
prawdziwą próbę skurczu od „szumu informacyjnego” z mięśni i skurczy
spastycznych.
Kiedy prawdziwa próba zostanie już wykryta, NeuroMove® stymuluje mózg na dwa
sposoby: pokazuje to na ekranie i dostarcza pacjentowi "nagrodę" w postaci
skurczu mięśni. Takie jednoczesne wizualne i sensoryczne sprzężenie zwrotne
(biofeedback) jest podstawą procesu reedukacji, czyli ponownego mapowania
zdrowych neuronów, które przejmują odpowiedzialność za utracony ruch.
Badania i obserwacje:
• Pacjenci w okresie od 4 miesięcy do 14 lat po udarze osiągnęli znaczącą poprawę w
wyproście nadgarstka i/lub zgięciu grzbietowym stawu skokowego. Wyniki były równie
dobre, niezależnie od wieku, czasu od chwili wystąpienia udaru, umiejscowienia i jego
przyczyny. Badanie było prowadzone w Oregon Health Science University.
Źródło: “Electromyographically Triggered Electric Muscle Stimulation
for Chronic Hemiplegia” , FieldsW., Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation, Vol 68, 1987, 407-14.
• 90% pacjentów w grupie badanej uzyskało znaczną poprawę po 4 miesiącach stosowania
i znaczącą poprawę funkcjonalną po 6 miesiącach. Badanie zostało przeprowadzone w
Gera, Niemcy.
Źródło: “Treatment of hemiplegia by means of imagination-dependent EMG-triggered muscle
stimulation” , Danz J., Gutierrez-Lopez S., Physikalische Medizin, Vol 4, 1994. 5-9.
Jakie korzyści daje NeuroMove®?
Daje prawdziwą nadzieję opartą na odzyskaniu utraconego ruchu.
Wspiera motywację poprzez pozytywną informację zwrotną.
Buduje niezależność.
Działa niezależnie od czasu, jaki upłynął od momentu udaru.
Łatwy w obsłudze zarówno dla terapeutów jak i pacjentów.
Dostosowuje się automatycznie do możliwości pacjenta (poziomu
sygnału próby).
• Efektywny dla pacjentów ze spastycznością mięśni, jak również przy
porażeniu wiotkim kończyn.
•
•
•
•
•
•
Producent:
Zynex Medical, USA
9990 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124 USA
+1.303.703.4906 EXT 3008
[email protected] • www.zynexmedinternational.com
DROGA DO WYZDROWIENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jak to Działa?
NeuroMove® uczy zdrowe części mózgu, niedotknięte skutkami udaru, odpowiedzialności
za funkcje ruchowe. Odbiera nawet niewielkie próby wykonania ruchu, zanim zobaczysz
nawet pierwsze rezultaty.
Już od pierwszej sesji motywuje to i zachęca pacjenta do koncentracji i myślenia o ruchu.
Po dłuższym okresie leczenia pacjent jest w stanie nauczyć się wykonywać próby o jeszcze
większej sile (amplitudzie sygnału EMG), co przełoży się na wykonanie ruchu i na jego
lepszą kontrolę.
Miałem wylew 2 lata temu, czy metoda będzie działać?
Tak. Badania kliniczne wykazują, że nie ma żadnego związku między wynikami a czasem,
jaki minął od chwili udaru.
Czy pomoże w opadaniu stopy?
Tak. Metoda może pomóc pacjentowi podnieść stopę podczas robienia kroku, co znacznie
poprawia chodzenie i mobilność. Pacjenci mogą uzyskać do 60% poprawy w samodzielnym
chodzeniu, co może znacznie zmniejszyć ryzyko przewrócenia się, najczęstszego problemu
u tych pacjentów.
Czego należy oczekiwać?
Statystycznie 90% pacjentów będzie odczuwać znaczną poprawę po 4 miesiącach do roku
leczenia. Może to być od niewielkiej poprawy do pełnej funkcjonalności. Wyniki są
widoczne, gdy rehabilitacja jest stosowana co najmniej dwa razy dziennie, przez 20-30
minut w każdej sesji.
Mam wszczepiony stymulator, czy jest to problem?
Zalecamy badanie EKG i konsultację kardiologa, w celu określenia możliwości
wykorzystania.
Kiedy metoda nie będzie dawać efektów?
Jeśli pacjent nie jest zmotywowany lub nie może świadomie postrzegać lub przetwarzać
informacji. Aby prawidłowo korzystać z tej terapii, pacjent musi mieć zachowane funkcje
poznawcze oraz musi być w stanie zrozumieć, na jakiej zasadzie działa metoda. Poważne
urazy mózgu, otępienie i inne warunki, które powodują brak zrozumienia, znacznie
wpływają na wyniki stosowania tego urządzenia.
Pełna koncentracja jest kluczem. Sesje z użyciem NeuroMove® nigdy nie powinny być
wykonywane w hałaśliwym środowisku (TV lub rozmowy w tle).
Jak długo trzeba czekać na poprawę?
Około 2-3 miesiące, jednak każdy pacjent jest inny. Średnio około 10% pacjentów nie
doświadcza żadnej poprawy z uwagi na brak motywacji. Depresja i brak motywacji są
dwoma największymi wrogami każdego systemu leczenia. Badania pokazują, że większość
przypadków poprawy występuje w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia tej terapii.
Czy terapia działa przy uszkodzeniach rdzenia kręgowego?
Tak, działa tak samo jak w przypadku udaru, przy czym w przypadku uszkodzeń rdzenia
kręgowego aparat wymaga ustawienia pięciokrotnie większej czułości, aby właściwie
odebrać sygnały odpowiedzialne za ruch. Przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego sygnały te
są po prostu dużo słabsze w porównaniu z rehabilitacją przy udarze mózgu.
Mam stymulator mięśni typu EMS. Czy to jest to samo?
Nie, NeuroMove® jest aparatem wyzwalanym biologicznym sygnałem EMG pochodzącym
z organizmu. Aby osiągnąć cel terapeutyczny, musisz pomyśleć o ruchu a w następstwie
otrzymasz nagrodę poprzez zewnętrzny impuls elektryczny - stymulacja EMS. Zwykła
elektrostymulacja EMS polega na tym, że mięśnie są stymulowane w spoczynku bez
świadomego udziału woli pacjenta. Ruch nie jest wyzwalany przez mózg usiłujący poruszyć
kończyną, gdyż zwykłe aparaty EMS nie są w stanie tego wykryć. EMS po prostu realizuje
program ustawiony „na sztywno” w urządzeniu.
Gdzie można kupić NeuroMove® ?
Firma AP Plan S.C. jest importerem i bezpośrednim
dystrybutorem Zynex Medical w Polsce.
Sprzęt posiada wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające
do stosowania w placówkach medycznych (certyfikaty,
deklaracje zgodności itp).
Zapraszamy na stronę: www.diamedica.pl
Osobom fizycznym umożliwiamy zakup w systemie ratalnym!
Import/dystrybucja w Polsce:
AP Plan S.C.
ul. Świderskiego 13, 64-100 Leszno
TEL: 65 619 3855 • FAX: 65 619 3313 • [email protected]
Download